1001.**№ 1 - 21 Mi. 1 - 21 Sc. M1 - M21 • Austriacka Poczta Polowa. Kompletna seria. Znaczek 10 Kr z gw. Korszeń. • K.u.K.Feldpost. Kompletter Satz. 10 Kr Marke mit gepr. Korszeń. • Austrian Military Post. Complete set. 10 Kr stamp signed by Korszeń. (Fi. 2600)1 500,-
1002.**№ 21 Mi. 21 Sc. M 21 • Austriacka Poczta Polowa.Znaczek 10 Kr z gw. Schmutza. • K.u.K.Feldpost. 10 Kr mit gepr. Schmutz. • Austrian Military Post. 10 Kr stamp signed by Schmutz. (Fi. 2100)1 000,-
1003.*№ 1 - 21 Mi. 1 - 21 Sc. M1 - M21 • Austriacka Poczta Polowa. Kompletna seria. Znaczek 10 Kr z gw. Korszeń. • K.u.K.Feldpost. Kompletter Satz. 10 Kr Marke mit gepr. Korszeń. • Austrian Military Post. Complete set. 10 Kr stamp signed by Korszeń. (Fi. 1150)800,-
1004.№ 1 - 21 Mi. 1 - 21 Sc. M1 - M21 • Austriacka Poczta Polowa. Kompletna seria. Kasownik grzecznościowy. • K.u.K.Feldpost. Kompletter Satz. Gefälligkeitsstempel. • Austrian Military Post. Complete set. Cancelled to order. (Fi. 1150)750,-
1005.**№ 22 - 48 Mi. 22A - 48A Sc. M22 - M48 • Austriacka Poczta Polowa. Kompletna seria. • K.u.K.Feldpost. Kompletter Satz. • Austrian Military Post. Complete set. (Fi. 800)400,-
1006.№ 22 - 48 Mi. 22A - 48A Sc. M22 - M48 • Austriacka Poczta Polowa. Kompletna seria. Kasownik grzecznościowy. • K.u.K.Feldpost. Kompletter Satz. Gefälligkeitsstempel. • Austrian Military Post. Complete set. Cancelled to order. (Fi. 500)350,-
1007.№ 39, D 4 Mi. 39, P 4 Sc. M 39, J4 • Austriacka Poczta Polowa. Skart z Miechowa 22.VIII.16 do Końskich 23.VIII.16 ofrankowany zn.. 60 h. Na rewesie porto 4 h. Kasownik: KuK Etappenpostamt Konsk, znaczek uszkodzony. • K.u.K.Feldpost. Paketadresse aus Miechów 22.VIII.16 nach Końskie 23.VIII.16 frankiert mit 60 h. Rückseitig Portomarke 4 h. Stempel: KuK Etappenpostamt Konsk, beschädigte Marke. • Austrian Military Post. Parcel form from Miechów 22.VIII.16 to Końskie 23.VIII.16 franked by 60 h stamp. On reverse due stamp 4 h. Cachet: KuK Etappenpostamt Konsk, damaged stamp. (Fi. 210 +)180,-
1008.№ 41, D1+4 Mi. 41, P1+4 Sc. M 41, J 1+4 • Austriacka Poczta Polowa. Skart z Szydłowca 19.VI.17 do Końskich 21.VI.17 ofrankowany zn.. 80 h. Na rewersie porto 1 i 4 h. • K.u.K.Feldpost. Paketadresse aus Szydłowiec 19.VI.17 nach Końskie 21.VI.17. Rückseitig Portomarken 1 und 4 h. • Austrian Military Post. Parcel form from Szydłowiec 19.VI.17 to Końskie 21.VI.17. On reverse due stamps 1 and 4 h. (Fi. 400 +)300,-
1009.№ 61 x 3, 67 x 2 Mi. 61 x 3, 67 x 2 Sc. M 57 x 3, M 63 x 2 • Austriacka Poczta Polowa. Skart z Radomia 24.X.18 do Końskich 26.X.18 ofrankowany zn.. 2 x 80 i 3 x 20 h. Znaczek 80 h na skarcie u Fi. 400,- • K.u.K.Feldpost. Paketadresse aus Radom 24.X.18 nach Końskie 26.X.18 frankiert mit 2 x 80 und 3 x 20 h Marken. • Austrian Military Post. Parcel form from Radom 24.X.18 to Końskie 26.X.18 franked with 2 x 80 and 3 x 20 h stamps. (Fi. 600 +)300,-
1010.№ 53 - 72 Mi. 53 - 72 Sc. M 49 - M 68 • Austriacka Poczta Polowa. Cesarz Karol. Z pocztowego obiegu. • K.u.K.Feldpost. Kaiser Karl. Postalisch gebraucht. • Austrian Military Post. Emperor Karl. Postal used. (Fi. 320)200,-
1011.№ 53 - 72 Mi. 53 - 72 Sc. M 49 - M 68 • Austriacka Poczta Polowa. Cesarz Karol. Kasowane grzecznościowo. • K.u.K.Feldpost. Kaiser Karl. Gefälligkeitsstempel. • Austrian Military Post. Emperor Karl. Cancelled to order. (Fi. 200 +)140,-
1012.№ 58, 64 x 5, D 5 Mi. 58, 64 x 5, P 5 Sc. M 54, M60 x 5, J 5 • Austriacka Poczta Polowa. Skart z Wolbromia do Końskich ofrankowany zn.. 10 i 5 x 40 h. Na rewersie porto 5 h. • K.u.K.Feldpost. Paketadresse aus Wolbrom nach Końskie frankiert mit 10 und 5 x 40 h. Rückseitig Portomarke 5 h. • Austrian Military Post. Parcel form from Wolbrom to Końskie franked by 10 and 5 x 40 h stamps. On reverse postage due stamp 5 h.220,-
1013.№ 41, D 2+3 Mi. 41, P 2+3 Sc. M 63, J2, J3 • Austriacka Poczta Polowa. Skart z Radomia 29.IX.17 do Falkowa, Końskie 1.X.17 ofrankowany zn.. 80 h. Na rewersie dopłaty 2 i 3 h. • K.u.K.Feldpost. Paketadresse aus Radom 29.IX.17 nach Falkowa, Końskie 1.X.17 frankiert mit 80 h Marke. Rückseitig Portomarken 2 und 3 h. • Austrian Military Post. Parcel form from Radom 29.IX.17 to Falkowa, Końskie 1.X.17 franked by 80 h stamp. On reverse postage due stamps 2 and 3 h. (Fi. 450)260,-
1014.№ 58, 67, D5 Mi. 58, 67, P5 Sc. M 54, M 63, J 5 • Austriacka Poczta Polowa. Skart z Działoszyc 25.VI.18 do Końskich 27.VI.18 ofrankowany zn.. 10 i 80 h. Na rewersie dopłata 5 h. Potwierdzenie nadania. • K.u.K.Feldpost. Paketadresse aus Działoszyce 25.VI.18 nach Końskie 27.VI.18 frankiert mit 10 und 80 h Marken.Rückseitig Portomarke 5 h. Aufgabescheine. • Austrian Military Post. Parcel form from Działoszyce 25.VI.18 to Końskie 27.Vi.18 franked with 10 and 80 h stamps. On reverse postage due stamp 5 h. Sender’s confirm.300,-
1015.№ 63, 68 x 2, D 16 Mi. 63, 68 x 2, D 16 Sc. M 59, M 64 x 2, J16 • Austriacka Poczta Polowa. Skart z Piotrkowa 21.VIII.18 do Końskich ofrankowany zn.. 30 i 2 x 90 h. Na rewersie dopłata 5 h. Potwierdzenie nadania. Zn.. 90 h na skarcie u Fi. 1000,- ! • K.u.K.Feldpost. Paketadresse aus Piotrków 21.VIII.18 nach Końskie frankiert mit 30 und 2 x 90 h Marken. Rückseitig Portomarke 5 h. Aufgabescheine. • Austrian Military Post. Parcel form from Piotrków 21.VIII.18 to Końskie franked with 30 and 2 x 90 h stamps. On reverse postage due stamp 5 h. Sender’s confirm. (Fi. 1500 +)600,-
1016.№ 58, 69, D 16 Mi. 58, 69, P 16 Sc. M54, M65, J16 • Austriacka Poczta Polowa. Skart z Kielc 6.II.18 do Szydłowca 7.II.18 ofrankowany zn.. 10 h i 2 kr ! ! Na rewersie dopłata 5 h. Zn.. 2 kr na skarcie u Fi. 1.250,- • K.u.K.Feldpost. Paketadresse aus Kielce 6.II.18 nach Szydłowiec 7.II.18 frankiert mit 10 h und 2 kr !! Marken. Rückseitig Portomarke 5 h. • Austrian Military Post. Parcel form from Kielce 6.II.18 to Szydłowiec 7.II.18 franked by 10 h and 2 kr !! stamps. On reverse postage due stamp 5 h. (Fi. 1250 +)650,-
1017.№ 69 Mi. 69 Sc. M 65 • Austriacka Poczta Polowa. Skart z Piotrkowa 7.II.18 do Szydłowca 8.II.18 ofrankowany zn.. 2 kr !! • K.u.K.Feldpost. Paketadresse aus Piotrków 7.II.18 nach Szydłowiec 8.II.18 frankiert mit 2 kr. Marke !! • Austrian Military Post. Parcel form from Piotrków 7.II.18 to Szydłowiec 8.II.18 franked with 2 kr stamp !! (Fi. 1250)650,-
1018.№ 61, 69, D 16 Mi. 61, 69, P 16 Sc. M 57, M 65, J 16 • Austriacka Poczta Polowa. Skart z Wolbromia 25.X.18 do Szydłowca 28.X.18 ofrankowany zn.. 20 h i 2 kr !! Na rewersie dopłata 5 h. • K.u.K.Feldpost. Paketadresse aus Wolbrom 25.X.18 nach Szydłowiec 28.X.18 frankiert mit 20 h und 2 kr !! Marken. Rückseitig Portomarke 5 h. • Austrian Military Post. Parcel form from Wolbrom 25.X.18 to Szydłowiec 28.X.18 franked by 20 h and 2 kr !! Stamps. On reverse postage due stamp 5 h. (Fi. 1250 +)700,-
1019.№ Bośnia, D 21 Mi. Bosnien, P 21 Sc. Bosnia J 21 • Austria. Pobraniowy adres pomocniczy z Wiednia 30.VIII.18 do Ostrowca. Ne rewersie znaczek dopłaty K.u.K. Militärpost Bośnia 25 h ostemlowany datownikiem “K.u.K. Etappenpostamt Ostrowiec 30.IX. 18”. Na liście nie notowany w katalogu Michel. • Österreich. Nachnahme- Paketadresse aus Wien 30.VIII.18 nach Ostrowiec. Rückseitig mit Portomarke 25 h der K.u.K.Militärpost Bosnien entwertet mit Datumstempel “K.u.K. Etappenpostamt Ostrowiec 30.IX. 18”. Michel auf Brief bisher unbekannt. • Austria. Postal parcel form from Vienna 30.VIII.18 to Ostrowiec. On reverse with postage due stamp 25 h of Austrian Military Post from Bosnia tied by datestamp “K.u.K. Etappenpostamt Ostrowiec 30.IX. 18”. This stamp on letter unknown.750,-
1020.• Kartka poczty polowej “196” z 22.XII.16. Nadawcą jest Kazimierz Bartel, późniejszy premier R.P. Na rewersie autograf. • Feldpostkarte ‘196” vom 22.XII.16. Absender Kazimierz Bartel, weiter Ministerpräsident der Polnischen Republik. Rückseitig mit Autograph. • Field Postcard “196” from 22.XII.16. Kazimierz Bartel the future Prime Minister of Republic of Poland is sender. On reverse autograph.200,-
1021.**,*№ I - XIV Mi. I - XIV Sc. M 69 - 82 • 1918, Austriacka poczta polowa, znaczki nie wprowadzone do obiegu, cięte. • 1918, K.u.K. Feldpost, nicht ausgegebenen Marken, ungezähnt. • 1918, Austrian Military Post, unissued stamps, imperforated.900,-
1022.**№ 1 - 75, I - XIV Mi. 1 - 75, I - XIV Sc. M 1 - 82, MB 1 - 3 • Kompletny zbiór znaczków okupacji austro-węgierskiej 1915 - 1918 w tym znaczki nie wprowadzone do obiegu. • Österreichisch-Ungarische Besetzungspost 1915 - 1918, komplette Sammlung mit nicht ausgegeben Marken. • Austrian and Hungarian Occupation Post 1915- 1918, complete collection with unissued stamps. (Fi. 5945)3 400,-
1023.• Telegram. Formularz w języku niemiecko-polsko-ukraińskim z miejscowości Rozdoł 2.VIII.1917 przez Pocztę Etapową 44 do szefa kuchni hr. Lanckorońskiego. • Telegrammblatt, deutsch-poln.-ruthenisch Text aus Rosdoł 2.VIII. 1917 über die Etappenpostamt 44 an der Kochkünstler des Graf Lanckoroński. • Telegram form in German-Polish and Ukrainian languages from Rozdoł 2.VIII.1917 via Austrian Military Post no.44 to head cook of count Lanckoroński.150,-
1024.**№ 1 - 5 Mi. 1 - 5 Sc. N1 - N5 • 1915, Znaczki Germania z nadrukiem “Russisch/ Polen” • 1915, Germania Marken mit Aufdruck “Russish/ Polen” • 1915, Germania stamps with overprint “Russisch /Polen” (Fi. 130)110,-
1025.**№ 6 - 16 Mi. 6 - 16 Sc. N6 - N16 • 1916, Znaczki Germania z nadrukiem “Gen.-Gouv./ Warschau” • 1916, Germania Marken mit Aufdruck “Gen.-Gouv./ Warschau” • 1916, Germania stamps with overprint “Gen.-Gouv./ Warschau” (Fi. 260)200,-
1026.**№ 6 - 16 Mi. 6 - 16 Sc. N6 - N16 • 1916, Znaczki Germania z nadrukiem “Gen.-Gouv./ Warschau” z odmianami. Gw. Schmutz • 1916, Germania Marken mit Aufdruck “Gen.-Gouv./ Warschau” mit Abarten. gepr. Schmutz. • 1916, Germania stamps with overprint “Gen.-Gouv./ Warschau” with types. Signed Schmutz (Fi. 1158)650,-
1027.*№ 6 - 16 Mi. 6 - 16 Sc. N6 - N16 • 1916,Znaczki Germania z nadrukiem “Gen.-Gouv./ Warschau” z odmianami. Gw. Schmutz • 1916, Germania Marken mit Aufdruck “Gen.-Gouv./ Warschau” mit Abarten. gepr. Schmutz. • 1916, Germania stamps with overprint “Gen.-Gouv./ Warschau” with types. Signed Schmutz170,-
1028.**№ 3b Mi. 3 Sc. 1 N 3 • 1916, Znaczek Germania z nadrukiem “Postgebiet/ Ob. Ost”, 4- blok • 1916, Germania Marke mit Aufdruck “Postgebiet/ Ob. Ost”, Viererblock • 1916, Germania stamp with overprint “Postgebiet/ Ob. Ost”, block of 4 stamps (Fi. 320)150,-
1029.*№ 12a Mi. 12 A Sc. 1 N 12 • 1916, Nadruk “Postgebiet/ Ob. Ost” na znaczku niemieckim 1 mk |Mi 94|, gw. Schmutz. • 1916, Aufdruck “Postgebiet/ Ob. Ost” auf deutschen Marke 1 mk |Mi 94|, gepr. Schmutz. • 1916, Overprint “Postgebiet/ Ob. Ost” on German stamp 1 mk |Sc.92|, signed Schmutz. (Fi. 300)160,-
1030.№ 1 I Mi. 1 II • 1916, Białystok, Poczta doręczeniowa, z marginesem, bardzo ładny, gw. Korszeń. • 1916, Vermittlungsstelle Białystok, mit Rand, sehr schöne, gepr. Korszeń. • 1916, Delivery Post Białystok, with margin., very fine, signed Korszeń. (Fi. 1200)750,-
1031.*№ 1 II Mi. 1 I • 1916, Białystok, Poczta doręczeniowa, CIĘTY. • 1916, Vermittlungsstelle Białystok, UNGEZÄHNT. • 1916, Delivery Post Białystok, IMPERFORATED. (Fi. 5000)2 600,-
1032.**№ 2 I Mi. 2 II • 1916, Białystok, Poczta doręczeniowa, gw. Mikulski. • 1916, Vermittlungsstelle Białystok, gepr. Mikulski. • 1916, Delivery Post Białystok, signed Mikulski. (Fi. 3200)2 600,-
1033.*№ 2 IIa Mi. 2 I • 1916, Białystok, Poczta doręczeniowa, gw. Rachmanow. • 1916, Vermittlungsstelle Białystok, gepr. Rachmanow. • 1916, Delivery Post Białystok, signed Rachmanow. (Fi. 1400)1 000,-
1034.*№ 2 II Mi. 2 I • 1916, Białystok, Poczta doręczeniowa, z marginesem. • 1916, Vermittlungsstelle Białystok, mit Rand. • 1916, Delivery Post Białystok, with margin.. (Fi. 1500)1 200,-
1035.**№ 2 II Mi. 2 I • 1916, Białystok, Poczta doręczeniowa, gw. Mikulski. • 1916, Vermittlungsstelle Białystok, gepr. Mikulski. • 1916, Delivery Post Białystok, signed Mikulski. (Fi. 3000)2 600,-
1036.**№ 2 II Mi. 2 I • 1916, Białystok, Poczta doręczeniowa, z marginesem, bardzo ładny, gw. Schmutz. • 1916, Vermittlungsstelle Białystok, mit Rand, sehr schöne, gepr. Schmutz. • 1916, Delivery Post Białystok, with margin., very fine, signed Schmutz. (Fi. 3000)2 700,-
1037.№ 2 II Mi. 2 I • 1916, Białystok, Poczta doręczeniowa, gw. Mikulski. • 1916, Vermittlungsstelle Białystok, gepr. Mikulski. • 1916, Delivery Post Białystok, signed Mikulski. (Fi. 1400)1 400,-
1038.**№ 1 - 2 Mi. 1 - 2 • 1918, Poczta lokalna na obszarze okupowanym przez X Armię Niemiecką. 2 znaczki 30 i 60 pf. Gw. Falkowski. • 1918, Landesbotenpost der 10 Deutsche Armee. 2 Werte zu 30 und 60 pf. gepr. Falkowski. • 1918,Local Occupation Post of 10 German Army, 2 stamps of 30 and 60 pf. Signed Falkowski. (Fi. 1100)700,-
1039.№ 2 Mi. 2 • 1918, Poczta lokalna na obszarze okupowanym przez X Armię Niemiecką. Znaczek poczty lokalnej 60 pf i znaczek niemiecki Germania 20 pf na liście z Szlubina, Gub.Mohylewska 23.10. 18 do Libawy, Kurlandia. • 1918, Landesbotenpost der 10 Deutsche Armee. 60 pf Lokalpostmarke und deutsche Germania 20 pf auf Brief aus Szlubin, Gouv. Mogilew 23.10.18 nach Libau, Kurland. • 1918,Local Occupation Post of 10 German Army. Local stamp 60 pf and German 20 pf on letter from Szlubin, Gub.Mogylev 23.10.18 to Libau, Kurland. (Fi. 6000)2 800,-
1040.№ Cp 1, kas. 2a Mi. P 1 • Kartka pocztowa Russisch/ Polen z Sosnowic 29.3.16 do Częstochowy. Stempel poczty miejskiej w Częstochowie nr. 2a. Cenzura wojskowa w Warszawie. Ślady po podlepkach. • Postkarte Russisch/ Polen aus Sosnowice 29.3.16 nach Czenstochau mit Lokalpoststempel, sowie Militärzensur in Warschau. Falzspuren. • Postcard Russisch/ Polen from Sosnowice 29.3.16 to Częstochowa with local post cachet and military censor in Warsaw. Hinged spots. (Fi. 250)120,-
1041.№ 3, kas.2b Mi. 3, Ret.6 Sc. N 3 • List z Częstochowy do Niemiec opłacony Russisch/ Polen 10 Pf. Zwrócony przez cenzurę - korespondencja tylko w języku niemieckim. Stempel Miejskiego Urzędu Przesyłkowego Częstochowa 30.VI.1916, nr 2b. Zalepka zwrotna. • Brief aus Czenstochau nach Deutschland und weiter Zurück nach Absender - Korrespondenz nur in Deutsch. Frankiert mit Russisch/ Polen 10 Pf. Stempel: Stadtisches Bestellamt Czenstochau 30.VI.1916. Verschluss - Retourmarke Mi.6. • Letter from Częstochowa to Germany and next back to sender - correspondence only in German. Franked by Russisch/Polen 10 Pf and local post cachet of Częstochowa 30.VI.1916. On reverse adhesive label - back, official stamp.200,-
1042.№ 3, kas. 2b, 5 Mi. 3, Ret.6 Sc. N 3 • List z Częstochowy 17.4.16 do Osmanleben opłacony Russisch/ Polen 10 Pf. Zwrócony przez cenzurę - korespondencja tylko w języku niemieckim. Stempel Miejskiego Urzędu Przesyłkowego Częstochowa 30.V.1916, nr 2b i stempel pomocniczy “Mit Hilfe...” Fi.5 800,- !! Zalepka zwrotna. • Brief aus Czenstochau 17.4.16 nach Osmanleben und weiter Zurück nach Absender - Korrespondenz nur in Deutsch. Frankiert mit Russisch/ Polen 10 Pf. Stempel: Stadtisches Bestellamt Czenstochau 30.V.1916 und zus. Stempel “Mit Hilfe...” Verschluss - Retourmarke Mi.6. • Letter from Częstochowa 17.4.16 to Osmanleben and next back to sender - correspondence only in German. Franked by Russisch/ Polen 10 Pf and local post cachet of Częstochowa 30.V.1916 and add.”Mit Hilfe...”. On reverse adhesive label - back, official stamp. (Fi. 920)450,-
1043.№ 3, kas.2c Mi. 3, Ret.6 Sc. N 3 • List z Częstochowy do Niemiec opłacony Russisch/ Polen 10 Pf. Zwrócony przez cenzurę - korespondencja tylko w języku niemieckim. Stempel Miejskiego Urzędu Przesyłkowego Częstochowa 30.VI.1916, nr 2c. Zalepka zwrotna. • Brief aus Czenstochau nach Deutschland und weiter Zurück nach Absender - Korrespondenz nur in Deutsch. Frankiert mit Russisch/ Polen 10 Pf. Stempel: Stadtisches Bestellamt Czenstochau 30.VI.1916. Verschluss - Retourmarke Mi.6 • Letter from Częstochowa to Germany and next back to sender - correspondence only in German. Franked by Russisch/ Polen 10 Pf and local post cachet of Częstochowa 30.VI.1916. On reverse adhesive label - back, official stamp.400,-
1044.№ 12, kas.3 Mi. 12 Sc. N 12 • List z Sochaczewa do Częstochowy opłacony zn.. 15 Pf. Na rewersie stempel Miejskiego Urzędu Przesyłkowego Częstochowa 7.3.1918, nr 3. • Brief aus Sochaczew nach Czenstochau frankiert mit 15 Pf Marke. Rückseitig mit Stempel: Stempel: Stadtisches Bestellamt Czenstochau 7.3.1918. • Letter from Sochaczew to Częstochowa franked by 15 Pf stamp. On reverse local post cachet of Częstochowa 7.3.1918.350,-
1045.*№ 1 - 5 B Mi. I - V • 1918, LUBOML, Widoki miasta, ząbkowane z podlepką. • 1918, LUBOML, Stadtansichten, gezähnt mit Falz. • 1918, LUBOML, view of town, perforated, hinged.100,-
1046.**№ 2 B Mi. II • 1918, LUBOML, Widoki miasta, arkusz ząbkowany 10 kop, 11 znaczków w tym jeden z odwróconym nominałem. • 1918, LUBOML, Stadtansichten, gezähnt, kompletter Bogen 10 kop mit 11 Werten, 1 Marke mit kopfstehender Wetangabe. • 1918, LUBOML, view of town, complete perforated sheet 10 kop of 11 stamps, one with inverted denomination. (Fi. 400)250,-
1047.*№ 1 - 5 A Mi. I - V • 1918, LUBOML, Widoki miasta, cięte z podlepką. • 1918, LUBOML, Stadtansichten, ungezähnt mit Falz. • 1918, LUBOML, view of town, imperforated, hinged.100,-
1048.№ 1- 5 B Mi. I - V • 1918, LUBOML, Widoki miasta, ząbkowane. • 1918, LUBOML, Stadtansichten, gezähnt • 1918, LUBOML, view of town, perforated.125,-
1049.№ 1B, 2A, 3B, 4B, 5A Mi. I - V • 1918, LUBOML, Widoki miasta, na filatelistycznej kopercie bez adresu ze stemplem “Stadtpost Luboml, 13.11.18” • 1918, LUBOML, Stadtansichten, auf Blanko-Umschlag mit Stempel “Stadtpost Luboml, 13.11.18” • 1918, LUBOML, view of town, philatelic cover with cancel “Stadtpost Luboml, 13.11.18” (Fi. 250)120,-
1050.*№ 1A - 2A Mi. 1B - 2B • 1917, PRZEDBÓRZ, I wydanie, cięte z podlepką, bardzo ładne, gw. Schmutz. • 1917, PRZEDBÓRZ, I Ausgabe, ungezähnt mit Falz, sehr schöne, gepr. Schmutz. • 1917, PRZEDBÓRZ, first issue, imperforated, hinged, very fine, signed Schmutz. (Fi. 500)300,-
1051.*№ 1B - 2B Mi. 1A - 2A • 1917, PRZEDBÓRZ, I wydanie, ząbkowane z marginesem, podlepki, bardzo ładne, gw. Schmutz. • 1917, PRZEDBÓRZ, I Ausgabe, gezähnt mit Rand, sehr schöne, mit Falz, gepr. Schmutz. • 1917, PRZEDBÓRZ, first issue, perforated with margin., hinges, very fine, signed Schmutz. (Fi. 220)170,-
1052.*№ 1B - 2B Mi. 1A - 2A • 1917, PRZEDBÓRZ, I wydanie, ząbkowane z podlepką, 4 gr z pustopolem, gw. Schmutz. • 1917, PRZEDBÓRZ, I Ausgabe, gezähnt mit Falz, 4 gr mit Leerfeld, gepr. Schmutz. • 1917, PRZEDBÓRZ, first issue, perforated, hinged, 4 gr with empty se-tenant label, signed Schmutz. (Fi. 220 +)180,-
1053.№ 1B - 2B Mi. 1A - 2A • 1917, PRZEDBÓRZ, I wydanie, ząbkowane. Gw. Schmutz. • 1917, PRZEDBÓRZ, I Ausgabe, gezähnt, gepr. Schmutz. • 1917, PRZEDBÓRZ, perforated, signed Schmutz. (Fi. 220)120,-
1054.*№ 1A Mi. 1B • 1917, PRZEDBÓRZ, I wydanie, próba znaczka 2 gr w kolorze różowym, bardzo ładny narożny egz. Gw. Schmutz. • 1917, PRZEDBÓRZ, I Ausgabe, Probedruck 2 gr in rose, sehr schöne Eckrandstucke, gepr. Schmutz. • 1917, PRZEDBÓRZ, first issue, proof 2 gr in rose, very fine from corner piece, signed Schmutz.270,-
1055.*№ 1A Mi. 1B • 1917, PRZEDBÓRZ, I wydanie, próba znaczka 2 gr w kolorze zielonym. Gw. Schmutz. • 1917, PRZEDBÓRZ, I Ausgabe, Probedruck 2 gr in grün, gepr. Schmutz. • 1917, PRZEDBÓRZ, first issue, proof 2 gr in green, signed Schmutz.270,-
1056.**№ 1A Mi. 1B • 1917, PRZEDBÓRZ, I wydanie, próba znaczka 2 gr w kolorze zielonym. Gw. Schmutz. • 1917, PRZEDBÓRZ, I Ausgabe, Probedruck 2 gr in grün, gepr. Schmutz. • 1917, PRZEDBÓRZ, first issue, proof 2 gr in green, signed Schmutz.380,-
1057.*№ 2B Mi. 2A • 1917, PRZEDBÓRZ, I wydanie, próba znaczka 4 gr w kolorze szarym. Gw. Schmutz. • 1917, PRZEDBÓRZ, I Ausgabe, Probedruck 4 gr in grau, gepr. Schmutz. • 1917, PRZEDBÓRZ, first issue, proof 4 gr in gray, signed Schmutz.270,-
1058.*№ 2B Mi. 2A • 1917, PRZEDBÓRZ, I wydanie, próba znaczka 4 gr w kolorze szarym. Gw. Schmutz. • 1917, PRZEDBÓRZ, I Ausgabe, Probedruck 4 gr in grau, gepr. Schmutz. • 1917, PRZEDBÓRZ, first issue, proof 4 gr in gray, signed Schmutz.250,-
1059.№ 2A Mi. 2B • 1917, PRZEDBÓRZ, I wydanie, próba znaczka 4 gr w kolorze brązowym. Gw. Schmutz. • 1917, PRZEDBÓRZ, I Ausgabe, Probedruck 4 gr in bronze, gepr. Schmutz. • 1917, PRZEDBÓRZ, first issue, proof 4 gr in bronze, signed Schmutz.270,-
1060.№ 30a, lokalny 2 Mi. 30 A, lokal 2 Sc. M 30 • 1917, PRZEDBÓRZ, list miejscowy z 31.XII.17 opłacony zn. K.u.K. Feldpost 15 h i znaczkiem poczty lokalnej 4 gr. Kasownik “K.u.K Etappenpostamt Przedbórz. Kreis Końsk”. Gw. Falkowski. • 1917, PRZEDBÓRZ, Ortsbrief vom 31.XII.17 frankiert mit K.u.K. Feldpost 15 h und Lokalmarke 4 gr entwertet mit Stempeln “K.u.K Etappenpostamt Przedbórz. Kreis Końsk”. gepr. Falkowski. • 1917, PRZEDBÓRZ, local letter from 31.XII.17 franked by Austrian Field Post 15 h and with local stamp 4 gr. All tied by “K.u.K Etappenpostamt Przedbórz. Kreis Końsk” Austrian Field Post cancels. Signed Falkowski. (Fi. 250 +)200,-
1061.№ 2, 10, lokalny 2 Mi. 2, 10, lokal 2 Sc. N2, N10 • 1917, PRZEDBÓRZ, list z Warszawy 18.12.17 do Przedborza ofrankowany zn. niemieckiej poczty okupacyjnej 5 i 10 Pf oraz poczty lokalnej 4 gr., stempel “K.u.K Etappenpostamt Przedbórz. Kreis Końsk”. Gw. Kapkowski. • 1917, PRZEDBÓRZ, Brief aus Warschau 18.12.17 nach Przedbórz frankiert mit deutscher Besetzungsmarken 5 und 10 Pf und mit Lokalmarke 4 gr. Stempel “K.u.K Etappenpostamt Przedbórz. Kreis Końsk”. gepr. Kapkowski. • 1917, PRZEDBÓRZ, letter from Warsaw 18.12.17 to Przedbórz franked by Geman Occupation stamps 5 and 10 Pf + local post stamp 4 gr with cancel “K.u.K Etappenpostamt Przedbórz. Kreis Końsk”. Signed Kapkowski.200,-
1062.№ 12, 13, lokalne 1, 2 Mi. 12, 13, lokal 1, 2 Sc. N12, N13 • 1917, PRZEDBÓRZ, list polecony z Warszawy 20.12.17 do Przedborza ofrankowany zn. Gen.-Gouv./ Warschau 15 i 20 Pf oraz poczty lokalnej 2 i 4 gr., stempel “K.u.K Etappenpostamt Przedbórz. Kreis Końsk” • 1917, PRZEDBÓRZ, R-Brief aus Warschau 20.12.17 nach Przedbórz frankiert mit Gen.-Gouv./ Warschau 15 und 20 Pf und mit Lokalmarken 2 und 4 gr. Stempel “K.u.K Etappenpostamt Przedbórz. Kreis Końsk” • 1917, PRZEDBÓRZ, registered letter from Warsaw 20.12.17 to Przedbórz franked by Gen.-Gouv./ Warschau stamps 15 and 20 Pf + local post stamps 2 and 4 gr with cancel “K.u.K Etappenpostamt Przedbórz. Kreis Końsk”250,-
1063.**№ 3B - 6B Mi. 3A - 6A • 1918, PRZEDBÓRZ, II Wydanie, ząbkowane, gw. Krawczyk, Schmutz. • 1918, PRZEDBÓRZ, II Ausgabe, gezähnt, gepr. Krawczyk, Schmutz. • 1918, PRZEDBÓRZ, II issue, perforated, signed Krawczyk, Schmutz. (Fi. 300)240,-
1064.*№ 3B - 6B Mi. 3A - 6A • 1918, PRZEDBÓRZ, II Wydanie, ząbkowane, podlepki, gw. Schmutz. • 1918, PRZEDBÓRZ, II Ausgabe, gezähnt, mit Falz, gepr. Schmutz. • 1918, PRZEDBÓRZ, II issue, perforated, with hinges, signed Schmutz. (Fi. 220)140,-
1065.№ 3B - 6B Mi. 3A - 6A • 1918, PRZEDBÓRZ, II Wydanie, ząbkowane, gw. Schmutz. • 1918, PRZEDBÓRZ, II Ausgabe, gezähnt, gepr. Schmutz. • 1918, PRZEDBÓRZ, II issue, perforated, signed Schmutz. (Fi. 190)100,-
1066.№ 3B - 6B Mi. 3A - 6A • 1918, PRZEDBÓRZ, II Wydanie, ząbkowane z górnym marginesem, gw. Petriuk. • 1918, PRZEDBÓRZ, II Ausgabe, gezähnt mit Oberrand, gepr. Petriuk. • 1918, PRZEDBÓRZ, II issue, perforated with top margin., signed Petriuk. (Fi. 190)110,-
1067.№ 55, lokalny 3 Mi. 55, lokal 3 Sc. M 51 • 1918, PRZEDBÓRZ, List z Piotrkowa 21.II.18 do Przedbórza 28.II.18 ofrankowany zn.. K.u.K. Feldpost 3 h i lokalnym 2 gr. Kasownik “K.u.K Etappenpostamt Przedbórz. Kreis Końsk”. Gw. Korszeń. • 1918, PRZEDBÓRZ, Brief aus Piotrków 21.II.18 nach Przedbórz 28.II.18 frankiert mit K.u.K. Feldpost 3 h und Lokalmarke 2 gr. Stempel “K.u.K Etappenpostamt Przedbórz. Kreis Końsk”. gepr. Korszeń. • 1918, PRZEDBÓRZ, letter from Piotrków 21.II.18 to Przedbórz 28.II.18 franked by Austrian Military Post stamp 3 h and local stamp 2 gr. All with cachets “K.u.K Etappenpostamt Przedbórz. Kreis Końsk”. Signed Korszeń.160,-
1068.№ 56, 58, lokalny 4 Mi. 56, 58, lokal 4 Sc. M52, M54 • 1918, PRZEDBÓRZ, List lokalny ofrankowany zn.. K.u.K. Feldpost 5 i 10 h i lokalnym 4 gr. Kasownik “K.u.K Etappenpostamt Przedbórz. Kreis Końsk”. Gw. Falkowski. • 1918, PRZEDBÓRZ, Ortsbrief frankiert mit K.u.K. Feldpost 5 und 10 h und Lokalmarke 4 gr. Stempel “K.u.K Etappenpostamt Przedbórz. Kreis Końsk”. gepr. Falkowski. • 1918, PRZEDBÓRZ, local letter franked by Austrian Military Post stamps 5 and 10 h + local stamp 4 gr. All with cachets “K.u.K Etappenpostamt Przedbórz. Kreis Końsk”. Signed Falkowski.180,-
1069.*№ 3A - 6A Mi. 3B - 6B • 1918, PRZEDBÓRZ, II Wydanie, 4 cięte PRÓBY, podlepki, gw. Schmutz. • 1918, PRZEDBÓRZ, II Ausgabe, 4 ungezähnte Probedrücke, mit Falz, gepr. Schmutz. • 1918, PRZEDBÓRZ, 4 imperforated PROOFS, with hinges, signed Schmutz. (Fi. 1200)800,-
1070.*№ 7A - 10A Mi. 7B - 10B • 1918, PRZEDBÓRZ, III Wydanie, cięte, zn.. 10 gr czysty bez podlepki, gw. Schmutz. • 1918, PRZEDBÓRZ, III Ausgabe, ungezähnt, 10 gr postfrisch, gepr. Schmutz. • 1918, PRZEDBÓRZ, III issue,imperforated, 10 gr mint never hinged, signed Schmutz. (Fi. 140 +)100,-
1071.№ 55, lokalny 7 Mi. 55, lokal 7 Sc. M 51 • 1918, PRZEDBÓRZ, List lokalny ofrankowany zn.. K.u.K. Feldpost 3 h z kasownikiem “K.u.K Etappenpostamt Przedbórz. Kreis Końsk” i zn. lokalnym 2 gr ostemplowanym “Rada Miejska Miasta Przedborza”. Gw. Falkowski. • 1918, PRZEDBÓRZ, Ortsbrief frankiert mit K.u.K. Feldpost 3 h und Lokalmarke 2 gr. Stempeln “K.u.K Etappenpostamt Przedbórz. Kreis Końsk” und “Rada Miejska Miasta Przedborza”. gepr. Falkowski. • 1918, PRZEDBÓRZ, local letter franked by Austrian Military Post stamp 3 h + local stamp 2 gr. All with cachets “K.u.K Etappenpostamt Przedbórz. Kreis Końsk” and “Rada Miejska Miasta Przedborza”. Signed Falkowski.270,-
1072.№ 30a, lokalny 8B Mi. 30A, lokal 8A Sc. M 30 • 1918, PRZEDBÓRZ, List z Gorzkowic 5.IX.18 ofrankowany zn.. K.u.K. Feldpost 15 h i znaczkiem lokalnym 4 gr ostemplowanym “Rada Miejska Miasta Przedborza”. • 1918, PRZEDBÓRZ, Brief aus Gorzkowice 5.IX.18 frankiert mit K.u.K. Feldpost 15 h und Lokalmarke 4 gr entwertet mit Stempel “Rada Miejska Miasta Przedborza”. • 1918, PRZEDBÓRZ, letter from Gorzkowice 5.IX.18 franked by Austrian Military Post stamp 15 h + local stamp 4 gr tied by cancel “Rada Miejska Miasta Przedborza”.120,-
1073.№ stempel 6 • 1918, SIEDLCE, Poczta Miejska, stempel opłaty doręczeniowej w kolorze czerwonym. • 1918, SIEDLCE, Stadtpost, roter Zustellungsgebührstempel. • 1918, SIEDLCE, municipal post, cachet for delivery duty in red. (Fi. 1000)800,-
1074.№ stempel 6 • 1918, SIEDLCE, Poczta Miejska, stempel opłaty doręczeniowej w kolorze wiśniowym na kartce pocztowej z Warszawy 16.5.18 do Siedlec. • 1918, SIEDLCE, Stadtpost, rotlila Zustellungsgebührstempel auf Postkarte aus Warschau 16.5.18 nach Siedlce. • 1918, SIEDLCE, municipal post, cachet for delivery duty in cherry- red on postcard from Warsaw 16.5.18 to Siedlce. (Fi. 1000)900,-
1075.**№ 1 - 2 Mi. 1 - 2 • 1916, SOSNOWIEC, Poczta Miejska, 4-bloki, gw. Falkowski • 1916, SOSNOWIEC, Stadtpost, Viererblöcke, gepr. Falkowski • 1916, SOSNOWIEC, Municipal Post, blocks of 4 stamps, signed Falkowski. (Fi. 1040)520,-
1076.**№ 1 - 2 Mi. 1 - 2 • 1916, SOSNOWIEC, Poczta Miejska, 12-bloki, gw. Falkowski • 1916, SOSNOWIEC, Stadtpost, 12er-blöcke, gepr. Falkowski • 1916, SOSNOWIEC, Municipal Post, blocks of 12 stamps, signed Falkowski. (Fi. 3120)1 550,-
1077.№ 1 - 2 Mi. 1 - 2 • 1916, SOSNOWIEC, Poczta Miejska, 4-bloki. Gw. Falkowski • 1916, SOSNOWIEC, Stadtpost, 2 Viererblöcke, gepr. Falkowski • 1916, SOSNOWIEC, Municipal Post, blocks of 4 stamps, signed Falkowski. (Fi. 400)220,-
1078.№ 1 - 2 Mi. 1 - 2 • 1916, SOSNOWIEC, Poczta Miejska, 12-bloki. Gw. Falkowski • 1916, SOSNOWIEC, Stadtpost, 12er-Blöcke, gepr. Falkowski • 1916, SOSNOWIEC, Municipal Post, blocks of 12 stamps, signed Falkowski. (Fi. 1200)600,-
1079.**№ 4 Mi. 4 • 1916, SOSNOWIEC, Poczta Miejska, 6-blok zn.. 10 kop, usterka formy: biała linia biegnąca przez 4 znaczki od górnego lewego. Fi. za 1 znaczek 1.200,- !! Gw. Falkowski. • 1916, SOSNOWIEC, Stadtpost, 6er-Block zu 10 kop, Plattenfehler: weisser Linie laufiert durch 4 Marken ab linke obere. gepr. Falkowski. • 1916, SOSNOWIEC, Municipal Post, block of 6 stamps of 10 kop. Plate error: white line across 4 stamps from left top. Signed Falkowski. (Fi. 1200 +)800,-
1080.№ 3 - 4 Mi. 3 - 4 • 1916, SOSNOWIEC, Poczta Miejska, 6-blok, mała plamka na 1 znaczku 3 kop, gw. Falkowski. • 1916, SOSNOWIEC, Stadtpost, 6er-Blocks, kleiner Fleck auf 1 Wert zu 3 kop, gepr. Falkowski. • 1916, SOSNOWIEC, Municipal Post, block of 6, little fleck on one stamp of 3 kop, signed Falkowski. (Fi. 1920)900,-
1081.**,*№ 1 - 5 Mi. 1 - 5 • 1916, SOSNOWIEC, Poczta Miejska, gw. Falkowski, Schmutz • 1916, SOSNOWIEC, Stadtpost, gepr. Falkowski, Schmutz. • 1916, SOSNOWIEC, Municipal Post, signed Falkowski, Schmutz (Fi. 570)300,-
1082.**№ 5 Mi. 5 • 1916, SOSNOWIEC, Poczta Miejska, 4-blok tzw. Duży trójkąt, gw. Schmutz. • 1916, SOSNOWIEC, Stadtpost, Viererblock sogenannt Grosses Dreieck, gepr. Schmutz. • 1916, SOSNOWIEC, Municipal Post, block of 4 so-called Big Triangle, signed Schmutz. (Fi. 600 +)450,-
1083.*№ 5 nz Mi. 5 U • 1916, SOSNOWIEC, Poczta Miejska, nie ząbkowany !!, b. rzadki, z podlepką, gw. Wallisch, Rachmanow. • 1916, SOSNOWIEC, Stadtpost, ungezähnt !!, mit Falz, sehr selten, gepr. Wallisch, Rachmanow. • 1916, SOSNOWIEC, Municipal Post, imperforated !!, with hinge, very scarce, signed Wallisch, Rachmanow. (Fi. 3000)2 200,-
1084.№ Cp 1 • 1916, SOSNOWIEC, Poczta Miejska, karta pocztowa, wycofana po 3 dniach od dnia wprowadzenia do obiegu. • 1916, SOSNOWIEC, Stadtpost, Postkarte, gültig nur 3 Tages. • 1916, SOSNOWIEC, Municipal Post, postcard, valid only 3 days after issue. (Fi. 400)300,-
1085.№ Cp 1 • 1916, SOSNOWIEC, Poczta Miejska, karta pocztowa, skasowana datownikiem, wycofana po 3 dniach od dnia wprowadzenia do obiegu. R !! • 1916, SOSNOWIEC, Stadtpost, Postkarte entwertet mit Datumstempel, gültig nur 3 Tages. R !! • 1916, SOSNOWIEC, Municipal Post, postcard tied by date cancel, valid only 3 days after issue. R !! (Fi. 2200)1 000,-
1086.№ Cp 1 • 1916, SOSNOWIEC, Poczta Miejska, karta pocztowa, kasowana grzecznościowo, wycofana po 3 dniach od dnia wprowadzenia do obiegu. • 1916, SOSNOWIEC, Stadtpost, Postkarte mit Gefälligkeitsstempel, gültig nur 3 Tages. • 1916, SOSNOWIEC, Municipal Post, postcard cancelled to order, valid only 3 days after issue. R !! (Fi. 400)220,-
1087.№ Cp 2 • 1916, SOSNOWIEC, Poczta Miejska, kartka pocztowa czysta. • 1916, SOSNOWIEC, Stadtpost, Postkarte ungestempelt. • 1916, SOSNOWIEC, Municipal Post, mint. (Fi. 250)160,-
1088.№ Cp 2 • 1916, SOSNOWIEC, Poczta Miejska, karta pocztowa kasowana grzecznościowo. • 1916, SOSNOWIEC, Stadtpost, Postkarte mit Gefälligkeitsstempel. • 1916, SOSNOWIEC, Municipal Post, postcard cancelled to order. (Fi. 220)220,-
1089.**№ 1 Mi. 1 • 1915, WARSZAWA, Poczta miejska, 8-blok. • 1915, WARSCHAUER Stadtpost, 8er-Block. • 1915, WARSAW, Municipal Post, block of 8 stamps. (Fi. 240 +)120,-
1090.№ zn.. 1, ON 2, kas. Typ 2, 26 Ia Mi. 1, Rus/Pol 2 Sc. N 2 • 1915, WARSZAWA, Poczta miejska, list miejscowy opłacony zn.. Russisch/Polen 5 Pf i zn. miejskim 5 gr. Kasownik poczty miejskiej typ 2 i stempel “Wręczenie opłacone” typ 26 Ia. • 1915, WARSCHAUER Stadtpost, Ortsbrief frankiert mit Russisch/ Polen 5 Pf und Stadtmarke 5 gr mit Stadtpoststempel und zus. Stempel: Bestellgebühr bezahlt. • 1915, WARSAW, Municipal Post, local letter franked by German Occupation stamp 5 Pf and local stamp 5 gr with local date cancel and additional local mark: Delivery paid.180,-
1091.№ 3a IIb, ON 2 Mi. 3 ba, Rus/Pol 2 Sc. N 2 • 1916, WARSZAWA, Poczta miejska, list miejscowy z 28.2.16 opłacony zn.. Russisch/Polen 5 Pf i zn. miejskim 6 gr. Kasownik poczty miejskiej “K.O.m.st.W. 29.2.16 POCZTA MIEJSKA” i stempel “Wręczenie opłacone”. Gw. Mikulski. • 1916, WARSCHAUER Stadtpost, Ortsbrief vom 28.2.16 frankiert mit Russisch/ Polen 5 Pf und Stadtmarke 6 gr mit Stadtpoststempel “K.O.m.st.W. 29.2.16 POCZTA MIEJSKA”, sowie Stempel: Bestellgebühr bezahlt. gepr. Mikulski. • 1916, WARSAW, Municipal Post, local letter of 28.2.16 franked by German Occupation stamp 5 Pf and local stamp 6 gr with local date cancel “K.O.m.st.W. 29.2.16 POCZTA MIEJSKA”and additional local mark: Delivery paid. Signed Mikulski.350,-
1092.№ 4 a Mi. 4 • 1915, WARSZAWA, Poczta miejska, duży nadruk nowej wartości 6 gr, gw. Petriuk i inni. • 1915, WARSCHAUER Stadtpost, grosser Aufdruck 6 gr, gepr. Petriuk und anderen. • 1915, WARSAW, Municipal Post, big overprint 6 gr, signed Petriuk and others.200,-
1093.№ zn.. 7c, ON 1, kas. Typ 3, 26 Ia Mi. 8, Rus/Pol 1 Sc. N 1 • 1916, WARSZAWA, Poczta miejska, druk miejscowy opłacony zn.. Russisch/Polen 3 Pf i połówką zn. miejskiego 6 gr. Kasownik poczty miejskiej typ 3 i stempel “Wręczenie opłacone” typ 26 Ia. • 1916, WARSCHAUER Stadtpost, Ortsdrucksache frankiert mit Russisch/ Polen 3 Pf und halbiert Stadtmarke 6 gr mit Stadtpoststempel, sowie Stempel: Bestellgebühr bezahlt. • 1916, WARSAW, Municipal Post, local printed matter franked by German Occupation stamp 3 Pf and half local stamp 6 gr with local date cancel and additional local mark: Delivery paid.200,-
1094.№ zn..9 /10 x/, ON 2, kas. Typ 27 Ia Mi. 9 /10 x/, Rus/Pol 2 Sc. N 2 • 1919, WARSZAWA, Poczta miejska, list miejscowy opłacony zn.. Russisch/Polen 5 Pf i zn. miejskim 2 gr |pasek 7 szt + 3 szt|. Kasownik poczty miejskiej z 21.6.19 i stempel “Wręczenie opłacone” typ 27 Ia. • 1919, WARSCHAUER Stadtpost, Ortsbrief frankiert mit Russisch/ Polen 5 Pf und Stadtmarke 2 gr |7er Streifen + 3 Werte| mit Stadtpoststempel vom 21.6.19 und zusatzlich Stempel: Bestellgebühr bezahlt. • 1919, WARSAW, Municipal Post, local letter franked by German Occupation stamp 5 Pf and local stamp 2 gr |strip of 7 + 3 stamps| with local date cancel of 21.6.19 and additional local mark: Delivery paid.120,-
1095.№ zn..9 /4 x/, 10/2 x/, ON 2, kas. Typ 27IIc Mi. 9/4 x/, 10/2 x/, Rus/Pol 2 Sc. N 2 • 1916, WARSZAWA, Poczta miejska, list miejscowy, ekspresowy opłacony zn.. Russisch/Polen 5 Pf i zn. miejskimi 2 gr/4 x/ i 6 gr/2 x/. Kasownik poczty miejskiej typ 4 i stempel “Wręczenie opłacone” typ 27IIc. • 1916, WARSCHAUER Stadtpost, Express-Ortsbrief frankiert mit Russisch/ Polen 5 Pf und Stadtmarken 2 gr/4 x/ + 6 gr/2 x/ mit Stadtpoststempel und zusatzlich Stempel: Bestellgebühr bezahlt. • 1916, WARSAW, Municipal Post, express-local letter franked by German Occupation stamp 5 Pf and local stamp 2 gr/4 x/ + 4 gr/2 x/ with local date cancel and additional local mark: Delivery paid.160,-
1096.№ 10 Mi. 10 • 1916, WARSZAWA, Poczta miejska, druk miejscowy z Warszawy 21.6.16. Stempel poczty miejskiej “5 Pfennig Porto”. Na rewersie znaczek miejski 6/5 gr. • 1916, WARSCHAUER Stadtpost, Drucksache aus Warschau 21.6.16 mit Stadtpoststempel “5 Pfennig Porto”. Rückseitig mit Stadtpostmarken 6/5 gr. • 1916, WARSAW, Municipal Post, local printed matter from Warsaw 21.6.16 with local post mark “5 Pfennig Porto”. On reverse stamp of town post 6/5 gr.180,-
1097.№ zn.. 7, ON 2 Mi. 7, Rus/Pol 2 Sc. N 2 • 1915, WARSZAWA, Poczta miejska, list miejscowy opłacony zn.. Russisch/Polen 5 Pf i zn. miejskim 6 gr |na rewersie koperty|. Stempel poczty miejskiej “Wręczenie opłacone”. • 1915, WARSCHAUER Stadtpost, Ortsbrief frankiert mit Russisch/ Polen 5 Pf und Stadtmarke 6 gr |auf Rückseite| mit Stadtpoststempel: Bestellgebühr bezahlt. • 1915, WARSAW, Municipal Post, local letter franked by German Occupation stamp 5 Pf and local stamp 6 gr |on reverse| with local post cancel: Delivery paid.130,-
1098.№ ON 8a x 2 Mi. Gen. Gouv. 8 Sc. N 8 • 1918, WARSZAWA, Poczta miejska, druk miejscowy opłacony 2 zn.. Gen.Gouv. 5 Pf ze stemplem “Wręczenie opłacone” nr 26 IIb. • 1918, WARSCHAUER Stadtpost, Orts-Drucksache frankiert mit Gen.Gouv. 5 Pf x 2, mit Stadtpoststempel: Bestellgebühr bezahlt. • 1918, WARSAW, Municipal Post, local printed matter franked by Gen. Gouv stamps of 5 Pf x 2 with local post cancel: Delivery paid.180,-
1099.**№ III - VI B Mi. III - VI A • 1916, WARSZAWA, Poczta miejska, Pomniki, nie wprowadzone do obiegu, ząbkowane. • 1916, WARSCHAUER Stadtpost, Denkmäler, nicht ausgegeben, gezähnt. • 1916, WARSAW, Municipal Post, monuments, unissued, perforated. (Fi. 350)240,-
1100.**№ III - VI B Mi. III - VI A • 1916, WARSZAWA, Poczta miejska, Pomniki, nie wprowadzone do obiegu, ząbkowane z marginesem. • 1916, WARSCHAUER Stadtpost, Denkmäler, nicht ausgegeben, gezähnt, Randsatz. • 1916, WARSAW, Municipal Post, monuments, unissued, perforated with margin.. (Fi. 350)250,-
1101.**№ III - VI B Mi. III - VI A • 1916, WARSZAWA, Poczta miejska, Pomniki, nie wprowadzone do obiegu, ząbkowane, 4 parki poziome. • 1916, WARSCHAUER Stadtpost, Denkmäler, nicht ausgegeben, gezähnt, 4 waagrechte Paare. • 1916, WARSAW, Municipal Post, monuments, unissued, perforated, 4 horizontal pairs. (Fi. 700)480,-
1102.**№ III - VI A Mi. III - VI C • 1916, WARSZAWA, Poczta miejska, Pomniki, nie wprowadzone do obiegu, cięte. • 1916, WARSCHAUER Stadtpost, Denkmäler, nicht ausgegeben, geschnitten. • 1916, WARSAW, Municipal Post, monuments, unissued, imperforated. (Fi. 180)140,-
1103.**№ III - VI A Mi. III - VI C • 1916, WARSZAWA, Poczta miejska, Pomniki, nie wprowadzone do obiegu, cięte. • 1916, WARSCHAUER Stadtpost, Denkmäler, nicht ausgegeben, geschnitten. • 1916, WARSAW, Municipal Post, monuments, unissued, imperforated. (Fi. 180)150,-
1104.**№ III - VI AB Mi. III - VI AC • 1916, WARSZAWA, Poczta miejska, Pomniki, nie wprowadzone do obiegu, ząbkowane i cięte. • 1916, WARSCHAUER Stadtpost, Denkmäler, nicht ausgegeben, gezähnt und geschnitten. • 1916, WARSAW, Municipal Post, monuments, unissued, perforated and imperforated. (Fi. 530)380,-
1105.**№ III - VI A Mi. III - VI C • 1916, WARSZAWA, Poczta miejska, Pomniki, nie wprowadzone do obiegu, 4 cięte parki. • 1916, WARSCHAUER Stadtpost, Denkmäler, nicht ausgegeben, 4 geschnittene Paare. • 1916, WARSAW, Municipal Post, monuments, unissued, 4 imperforated pairs. (Fi. 360)180,-
1106.№ 1 - 10, III - VI Mi. 1 - 10, III - VI • 1915-16, WARSZAWA, Poczta Miejska, zbiór znaczków, głównie czystych bez podlepek, droższe pozycje z gwarancjami. • 1915, WARSCHAUER Stadtpost, Briefmarken Sammlung, meistens postfrisch ohne Falz, wertvolle Briefmarken mit Prüfungen. • 1915, WARSAW, Municipal Post, stamps collection, mostly mint without hinges, expensive stamps with examination. (Fi. 2200)1 600,-
1107.(*)№ III A Mi. III C • 1916, WARSZAWA, Poczta miejska, Pomnik 2 gr, nie wprowadzony do obiegu, próba cięta na bibułce, gw. Schmutz. • 1916, WARSCHAUER Stadtpost, Denkmal 2 gr, nicht ausgegeben, geschnitte Probedruck auf Löschpapier. gepr. Schmutz. • 1916, WARSAW, Municipal Post, monument 2 gr, unissued, imperforated proof on slight paper. Signed Schmutz.200,-
1108.**,*№ 1 - 2 Mi. 1 - 2 • 1916, ZAWIERCIE, Poczta Miejska, 10 f czysty, 20 f z podlepką, gw. Falkowski, Schmutz. • 1916, ZAWIERCIE, Stadtpost, 10 pf postfrisch, 20 pf mit Falz, gepr. Falkowski, Schmutz. • 1916, ZAWIERCIE, Municipal Post, 10 f mint, 20 f with hinge, signed Falkowski, Schmutz. (Fi. 3000)1 600,-
1109.№ 1 - 2 Mi. 1 - 2 • 1916, ZAWIERCIE, Poczta Miejska, gw. Schmutz. • 1916, ZAWIERCIE, Stadtpost, gepr. Schmutz. • 1916, ZAWIERCIE, Municipal Post, signed Schmutz. (Fi. 3800)2 000,-
1110.№ 1 Ia Mi. 1I • 1916, ZAWIERCIE, Poczta Miejska, fotoatest Kronenberg. • 1916, ZAWIERCIE, Stadtpost, Fotoattest Kronenberg. • 1916, ZAWIERCIE, Municipal Post, photo certificate Kronenberg. (Fi. 800 +)500,-
1111.*№ 1 - 2 IIb Mi. 1 - 2 II • 1916, ZAWIERCIE, Poczta Miejska, fotoatest Kronenberg. • 1916, ZAWIERCIE, Stadtpost, Fotoattest Kronenberg. • 1916, ZAWIERCIE, Municipal Post, photo certificate Kronenberg. (Fi. 250)240,-
1112.**№ 1 - 3 Mi. 1 - 3 • 1918, ŻARKI, Poczta Miejska, I wydanie z marginesami. Gw. Schmutz. • 1918, ŻARKI, Stadtpost, I Ausgabe, Randsatz, gepr. Schmutz. • 1918, ŻARKI, Municipal Post, first issue with margin.. Signed Schmutz. (Fi. 300)150,-
1113.**№ 1 - 3 Mi. 1 - 3 • 1918, ŻARKI, Poczta Miejska, I wydanie, 4-bloki narożne. Gw. Schmutz. • 1918, ŻARKI, Stadtpost, I Ausgabe, Viererblöcke aus der Bogenecke, gepr. Schmutz. • 1918, ŻARKI, Municipal Post, first issue, corner margin. set of blocks of 4 stamps. Signed Schmutz. (Fi. 1200)600,-
1114.№ 1 - 3 Mi. 1 - 3 • 1918, ŻARKI, Poczta Miejska, I wydanie z marginesami. Gw. Mikulski. • 1918, ŻARKI, Stadtpost, I Ausgabe, Randsatz, gepr. Mikulski. • 1918, ŻARKI, Municipal Post, first issue with margin.. Signed Mikulski. (Fi. 240)100,-
1115.№ 1 - 3 Mi. 1 - 3 • 1918, ŻARKI, Poczta Miejska, I wydanie, z pełnym stemplem, gw. Korszeń. • 1918, ŻARKI, Stadtpost, I Ausgabe, mit vollem Stempel, gepr. Korszeń. • 1918, ŻARKI, Municipal Post, first issue, with full cachet, signed Korszeń. (Fi. 240 +)120,-
1116.№ 1 - 3 Mi. 1 - 3 • 1918, ŻARKI, Poczta Miejska, I wydanie, 3 parki z marginesami. Gw. Mikulski. • 1918, ŻARKI, Stadtpost, I Ausgabe, 3 Randpaare, gepr. Mikulski. • 1918, ŻARKI, Municipal Post, first issue, 3 pairs with margin.. Signed Mikulski. (Fi. 480)220,-
1117.№ 1 - 3 Mi. 1 - 3 • 1918, ŻARKI, Poczta Miejska, I wydanie, 4-bloki narożne. Gw. Mikulski. • 1918, ŻARKI, Stadtpost, I Ausgabe, Viererblöcke aus der Bogenecke, gepr. Mikulski. • 1918, ŻARKI, Municipal Post, first issue, corner margin. set of blocks of 4 stamps. Signed Mikulski. (Fi. 960)420,-
1118.**№ 4 - 6 Mi. 4 - 6 • 1918, ŻARKI, Poczta Miejska, wydanie przedrukowe z marginesem, gw. Schmutz. • 1918, ŻARKI, Stadtpost, Ausgabe mit Aufdruck, Randsatz, gepr. Schmutz. • 1918, ŻARKI, Municipal Post, overprint issue with margin., signed Schmutz. (Fi. 450)250,-
1119.*№ 4s Np. Mi. 4 F • 1918, ŻARKI, Poczta Miejska, wydanie przedrukowe, błąd z 2 nadrukami 6 h na 10 h, gw. Schmutz. • 1918, ŻARKI, Stadtpost, Ausgabe mit Aufdruck, Fehler mit zusätzlichem Aufdruck 6 h und 10 h, gepr. Schmutz. • 1918, ŻARKI, Municipal Post, overprint issue, error with se-tenant overprint 6 h and 10 h, signed Schmutz. (Fi. 300)240,-
1120.**№ 4s Np. Mi. 4 F • 1918, ŻARKI, Poczta Miejska, wydanie przedrukowe, błąd z 2 nadrukami 6 h na 10 h, gw. Schmutz. • 1918, ŻARKI, Stadtpost, Ausgabe mit Aufdruck, Fehler mit zusätzlichem Aufdruck 6 h und 10 h, gepr. Schmutz. • 1918, ŻARKI, Municipal Post, overprint issue, error with se-tenant overprint 6 h and 10 h, signed Schmutz. (Fi. 500)400,-
1121.*№ 4s Mi. 4 F • 1918, ŻARKI, Poczta Miejska, wydanie przedrukowe, parka, błąd z 2 nadrukami 6 h na 10 h, gw. Petriuk. • 1918, ŻARKI, Stadtpost, Ausgabe mit Aufdruck, Paar, Fehler mit zusätzlichem Aufdruck 6 h und 10 h, gepr. Petriuk. • 1918, ŻARKI, Municipal Post, overprint issue, pair, error with se-tenant overprint 6 h and 10 h, signed Petriuk. (Fi. 600 +)600,-
1122.**№ 7 - 9 Mi. 7 - 9 • 1918, ŻARKI, Poczta Miejska, II wydanie z marginesami. Gw. Schmutz. • 1918, ŻARKI, Stadtpost, II Ausgabe, Randsatz, gepr. Schmutz. • 1918, ŻARKI, Municipal Post, second issue with margin.. Signed Schmutz. (Fi. 180)100,-
1123.**№ 7 - 9 Mi. 7 - 9 • 1918, ŻARKI, Poczta Miejska, II wydanie, 4-bloki narożne. Gw. Schmutz. • 1918, ŻARKI, Stadtpost, II Ausgabe, Viererblöcke aus der Bogenecke, gepr. Schmutz. • 1918, ŻARKI, Municipal Post, second issue, corner margin. set of blocks of 4 stamps. Signed Schmutz. (Fi. 720)360,-
1124.№ 7 - 9 Mi. 7 - 9 • 1918, ŻARKI, Poczta Miejska, II wydanie w 4-blokach. Gw. Mikulski. • 1918, ŻARKI, Stadtpost, II Ausgabe, 3 Viererblöcke, gepr. Mikulski. • 1918, ŻARKI, Municipal Post, first issue, set of blocks of 4 stamps. Signed Mikulski. (Fi. 480)200,-
1125.**№ 1 - 9 Mi. 1 - 9 • 1918, ŻARKI, Poczta Miejska, wszystkie wydania. Gw. Falkowski. • 1918, ŻARKI, Stadtpost, gesamten Ausgaben. gepr. Falkowski. • 1918, ŻARKI, Municipal Post, all issues. Signed Falkowski. (Fi. 930)500,-
1126.**,*№ Mi. I • 1918, KALISZ, I wydanie lokalne, 7 zn.. Gw. Krawczyk, Schmutz. • 1918, KALISZ, I Lokalausgabe, 7 Werte, gepr. Krawczyk, Schmutz • 1918, KALISZ, first local issue, 7 stamps, signed Krawczyk, Schmutz. (Fi. 560)260,-
1127.№ 5 - 9, 11 - 14 Mi. I • 1918, KALISZ, I wydanie lokalne, 11 zn.. Gw. Krawczyk, Schmutz. • 1918, KALISZ, I Lokalausgabe, 11 Werte, gepr. Krawczyk, Schmutz • 1918, KALISZ, first local issue, 11 stamps, signed Krawczyk, Schmutz. (Fi. 1120)560,-
1128.№ Mi. I • 1918, KALISZ, I wydanie lokalne, 11 zn.. Gw. Korszeń. • 1918, KALISZ, I Lokalausgabe, 11 Werte, gepr. Korszeń. • 1918, KALISZ, first local issue, 11 stamps, signed Korszeń. (Fi. 1000)480,-
1129.№ 5, 7, 8, 9a, 11, 12a, 14 Mi. I • 1918, KALISZ, I wydanie lokalne, 7 zn. na liście filatelistycznym, fotoatest Korszeń. • 1918, KALISZ, I Lokalausgabe auf nicht postalisch beförderte Brief, 7 Werte, Fotoattest Korszeń. • 1918, KALISZ, first local issue, 7 stamps on philatelic cover, photo certificate Korszeń. (Fi. 700 za kas)700,-
1130.№ Mi. I • 1918, KALISZ, I wydanie lokalne z odwróconym nadrukiem, 4-bloki. Gw. Schmutz. Bardzo rzadkie !! • 1918, KALISZ, I Lokalausgabe mit kopfstehendem Aufdruck, Viererblöcke, gepr. Schmutz. Sehr selten !! • 1918, KALISZ, first local issue with inverted overprint, blocks of 4 stamps, signed Schmutz. Very rare !! (Fi. 2400)1 200,-
1131.№ II Mi. II • 1918, KALISZ, II wydanie lokalne, 6 znaczków, fotoatest Falkowski. • 1918, KALISZ, II Lokalausgabe, 6 Werte, Fotoattest Falkowski. • 1918, KALISZ, second local issue, 6 stamps, photo certificate Falkowski.180,-
1132.**,*№ III Mi. III • 1918, KALISZ, III wydanie lokalne, znaczki 2 1/2, 3, 7 1/2 fen czyste bez podlepki, pozostałe z podlepkami, fotoatest Korszeń. • 1918, KALISZ, III Lokalausgabe, Werte 2 1/2, 3, 7 1/2 fen postfrisch, sonstige mit Falz, Fotoattest Korszeń. • 1918, KALISZ, III local issue, stamps 2 1/2, 3, 7 1/2 fen mint, others with hinges, photo certificate Korszeń.200,-
1133.**,*№ III Mi. III • 1918, KALISZ, III wydanie lokalne, parki Inadruki normalne i część odwróconych|, 2 1/2, 3, 7 1/2, 10 fen czyste bez podlepki, pozostałe z podlepkami, fotoatest Korszeń. • 1918, KALISZ, III Lokalausgabe mit normal und Teil mit kopfstehendem Aufdruck, Paare, Werte 2 1/2, 3, 7 1/2, 10 fen postfrisch, sonstige mit Falz, Fotoattest Korszeń. • 1918, KALISZ, III local issue with normal and partly with inverted overprint, pairs, stamps 2 1/2, 3, 7 1/2, 10 fen mint, others with hinges, photo certificate Korszeń.400,-
1134.**№ IV Mi. IV • 1918, KALISZ, IV wydanie lokalne, 7 zn.. Gw. Korszeń. • 1918, KALISZ, IV Lokalausgabe, 7 Werte, gepr. Korszeń. • 1918, KALISZ, IV local issue, 7 stamps, signed Korszeń.280,-
1135.**,*№ IV Mi. IV • 1918, KALISZ, IV wydanie lokalne, parki małe nadruki normalne i odwrócone|, znaczki 10 fen czyste bez podlepki, pozostałe z podlepkami, fotoatest Korszeń. • 1918, KALISZ, IV Lokalausgabe mit normal und kopfstehendem Aufdruck, Paare, Wert 10 fen postfrisch, sonstige mit Falz, Fotoattest Korszeń. • 1918, KALISZ, IV local issue with normal and inverted overprint, pairs, stamp 10 fen mint, others with hinges, photo certificate Korszeń.200,-
1136.**,*№ IV Mi. IV • 1918, KALISZ, IV wydanie lokalne, znaczki z nadrukami odwróconemi 7 1/2 i 10 fen są czyste bez podlepki, pozostałe z podlepkami, fotoatest Korszeń. • 1918, KALISZ, IV Lokalausgabe, Werte mit kopfstehendem Aufdruck zu 7 1/2,10 fen postfrisch, sonstige mit Falz, Fotoattest Korszeń. • 1918, KALISZ, IV local issue, stamps with inverted overprint of 7 1/2, 10 fen are mint, others with hinges, photo certificate Korszeń.300,-
1137.№ V Mi. V • 1918, KALISZ, V wydanie lokalne, 10 znaczków, część na wycinkach, fotoatest Falkowski. • 1918, KALISZ, V Lokalausgabe, 10 Werte, Teil auf Biefstücke, Fotoattest Falkowski. • 1918, KALISZ, V local issue, 10 stamps, partly on pieces, photo certificate Falkowski.180,-
1138.№ Łowicz, ON Cp 3 Mi. Łowicz, GG P3 • 1918, ŁOWICZ, znaczek lokalny 2 1/2 f na kartce Gen.Gouv. Warschau 5 f z Łowicza 14.3.19 do Warszawy. Gw. Korszeń. • 1918, ŁOWICZ, Lokalmarke zu 2 1/2 f auf Postkarte der Gen.Gouv. Warschau 5 f aus Łowicz 14.3.19 nach Warschau. gepr. Korszeń. • 1918, ŁOWICZ, local stamp 2 1/2 f on postcard of German Occupation 5 f from Łowicz 14.3.19 to Warsaw. Signed Korszeń.300,-
1139.**№ 8 • 1919, SKAŁAT, znaczek poczty lokalnej 40 h. Gw. Łaszkiewicz. • 1919, SKAŁAT, Lokalpostmarke zu 40 h. gepr. Łaszkiewicz. • 1919, SKAŁAT, local post stamp of 40 h. Signed Łaszkiewicz. (Fi. 840)500,-
1140.№ 14 - 23 Mi. II • 1918, WŁOCŁAWEK, II wydanie lokalne, gw. Gryżewski, Falkowski. • 1918, WŁOCŁAWEK, II Lokalausgabe, gepr. Gryżewski, Falkowski. • 1918, WŁOCŁAWEK, II local issue, signed Gryżewski, Falkowski. (Fi. 700)450,-
1141.№ 15 - 23 ND Mi. II ND • 1918, WŁOCŁAWEK, wydanie lokalne, nowodruki, 9 znaczków, gw. Krawczyk. • 1918, WŁOCŁAWEK, Lokalausgabe, Neudrucke, 9 Werte, gepr. Krawczyk. • 1918, WŁOCŁAWEK, local issue, official reprint, 9 stamps, signed Krawczyk.100,-
1142.№ Wł. 19, Gen Gouv 2, 3, 7, 8, 10 Mi. ON 2, 3, 7, 8, 10 Sc. N 2, 3, 7, 8, 10 • 1919, WŁOCŁAWEK, znaczek lokalny 15 f i znaczki Gen.Gouv. Warschau na liście z Aleksandrowa 3.2.19 do Włocławka. • 1919, WŁOCŁAWEK, Lokalmarke 15 f und Gen.Gouv.Warschau Marken auf Bief aus Aleksandrów 3.2.19 nach Włocławek. • 1919, WŁOCŁAWEK, local stamp 15 f and Gen.Gouv. Warschau stamps on letter from Aleksandrów 3.2.19 to Włocławek.400,-
1143.№ Cp 1 • 1918, WŁOCŁAWEK, wydanie lokalne, kartka pocztowa 7 1/2 f ostemplowana “Poczta Miejska Włocławek 10 fen”. Gw. Schmutz. • 1918, WŁOCŁAWEK, Lokalausgabe, Postkarte 7 1/2 f mit Stempel “Poczta Miejska Włocławek 10 fen”. gepr. Schmutz. • 1918, WŁOCŁAWEK, local issue, postcard 7 1/2 f with mark “Poczta Miejska Włocławek 10 fen”. Signed Schmutz. (Fi. 800)250,-
1144.*№ 1, 2, 5 • 1919, GRODNO, wydanie lokalne, 3 znaczki, gw. Falkowski, Schmutz. • 1919, GRODNO, Lokalausgabe, 3 Werte, gepr. Falkowski, Schmutz. • 1919, GRODNO, 3 local stamps, signed Falkowski, Schmutz. (Fi. 9000)6 900,-
1145.**,*№ 1a, 5 • 1919, WOŁYŃ - KOWEL, znaczki lokalne, 30 f czysty bez podlepki, 50 f z podlepką. Gw. Falkowski. • 1919, WOŁYŃ - KOWEL, Lokalmarken, 30 f postfrisch, 50 f mit Falz, gepr. Falkowski. • 1919, WOŁYŃ - KOWEL, local stamps, 30 f mint, 50 f hinged, signed Falkowski. (Fi. 300)120,-
1146.№ 1a, 2, 4, 5, 6, 7 • 1919, WOŁYŃ - KOWEL, znaczki lokalne, 7 sztuk na 5 kopertach z 16.VIII.19 i 20.VIII.19. Gw. Schmutz, Danowski. • 1919, WOŁYŃ - KOWEL, Lokalmarken, 7 Werte auf 5 Briefe vom 16.VIII.19 und 20.VIII.19. gepr. Schmutz, Danowski. • 1919, WOŁYŃ - KOWEL, 7 local stamps on 5 covers of 16.VIII.19 and 20.VIII.19. Signed Schmutz, Danowski. (Fi. 7300)6 800,-
1147.**№ 1 - 2 • 1914, Poczta Legionowa, wydanie Orzeł, 2 znaczki, komplet • 1914, Feldpost der Polnischen Legion, Ausgabe Adler, 2 Werte komplett • 1914, Polish Legion Post, Eagle issue of 2 stamps, complete set (Fi. 400)220,-
1148.**№ 1 - 2 • 1914, Poczta Legionowa, wydanie Orzeł, 2 znaczki, komplet + nalepka legionowa • 1914, Feldpost der Polnischen Legion, Ausgabe Adler, 2 Werte komplett + Vignette • 1914, Polish Legion Post, Eagle issue of 2 stamps, complete set + legions label (Fi. 400)250,-
1149.**№ 1 • 1914, Poczta Legionów, NKN, Orzeł 5h, cięty z prawej strony. • 1914, Feldpost der Polnischen Legion, Adler 5h, rechts ungezähnt. • 1914, Polish Legion Field Post, Eagle 5h, right imperforated. (Fi. 200 +)150,-
1150.*№ 1 • 1914, Poczta Legionowa, wydanie Orzeł, 4-blok znaczka 5 h z podlepką. • 1914, Feldpost der Polnischen Legion, Ausgabe Adler, Viererblock 5 h mit Falz. • 1914, Polish Legion Post, Eagle issue, block of 4 stamp 5 gr, hinged. (Fi. 400)120,-
1151.**№ 1 • 1914, Poczta Legionowa, wydanie Orzeł, rekonstrukcja arkusza 5 h, 16 znaczków. • 1914, Feldpost der Polnischen Legion, Ausgabe Adler, Wiederaufbau des Druckbogen 5 h, 16 Marken. • 1914, Polish Legion Post, Eagle issue, platting complete sheet of 5 h stamp. 16 pieces. (Fi. 3200-)400,-
1152.№ 1 - 2 • 1914, Poczta Legionowa, wydanie Orzeł, 2 znaczki, komplet ze stemplem “Poczta Polowa W. P. Jędrzejów”, gw. Schmutz. • 1914, Feldpost der Polnischen Legion, Ausgabe Adler, 2 Werte komplett mit Stempel “Poczta Polowa W. P. Jędrzejów”, gepr. Schmutz. • 1914, Polish Legion Post, Eagle issue of 2 stamps, complete set with cachet “Poczta Polowa W. P. Jędrzejów”, signed Schmutz. (Fi. 660)450,-
1153.№ 1 - 2 • 1914, Poczta Legionów, NKN, Orzeł 5 i 10h ze stemplem Strzelecka Komenda Etapowa, Poczta Polowa. • 1914, Feldpost der Polnischen Legion, Adler 5 und 10h mit Stempel: Etappen-Jägerkommandantur, Feldpost • 1914, Polish Legion Field Post, Eagle 5 and 10h with marked: Staged, Rifle Headquarters, Field Post. (Fi. 660,-)400,-
1154.№ 2 • 1914, Poczta Legionowa, wydanie Orzeł, połówka znaczka 10 h, gw. Falkowski. • 1914, Feldpost der Polnischen Legion, Ausgabe Adler, halbiert Marke 10 h, gepr. Falkowski. • 1914, Polish Legion Post, Eagle issue, half a stamp of 10 h, signed Falkowski.300,-
1155.**№ 1 - 2 • 1914, Poczta Legionowa, wydanie Orzeł, Naczelnego Komitetu Narodowego, 2 próby w kolorze czarnym. Gw. Schmutz. • 1914, Feldpost der Polnischen Legion, National - Hauptkomitee, Ausgabe Adler, 2 schwarzen Probedrucke. gepr. Schmutz. • 1914, Polish Legion Post, National Chief Committee, Eagle issue, 2 black proofs, signed Schmutz.600,-
1156.**№ 1 • 1914, Poczta Legionowa, zalepka w formie pieczęci lakowej. Z gumą, rzadka. • 1914, Feldpost der Polnischen Legion, Verschlussetikette im Lacksiegelform, mit Gummi sehr selten. • 1914, Polish Legion Post, paper seal as sealing-wax mark, in mint condition rare.100,-
1157.№ Mi. 142 Sc. 113 • Kartka pocztowa Wiedeńskiej Delegacji Samarytanina Polskiego ofrankowana zn. austriackim 5 hal do Piotrkowa 15.II.16. Stempel “K.u.K. Militärzensor Sanok”. Z datownika usunięto miejscowość i datę. • Patriotische Ansichtskarte frankiert mit österreichische Marke 5 hal nach Piotrków 15.II.16 mit Stempel “K.u.K. Militärzensor Sanok”. Poststempel ohne Orts und Datum. • Patriotic picture postcard franked by Austrian stamp 5 hal to Piotrków 15.II.16 with mark “K.u.K. Militärzensor Sanok”. Post cachet without date and location.150,-
1158.**№ 4 • 1915, Poczta Legionowa, nalepka Orzeł, na fundusz Legionów • 1915, Feldpost der Polnischen Legion, Vignette Adler zugunsten der Legion. • 1915, Polish Legion Post, Eagle label for Legion Funds.100,-
1159.(*)№ 2 • 1915, Poczta Legionowa, nalepka 10 gr “Królestwo - Legionom” • 1915, Feldpost der Polnischen Legion, Vignette zu 10 gr “Królestwo - Legionom” • 1915, Polish Legion Post, label of 10 gr “Królestwo - Legionom” (Fi. 100)100,-
1160.№ 3 • 1915, Poczta Legionowa, nalepka Orzeł 10 gr, gw. Schmutz. • 1915, Feldpost der Polnischen Legion, Vignette Adler 10 gr, gepr. Schmutz. • 1915, Polish Legion Post, Eagle label of 10 gr, signed Schmutz. (Fi. 200)120,-
1161.• List urzędowy, polecony nadany przez NKN w Piotrkowie V.16 do Trenczyna,Węgry 21.Mai.16. Zwrot do nadawcy. • Dienst-R-Brief aus dem National - Hauptkomitee von Piotrków V.16 nach Trenczyn, Ungarn 21.Mai.16 und weiter zurück nach Absender. • Official,registered letter from National Chief Committee of Piotrków V.16 to Trenczyn, Hungary 21.Mai.16 and next back to sender.150,-
1162.• Służbowa kartka niemieckiej policji kryminalnej w Warszawie 24.8.16 |Feld-Post| do Sądu Polskiego Legionu w Lublinie 29.8.1916. • Dienstkarte der deutschen Kriminalpolizei in Warschau 24.8.16 |Feld - Post| an das Militärgericht der Polnischen Legion in Lublin 29.8.1916. • Official card from German Criminal Police in Warsaw 24.8.16 |Field - Post| to Polish Pol. Stempel “K.u.K. Etappenpostamt” in Lublin 29.8.1916.120,-
1163.• Poczta Polowa Piotrków 9.V.16. Stemple: “Apteka Legionów Polskich Domu Rekonwalescentów i “Komenda Kompanii Domu Rekonwalescentów Leg.Pol w Kamieńsku. • Feldpost Piotrków 9.V.16 mit Formationsstempeln der Legionischen Apotheke und Legionischen Sanitätskompanie der Rekonvaleszenter in Kamieńsk. • Field Post Piotrków 9.V.16 with formation marks of Polish Legions Pharmacy and Legions Company of Convalescent Home in Kamieńsk.120,-
1164.• List urzędowy, polecony nadany przez NKN w Piotrkowie 12.VI.16 do Gars,Węgry 15.VI.16. Zwrot do nadawcy. • Dienst-R-Brief aus dem National - Hauptkomitee von Piotrków 12.VI.16 nach Gars, Ungarn 15.VI.16 und weiter zurück nach Absender. • Official,registered letter from National Chief Committee of Piotrków 12.VI.16 to Gars, Hungary 15.VI.16 and next back to sender.120,-
1165.• Korespondencja urzędowa między Sądem Komendy Legionów Polskich Płk. Zielińskiego a Komendą 1 pułku artylerii Leg. Pol. Stempel “K.u.K. Etappenpostamt 29.III.17 - 199” • Dienst - Korrespondenz zwischen das Militärgericht der Polnischen Legion vom Oberst Zieliński und der Kommandantur des 1 Artillerienregiment der Polnischen Legion. Stempel “K.u.K. Etappenpostamt” • Official correspondence between Polish Legion Court of Colonel Zieliński and Headquarters of 1 Artillery Regiment of Polish Legion. Cachet:”K.u.K. Etappenpostamt”120,-
1166.• Kartka poczty polowej z Zambrowa 25.8.17 do Chełma. Okrągła pieczęć “Obóz Ćwiczebny 4. Zambrów”. • Feldpostkarte aus Zambrów 25.8.17 nach Chełm. Ringsiegel: Übungslager 4. Zambrów • Field postkarte from Zambrów 25.8.17 to Chełm. Circular stamp: Training Camp 4. Azambrów.120,-
1167.**№ 12 - 15B Mi. 12 - 15A • 1918, Polski Korpus Gen. Dowbór - Muśnickiego. II wydanie przedrukowe, ząbkowane, gw. Łaszkiewicz, Falkowski, Ryblewski, Schmutz. • 1918, Polnisches Korps des Gen. Dowbor-Muśnicki. II Aufdruckausgabe, gezähnt, gepr. Łaszkiewicz, Falkowski, Ryblewski, Schmutz. • 1918, Polish Corps of Gen. Dowbor - Muśnicki. II overprint issue, perforated, signed Łaszkiewicz, Falkowski, Ryblewski, Schmutz. (Fi. 1550)750,-
1168.*№ 12 - 15B Mi. 12 - 15A • 1918, Polski Korpus Gen. Dowbór - Muśnickiego. II wydanie przedrukowe, ząbkowane, z podlepkami, gw. Jungjohann, Mikstein, Rachmanow, Schmutz. • 1918, Polnisches Korps des Gen. Dowbor-Muśnicki. II Aufdruckausgabe, gezähnt, mit Falz, gepr. Jungjohann, Mikstein, Rachmanow, Schmutz. • 1918, Polish Corps of Gen. Dowbor - Muśnicki. II overprint issue, perforated, hinges, signed Jungjohann, Mikstein, Rachmanow, Schmutz. (Fi. 715)300,-
1169.**№ 13A Mi. 13B • Polski Korpus Gen. Dowbór - Muśnickiego.Arkusz drukarski znaczka 35/1 kop cięty. Niekatalogowane usterki na zn.. 11, brak kropki po k i na zn. 100: Koro zamiast Korp. • Polnisches Korps des Gen. Dowbor-Muśnicki. Druckbogen zu 35/1 kop, ungezähnt, unkatalogisiert Fehler, Feld 11: ohne Punkt nach k, Feld 100 Inschrift Koro statt Korp. • Polish Corps of Gen. Dowbor - Muśnicki. Printing sheet of 35/1 kop, imperforated, not catalogue errors. Stamp 11 without point after k. Stamp 100 inscription Koro instead of Korp. (Fi. 1664)1 000,-
1170.**№ 1 - 15 AB • Polski Korpus Gen. Dowbór - Muśnickiego. I + II wydnanie, ząbkowane i cięte, różne gwarancje, Nr 5 i 11 gw. Falkowski, Nr 7 bez ząbka. • Polnisches Korps des Gen. Dowbor-Muśnicki. I + II Aufdruckausgaben, gezähnt und ungezähnt, verschiedenen Prüfungen, No. 5 und 11 mit Falkowski, No. 7 ohne Zähn. • Polish Corps of Gen. Dowbor - Muśnicki. I + II overprint issues, perforated and imperf, different signeds, 10/7 and 70 kop with Falkowski, 20 kop without 1 perf. (Fi. 8450)6 400,-
1171.№ 11 Mi. 11 • 1918, Poczta Polowa I Korpusu Gen. Dowbór - Muśnickiego 70 kop, gw. Rachmanow, Danowski, Falkowski. • 1918, Feldpost der I Polnischen Korps des Gen. Dowbora- Muśnickiego 70 kop, gepr. Rachmanow, Danowski, Falkowski. • 1918, Field Post of I Polish Army Corps of Gen. Dowbor - Muśnicki 70 kop, signed Rachmanow, Danowski, Falkowski. (Fi. 1.400,- +)700,-
1172.• 1918, Polski Korpus Gen. Dowbór - Muśnickiego. List bezznaczkowy, urzędowy do Mińska z 11.5.18. Unikat. R !!!. Fotoatest Korszeń. • 1918, Polnisches Korps des Gen. Dowbor-Muśnicki. Dienstbrief nicht frankiert vom 11.5.18 nach Mińsk.Rarität !!! Fotoattest Korszeń. • 1918, Polish Corps of Gen. Dowbor - Muśnicki. Official not franked letter of 11.5.18 to Mińsk. Very rare !! Photo certificate Korszeń.7 500,-
1173.• Polski Korpus Gen. Dowbór - Muśnickiego. 5 znaczków opłaty stemplowej użytych na pokwitowanie z 31.V.1918 zakupu 15 pudów owsa i 10 pudów siana. • Polnisches Korps des Gen. Dowbor-Muśnicki. 5 Stempelmarken verwendet als Empfangsbescheinigung der Verproviantierung vom 31.V.1918. • olish Corps of Gen. Dowbor - Muśnicki. 5 revenue stamps used as buyer receipt for army provisions dated 31.V.1918.120,-
1174.№ Ck 3 II • 1918,Polski Korpus Gen. Dowbór - Muśnickiego. Koperta pocztowa z podlepkami 35/10 kop ostemplowana: Poczta Polowa 21.5.18. Gw. Falkowski. • 1918, Polnisches Korps des Gen. Dowbor-Muśnicki. Umschlag mit Falz zu 35/10 kop entwertet mit Stempel: Feldpost 21.5.18. gepr. Falkowski. • 1918, Polish Corps of Gen. Dowbor - Muśnicki. Stamped cover with hinged 35/10 kop tied by field post cachet of 21.5.18. Signed Falkowski. (Fi. 300)120,-
1175.№ Cp 4 • 1918,Polski Korpus Gen. Dowbór - Muśnickiego. Kartka pocztowa 10/5 kop, czysta. • 1918, Polnisches Korps des Gen. Dowbor-Muśnicki. Postkarte zu 10/5 kop, ungestempelt. • 1918, Polish Corps of Gen. Dowbor - Muśnicki. Postcard of 10/5 kop, not cancelled. (Fi. 500)150,-
1176.№ Mi. P 30F • Polski Korpus Gen. Dowbór - Muśnickiego. Kartka pocztowa, nie notowana w katalogu. Znana w 1 egz. Nadruk 10/5 kop na 1 stronie, połówce podwójnej karty rosyjskiej Mi P30 wyd. Kiereńskiego, czysta. Stan idealny. Gwarancja i atest Jungjohann. • Polnisches Korps des Gen. Dowbor-Muśnicki. Unkatalogisiert Postkarte, nur 1 Stuck bekannt, Aufdruck zu 10/5 kop auf Frageteil der russischen Doppelkarte Mi P30,Kerenski-Ausgabe, ungestempelt. Kabinetterhaltung. Gepr und Fotoattest Jungjohann. • Polish Corps of Gen. Dowbor - Muśnicki. Postcard not listed in catalogue, only 1 piece notorious, overprint of 10/5 kop on half double Russian card, Kiereński emission, not cancelled. Extremely fine. Signed and photo certificate Jungjohann. RRR.2 600,-
1177.• 1916, Armia Polska we Włoszech. Cenzurowana widokówka z Włoch, Caverta do Przemyśla. Dodatkowa adnotacja “FM”, gw. Falkowski. • 1916, Polnische Armee in Italien. Ansichtskarte mit Zensur aus Italien, Caverta nach Przemyśl, sowie Handvermerk “FM”, gepr. Falkowski. • 1916, Polish Army in Italy. Censored picture card from Italy, Caverta to Przemyśl. Additional hand marking “FM”. Signed Falkowski.1 000,-
1178.• 1919, Armia Polska we Francji. Formularz bezznaczkowy z Le Mans, Francja 6.2.19 do USA. Polski stempel formacyjny. Datownik poczty francuskiej. Adnotacja “FM”. Formularz obcięty. • 1919, Polnische Armee in Frankreich. Postformular, nicht frankiert, aus Le Mans 6.2.19 nach USA. Polnische Formationsstempel und französische Datumstempel, sowie Vermerk “FM”. Beschädigt Formular. • 1919, Polish Army in France. Postal matter without stamp from Le Mans, France 6.2.19 to USA. Polish formation mark and French date cachet, marking “FM”. Postal form is damaged.150,-
1179.• Dowództwo 4-ej Armii. Szefostwo Kolejnictwa. Stempel nadawczy Głównej Poczty Polowej No. IV, stempel odbiorczy Poczty Polowej No. 53, 15 Luty 1921. • 4 Armeenkommando. Bahnverwaltung. Aufgabestempel: Hauptfeldpost No. 4, Ankunftstempel: Feldpost No. 53, 15 Feb. 1921. • Command of 4 Army. Train management. Sender cancel: Central Field Post No. IV, arrival cancel: Field Post No. 53, 15 Feb. 1921120,-
1180.• Pokwitowanie nadania listu wartościowego w Urzędzie Pocztowym Wojsk Polskich w Warszawie 24.8.17. Wartość listu 20 Kr przeliczono na 13 Mk 20 do 30 pf. • Aufgabescheine, Wertbrief aus dem Polnische Armee Postamt in Warschau vom 24.8.17. Wert 20 Kr umgerechnet in 13 Mk 20 nach 30 pf. • Dispatch confirmation, Value letter from Polish Army Post Office in Warsaw of 24.8.17. Value of letter is 20 Kr, after convert 13 Mk 20 to 30 pf.120,-
1181.• Telegram wojskowy z 11.4.1921 z 5 Brygady Jazdy do Jodłowika k/ Tymbarku. • Militär - Telegramm vom 11.4.1921 an die 5 Kavallerienbrigade nach Jodłowik bei Tymbark. • Military telegram of 11.4.1921 from 5 Cavarly Brigade to Jodłowik near Tymbark.120,-
1182.• Francuska Poczta Polowa. 20 Regiment Szaserów Polskich. Widokówka z 18.6.1919 do Saint Etienne, Francja. • Französische Feldpost. Ansichtskarte an die 20 Polnische Kavallerienregiment vom 18.6.1919 nach Saint Etienne, Frankreich. • French Fieldpost. Picture card dated 18.6.1919 from 20 Polish Riflemen Regiment to Saint Etienne, France.150,-
1183.• Francuska Misja Wojskowa w Polsce. List wysłany z Warszawy 5.I.21. • Französische Militärmission in Polen. Brief aus Warschau vom 5.I.21. • French Military Mission in Poland. Letter from Warsaw of 5.I.21.150,-
1184.• Polecony z miejsc. Iwje 24.IV.20 do Wilna 3.5.20. Prowizoryczna, odręczna R-ka No. 667 Iwje. Stempel cenzury wojskowej. Oderwany fragment tylnej klapy koperty. • Zensuriert R-Brief aus Iwje 3.5.20 nach Wilna 3.5.20. Provisorische, handschriftliche R-Zettel No. 667 Iwje. Ohne Klappeteil. • Censored, registered letter from Iwje 3.5.20 to Wilno 3.5.20. Provisional, handwriting R -label No 667 Iwje. Without part of cover flap.200,-
Litwa Środkowa • Mittellitauen • Central Lithuania
1185.**№ 1 - 3 AB Mi. 1 - 3 AB Sc. 1, 3, 5 • 1920, 4 - bloki z pustopolem między znaczkami, cięte i ząbkowane. • 1920, 6 Viererblöcke mit Zwichstensteg, gezähnt und ungezähnt. • 1920, 6 gutter blocks of 4 stamps, perforated and imperf. (Fi. 220)150,-
1186.**№ 12 - 13 Mi. 12 - 13 Sc. 21 - 22 • 1920, wydanie przedrukowe, Nr 12 z marginesem, fotoatest G.Hanhe; Nr 13 fotoatest Bach, Eichele. • 1920, Aufdruckausgabe, Nr 12 linkes Randstück, Fotoattest G.Hanhe; Nr 13 Fotoattest Bach, Eichele. • 1920, overprint issue, No 12 with margin., photo certificate G.Hanhe; No 13 Photo certificate Bach, Eichele. (Fi. 5380)4 500,-
1187.**,*№ 8s, 10t Mi. F III, V Sc. 18 - 19 • 1920, wydanie przedrukowe, błędy nadruku, 10mk/60sk zamiast 6mk/60sk czysty i 4mk/75sk zamiast 6mk/75sk z podlepką, gw. Mikulski, fotoatest G.Hahne • 1920, Aufdruckfehler, 10mk/60sk statt 6mk/60sk postfrisch und 4mk/75sk statt 6mk/75sk mit Falz, gepr. Mikulski, Fotoattest G.Hahne. • 1920, overprint errors, 10mk/60sk instead of 6mk/60sk mint and 4mk/75sk instead of 6mk/75sk with hinge, signed Mikulski, photo certificate G. Hahne. (Fi. 3000)1 500,-
1188.**№ 1 B Mi. 1 A Sc. 1 • 1920, pasek 16 zn., 8 parek z międzypolem • 1920, 16er Streifen mit 8 Zwischenstegen. • 1920, gutter pair strip of 16 stamps. (Fi. 160)120,-
1189.**№ 3 A Mi. 3 B Sc. 5 • 1920, pasek 20 zn.. , 10 parek tete-beche z międzypolem. • 1920, 20er-Streifen mit 10 Kehrdruckpaare. • 1920, inverted gutter pair strip of 20 stamps. (Fi. 200)150,-
1190.**№ 20 A Mi. 20 B Sc. 2 • 1921, pasek 20 zn.. , 10 parek z międzypolem. • 1921, 20er-Streifen mit 10 Zwischenstegen. • 1921, gutter pair strip of 20 stamps. (Fi. 200)100,-
1191.**№ 23 - 28 A Mi. 23 - 28 B Sc. B 1 - B 6 • 1921, wydanie “Na Śląsk 2 M”, 4-bloki, cięte. • 1921, Ausgabe “für Schlesien 2 M”, 6 Viererblöcke, geschnitten. • 1921, issue “For Silesia 2 M”, 6 blocks of 4 stamps, imperf. (Fi. 400)230,-
1192.**№ 25 B Mi. 24 A Sc. B 3 • 1921, wydanie “Na Śląsk 2 M”, pasek 20 zn.. , 10 parek tete-beche z międzypolem, ząbkowane. • 1921, Ausgabe “für Schlesien 2 M”, 20er-Streifen mit 10 Kehrdruckpaare, gezähnt. • 1921, issue “For Silesia 2 M”, inverted gutter pair strip of 20 stamps, perforated. (Fi. 550)550,-
1193.**№ 27 A Mi. 25 B Sc. B 5 • 1921, wydanie “Na Śląsk 2 M”, cięty 4-blok, jeden znaczek z błędem, nadruk bez “Śląsk”, gw. Schmutz. • 1921, Ausgabe “für Schlesien 2 M”, geschnitten Viererblock, ein Wert mit Fehler, Aufdruck ohne “Śląsk”. gepr. Schmutz. • 1921, issue “For Silesia 2 M”, imperf block of 4, one stamp with error, overprint without “Śląsk”. Signed Schmutz.100,-
1194.**№ 27 B Mi. 25 A Sc. B 3 • 1921, wydanie “Na Śląsk 2 M”, pasek 20 zn.. , 10 parek tete-beche z międzypolem, ząbkowane. • 1921, Ausgabe “für Schlesien 2 M”, 20er-Streifen mit 10 Kehrdruckpaare, gezähnt. • 1921, issue “For Silesia 2 M”, inverted gutter pair strip of 20 stamps, perforated. (Fi. 550)500,-
1195.№ 14-19A, P6 Mi. P 14 - 19 Sc. 23 - 28 • 1921, Próba w kolorze czarnym. Mały arkusik. Gw. J. Tokar. • 1921, schwarzer Probedruck,Kleinbogen. gepr. J.Tokar. • 1921, black proof in miniature sheet form, signed J.Tokar. (Fi. 800)600,-
1196.**№ 30 B Mi. 30 A Sc. B 14 • 1921, 4-blok ząbkowany, 2 parki tete-beche. • 1921, Viererblock gezähnt, 2 Kehrdruckpaare. • 1921, block of 4 perf., 2 inverted pair. (Fi. 140)100,-
1197.(*)№ 35 P2, 39 P2 Mi. P35, P 39 Sc. 36, 40 • 1921, próby 2 znaczków, gw. Schmutz. • 1921, 2 Probedrücke, gepr. Schmutz. • 1921, 2 proofs, signed Schmutz. (Fi. 160)120,-
1198.**№ 42 - 43 AB Mi. 42 - 43 AB Sc. 57 - 58 • 1921, Gen. Żeligowski, seria 2 znaczki w 4-blokach, ząbkowana i cięta. • 1921, Gen. Żeligowski Satz, 2 Viererblöcke, gezähnt und geschnitten. • 1921, Gen. Żeligowski set of 2 blocks of 4, perf and imperf. (Fi. 380)200,-
1199.(*)№ 43 Mi. 43 Sc. 58 • 1921, Gen. Żeligowski, makulatura znaczka 150 mk, gw. Falkowski. • 1921, Gen. Żeligowski zu 150 mk Marke, Makulatur, gepr. Falkowski. • 1921, Gen. Żeligowski of 150 Mk stamp, spoilage, signed Falkowski.100,-
1200.**№ 44 - 47 B Mi. 44 - 47 A Sc. 53 - 56 • 1922, Otwarcie Sejmu w 4-blokach, ząbkowane. • 1922, Eröffnung des Landtages, gezähnt Viererblocksatz. • 1922, Opening of Parliament, perforated blocks of 4, complete set. (Fi. 440)250,-
1201.№ 44 - 47 B Mi. 44 - 47 A Sc. 53 - 56 • 1922, Otwarcie Sejmu, ząbkowane. • 1922, Eröffnung des Landtages, gezähnt Satz. • 1922, Opening of Parliament, perforated complete set.110,-
1202.(*)№ D 1 Mi. Porto 1 Sc. J 1 • 1921, dopłata 50 f. Próba. Gw. Schmutz. • 1921, Portomarke zu 50 f. Probedruck, gepr. Schmutz. • 1921, Postage due stamp of 50 f. Proof, signed Schmutz.100,-
1203.**№ 1 - 47 Mi. 1 - 47 Sc. 1 - 58, B 1 - 19 • 1920 - 22, komplet znaczków, głównie czystych bez podlepek, droższe pozycje z gwarancjami, Nr 12 czysty gw. Schmutz, Nr 13 z podlepką gw. Hahne. • 1920 - 22, kompletter Briefmarken Sammlung, meistens postfrisch ohne Falz, wertvolle Briefmarken mit Prüfungen, Nr 12 postfrisch gepr. Schmutz, Nr 13 mit Falz gepr. Hahne. • 1920 - 22, complete stamps collection, mostly mint without hinged, expensive stamps with examination, No 12 mint signed Schmutz, No 13 with hinge, signed Hahne. (Fi. 5305)3 100,-
1204.• 1920, kartka pocztowa datowana: Wilno 18.XI.20 do I Baonu Harcerskiego przez Pocztę Polową 23. Cenzura Sekcji Defenzywy. R !! • 1920, Postkarte gegeben am Wilno 18.XI.20 an den I Pfadfinderbataillon durch Feldpost 23. Zensur mittels Defensivengruppe. R !! • 1920, Postcard dated Wilno 18.XI.20 to I Scouts Battalion via Field Post No. 23. Censored by Defensive Section. R !!800,-
1205.№ 1A x 2, 20A x 2 Mi. 1B x 2, 20B x 2 Sc. 1-2 x 2 • 1922, list miejscowy z 23.V.22 opłacony parkami ciętymi 25 f |1A| i 25 f |20A|. • 1922, Ortsbrief vom 23.V.22 frankiert mit ungezähnt Paare 25 f |1B| und 25 f |20B|. • 1922, local letter of 23.V.22 franked with pairs 25 f |1| and 25 f |2|.280,-
1206.№ 2, 3 Mi. 2, 3 Sc. 3, 5 • 1921, List z Wilna 12.I.21 do Grodna ofrankowany znaczkami Herby 1 i 2 mk. Przebarwienia po kleju. • 1921, Brief aus Wilno 12.I.21 nach Grodno frankiert mit Wappen 1 und 2 mk. Überfärbt nach Kleber. • 1921, Letter from Wilno 12.I.21 to Grodno franked by Arms stamps 1 and 2 mk. Overcolouring after glue.450,-
1207.№ 2, 15 x 2 Mi. 2, 15 x 2 Sc. 3, 24 x 2 • 1921, List z Wilna 2.II.21 do Grodna ofrankowany 3 znaczkami po 1mk. Przebarwienia po kleju. • 1921, Brief aus Wilno 2.II.21 nach Grodno frankiert mit 3 Marken zu 1mk. Überfärbt nach Kleber. • 1921, Letter from Wilno 2.II.21 to Grodno franked by 3 stamps of 1mk. Overcolouring after glue.500,-
1208.№ 3, 15 Mi. 3, 15 Sc. 5, 24 • 1921, List z Wilna 13.I.21 do Grodna ofrankowany znaczkami 1 i 2 mk. Przebarwienia po kleju. • 1921, Brief aus Wilno 13.I.21 nach Grodno frankiert mit Marken zu 1 und 2 mk. Überfärbt nach Kleber. • 1921, Letter from Wilno 13.I.21 to Grodno franked by stamps of 1 and 2 mk. Overcolouring after glue.500,-
1209.№ 1A x 3, 17A x 4 Mi. 1B x 3, 17B x 4 Sc. 1 x 3, 26 x 4 • 1921, List miejscowy z Wilna 1, 5.VII.21 ofrankowany 3 zn.. 25 pf |1A| i 4-blokiem 4 mk |Nr 17A, 2 parki tete-beche|. • 1921, Ortsbief von Wilno 1, 5.VII.21 frankiert mit 3 Marken zu 25 pf |1B| und Viererblock zu 4 mk |Nr 17B, 2 Kehrdruckpaare| • 1921, local letter from Wilno 1, 5.VII.21 franked with 3 stamps of 25 pf |1| and with 4-block of 4 mk |No. 26, 2 inverted pairs|400,-
1210.№ 15, 16 Mi. 15, 16 Sc. 24, 25 • 1921, List z Wilna 6.II.21 do Grodna ofrankowany znaczkami 1 i 2 mk. Przebarwienia po kleju. Lekkie rozdarcie w lewym, dolnym rogu koperty. • 1921, Brief aus Wilno 6.II.21 nach Grodno frankiert mit Marken zu 1 und 2 mk. Überfärbt nach Kleber. Kleine Zerrissenheit den Umschlag, linke, untere Ecke. • 1921, Letter from Wilno 6.II.21 to Grodno franked by stamps of 1 and 2 mk. Overcolouring after glue. Small teared of envelope, bottom left corner.600,-
1211.№ 15, 16 Mi. 15, 16 Sc. 24, 25 • 1921, List z Wilna 20.II.21 do Grodna ofrankowany znaczkami 1 i 2 mk. Przebarwienia po kleju. • 1921, Brief aus Wilno 20.II.21 nach Grodno frankiert mit Marken zu 1 und 2 mk. Überfärbt nach Kleber. • 1921, Letter from Wilno 20.II.21 to Grodno franked by stamps of 1 and 2 mk. Overcolouring after glue.500,-
1212.№ 15, 16 Mi. 15, 16 Sc. 24, 25 • 1921, List z Wilna 19.IV.21 do Grodna ofrankowany znaczkami 1 i 2 mk. Omyłkowo wysłany do Warszawy. Ślady plam po kleju. • 1921, Brief aus Wilno 19.IV.21 nach Grodno frankiert mit Marken zu 1 und 2 mk. Versehentlich wurde nach Warschau adressiert. Spuren nach Kleber. • 1921, Letter from Wilno 19.IV.21 to Grodno franked by stamps of 1 and 2 mk. By mistake to Warsaw dispatched. Spots after glue.750,-
1213.№ 15, 16 Mi. 15, 16 Sc. 24, 25 • 1921, List z Wilna 23.IV.21 do Grodna ofrankowany znaczkami 1 i 2 mk. Ślady plam po kleju. Gw. Z.Wiatrowski. • 1921, Brief aus Wilno 23.IV.21 nach Grodno frankiert mit Marken zu 1 und 2 mk. Spuren nach Kleber. gepr. Z.Wiatrowski. • 1921, Letter from Wilno 23.IV.21 to Grodno franked by stamps of 1 and 2 mk. Spots after glue. Signed Z.Wiatrowski.300,-
1214.№ 18 Mi. 18 Sc. 27 • 1921, List polecony z Wilna 17.3.21 do Grodna 18.III.21 ofrankowany znaczkiem 6 mk. Frankatura pojedyńcza. Przebarwienia po kleju. • 1921, R - Brief aus Wilno 17.3.21 nach Grodno 18.III.21 frankiert mit Marke zu 6 mk. EF !! Überfärbt nach Kleber. • 1921, Registered letter from Wilno 17.3.21 to Grodno 18.III.21 franked by stamp of 6 mk. Overcolouring after glue.800,-
1215.№ 18 Mi. 18 Sc. 27 • 1921, List polecony z Wilna 2.4.21 do Grodna 8.IV.21 ofrankowany znaczkiem 6 mk. Frankatura pojedyńcza. Ślady plam po kleju. • 1921, R - Brief aus Wilno 2.4.21 nach Grodno 8.IV.21 frankiert mit Marke zu 6 mk. EF !! Spuren nach Kleber. • 1921, Registered letter from Wilno 2.4.21 to Grodno 8.IV.21 franked by stamp of 6 mk. Spots after glue.800,-
1216.№ 29 - 30A Mi. 29 - 30B Sc. B 13 - 14 • 1921, List polecony z Wilna 16.3.21 do Lwowa ofrankowany 2 znaczkami 2+1mk i 4+2mk. Na odwrocie stempel “ I Korpus WP, Dowództwo Taborów”. • 1921, R - Brief aus Wilno 16.3.21 nach Lemberg frankiert mit 2 Marken zu 2+1mk und 4+1mk. Rückseitig Stempel: I Polnische Armeekorps, Trainkommando. • 1921, Registered letter from Wilno 16.3.21 to Lwów franked by 2 stamps of 2+1mk and 4+1mk. On reverse postmark: I Polish Army Corps, Supply Column Command.1 200,-
1217.№ 36 Mi. 36 Sc. 37 • 1921, List z Wilna 23.V.21 do Grodna ofrankowany znaczkiem 3 mk. Frankatura pojedyńcza. • 1921, Brief aus Wilno 23.V.21 nach Grodno frankiert mit Marke zu 3 mk. EF ! • 1921, Letter from Wilno 23.V.21 to Grodno franked by stamp of 3 mk.700,-
1218.№ 39 Mi. 39 Sc. 40 • 1921, List polecony z Wilna 11.5.21 do Grodna 14.V.21 ofrankowany znaczkiem 6 mk. Frankatura pojedyńcza. Ślady plam po kleju. • 1921, R - Brief aus Wilno 11.5.21 nach Grodno 14.V.21 frankiert mit Marke zu 6 mk. EF !! Spuren nach Kleber. • 1921, Registered letter from Wilno 11.5.21 to Grodno 14.V.21 franked by stamp of 6 mk. Spots after glue.800,-
1219.№ 40 Mi. 40 Sc. 41 • 1921, List z Wilna 19.IX.21 do Grodna ofrankowany znaczkiem 10 mk. Przebarwienia po kleju. Rozdarcie przy otwieraniu koperty. • 1921, Brief aus Wilno 19.IX.21 nach Grodno frankiert mit Marke zu 10 mk. Überfärbt nach Kleber. Zerrissenheit den Umschlag nach Öffnung. • 1921, Letter from Wilno 19.IX.21 to Grodno franked by stamp of 10 mk. Overcolouring after glue. Torn envelope after opening.700,-
1220.№ 40 Mi. 40 Sc. 41 • 1921, List z Wilna 22.IX.21 do Grodna ofrankowany znaczkiem 10 mk. Frankatura pojedyńcza. • 1921, Brief aus Wilno 22.IX.21 nach Grodno frankiert mit Marke zu 10 mk. EF! • 1921, Letter from Wilno 22.IX.21 to Grodno franked by stamp of 10 mk.700,-
1221.№ 40 Mi. 40 Sc. 41 • 1921, List z Wilna 8.X.21 do Grodna ofrankowany znaczkiem 10 mk. Frankatura pojedyńcza. • 1921, Brief aus Wilno 8.X.21 nach Grodno frankiert mit Marke zu 10 mk. EF! • 1921, Letter from Wilno 8.X.21 to Grodno franked by stamp of 10 mk.700,-
1222.№ 40 Mi. 40 Sc. 41 • 1921, List z Wilna 8.X.21 do Grodna ofrankowany znaczkiem 10 mk. Frankatura pojedyńcza. Przebarwienia na kopercie. • 1921, Brief aus Wilno 8.X.21 nach Grodno frankiert mit Marke zu 10 mk. EF! Überfärbt auf Umschlag. • 1921, Letter from Wilno 8.X.21 to Grodno franked by stamp of 10 mk. Overcolouring on cover.700,-
1223.№ 40 Mi. 40 Sc. 41 • 1921, List z Śięcian 11.XII.21 do Wierzbnika ofrankowany znaczkiem 10 mk. Frankatura pojedyńcza. Ślad zagięcia środkowej części. Naderwany lewy, górny róg. • 1921, Brief aus Święciany 11.XII.21 nach Wierzbnik frankiert mit Marke zu 10 mk. EF! Mittelteil - Papierfalte, zertrennt linker oberer Ecke. • 1921, Letter from Święciany 11.XII.21 to Wierzbnik franked by stamp of 10 mk. Folded central part of cover. Envelope torn in left top corner.1 200,-
1224.№ 40 Mi. 40 Sc. 41 • 1922, List z Wilna 19.III.22 do Grodna ofrankowany znaczkiem 10 mk. Przebarwienia i zagniecenie z prawej strony. • 1922, Brief aus Wilno 19.III.22 nach Grodno frankiert mit Marke zu 10 mk. Überfärbt und gefaltet aus rechter Teil. • 1922, Letter from Wilno 19.III.22 to Grodno franked by stamp of 10 mk. Overcolouring and folded from right part.700,-
1225.№ 38B, 41B Mi. 38A, 41A Sc. 39, 42 • 1922, List z Wilna 23.III.22 do Sopotu, W. M. Gdańsk. Stan słaby. • 1922, Brief aus Wilno 23.III.22 nach Zoppot, Danzig. Geringe Erhaltung. • 1922, Letter from Wilno 23.III.22 to Sopot, Free City of Gdańsk. Poor quality.450,-
1226.№ 38B x 3, 40B Mi. 38A x 3, 40A Sc. 39 x 3, 41 • 1922, List z Wilna 23.III.22 do Sopotu, W. M. Gdańsk. Stan słaby. • 1922, Brief aus Wilno 23.III.22 nach Zoppot, Danzig. Geringe Erhaltung. • 1922, Letter from Wilno 23.III.22 to Sopot, Free City of Gdańsk. Poor quality.450,-
1227.№ 45 Mi. 45 Sc. 54 • 1922, Sejm 25mk, druk dwustronny. • 1922, Landtag [Sejm] 25mk, Doppelseitendruck. • 1922, Parliament [Sejm] 25mk, double sides print.120,-
1228.*№ 1 - 3 Mi. 1 - 3 • SAMORZAD WARWISZKI, seria, 3 zn.. , gw. Palmsch, fotoatest Jungjohann. • WARWISZKI, Lokalausgabe, 3 Werte, komplett, gepr. Palmsch, Fotoattest Jungjohann. • WARWISZKI, Local Post, 3 stamps, complete set, signed Palmsch, photo certificate Jungjohann. (Fi. 9500)5 800,-
Tereny plebiscytowe • Abstimmungsgebiete • Plebiscite areas
Śląsk Cieszyński • Ostschlesien • Cieszyn Silesia
1229.**№ 1 - 10 I, II Mi. 1 - 10 I,II Sc. 41 - 50 • 1920 Śląsk Cieszyński. Typ I + II, oraz wydanie Polskiej Rady Narodowej. • 1920 Ostschlesien.10 Werte komplett, sowie Ausgabe des Polnisches Nationalrates. • 1920 Cieszyn Silesia. Complete Polish set of 10 stamps and issue of Polish National Council. (Fi. 786)380,-
1230.*• ŚLĄSK CIESZYŃSKI, 10 prób znaczków polskich z nadrukiem S.O. rzadkie! • Ausgabe für des Abstimungsgebiet Ostschlesien Druckproben 10 St. • 10 proofs of Polish stamps with overprint Cieszyn Silesia6 000,-
1231.№ 3, 4 Mi. 3, 4 Sc. 43, 44 • 1920 Śląsk Cieszyński. Widokówka z Bielska do Wiednia ofrankowana polskimi znaczkami plebiscytowymi 15 i 25 f. Gw. Falkowski. • 1920 Ostschlesien. Ansichtskarte aus Bielitz nach Wien frankiert mit polnischen Abstimmungsmarken 15 und 25 f. gepr. Falkowski. • 1920 Cieszyn Silesia. Picture card from Bielsko to Vienna franked with Polish Plebiscite stamps of 15 and 25 f. Signed Falkowski.160,-
1232.№ 87B x 2, P 3 x 2 Mi. 103 x 2, A 3 x 2 Sc. 95 x 2, P 42 x 2 • 1920 Śląsk Cieszyński. List z Cieszyna 7.V.20 do Nowego Sącza. Frankatura mieszana: zn. polskie i polskie plebiscytowe. • 1920 Ostschlesien. Brief aus Teschen 7.V.20 nach Nowy Sącz. Mischfrankatur: polnische Marken und polnische Abstimmungsmarken. • 1920 Cieszyn Silesia. Letter from Cieszyn 7.V.20 to Nowy Sącz with mixed postage: Polish stamps and Polish Plebiscite stamps.150,-
1233.№ 87B x 2, P 3 x 2 Mi. 103 x 2, A 3 x 2 Sc. 95 x 2, P 42 x 2 • 1920 Śląsk Cieszyński. List z Bielska 12.IV.20 do Brünn. Frankatura mieszana: zn. polskie i polskie plebiscytowe. • 1920 Ostschlesien. Brief aus Bielitz 12.IV.20 nach Brünn. Mischfrankatur: polnische Marken und polnische Abstimmungsmarken. • 1920 Cieszyn Silesia. Letter from Bielsko 12.IV.20 to Brünn with mixed postage: Polish stamps and Polish Plebiscite stamps.140,-
1234.№ Cp 14 II, 89B, P 3, P 5 Mi. P 10, 105, A3, A5 Sc. 99, P 43, P 45 • 1920 Śląsk Cieszyński. Kartka pocztowa z Cieszyna do Wiednia z dodatkową frankaturą mieszaną: zn. polski 20 f i polskie zn. plebiscytowe 15 i 50 f. • 1920 Ostschlesien. Postkarte aus Teschen nach Wien mit zus. Mischfrankatur: polnische Marke zu 20 f und polnische Abstimmungsmarken zu 15 und 50 f. • 1920 Cieszyn Silesia. Postcard from Cieszyn to Vienna with additional mixed postage: Polish stamp 20 f and Polish Plebiscite stamps of 15 and 50 f.200,-
1235.№ Cs 4 II, 89B x 3, P3 Mi. K 4 II, 105 x 3, A 3 Sc. 99 x 3, P 42 • 1920 Śląsk Cieszyński. Polski sekretnik |ex austriacki| z dodatkową mieszaną frankaturą: zn. polskie 3 x 20f i zn. plebiscytowy 15f razem jako list z Cieszyna do Wiednia. • 1920 Ostschlesien. Kartenbrief |ex österreichische| und zus. Mischfrankatur: 3 polnische Marken je 20 f und polnische Abstimmungsmarke 15 f zusammen als Brief aus Teschen nach Wien. • 1920 Cieszyn Silesia. Polish stamped cover | ex Austrian| and add mixed postage with 3 Polish stamps of 20 f and Plebiscite stamp of 15 f all as letter from Cieszyn to Vienna.250,-
Górny Śląsk • Oberchlesien • Upper Silesia
1236.**№ 1 - 9 Mi. 1 - 9 Sc. 1 - 9 • 1920 GÓRNY ŚLĄSK, seria z odmianami kolorów. • 1920 OBERSCHLESIEN, Satz mit Farbentypen. • 1920, UPPER SILESIA, complete set with types of colours. (Fi. 218)140,-
1237.**№ Mi. 10 F Sc. 10 • 1920, Górny Śląsk, błędny nadruk, 5/15f zamiast 5/20f, gw. Weźranowski. • 1920, Oberschlesien, Fehlaufdruck, 5/15f statt 5/20f, gepr. Weźranowski. • 1920, Upper Silesia, error of overprint, 5/15f instead 5/20f, signed Weźranowski.400,-
1238.**№ 13 - 29 Mi. 13 - 29 Sc. 15 - 31 • 1920 GÓRNY ŚLĄSK, seria z odmianami kolorów. • 1920 OBERSCHLESIEN, Satz mit Farbentypen. • 1920, UPPER SILESIA, complete set with types of colours.140,-
1239.*№ 38 Mi. 38 Sc. 40 • 1921 GÓRNY ŚLĄSK, znaczek 75 Pf z odwróconym nadrukiem, orginalna guma ze śladem jednej podlepki, fotoatest Gruber BPP. • 1921 OBERSCHLESIEN, 75 Pf mit kopfstehendem Aufdruck, Orginalgummi mit einem Falzrest, Fotoattest Gruber BPP. • 1921, UPPER SILESIA, 75 Pf stamp with inverted overprint, original gum with small one hinge, photo certificate Gruber BPP. (Fi. 6000)2 000,-
1240.№ Mi. 128 x 8 Sc. 108 x 8 • 1922 GÓRNY ŚLĄSK, list polecony z Kijowa do Głubczyc, teren plebiscytu ofrankowany 8 zn. rosyjskimi po 5 Rb. Stempel odbiorczy “LEOBSCHUTZ, 30.6.22”. • 1922 OBERSCHLESIEN, R-Brief aus Kiew nach Głubczyce frankiert mit 8 rusische Marken zu 5 Rb. Abstimmungsgebiete mit Ankunftstempel “LEOBSCHUTZ, 30.6.22”. • 1922, UPPER SILESIA, registered letter from Kiev to Głubczyce, plebiscite area. Franked with 8 Russian stamps of 5 Rb. Arrival cachet “LEOBSCHUTZ, 30.6.22”.180,-
1241.№ 144 - 63 Mi. 1 - 20 Sc. 170 - 90 • 1922 GÓRNY ŚLĄSK, polskie wydanie dla Górnego Śląska, zestaw 83 znaczków ostemplowanych niemieckimi kas. • 1922 OBERSCHLESIEN, polnische Ausgabe für Oberschlesien, kleine Lot mit 83 Marken entwertet mit deutschem Stempeln. • 1922, UPPER SILESIA, Polish issue for Silesia, small collection of 83 stamps with only German cancels. (Fi. 3600,_)600,-
1242.№ 149 Mi. 6 Sc. 175 • 1922 GÓRNY ŚLĄSK, polskie wydanie dla Górnego Śląska, znaczek 75 pf na liście, frankatura wielokrotna !! • 1922 OBERSCHLESIEN, polnische Ausgabe für Oberschlesien, Marke zu 75 pf auf Brief, Me.F. !! • 1922, UPPER SILESIA, Polish issue for Silesia, stamp of 75 pf on letter, multiple postage !! (Fi. 900)450,-
1243.№ 153 x 2 Mi. 10 x 2 Sc. 179 x 2 • 1922 GÓRNY ŚLĄSK, polskie wydanie dla Górnego Śląska, 2 znaczki 3 Mk na liście do Nowego Sącza. • 1922 OBERSCHLESIEN, polnische Ausgabe für Oberschlesien, 2 Marken zu 3 Mk auf Brief nach Nowy Sącz. • 1922, UPPER SILESIA, Polish issue for Silesia, 2 stamps of 3 Mk on letter to Nowy Sącz. (Fi. 450)250,-
1244.№ 159 Mi. 16 Sc. 185 • 1923 GÓRNY ŚLĄSK, polskie wydanie dla Górnego Śląska, znaczek 50 Mk na liście ostemplowany “Katowice, Urząd P., 23.I.23” • 1923 OBERSCHLESIEN, polnische Ausgabe für Oberschlesien, Marke zu 50 Mk auf Brief entwertet mit Stempel “Katowice, Urząd P., 23.I.23” • 1923, UPPER SILESIA, Polish issue for Silesia, stamp of 50 Mk on letter tied by “Katowice, Urząd P., 23.I.23” (Fi. 500)230,-
1245.**,*№ 1 - 7 AB Mi. 1 - 7 AB • 1921 GÓRNY ŚLĄSK, Poczta Powstańcza, ząbkowana seria z podlepkami. • 1921 OBERSCHLESIEN, Insurgenten - Ausgabe, gezähnt mit Falz. • 1921, UPPER SILESIA, Uprising issue, perforated set with hinges. (Fi. 320)120,-
1246.№ 1, 2, 4, 5 Mi. 1, 2, 4, 5 • 1921 GÓRNY ŚLĄSK, Poczta Powstańcza. Miejscowa kartka pocztowa z Hajduk Wlk. |Bismarckhütte| z 25.6.21 ofrankowana zn. poczty powstańczej 10, 20, 40 i 50 F. • 1921 OBERSCHLESIEN, Insurgenten - Ausgabe. Orts-Postkarte aus Hajduki Wielkie [Bismarckhütte] vom 25.6.21 frankiert mit Aufstandmarken zu 10, 20, 40 i 50 F. • 1921, UPPER SILESIA, Uprising issue. Local postcard from Hajduki Wielkie [Bismarckhütte] of 25.6.21 franked with Uprising stamps of 10, 20, 40 i 50 F.200,-
1247.**№ Mi. 1 - 2 AB • 1921 GÓRNY ŚLĄSK, Poczta Powstańcza, Zielona. 2 znaczki po 10 Mk. • 1921 OBERSCHLESIEN, Insurgenten - Ausgabe. Grüne Post. 2 Werte je 10 Mk. • 1921, UPPER SILESIA, Uprising issue. Green Post. 2 stamps of 10 Mk.160,-
1248.• 1921 GÓRNY ŚLĄSK, Niemieckie nalepki propagandowe: Wybierz Niemcy. Ciekawe. • 1921 OBERSCHLESIEN, deutche propaganda Vignetten: Wählt Deutsch. Interessante. • 1921, UPPER SILESIA, Uprising issue.German propaganda label: vote for Germany. Interesting.140,-
Warmia i Mazury • Ermland und Masurenland • Warmia and Masuria
1249.*№ 17b Mi. 17 Sc. 28 • 1920, KWIDZYN, 50 Pf, gw. Hochstädter. • 1920, MARIENWERDER, 50 Pf, gepr. Hochstädter. • 1920, KWIDZYN, 50 Pf, signed Hochstädter. (Fi. 3000)1 800,-
1250.**№ 1 - 14 + 4b Mi. 1 - 14 + 4b Sc. 1 - 14 • 1920 OLSZTYN, kompletna seria + odmiana koloru 15 Pf. Gw. Krawczyk, Schmutz. • 1920 ALLENSTEIN, kompletter Satz und zus. Farbtype 15 Pf. gepr. Krawczyk, Schmutz. • 1920 OLSZTYN, complete set and modification of colour 15 Pf. Signed Krawczyk, Schmutz. (Fi. 850)450,-
1251.**№ 4b Mi. 4b Sc. 4 • 1920 OLSZTYN, 15 Pf karminbrązowy, gw. Schmutz. • 1920 ALLENSTEIN, 15 Pf karminbraun, gepr. Schmutz. • 1920 OLSZTYN, 15 Pf carminbrown, signed Schmutz. (Fi. 600)300,-
1252.**№ 4a Mi. 4a Sc. 4 • 1920 OLSZTYN, 10-blok zn.. 15 Pf z marginesem, gw. Schmutz. • 1920 ALLENSTEIN, Zehnerblock zu 15 Pf, mit Rand, gepr. Schmutz. • 1920 OLSZTYN, block 15 Pf of 10 stamps with margin., signed Schmutz. (Fi. 800)400,-
1253.**№ I - V Mi. II - VI • 1920 OLSZTYN, nie dopuszczone do obiegu, nakład tylko 500 szt., gw. Schmutz. • 1920 ALLENSTEIN, nicht ausgegeben, Auflage nür 500 Stück, gepr. Schmutz. • 1920 OLSZTYN, unissued stamps, only 500 pieces printed. Signed Schmutz. (Fi. 2500)1 250,-
1254.**№ I - V Mi. II - VI • 1920 OLSZTYN, nie dopuszczone do obiegu, nakład tylko 500 szt., gw. Schmutz. • 1920 ALLENSTEIN, nicht ausgegeben, Auflage nür 500 Stück, gepr. Schmutz. • 1920 OLSZTYN, not isued stamps, prited only 500 pieces. Signed Schmutz. (Fi. 2500)1 400,-
1255.**№ I - V x 2 Mi. II - VI x 2 • 1920 OLSZTYN, nie dopuszczone do obiegu, nakład tylko 500 szt., poziome parki z dolnym marginesem, III-V z HAN-em, gabinetowe, gw. Mikulski. • 1920 ALLENSTEIN, nicht ausgegeben, Auflage nür 500 Stück, waagerechter Paare vom Unterrand, IV - VI mit HAN, Kabinetterhaltung, gepr. Mikulski. • 1920 OLSZTYN, unissued stamps, only 500 pieces printed, bottom margin., horizontal pairs, III - V with HAN, extremely fine. Signed Mikulski. (Fi. 5000)3 200,-
1256.**№ 15 - 28 Mi. 15 - 28 Sc. 15 - 28 • 1920 OLSZTYN, kompletna seria, gw. Krawczyk, Ryblewski, Hochstädter. • 1920 ALLENSTEIN, kompletter Satz, gepr. Krawczyk, Ryblewski, Hochstädter. • 1920 OLSZTYN, complete set, signed Krawczyk, Ryblewski, Hochstädter. (Fi. 670)340,-
1257.**№ 17a Mi. 17a Sc. 17 • 1920 OLSZTYN, 15 Pf, parka pozioma z HAN-em i pustopolem. • 1920 ALLENSTEIN, waagerechter Paar mit HAN und mit Leerfeld. • 1920 OLSZTYN, horizontal pair with HAN and with se-tenant empty label.600,-
1258.**№ VI Mi. I • 1920 OLSZTYN, 40 Pf nie wprowadzony do obiegu, gw. Mikulski. • 1920 ALLENSTEIN, 40 Pf nicht ausgegeben, gepr. Mikulski. • 1920 OLSZTYN, 40 Pf unissued stamp, signed Mikulski. (Fi. 550)300,-
1259.**№ VI Mi. I • 1920 OLSZTYN, 40 Pf nie wprowadzony do obiegu, pozioma parka, gw. Mikulski. • 1920 ALLENSTEIN, 40 Pf nicht ausgegeben, waagerechter Paar, gepr. Mikulski. • 1920 OLSZTYN, 40 Pf unissued stamp, horizontal pair, signed Mikulski. (Fi. 1100)600,-
1260.**№ VI Mi. I • 1920 OLSZTYN, 40 Pf nie dopuszczony do obiegu, pozioma parka z dolnym marginesem z HAN-em, gabinetowe, gw. Mikulski. • 1920 ALLENSTEIN, 40 Pf nicht ausgegeben, waagerechter Paar vom Unterrand mit HAN, Kabinetterhaltung, gepr. Mikulski. • 1920 OLSZTYN, 40 Pf unissued stamps, bottom margin., horizontal pair with HAN, extremely fine. Signed Mikulski. (Fi. 1100 +)800,-
1261.**№ VI Mi. I • 1920 OLSZTYN, 40 Pf nie wprowadzony do obiegu, 4-blok z górnym marginesem, gw. Mikulski. • 1920 ALLENSTEIN, 40 Pf nicht ausgegeben, Viererblock mit Oberrand, gepr. Mikulski. • 1920 OLSZTYN, 40 Pf unissued stamp, block of 4 with top margin., signed Mikulski. (Fi. 2200)1 200,-
Orawa • Arwa • Orava
1262.• 1919, ORAWA, adres pomocniczy z Brna 13.XII.19 do Podwilka 19.12.19, teren plebiscytu. W Podwilku użyto czechosłowackich znaczków dopłaty. • 1919, ARWA, Paketkarte aus Brno 13.XII.19 nach Podwilk 19.12.19, Abstimmungsgebiete. In Podwilk verwendet tschechoslowakische Portomarken. • 1919, ORAVA, parcel form from Brno 13.XII.19 to Podwilk, plebiscite area. In Podwilk Czechoslovakian postage were used due stamps.600,-
1263.(*)№ 8, 9 Mi. 4, 5 Sc. 4, F1 • 1918 Małopolska Wschodnia. Poczta Ukraińska. Wydanie przedrukowe z Kołomyi. • 1918 Westukrainische Post. Aufdruckausgaben von Kolomea. • 1918 Western Ukrainian Post. Overprint issues from Kolomea.400,-
1264.• Sądowe znaczki doręczenowe. • Gerichts-Bestellgebührmarken. • Courts delivery stamps.100,-
1265.• 1921 Nadruki na zn.. Ukrainy, 6 szt, prywatne wydanie. • 1921 Aufdruck auf ukrainischen Marken, 6 Werte, Privatausgabe. • 1921 Overprint on Ukrainian stamps, 6 pieces, private issue.100,-
1266.• Pro Juventute, pomoc dzieciom, nalepka 50 + 25 M. • Pro Juventute, Kinderhilfe Fonds, Vignette 50 + 25 M. • Pro Juventute, for Children Fund, label 50 + 25 M.100,-
1267.• 1919, Siedlce, Marianna, 5 nalepek. • 1919, Siedlce, Marianne, 5 Vignetten. • 1919, Siedlce, Marianne, 5 labels.300,-
1268.• Brześć n/Bugiem. Opłata za doręczenie. • Brześć an Bug. Bestellgebühr. • Brześć on Bug. Delivery due.100,-
1269.• Lwów, 2 znaczki miejskiej opłaty stemplowej 5 i 20 gr. • Lemberg, Stadtsgebühr, 2 Stempelmarken zu 5 und 20 gr. • Lwów, Municipal due, 2 revenue stamps of 5 and 20 gr.100,-
1270.• 1917 Nalepki Harcerskie, Okręg Kielecki, 1 nalepka. • 1917, Pfadfinder, Bezirk Kielce, eine Vignette. • 1917 Scouting, District Kielce, one label.100,-
1271.• 1917 Harcerstwo. 4 nalepki polskiego harcerstwa z Kijowa. • 1917 Pfadfinder. 4 Vignetten der Polnischen Pfadfinder in Kiew. • 1917 Scouting. 4 labels of Polish Scouts in Kiev.600,-
1272.• Harcerstwo. 2 nalepki po 1 Mk., wydanie na fundusz ZHP. • Pfadfinder. 2 Vignette je 1 Mk. Ausgabe zugunsten Polnischer Pfadfinderbund |ZHP|. • Scouting. 2 labels of 1 Mk, issue for Polish Scouts Association Fund.120,-
1273.• Nalepki Harcerskie. 16-blok nalepek, 2 różne po 5 gr, wydanie na fundusz ZHP. • Pfadfindervignetten. 16-er Block, 2 verschiedene je 5 gr, Ausgabe zugunsten Polnischer Pfadfinderbund |ZHP|. • Scouting Labels. Block of 16, 2 types of 5 gr, issue for Polish Scouts Association Fund.1 000,-
1274.• Harcerstwo. 2 nalepki po 5 gr, wydanie na fundusz ZHP. • Pfadfinder. 2 Vignette je 5 gr. Ausgabe zugunsten Polnischer Pfadfinderbund |ZHP|. • Scouting. 2 labels of 5 gr, issue for Polish Scouts Association Fund.180,-
1275.• Harcerstwo. Nalepki “Romuald Traugutt” 2 i 4 gr, Okręg Radom. • Pfadfinder. Vignetten “Romuald Traugutt” zu 2 i 4 gr, Bezirk Radom. • Scouting. Labels “Romuald Traugutt” 2 i 4 gr. District Radom.180,-
1276.• Poczta Polowa, Kartka z jednostki lotniczej z Poznania 18.8.15 z datownikiem i stemplem formacyjnym. • Feldpost, Postkarte aus der Fliegereinheit von Posen 18.8.15 mit Aufgabe und Formationsstempeln. • Fieldpost, Postcard from air troop stationed in Poznań 18.8.15 with sender and formation cachets.140,-
1277.№ Mi. 85 I Sc. 82 • 1914 List lokalny ofrankowany Germania 5 Pf |Yv. 83| z dziurkowaniem MD. Stempel “Danzig 6.11.14 II 18V x 1n” • 1914 Ortsbrief frankiert mit Germania 5 Pf mit Durchlochung MD, sowie Aufgabestempel “Danzig 6.11.14 II 18V x 1n” • 1914 Local letter franked by Germania 5 Pf |Yv. 83| with perforated initials MD and with cachet “Danzig 6.11.14 II 18V x 1n”120,-
Wolne Miasto Gdańsk • Freie Stadt Danzig • Free City of Gdańsk
1278.№ Mi. 145 Sc. 124 • 1921, pocztówka z Kałdowa |Kalthof| 24.2.21 do Oliwy ofrankowana Germania 40 Pf. Znaczki niemieckie były w obiegu na terenie W. M. Gdańska do 19.7.1920. !! • 1921 Danzig, Bildkarte aus Kalthof 24.2.21 nach Oliva frankiert mit Germania 40 Pf. Deutschen Marken verwendet würden in Danzig nur bis 19.7.1920 !! • 1921 Picture card from Kałdowo 24.2.21 to Oliwa franked with Germania 40 Pf. German stamps were used in Gdańsk only till 19.7.1920 !!300,-
1279.№ PW 39 - 40 x 2 Mi. 105-06 x 2 Sc. B 1 - 2 • 1920, Znaczki niemieckie Germania z dopłatą na pomoc ofiarom wojny użyte w Gdańsku 25.II.20, 2 serie. • 1920 Danzig - Vorläufer, Zuschlagsmarken Germania verwendet in Danzig vom 25.II.20, 2 Sätze. • 1920 Germania stamps with surcharge used in Gdańsk 25.II.20, 2 sets. (Fi. 1200)550,-
1280.№ 2 Mi. 2, P 107 Sc. 2 • 1920, Niemiecka kartka pocztowa ze znaczkiem Gdańska 10 Pf z pierwszej serii ostemplowana kas.1dnia obiegu znaczka: Danzig Langfuhr 14.7.20. FDC ! • 1920 Danzig - Vorläufer, Deutsche Postkarte mit Danzig Marke 10 Pf, aus erste Satz, entwertet mit Erstagsstempel für Marke: Danzig Langfuhr 14.7.20. FDC ! • 1920 German postcard and Gdańsk stamp 10 Pf from first issue tied by first day cachet for stamp: Danzig Langfuhr 14.7.20. FDC ! (Fi. 480)350,-
1281.№ 12 Mi. 12 Sc. 12 • 1920 2.50 Mk., I wydanie, frankatura pojedyńcza, FP. • 1920 Danzig, 2.50 Mk., I Ausgabe, EF. • 1920 2.50 Mk., first issue, single postage.150,-
1282.№ 14 Mi. 14 Sc. 14 • 1920 4 Mk., I wydanie, na liście poleconym, expresowym ze stemplem pierwszego dnia obiegu. FDC ! • 1920 Danzig, 4 Mk., I Ausgabe auf Express-R-Brief mit Erstagsstempel. FDC ! • 1920 4 Mk., first issue, on express, registered letter tied by first day cancel. FDC !200,-
1283.№ 4, 28 I x2 Mi. 4, 28 I x2 Sc. 4, 27 x 2 • 1920 20 Pf z I wydania i parka 2 MK/35 Pf na liście wartościowym do Wiednia z 27.9.20 • 1920 Danzig, 20 Pf von I Ausgabe und Paar zu 2 Mk/35 Pf auf Wertbrief nach Wien 27.9.20. • 1920 20 Pf from first issue and overprint pair 2 Mk / 35 Pf on value letter to Vienna 27.9.20.180,-
1284.№ 28 I Mi. 28 I Sc. 27 • 1920 2 Mk / 35 Pf na liście do Wiednia + austriacki znaczek dopłaty 5 Kr. • 1920 Danzig, 2 Mk/35 Pf auf Brief nach Wien + österreichische Portomarke zu 5 Kr. • 1920 overprint stamp 2 Mk / 35 Pf on letter to Vienna with Austrian postage due stamp of 5 Kr.120,-
1285.№ 29 III x 2, 90 Mi. 44 I x 2, 95 Sc. 28 b x 2, 83 • 1922 parka zn. przedrukowych 3 Mk na 7 1/2 Pf oraz Herb Gdańska 1.25 Mk na liście poleconym do Wiednia. • 1922 Danzig, 3 Mk auf 7 1/2 Pf Paar + Staatswappen zu 1.25 Mk auf R - Brief nach Wien. • 1922 overprint pair 3 Mk on 7 1/2 Pf and arm of town 1.25 Mk on registered letter to Vienna. (Fi. 200 +)150,-
1286.*№ 32 Mi. 32 Sc. 31 • 1920 2 Pf tzw mały innendienst. • 1920 Danzig, 2 Pf sogenant “kleiner Innendienst” • 1920 2 Pf so-called small innendienst. (Fi. 500)250,-
1287.**№ 39 Mi. 39 Sc. 43 • 1920 50 Pf tzw mały innendienst. • 1920 Danzig, 50 Pf sogenant “kleiner Innendienst” • 1920 50 Pf so-called small innendienst. (Fi. 1800)900,-
1288.№ 60 x 7, 61 Mi. 60 x 7, 61 Sc. C 4 x 7, C 5 • 1921 7 lotniczych znaczków po 40 Pf i lotniczy 60 Pf na liście poleconym do Wiednia z 18.12.21 • 1921 Danzig, 7 Flugpostmarken je 40 Pf und ein zu 60 Pf auf R-Brief nach Wien vom 18.12.21. • 1921 7 air stamps of 40 Pf and one 60 Pf on registered letter to Vienna of 18.12.21.180,-
1289.№ 61 x 3, 62 Mi. 67 x 3, 68 Sc. C 5 x 3, C 6 • 1921 lotnicze 3 znaczki po 60 Pf i lotniczy 1 Mk na liście poleconym, lotniczym do Wiednia z 10.8.21 • 1921 Danzig, 3 Flugpostmarken je 60 Pf und ein zu 1 Mk auf Luftpost-R-Brief nach Wien vom 10.8.21. • 1921 3 air stamps of 60 Pf and one 1 Mk on registered, air letter to Vienna of 10.8.21.150,-
1290.**№ 67 - 80 Mi. 73 - 86 Sc. 63 - 76 • 1921 Mały herb, kompletna seria 5 Pf - 3 Mk. • 1921 Danzig, kleines Staatswappen, kompletter Satz 5 Pf - 3 Mk. • 1921 small arms, complete set 5 Pf - 3 Mk. (Fi. 265)150,-
1291.№ 68 x 2, 92 x 2 Mi. 74 x 2, 97 x 2 Sc. 64 x 2, 86 x 2 • 1922 znaczki Mały herb, parka 10 Pf i parka 2.40 Mk na liście do Austrii. • 1922 Danzig, kleines Wappen Paare zu 10 Pf und 2.40 Mk auf Brief nach Österreich. • 1922 small arms pairs of 10 Pf and 2.40 Mk on letter to Austria. (Fi. 172)120,-
1292.№ 94 - 95 Mi. 100 -01 Sc. 94 - 95 • 1922 Herb, duży format pionowy 50 i 100 Mk, 6 znaczków, kasowanie grzecznościowe. • 1922 Danzig, 6 Grosses Wappen Marken zu 50 und 100 Mk mit Gefälligkeitsstempel. • 1922 6 big arms stamps of 50 and 100 Mk cancelled to order. (Fi. 380)190,-
1293.**№ 94 Sb Mi. P 100 Sc. 94 • 1922 Herb, duży format pionowy 50 Mk, nieząbkowana PRÓBA. • 1922 Danzig, 6 Grosses Wappen Marken zu 50 Mk, geschnitten Probedruck. • 1922 6 big arms stamps of 50 Mk, imperforated proof.400,-
1294.**№ 154 Mi. 160 Sc. 139 • 1923 przedruk nowej wartości 250.000 / 200 Mk, 4-blok. • 1923 Danzig, Aufdruck der neuen Werte 250.000 / 200 Mk, Viererblock. • 1923 overprint new face value 250.000 / 200 Mk, 4-block. (Fi. 240)120,-
1295.• 1923 widokówka z Sopotu 16.8.23 do Lwowa. Frankatura inflacyjna po stronie widokowej. • 1923 Danzig, Ansichtskarte aus Zoppot 16.8.23 nach Lemberg. Inflationmarken auf Bildseite. • 1923 picture card from Zoppot 16.8.23 to Lwów. Inflationary postage on illustrated side.130,-
1296.**№ 175 - 186 Mi. 181 - 192 Sc. 156 - 167 • 1923 Wydanie przedrukowe w nowej walucie 5 Pf - 5 Guld. • 1923 Danzig, Aufdruckausgabe, neue Währung ab 5 Pf bis 5 G • 1923 overprint set in new currency from 5 Pf to 5 G. (Fi. 1300)650,-
1297.№ 175 - 186 Mi. 181 - 192 Sc. 156 - 167 • 1923 Wydanie przedrukowe w nowej walucie 5 Pf - 5 Guld, część znaczków kasowana grzecznościowo. • 1923 Danzig, Aufdruckausgabe, neue Währung ab 5 Pf bis 5 G, Teil mit Gefälligkeitsstempeln. • 1923 overprint set in new currency from 5 Pf to 5 G, part of stamps cancelled to order. (Fi. 1000)400,-
1298.**№ 187 - 195 Mi. 193 - 201 Sc. 170 - 91 • 1924 Herb miasta w owalu, seria 5 - 75 Pf z odmianami. • 1924 Danzig, Wappen im Kreis, Satz 5 bis 75 Pf mit Abarten. • 1924 Arms in oval, 5 to 75 Pf set with abberations. (Fi. 2000)1 000,-
1299.№ 187 Mi. 193 Sc. 170 • 1935 herb miasta 5 Pf, 2 znczki i 2 połówki ostemplowane Zoppot 28.7.34. • 1935 Danzig, Wappen in Kreis 5 Pf, 2 Werte + 2 halbiert mit Stempel von Zoppot 28.7.34 • 1935 arm in oval of 5 Pf, 2 pieces + 2 bisected stamps, all tied by Zoppot 28.7.34.100,-
1300.**№ 196 - 200 Mi. 202 - 06 Sc. C 26 - 30 • 1924 seria lotnicza 10 Pf do 2 1/2 G. • 1924 Danzig, Flugpostsatz 10 Pf bis 2 1/2 G. • 1924 air post stamps set 10 Pf to 2 1/2 G. (Fi. 700)350,-
1301.**№ 201 - 05 Mi. 207 - 11 Sc. 193, 195, 197 - 99 • 1924 Widoki Gdańska 1 G - 10 G. • 1924 Danzig, Ansichtensatz 1 G bis 10 G. • 1924 View of Gdańsk set 1 G to 10 G. (Fi. 2000)1 000,-
1302.**№ 205 Mi. 205 Sc. 199 • 1924 Ratusz 10 G z marginesem. • 1924 Danzig, Rathaus zu 10 G mit Rand. • 1924 town hall of 10 G with margin. (Fi. 500)150,-
1303.**№ 205 Mi. 205 Sc. 199 • 1924 Ratusz 10 G, parka z marginesem. • 1924 Danzig, Rathaus zu 10 G, Randpaar. • 1924 town hall of 10 G, margin. pair. (Fi. 1000)300,-
1304.**№ 205 Mi. 205 Sc. 199 • 1924 Ratusz 10 G, 4-blok z rogu arkusza. • 1924 Danzig, Rathaus zu 10 G, Eckeviererblock. • 1924 town hall of 10 G, corner block of 4 stamps. (Fi. 2000)800,-
1305.№ 202 Mi. 208 Sc. 195 • 1924 Żuraw 2 G na liście, frankatura pojedyńcza, FP. • 1924 Danzig, Krahntor zu 2 G. EF. • 1924 Gantry of 2 G, single postage.430,-
1306.**№ 225 - 29 Mi. 231 - 34 Sc. C 31 - 35 • 1932, Nadruk Luposta, seria. • 1932 Danzig. Luposta - Aufdrucksatz. • 1932 Luposta overprint set. (Fi. 750)380,-
1307.№ 225 - 29 Mi. 231 - 35 Sc. C31 - C35 • nadruk “Luftpost-Ausstellung 1932”, 5 zn.. , kompletna seria. • DANZIG, Aufdruck “Luftpost-Ausstellung 1932”, 5 Werte, kompletter Satz. • overprint “Luftpost-Ausstellung 1932”, 5 stamps, completer set. (Fi. 250,-)200,-
1308.№ 225 - 29 Mi. 231 - 34 Sc. C 31 - 35 • 1932, Nadruk Luposta, seria z wystawowym kasownikiem. • 1932 Danzig. Luposta - Aufdrucksatz mit Austellungsstempel. • 1932 Luposta overprint set with exhibition cachets. (Fi. 300 +)180,-
1309.№ 225 - 29 Mi. 231 - 34 Sc. C 31 - 35 • 1932, Lot Zeppelina |Mi 261 IA| z Gdańska 30.7.32 do Zurychu ofrankowany serią Luposta. • 1932 Danzig. Zeppelinflug Nr 261 IA aus Danzig 30.7.32 nach Zurich frankiert mit Luposta Satz. • 1932 Zeppelin flight Mi. 261 IA from Gdańsk 30.7.32 to Zurich franked by exhibition Luposta set.450,-
1310.**№ 231 - 33 Mi. 237 - 39 Sc. B 9 - 11 • 1934, Seria z dopłatą na pomoc zimową. • 1934 Danzig. Winterhilfswerk-Satz. • 1934 Winter help set. (Fi. 760)380,-
1311.№ 231 - 33 Mi. 237 - 39 Sc. B 9 - 11 • 1934, Seria z dopłatą na pomoc zimową. • 1934 Danzig. Winterhilfswerk-Satz. • 1934 Winter help set. (Fi. 720)360,-
1312.**№ 234 - 38 Mi. 240 - 42 Sc. 211 - 15 • 1934 - 36, Seria predrukowa, nowe wartości. • 1934 - 36 Danzig. Aufdrucksatz des neuen Wertes. • 1934 - 36 Overprint set of new values. (Fi. 480)240,-
1313.**№ 241 - 46 Mi. 245 - 50 Sc. 178 - 92 • 1935, Herb w owalu, 6 zn.. , komplet. • 1935 Danzig. Wappen im Kreis, 6 Werte, komplett. • 1935 Coat of arms in oval, complete set of 6 stamps. (Fi. 225)120,-
1314.**№ 258 - 62 Mi. 262 - 66 Sc. B 15 - 19 • 1936, Zabytki z dopłatą na pomoc zimową, 5 znaczków, komplet. • 1936, Danzig. Bauwerke, Winterhilfswerk-Satz. • 1936, Views, Winter help complete set. (Fi. 220)110,-
1315.№ Bl 3 Mi. Bl 3 Sc. B 20 - 21a • 1937 Blok 1.50 G ze stemplem okolicznościowym z 2.12.37. • 1937 Danzig, Danziger Leistungsschau Block mit Soderstempel vom 2.12.37. • 1937 Gdańsk achievements souvenir sheet with special cancel of 2.12.37. (Fi. 350)175,-
1316.**№ 286 - 94 Mi. 289 - 97 Sc. 225 - 33 • 1938 Wydanie obiegowe, 9 zn.. , komplet. • 1938 Danzig, Freimarken, 9 Werte, komplett. • 1938 regular issue complete postage set of 9 stamps. (Fi. 300)150,-
1317.**№ D 40-42 Mi. Porto 40-42 • D 40-42 • Danzig, Porto 40-42 • Postal due 40-42 (Fi. 300)150,-
1318.№ Cp 62 I Mi. P 62 / 01 • 1939 Kartka pocztowa Robert Koch 10 Pf, kasowana. • 1939 Danzig, Postkarte mit Robert Koch - Bild zu 10 Pf, gestempelt. • 1939 Postcard with portrait of Robert Koch of 10 Pf., cancelled. (Fi. 450)230,-
1319.№ Cp 48 IIa Mi. P 48 / 02 • 1937 Kartka pocztowa z portretem Jana Heweliusza, 10 Pf, kasowana. • 1937 Danzig, Postkarte mit Johannes Hevelius Bild, 10 Pf, gestempelt. • 1937 Postcard with portrait of Johannes Hevelius of 10 Pf, cancelled. (Fi. 360)180,-
1320.№ 1-5, 7-9 11,12,15 Mi. 1-5, 7-9 11-12,15 Sc. 1-5, 7-9 11-12,15 • 1920, wydanie przedrukowe (I emisja) ze stemplem pierwszego dnia obiegu, rzadkie! • 1920, Freie Stadt Danzig I. Ausgabe – Freimarken mit Ersttagstempel, Selten! • 1920, German stamps overprinted “DANZIG”, used – FDC, rare!350,-
1321.**• Zbiór znaczków W.M.Gdańska bez tzw. Innendienstu w tym parki, 4-bloki, odmiany, próby i kilka listów, w tym 2 Zeppelinowe. • DANZIG, Sammlung ohne sogenannten Innendienst mit Paare, Viererblöcke, Abarten, Probedrucken und einigen Briefe, dabei 2 Zeppelinbriefe. • Free City of Gdańsk, collection without so-called Innendienst with pairs, blocks of 4, errors, proofs and a few letters, 2 Zeppelin cover. (Fi. 50.000,- +)20 000,-