1500.• 1913 ZEPPELIN |Mi. 17A|, widokówka z Warszawy 20.06.13 ofrankowana 2 x 5 Pf Germania ze stemplem “Luftpost, Zeppelin-Schiff, Sachsen, 2.7.13”. • 1913 ZEPPELIN |Mi. 17A|, Bildkarte aus Warschau 20.06.13 frankiert mit 2 Germania marken zu 5 Pf mit Stempel “Luftpost, Zeppelin-Schiff, Sachsen, 2.7.13”. • 1913 ZEPPELIN |Mi. 17A|, picture card from Warsaw 20.06.13 franked by 2 Germania of 5 Pf with cancel “Luftpost, Zeppelin-Schiff, Sachsen, 2.7.13”.1 100,-
1501.№ lot 22b Mi. 225 - 26 P 235 • 1918 Kartka pocztowa, lot z Wiednia 29.IV.18 do Lwowa. • 1918, Postkarte, Flug aus Wien 29.IV.18 nach Lemberg. • 1918, Postcard, flight from Vienna 29.IV.18 to Lwów. (Fi. 180)180,-
1502.№ lot 22b Mi. 227, P 235 • 1918 Kartka pocztowa, lot z Wiednia 2.V.18 do Lwowa. • 1918, Postkarte, Flug aus Wien 2.V.18 nach Lemberg. • 1918, Postcard, flight from Vienna 2.V.18 to Lwów. (Fi. 180)180,-
1503.№ lot 2 • 1919 lot wojskowy Berlin - Warszawa. Kartka pocztowa z zaświadczeniem Inspektoratu Wojsk Lotniczych w Warszawie Nr 2. Tylko 76 przesyłek znanych. • 1919 Militärflug Berlin - Warschau. Postkarte mit Bescheinigung der Aufsichtsstelle des Luftwaffe in Warschau Nr. 2. Nur 76 Belege bekannt. • 1919 Military flight from Berlin to Warsaw. Postcard with special certificate Inspectorate of air force in Warsaw No 2. Only 76 parcels known. (Fi. 5000)4 000,-
1504.№ lot 15 c • 1922, Pierwszy lot z Wiednia 16.VII.22 do Warszawy 20.7.22 • 1922, Erstflug aus Wien 16.VII.22 nach Warschau 20.7.22. • 1922, First flight from Vienna 16.VII.22 to Warsaw 20.7.22. (Fi. 1200)750,-
1505.• List lotniczy, ekspresowy z Warszawy 23.VI.23 do Zurychu. Na odwrocie ośmiokątny datownik odbiorczy “Telegraph-30.VI.23-6 Zürich” • Express-Luftpostbrief aus Warschau 23.VI.23 nach Zürich. Rückseitig oktogonal Aufgabestempel “Telegraph-30.VI.23-6 Zürich” • Express, airmail letter from Warsaw 23.VI.23 to Zurich. On reverse octagonal receipt cachet “Telegraph-30.VI.23-6 Zürich”350,-
1506.• List lotniczy, ekspresowy z Warszawy 30.VII.23 do Lwowa i zwrot do nadawcy. Adresat na urlopie. • Express-Luftpostbrief aus Warschau 30.VII.23 nach Lemberg und weiter Rücksendung nach Absender. • Express, airmail letter from Warsaw 30.VII.23 to Lwów and next back to sender. Addressee was on holidays.450,-
1507.№ 21b • List lotniczy z Warszawy 27.IX.23 do Bukaresztu. • Luftpost Brief aus Warschau 27.IX.23 nach Bukarest. • Airmail letter from Warsaw 27.IX.23 to Bucharest. (Fi. 400)400,-
1508.№ 41a • Pocztowa obsługa lotnicza. List lotniczy z Warszawy do Pragi. Stempel dodatkowy “L’inauguration du Servise Aerien International 1 IV 1926” • Flugsbrief aus Warschau nach Prag mit zusätzlich Stempel “L’inauguration du Servise Aerien International 1 IV 1926” • Airmail letter from Warsaw to Prague with special cachet “L’inauguration du Servise Aerien International 1 IV 1926” (Fi. 220)150,-
1509.№ 41 b • Pocztowa obsługa lotnicza. Koperta lotnicza Warszawa - Lwów 26.IV.26. Datowniki nadawczy i odbiorczy. Pieczątki: “Samolotem, Pobrano Percu gr.5, Nadeszło pocztą lotniczą”. Nalepka kierunkowa. • Luftpostbrief aus Warschau nach Lemberg 26.IV.26 mit Aufgabe und Ankuftstempeln, sowie zusätzliche “ Samolotem, Pobrano Percu gr.5, Nadeszło pocztą lotniczą”, auch Richtungszettel. • Airmail letter Warsaw - Lwów 26.IV.26 with sender and receipt cachets. Additional mark “Samolotem, Pobrano Percu gr.5, Nadeszło pocztą lotniczą” and guiding label. (Fi. 570)250,-
1510.№ 41 c • Pocztowa obsługa lotnicza. List z Warszawy 25.VI.26 do Lwowa 25.VI.26. sygn. Vaumund. • Flugpostdienst. Brief aus Warschau 25.VI.26 nach Lemberg 25.VI.26. gepr. Vaumund. • Airmail service. Letter from Warsaw 25.VI.26 to Lwów 25.VI.26. sign Vaumund. (Fi. 220)150,-
1511.№ 41 • Pocztowa obsługa lotnicza. List z Warszawy 3.VIII.26 do Krakowa 3.VIII.26. Dodatkowy stempel “Pobrano percu gr.10”. sygn. Vaumund. • Flugpostdienst. Brief aus Warschau 3.VIII.26 nach Krakau 3.VIII.26 mit zus. Stempel “Pobrano percu gr.10”. gepr. Vaumund. • Airmail service. Letter from Warsaw 3.VIII.26 to Cracow 3.VIII.26 with add. Cancel “Pobrano percu gr.10”. sign Vaumund. (Fi. 220)120,-
1512.№ 41 • Pocztowa obsługa lotnicza. List z Krakowa 7.VIII.26 do Lwowa 7.VIII.26. sygn. Vaumund. • Flugpostdienst. Brief aus Krakau 7.VIII.26 nach Lemberg 7.VIII.26. gepr. Vaumund. • Airmail service. Letter from Cracow 7.VIII.26 to Lwów 7.VIII.26. sign Vaumund. (Fi. 220)120,-
1513.№ 41 • Pocztowa obsługa lotnicza. List z Krakowa 10.VIII.26 do Warszawy 10.VIII.26. sygn. Vaumund. • Flugpostdienst. Brief aus Krakau 10.VIII.26 nach Warschau 10.VIII.26. gepr. Vaumund. • Airmail service. Letter from Cracow 10.VIII.26 to Warsaw 10.VIII.26. Sign Vaumund. (Fi. 220)120,-
1514.№ 45 c • Rajd eksperymentalny por. Orlińskiego, Warszawa 22.V.1926 - Tokio 27.9.26. Przewieziono koleją. Nalepka LOPP 5 zł ostemplowana dwukrotnie stemplem czerwonym, następnie czarnym. R ! • Experimentalfahrt von Leutnant Orliński, Warschau 22.V.1926 - Tokyo 27.9.26. Bahnbeförderung. Vignette der Territoriale Luftabwehr zu 5 zł entwetet zweimal mit roter und weiter mit schwarzer Stempeln. R ! • Experimental flight of Lieutenant Orliński, Warsaw 22.V.1926 - Tokyo 27.9.26. Transported by railroad. Air Defence League vignette of 5 zł tied twice: one by red and next by black cachets. R ! (Fi. 800)900,-
1515.№ 45 a • Rajd eksperymentalny por. Orlińskiego, Warszawa 16.V.1926 - Tokio 27.9.26. Przewieziono samolotem. Nalepka ząbkowana LOPP 5 zł. R ! • Experimentalfahrt von Leutnant Orliński, Warschau 16.V.1926 - Tokyo 27.9.26. Flugsbeförderung. Gezähnte Vignette der Territoriale Luftabwehr zu 5 zł. R ! • Experimental flight of Lieutenant Orliński, Warsaw 16.V.1926 - Tokyo 27.9.26. Transported by air plaine. Air Defence League perforated vignette of 5 zł. R ! (Fi. 1700)900,-
1516.№ 41 • Pocztowa obsługa lotnicza. List z Warszawy 4.XI.26 do Lwowa 6.XI.26. Nalepka brązowa LOPP 50 gr. sygn. Vaumund. • Flugpostdienst. Brief aus Warschau 4.XI.26 nach Lemberg 6.XI.26. Bronzener Vignette der Territoriale Luftabwehr zu 50 gr. gepr. Vaumund. • Airmail service. Letter from Warsaw 4.XI.26 to Lwów 6.XI.26. Bronze label 50 gr of Air Defence League. Sign Vaumund.300,-
1517.№ 41 • Pocztowa obsługa lotnicza. Kartka pocztowa z Warszawy do Krakowa. Nalepka niebieska LOPP 50 gr. sygn. Vaumund. • Flugpostdienst. Postkarte aus Warschau nach Krakau. Blauer Vignette der Territoriale Luftabwehr zu 50 gr. gepr. Vaumund. • Airmail service. Postcard from Warsaw to Cracow. Blue label 50 gr of Air Defence League. Sign Vaumund.300,-
1518.№ 189, 216, 217 x2 Mi. 208, 224, 225 x2 Sc. 222, C1, C2 x2 • Lotniczy z Warszawy 7.X.25 do Krakowa 8.XI.25. Nalepki LOPP 10 i 50gr. Stemple: “Samolotem, Nadeszła pocztą lotniczą, Pobrano/Percu 5gr” • Luftpostbrief aus Warschau 7.X.25 nach Krakau 8.XI.25. Vignetten des Luftabwehrverein [LOPP] 10 und 50gr. Stempeln: “Samolotem, Nadeszła pocztą lotniczą, Pobrano/Percu 5gr” • Air mail letter from Warsaw 7.X.25 to Cracow 8.XI.25. Labels of Anti-Aircraft League [LOPP] 10 and 50gr with cancels: “Samolotem, Nadeszła pocztą lotniczą, Pobrano/Percu 5gr”150,-
1519.№ 41 • Pocztowa obsługa lotnicza. List z Poznania 7.XI.26 do Warszawy 7.XI.26. Nalepka zielona LOPP 10 gr. sygn. Vaumund. • Flugpostdienst. Brief aus Posen 7.XI.26 nach Warschau 7.XI.26. Grüner Vignette der Territoriale Luftabwehr zu 10 gr. gepr. Vaumund. • Airmail service. Letter from Poznań 7.XI.26 to Warsaw 7.XI.26. Green label 10 gr of Air Defence League. Sign Vaumund.300,-
1520.№ 43 • Poczta lotnicza z Wystawy Radiowej w Warszawie. Lot Warszawa 13.VI.26 - Kraków. • Flugpostbrief von Rundfunkausstellung in Warschau 13.VI.26 nach Krakau. • Airpost cover from Radio Exhibition in Warsaw from 13.VI.16 to Cracow. (Fi. 230)200,-
1521.№ 43 • Poczta lotnicza z Wystawy Radiowej w Warszawie. Lot Warszawa 17.VI.26 - Kraków 18.VI.26. • Flugpostbrief von Rundfunkausstellung in Warschau 17.VI.26 nach Krakau 18.VI.26. • Airpost cover from Radio Exhibition in Warsaw from 17.VI.16 to Cracow 18.VI.26. (Fi. 230)250,-
1522.№ 46 • Poczta lotnicza z Targów Wschodnich z Lwowa 11.IX.26 do Warszawy. Przewieziono tylko 150 sztuk ! • Flugpostkarte aus Ostmesse in Lemberg 11.IX.26 nach Warschau. Befördert nur 150 St. ! • Airpost picture card from East Fair in Lwów 11.IX.26 to Warsaw. Transported150 pieces only ! (Fi. 200)200,-
1523.№ 56 a • Pierwszy lot Warszawa 1.XI.1927 - Brno 3.XI.27. Stempel “ Pobrano, Percu gr. 10”. Lekkie zabarwienie dolnej tylnej części koperty. • Erstflug Warschau 1.XI. 1927 - Brno 3.XI.27 mit Stempel “ Pobrano, Percu gr. 10”. Überfärbt in Rückseitig der Umschlag, nur Unterteil. • First flight Warsaw 1.XI.1927 - Brno 3.XI.27 with mark “ Pobrano, Percu gr. 10”. Overcolouring on reverse of cover, only lower part. (Fi. 300)180,-
1524.№ 58 • Pierwszy lot pocztowy Warszawa - Sofia. Stempel “ Pobrano, Percu gr. 10”. Na odwrocie stempel wirnikowy “Sophia 28.I.928”. Przewieziono tylko 85 sztuk ! • Erstpostflug Warschau - Sofia mit Stempel “ Pobrano, Percu gr. 10”. Rückseitig mit Werbestempel “Sophia 28.I.928”. Befördert nur 85 St. ! • First post flight Warsaw - Sofia with mark “ Pobrano, Percu gr. 10”. On reverse machine cancel “Sophia 28.I.928”. Transported only 85 pieces ! (Fi. 430)280,-
1525.№ 59 • Poczta lotnicza ze Zjazdu IATA w Warszawie 23.II.28 do Lwowa 23.II.28 • Luftpost von IATA - Kongress in Warschau 23.II.28 nach Lemberg 23.II.28. • Airpost from IATA conference in Warsaw 23.II.28 to Lwów 23.II.28. (Fi. 250)250,-
1526.№ 73 b • Pierwszy lot Warszawa 24.X.1928 - Rabat-Dakar. Na odwrocie stempel odbiorczy Dakaru “Saint- Louis, Senegal, 2 Nov 28”. Tylko 50 szt. • Erstflug Warschau 24.X. 1928 - Rabat - Dakar. Rückseitig mit Eingangstempel von Dakar “Saint - Louis, Senegal, 2 Nov 28”. Nur 50 Stück. • First flight Warsaw 24.X.1928 - Rabat - Dakar. On reverse receiver cancel from Dakar “Saint-Louis, Senegal, 2 Nov 28”. 50 pieces only. (Fi. 650)550,-
1527.№ 93 h • Pierwszy lot Gdańsk 1.VI.1929 - Poznań ofrankowany znaczkiem poczty polskiej w Gdańsku i znaczkiem lotniczym polskim. • Erstflug Danzig 1.VI.1929 - Posen frankiert mit Marke der polnischen Post in Danzig und mit polnischem Flugpostmarke. • First flight Gdańsk 1.VI.1929 - Poznań franked by PPolish Post in Gdańsk stamp and by Polish airmail stamp. (Fi. 450)400,-
1528.• List z Trzciannej 15.IX.27 do Josfor, Czechosłowacja. Na odwrocie frankatura mieszana, nalepka LOPP 10gr i “ Na uzdrowiska 10 gr”. • Brief aus Trzcianna 15.IX.27 nach Josfor, Tschechoslowakei. Rückseitig mit Mischfrankatur, Vignette der Territoriale Luftabwehr zu 10 gr und “Für Kurorten 10 gr”. • Letter from Trzcianna 15.IX.27 to Josfor, Czechoslovakia. On reverse mixed postage, label 10 gr of Air Defence League and label “For health resorts 10 gr”.150,-
1529.№ 103 e • Pierwszy lot Lwów 2.VI.1930 - Bukareszt. • Erstflug Lemberg 2.VI. 1930 - Bukarest. • First flight Lwów 1.VI.1929 - Bucharest. (Fi. 250)250,-
1530.• List lotniczy z Warszawy 1.VII.31 do Salonik, koperta lekko zażółcona. • Flugpostbrief aus Warschau 1.VII.31 nach Saloniki. Umschlag mit leichter Patina. • Airmail letter from Warsaw 1.VII.31 to Saloniki. Cover with lightly patina.360,-
1531.№ 118 a • Pierwszy lot Warszawa 1.V.1934 - Berlin. • Erstflug Warschau 1.V. 1934 - Berlin. • First flight Warsaw 1.V.1934 - Berlin. (Fi. 200)160,-
1532.№ 119 • Lot transatlantycki braci Adamowiczów Nowy Jork 28.VI. 1934 - Warszawa. Specjalna koperta z autografami pilotów. • Transatlantikflug der Gebruder Adamowicz N.Y. 28.VI.1934 - Warschau. Sonderflugkuvert mit Unterschriften der Piloten. • Transatlantic flight of brothers Adamowicz N.Y. 28.VI.1934 - Warsaw. Special airmail cover with pilots signatures. (Fi. 420)220,-
1533.№ 122 • List lotniczy Warszawa 22.XII.34 - Zakopane 22.XII.34. sygn. Vaumund. • Flugpostbrief Warschau 22.XII.34 - Zakopane 22.XII.34. gepr. Vaumund. • Airmail letter Warsaw 22.XII.34 - Zakopane 22.XII.34. sign Vaumund. (Fi. 270)250,-
1534.№ 20 d • 1936, Zawody balonowe Gordon - Bennett, balon Legionowo, przesyłka z nalepką Aeroklubu R. P. • 1936, Gordon-Bennett -Ballon-Wettfahrt, Ballon Legionowo, Belege mit Vignette der polnischen Aeroclub. • 1936, Gordon-Bennett Balloon Race, Balloon Legionowo, Cover with Polish Aeroclub label. (Fi. 400)180,-
1535.№ 131 a • Pierwszy lot pocztowy Warszawa 4.IV.1937 - Jerozolima. • Erstpostflug Warschau 4.IV.1937 - Jerusalem. • First post flight Warsaw 4.IV.1937 - Jerusalem. (Fi. 120)100,-
1536.№ 136a • Lot doświadczalny mjr. W.Makowskiego z Rio de Janeiro 28.V.38 do Warszawy 5.VI.38. Fotoatest Schmutz. • Experimentalflug des Major M.Makowski aus Rio de Janeiro 28.V.38 nach Warschau 5.VI.38. Fotoattest Schmutz. • Trial flight of major W.Makowski from Rio de Janeiro 28.V.38 to Warsaw 5.VI.38. Photo certificate Schmutz. (Fi. 3.500,-)1 750,-
1537.№ 137 a • Pierwszy lot LOT-u z Warszawy 1.VII.1938 do Budapesztu. • LOT Erstflug aus Warschau 1.VII.1938 nach Budapest. • LOT first flight from Warsaw 1.VII.1938 to Budapest. (Fi. 200)120,-
1538.№ 138 a • Pierwszy lot LOT-u. Kartka pocztowa z Warszawy 15.VII.38 do Kowna 15.VII.38. • LOT Erstflug. Postkarte aus Warschau 15.VII.38 nach Kaunas 15.VII.38. • LOT first flight. Postcard from Warsaw 15.VII.1938 to Kaunas 15.VII.38. (Fi. 200)200,-
1539.• List lotniczy z Krakowa 3.X.38 do Budapesztu 938.Oct.3. Wirnikowy stempel nadawczy. • Flugpostbrief aus Krakau 3.X.38 nach Budapest 938.Oct.3 mit Aufgabe- Werbestempel. • Air mail letter from Cracow 3.X.38 to Budapest 938.Oct.3 with mechanical-sender cachet. (Fi. 140)250,-
1540.№ 148 • Pierwszy lot LOT-u z Warszawy 14.VI.1939 do Belgradu. Na odwrocie pieczątka “Guaranteed BCM/AIRFIELD London” • LOT Erstflug aus Warschau 14.VI.1939 nach Belgrad. Rückseitig mit Siegel “Guaranteed BCM/AIRFIELD London” • LOT first flight from Warsaw 14.VI.1939 to Belgrade. On reverse with mark “Guaranteed BCM/AIRFIELD London” (Fi. 150)150,-
1541.№ 141 a • Pierwszy lot LOT-u z Warszawy 28.II.1939 do Bejrutu. Na odwrocie stempel odbiorczy, wirnikowy “Bayrouth R.P. 2.III.39” • LOT Erstflug aus Warschau 28.II.1939 nach Beirut. Rückseitig mit Ankunft-Werbestempel “Bayrouth R.P. 2.III.39” • LOT first flight from Warsaw 28.II.1939 to Beyrouth. On reverse with mechanical-receipt cancel “Bayrouth R.P. 2.III.39” (Fi. 280)250,-
1542.№ 141 a • Pierwszy lot LOT-u z Warszawy 28.II.1939 do Bejrutu. Na odwrocie libański znaczek dopłaty 1 Piastr. • LOT Erstflug aus Warschau 28.II.1939 nach Beirut. Rückseitig mit libanesische Portomarke zu 1 Piastr. • LOT first flight from Warsaw 28.II.1939 to Beyrouth. On reverse Lebanese postage due stamp of 1 Piastr. (Fi. 280)250,-
1543.№ 69 • Poczta ZEPPELIN-owa. List polecony, lotniczy z Warszawy 4.V.36 do Nowego Jorku. Pierwszy lot sterowca Hindenburg LZ 129 do Ameryki Płn w dniu 7.V.1936. • ZEPPELINPOST, Luft-R-Brief aus Warschau 4.V. 36 nach N.Y. Erstflug von der Nordamerika des LZ 129 Hindenburg vom 7.V.1936. • ZEPPELIN Post. Airmail, registered letter from Warsaw 4.V.36 to N.Y. North America first flight by LZ 129 Hindenburg of 7.V.1936. (Fi. 1200)1 100,-
1544.№ 3 • Poczta ZEPPELIN-owa. 3 Płd-Amerykański lot sterowca Zeppelin. Kartka polecona,lotnicza z Warszawy 14.IV.32 do Recife. Stempel odbiorczy Pernambuko 20.IV.32. • ZEPPELINPOST, 3 Südamerikafahrt des Zeppelin. Luft-R-Karte aus Warschau 14.IV.32 nach Recife. Ankunftstempel Pernambuco 20.IV.32. • ZEPPELINPOST, 3 South America flight by Zeppelin. Airmail, registered postcard from Warsaw 14.IV.32 to Recife. Receipt cachet Pernambuco 20.IV.32. (Fi. 1400)900,-
1545.№ 8 • Poczta ZEPPELIN-owa. 8 Płd-Amerykański lot sterowca Zeppelin. Kartka polecona,lotnicza z Warszawy 3.X.32 do Recife. Stempel odbiorczy Pernambuko 17.X.32. • ZEPPELINPOST, 8 Südamerikafahrt des Zeppelin. Luft-R-Karte aus Warschau 3.X.32 nach Recife. Ankunftstempel Pernambuco 17.X.32. • ZEPPELINPOST, 8 South America flight by Zeppelin. Airmail, registered postcard from Warsaw 3.X.32 to Recife. Receipt cachet Pernambuco 17.X.32. (Fi. 1600)900,-
1546.№ 16 b • Poczta ZEPPELIN-owa. 7 Płd-Amerykański lot sterowca Zeppelin. List polecony,lotniczy z Rybnika do Bahii. Stempel odbiorczy 20.IX.33 • ZEPPELINPOST, 7 Südamerikafahrt des Zeppelin. Luft-R-Brief aus Rybnik nach Bahia. Ankunftstempel 20.IX.33 • ZEPPELINPOST, 7 South America flight by Zeppelin. Airmail, registered letter from Rybnik to Bahia. Receipt 20.IX.33 (Fi. 2000)1 200,-
1547.№ 33 • Poczta ZEPPELIN-owa. 3 Płd-Amerykański lot sterowca Zeppelin. List polecony,lotniczy z Rybnika do Recife. Stempel ambulansowy “Berlin-Bentschen Bahnpost/Zug 124-4.5.35” i odbiorczy “Pernambuko 7.V.35-5A Seccao-Tarde”. Stan idealny. • ZEPPELINPOST, 3 Südamerikafahrt des Zeppelin. Luft-R-Brief aus Rybnik nach Recife. Bahnpoststempel “Berlin-Bentschen Bahnpost/Zug 124-4.5.35” und Ankunftstempel “Pernambuco 7.V.35-5A Seccao-Tarde”. Kabinetterhaltung. • ZEPPELINPOST, 3 South America flight by Zeppelin. Airmail, registered letter from Rybnik to Recife. Railway post office cachet “Berlin-Bentschen Bahnpost/Zug 124-4.5.35” and receipt “Pernambuco 7.V.35-5A Seccao-Tarde”. Extremely fine. (Fi. 10000)5 500,-
1548.• Koperta lotnicza ostemplowana stemplem okolicznościowym Krajowych Zawodów Szybowcowych w Ustjanowej 12.VI.36. Stempel odbiorczy Warszawa, Port lotniczy 13.VI.36 • Luftpostumschlag mit Sonderstempel des Landes-Segelflug-Meisterschaften in Ustjanowa 12.VI.36, sowie Ankunftstempel: Warschau, Flughafen 13.VI.36 • Airmail cover with special cancel of National Glider Competitions in Ustjanova 12.VI.36 and with receipt cachet: Warsaw, Airport 13.VI.36.160,-
1549.• Zbiór znaczków nieoficjalnych poczt balonowych z lat 1926 - 1966, 69 szt. • Halbamtliche Ballonmarken, Sammlung ab 1926 bis 1966, 69 Werte. • Semi-postal balloon stamps, collection from years 1926 to 1966, 69 pieces.800,-
1550.• Zbiór nalepek LOPP, według katalogu Kosmali i Ługowskiego, cena 2.950,- • Sammlung der Vignetten des Luftabwehrverein [LOPP], nach Kosmala und Ługowski Katalog, Preis 2.950,- • Collection of Labels of Anti-Aircraft League [LOPP], according to the catalogue Kosmala and Ługowski, price 2.950,-1 500,-