2001.• Poczta polowa 33a, 24.08.1939 do Strzyżowa, gw. Korszeń • Feldpost 33a, 24.08. 1939 nach Strzyżów, gepr. Korszeń • Fieldpost 33a, 24.08.1939 to Strzyżów, sign. Korszeń400,-
2002.• Poczta polowa 178b, Nowogrodzka brygada kawalerii, 27.08.1939 do Warszawy, oderwana klapa koperty. • Feldpost 178b, Kavalleriebigade aus Nowogródek, 27.08.1939 nach Warschau, ohne Klappe • Fieldpost 178b, cavalry brigade from Nowogródek, 27.08.1939 to Warsaw, without flap.150,-
2003.• Miejska kartka pocztowa z Krakowa |27.VII.39| adresowana na poste restante. Odebrano 12.IX.39. • Ortspostkarte auf Krakau |27.VII.39| adressiert nach Poste restante. Empfang 12.IX.39. • Local postcard from Cracow |27.VII.39| addressed to poste restante. Receipt 12.IX.39.120,-
2004.№ Cp 81/S Mi. P 80 • Kartka z Radomia 3.X.39 do Krzczonowa. Ingerencja cenzury wojskowej w treść korespondencji. Cenzura No. 6 • Postkarte aus Radom 3.X.39 nach Krzczonów. Einmischung der Militärzensur mit Inhalt. Cenzur No. 6 • Postcard from Radom 3.X.39 to Krzczonów. Interference military censorship with content. Censor No. 6400,-
2005.№ 298 II Mi. 319 • na liście z Radomia 3.IX.39 do Wieprzek k/Obrazowa. Stempel cenzury wojskowej No. 6 • auf Brief von Radom 3.IX.39 nach Wieprzki neben Obrazów. Militärzensurstempel No. 6 • on letter from Radom 3.IX.39 to Wieprzki near Obrazów. Military censor cancel No. 6450,-
2006.• Cenzura wojskowa BC6 |rzadka|, Radom 4.09.1939 do Garwolina, gw. Korszeń. • Militärzensur BC6 |Selten|, aus Radom 4.09.1939 nach Garwolin gepr. Korszeń. • Military censor cachet BC6 |Scarce|, from Radom 4.09.1939 to Garwolin. sign. Korszeń.550,-
2007.• Cenzura wojenna, BC7 czarna |rzadka|, Krzywda 4.09.1939 do Warszawy, gw. Pelczar • Kriegszensur, BC7 schwarz|Selten|, aus Krzywda 4.09.1939 nach Warschau, gepr. Pelczar • War censor cachet BC7 black |scarce|, from Krzywda 4.09.1939 to Warsaw, sign. Pelczar.550,-
2008.№ Ck 10 Mi. U 11 • Koperta z Buska 2.IX.39 do Warszawy. Stempel cenzury wojskowej No. 8. Gw. Korszeń. • Umschlag aus Busko 2.IX.39 nach Warschau mit Militärzensurstempel No. 8. gepr. Korszeń. • Stamped cover from Busko 2.IX.39 to Warsaw with military censor cachet No. 8. sign. Korszeń500,-
2009.• 1.IX.39. Bardzo rzadki dokument. Kartka z 1-ego dnia wojny, z 1-go wybrania poczty ze skrzynki |stempel-godz.9 rano|. Treść kartki mówi o wybuchu wojny. Cenzura No. 12. Gw. Falkowski. • 1.IX.39. Sehr seltenes Zeitdokument. Bildkarte mit Aufgabestempel “BUSK 1.IX-9”. Ersttag des II Weltkrieges, polnische Zensur No. 12. gepr. Falkowski. • 1.IX.39. Unique document. View card with cancel “BUSK 1.IX-9”. First day of the war, first pickup mail box-9 AM ! Content of card recurs to the outbreak of war. Polish censor hand stamp No. 12. sign. Falkowski.1 600,-
2010.• Cenzura wojenna, BC25 typ 2, list z treścią, Równe Wołyńskie 10.09.1939 |późna data| do Wielicka. Oderwana klapa koperty. Gw. Korszeń. • Kriegszensur, BC25 Type 2, Brief mit Inhalt ohne Klappe, aus Rowne Wolynskie 10.09.1939 |Spätes Datum|. gepr. Korszeń. • War censor BC25 type 2. Letter with cotents without flap from Rowne Wolynskie 10.09.1939 |late date|. sign. Korszeń.300,-
2011.• Cenzura wojenna, BC31, Braclaw 6.9.1939 do Grodźca k/Będzina, gw. Korszeń. • Kriegszensur, BC31, Braclaw 6.9.1939 nach Grodziec neben Bendzin, gepr. Korszeń. • War censor BC31, from Braclaw 6.9.1939 to Grodziec near Bendzin. sign. Korszeń.550,-
2012.№ 318 Mi. 339 • polecony ze Smorgoni 6.9.39 do Wilna 9.IX.39. Cenzura wojskowa No. 35 • R-Brief aus Smorgon 6.9.39 nach Wilna 9.IX. 39 mit Militärzensur No. 35 • Registered letter from Smorgon 6.9.39 to Wilno 9.IX.39 with military censor No. 35800,-
2013.№ Cp 88/26 Mi. P 87 • Kartka pocztowa z Łodzi 2.IX.39 do Poznania. Cenzura wojskowa No. 41 • Postkarte aus Łódź 2.IX. 39 nach Posen. Militärzensur No. 41 • Postcard from Łódź 2.IX.39 to Poznań. Military censor No. 41.400,-
2014.№ Cp 88/32 Mi. P 87 • Kartka pocztowa z Łodzi 2.IX.39 do Poznania. Cenzura wojskowa No. 41 • Postkarte aus Łódź 2.IX. 39 nach Posen. Militärzensur No. 41 • Postcard from Łódź 2.IX.39 to Poznań Military censor No. 41.400,-
2015.• Cenzura wojenna BC41, Ambulans Lublin-Łódź 30.8.1939 do Machcina. Gw. Korszeń. • Kriegszensur BC41, Postwagen Lublin-Łódź 30.8.1939 nach Machcin. gepr. Korszeń. • War censor BC41, railway post office Lublin-Łódź 30.8.1939 to Machcin. sign. Korszeń.450,-
2016.• Cenzura wojenna BC44, z Końskich 31.8.1939 do Warszawy. Gw. Korszeń. • Kriegszensur BC44, aus Końskie 31.8.1939 nach Warschau. gepr. Korszeń • War censor BC44, from Końskie 31.8.1939 to Warsaw. sign. Korszeń.600,-
2017.№ Cp 88/3 Mi. P 87 • Kartka pocztowa z ambulansu Zaleszczyki-Tarnopol 1.IX.39 do Glinianek, Obóz Wojskowy”Orzeł”, czarny stempel cenzury wojskowej No. 48. • Postkarte ab Postwagen Zaleszczyki- Tarnopol 1.IX.39 nach Glinianki, Militärlager”Orzeł”, schwarz Militärzensurstempel No. 48 • Postcard from railway post office Zaleszczyki-Tarnopol 1.IX.39 to Glinianki, military camp”Orzeł”, black military censor cancel No. 48600,-
2018.№ Cp 88/3 Mi. P 87 • Kartka pocztowa z Kruszwicy 31.8.39 do Łodzi. Stempel czerwony cenzury wojskowej No. 84. • Postkarte aus Kruszwica 31.8.39 nach Łódź mit rotem Militärzensurstempel No. 84 • Postcard from Kruszwica 31.8.39 to Łódź with red military censor cachet No. 84.450,-
2019.№ Cp 78 I/J Mi. P 77 • Kartka pocztowa ze Skarżyska Kamiennej 1.IX.39 do Kołomyji. Cenzura wojskowa No. 108. • Postkarte aus Skarzysko Kamienna 1.IX.39 nach Kolomyja. Militärzensur No. 108. • Postcard from Skarzysko Kamienna 1.IX.39 to Kolomyja. Military censor No. 108.450,-
2020.№ 334 Mi. 335 • Kartka pocztowa z Radomska 31.VIII.39 do Urzędowa ze stemplem cenzury wojskowej • Postkarte ab Radomsko 31.VIII.39 nach Urzedow. Militärzensur • Postcard from Radomsko 31.VIII. 39 to Urzedow with military censorship500,-
2021.№ Cp 88/27 Mi. P 87 • Kartka pocztowa z Kielc 3.IX.39 do Lwowa. Stempel cenzury wojskowej No. 161 lub 101 • Postkarte aus Kielce 3.IX.39 nach Lemberg. Militärzensurstempel No. 161 oder 101 • Postcard from Kielce 3.IX.39 to Lwów with military censor cachet No. 161 or 101300,-
2022.• z Radomia 4.IX.39 z Ośrodka Zapasowego 16 Pom.Dywizji Piechoty. Stempel i podpis cenzora. • aus Radom 4.IX.39 aus Reservezentrum der 16 Pommerisch Infanteriedivision mit Unterschrift und Zensurstempel. • from Radom 4.IX.39 from Reserve Centre of 16 Pomeranian Infantry Division with censor’s stempel and signature.1 000,-
2023.• z Radomia 6.IX.39 z Ośrodka Zapasowego 16 Pom.Dywizji Piechoty. Stempel i podpis cenzora. • aus Radom 6.IX.39 aus Reservezentrum der 16 Pommerisch Infanteriedivision mit Unterschrift und Zensurstempel. • from Radom 6.IX.39 from Reserve Centre of 16 Pomeranian Infantry Division with censor’s stempel and signature.1 000,-
2024.• Karta z Żółtańców 3.IX.39 do Zagrzebia, Jugosławia • Karte aus Zoltance 3.IX. 39 nach Zagreb, Jugoslawien • Card from Zoltance 3.IX.39 to Zagreb, Yugoslavia200,-
2025.№ 294, 311 Mi. 315, 332 • Kartka pocztowa z ambulansu Zaleszczyki-Tarnopol “386” 1.IX.39 do Lwowa • Postkarte ab Postwagen Zaleszczyki-Tarnopol “386” nach Lemberg • Postcard from railway post office Zaleszczyki-Tarnopol “386” to Lwów120,-
2026.№ kas.. I • Kartka”Feldpost” adresowana do Obozu Jenieckiego “Oflag XIB” z kasownikiem propagandowym nr I z 5.X.39 • Feldpostkarte adressiert nach Kriegsgefangenenlager “Oflag XIB” mit Propagandastempel vom 5.X.39 • Field postcard addressed to Prisoners of War Camp”Oflag XIB” with propaganda cancel from 5.X.39400,-
2027.• Kartka pocztowa z Radomia 8.12.39 do Hamburga. Niemiecka poczta polowa. Ambulans pocztowy Radom-Katowice • Postkarte aus Radom 8.12.39 nach Hamburg. Deutsche Feldpost. Postwagen Radom-Kattowitz. • Postcard from Radom 8.12.39 to Hamburg. German Fieldpost. Railway post office Radom- Katowice.600,-
2028.• Bezznaczkowa kartka pocztowa z dopiskiem “Deutsche Dienstpost Osten” z Warszawy 27.XI.39 |polski datownik| do Ems. • Blanko-Karte “Deutsche Dienstpost Osten” aus Warschau 27.XI.39 |polnisch Tagestempel| nach Ems. • Card without stamp German East Official Post from Warsaw 27.XI. 39 |Polish date cancel| to Ems.120,-
2029.№ Mi. 513, 519 • Okupacja niemiecka. Kartka z Warszawy|18.11.1939| na Węgry. Kasownik polski, frankatura niemiecka • Deutsche Besätzung in Polen. Ansichtskarte aus Warschau 18.11.1939 nach Ungarn. Polnische Tagesstempel auf D.R. Marken • German Occupation. Picture card from Warsaw to Hungary with German stamps Sc.416, 422 tied by Polish cancel 18.11.1939140,-
2030.№ Mi. 513, 519 • Okupacja niemiecka. Kartka z Warszawy|24.11.1939| na Węgry. Kasownik polski, frankatura niemiecka • Deutsche Besätzung in Polen. Ansichtskarte aus Warschau 24.11.1939 nach Ungarn. Polnische Tagesstempel auf D.R. Marken • German Occupation. Picture card from Warsaw to Hungary with German stamps Sc.416, 422 tied by Polish cancel 24.11.1939150,-
2031.• G.G.List z Warszawy 27.11.1939 do Radogoszczy. Frankatura niemiecka. Kasownik polski. • G.G.Brief aus Warschau 27.11.1939 nach Radogoszcz. Deutsche Frankatur, polnische Aufgabestempel. • German Occupation. Letter from Warsaw 27.11.1939 to Radogoszcz with German postage and Polish cancel.120,-
2032.№ Mi. 520 • Okupacja niemiecka. List z Warszawy|2.XII.39| do Szob, Węgry-Obóz Polski. Kasownik polski • Deutsche Besätzung in Polen. Ansichtskarte aus Warschau 2.XII.39 nach Polnisch Lager Szob, Ungarn. Polnische Tagestempel auf D.R. Marke • German Occupation. Picture card from Warsaw 2.XII.39 to Polish Camp in Szob, Hungary with German stamp Sc.423 tied by Polish date cancel150,-
2033.• Niemiecka kartka pocztowa i frankatura. Polski stempel Lublin 6.12.1939 do Tworek k/Pruszkowa. • Deutsche Postkarte und Frankatur. Polnische Aufgabestempel Lublin 6.12.1939 nach Tworki bei Pruszkow. • German postcard and postage with Polish sender cancel Lublin 6.12.1939 to Tworki near Pruszkow.140,-
2034.№ Mi. 520 • Okupacja niemiecka. Kartka z Warszawy|9.XII.39| do Szob, Węgry-Obóz Polski. Kasownik polski “Warszawa 12”. Frankatura niemiecka • Deutsche Besätzung in Polen. Ansichtskarte aus Warschau 9.XII.39 nach Polnisch Lager Szob, Ungarn. Polnisch Tagestempel “Warszawa 12” auf D.R. Marke • German Occupation. Picture card from Warsaw 9.XII.39 to Polish Camp in Szob, Hungary with German stamp Sc.423 tied by Polish date cancel200,-
2035.• G.G.Kartka pocztowa z Warszawy 13.XII.1939 do obozu internowanych w Rumunii. Stempel polski, frankatura niemiecka. • G.G.Postkarte aus Warschau 13.XII.1939 nach Internierungslager in Rumänien. Deutsche Frankatur entwertet mit polnische Stempel. • German Occupation. Postcard from Warsaw 13.XII.1939 to internment camp in Romania franked by German stamps and tied by Polish cancel120,-
2036.№ Mi. 515 • Prekursor użyty w Otwocku 8.11.40 do Królewca. • Vorläufer verwendet in Otwock 8.11.40 nach Königsberg. • Precursor used in Otwock 8.11.40 to Königsberg.120,-
2037.№ Mi. P 226 • Niemiecka kartka pocztowa nadana w Jaśle 26.10.39 z niemieckim, prowizorycznym stemplem do PCK w Krakowie 17.XI.39. • Deutsche Postkarte aus Jaslo 26.10.39. Deutsche, provisorische Stempel. Adressiert nach Polnisches Rotes Kreuz in Krakau 17.XI.39 • German postcard from Jaslo 26.10.39 with German, provisional cancel addressed to Polish Red Cross in Cracow 17.XI.39.120,-
2038.№ Cp 1 Mi. P 1 • 1939, Kartka pocztowa GG z Warszawa 26 kas. prowizoryczny| do Łodzi. Frankatura mieszana ze zn. niemieckim. • 1939, GG Postkarte aus Warschau 26 nach Łódź mit provisorischem Stempel. Mischfrankatur mit deutsche Marke. • 1939, GG postcard from Warsaw 26 to Łódź with provisional cancel. Mixed postage with German stamp.180,-
2039.№ Cp 3 Mi. P 3 • Kartka pocztowa GG ze stemplem ambulansowym Warszawa- Częstochowa 19.5.40 z Warszawy do Oberhausen. • GG Postkarte mit Postwagenstempel Warschau-Czestochowa 19.5.40, aus Warschau nach Oberhausen. • GG postcard with railway post office cachet Warsaw- Czestochowa 19.5.40, from Warsaw to Oberhausn180,-
2040.№ Polska Cp 83, GG 6 Mi. Polen P 81, GG 6 • Polska karta pocztowa + zn. GG jako frankatura z Lublina 8.III.40 do Niemiec. Dopisek ”Dienst Deutsche Post im Ostem” • Polnische Postkarte + GG Marke als Frankatur aus Lublin 8.III.40 nach DR mit Inschrift “Dienst Deutsche Post im Ostem” • Polish postcard + GG stamp as postage from Lublin 8.III.40 to Germany with handstruck marking “Dienst Deutsche Post im Ostem”120,-
2041.№ GG 7 Mi. GG 7 • Okupacja niemiecka. Kartka z Pruszkowa |15.12.1939| do Szob, Węgry-Obóz Polski Nr 7, kasownik polski Pruszków • Deutsche Besetzung in Polen. Ansichtskarte aus Pruszkow 15.12.1939 nach polnische Lager in Szob, Ungarn mit polnische Stempel Pruszkow • German Occupation. Picture card from Pruszkow 15.12.1939 to Polish Camp in Szob, Hungary with Polish cancel on GG stamp Sc No. 23180,-
2042.№ Polska Cp 83, GG 7 Mi. Polen P 81, GG 7 • Polska karta pocztowa + zn. GG jako frankatura z Lublina 7.III.1940 do Targoviste 31.III.1940 przez Odessę 26.III.1940 • Polnische Postkarte + GG Marke als Frankatur aus Lublin 7.III.1940 nach Targoviste 31.III. 1940 über Odessa 26.III. 1940 • Polish postcard + GG stamp Sc No 23 as postage from Lublin 7.III.1940 to Targoviste 31.III.1940 via Odessa 26.III.1940150,-
2043.№ GG 7 Sc. N 23 • Na polskiej całostce, pole z oznaczeniem wartości zaklejone, z Krasnegostawu 22.03.40 do Lublina • Hindenburg overprinted on Polish postal stationery from Krasnystaw (22.03.40) to Lublin120,-
2044.№ GG 9 Mi. GG 9 • z Krakowa 26.3.40 do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Genewie, Szwajcaria. Frankatura pojedyńcza. • aus Krakau 26.3.40 an das Internationale Rote Kreuz in Genf, Schweiz. EF. • From Cracow 26.3.40 to International Red Cross in Geneva, Switzerland franked with a single stamp.120,-
2045.№ GG 9 Mi. GG 9 • na liście z 22.12.39 z polskim stemplem. Rzadka, pojedyńcza frankatura na liście okienkowym dyrekcji tramwajów i autobusów. • Fensterumschlag der Bus und Strassenbahndirektion von 22.12.39. Einzelfrankatur mit polnischen Aufgabestempel. • Window envelope Bus and Tram Management from 22.12.39 franked by one GG stamp, tied by Polish date cancel120,-
2046.№ GG 10 /2 x/ Mi. GG 10 /2 x/ • Adres pomocniczy z Częstochowy 20.5.40 do Milanówka 24.V.40 ofrankowany 2 zn.. • Paketkarte aus Czestochowa 20.5.40 nach Milanówek 24.V.40 frankiert mit 2 Marken • Parcel postal form from Czestochowa 20.5.40 to Milanówek 24.V.40 franked by two stamps (Fi. 150)120,-
2047.№ GG 5, 19 Mi. GG 5, 19 • z Częstochowy 18.11.40 do Arnimswalde k/Altdamm. Znaczek No. 19 użyty jako zn. dopłaty. • aus Czestochowa 18.11. 40 nach Arnimswalde bei Altdamm. Freimarke No. 19 verwendet als Portomarke. • From Czestochowa 18.11.40 to Arnimswalde near Altdamm. Stamp No. 19 used as postage due stamp.120,-
2048.**№ 14-39 + 24 II, 33 II Mi. 14-39 + 24 II, 33 II • Przedrukowa z 2 odmianami. Gw. Korszeń, Falkowski • Marken von Polen mit Aufdruck Ausgabe mit zwei Typen. gepr. Korszeń, Falkowski. • Stamps of Poland with German overprint Sc. N 30-55. Signed Korszeń, Falkowski.250,-
2049.№ 14-39 Mi. 14-39 Sc. 140 € für gest. • GG, kpl seria przedrukowa na liście poleconym, grzecznościowym z Warszawy 28.3.40 do Berlina 1.4.40 • GG, Aufdruckmarken Komplett auf philatelische R-Brief aus Warschau 28.3.40 nach Berlin 1.4.40 • GG, Overprint complete set Sc. N30-55 on philatelic registered letter from Warsaw 28.3.40 to Berlin 1.4.40 (Fi. 225 za kas.)140,-
2050.**№ GG 38 Mi. GG 38 • Dodatkowy odcisk nadruku na gumowanej stronie znaczka tzw. Abklacz • Abklatsch • Additional overprint on gum side of the stamp. Sc.N 54120,-
2051.№ GG 17, 40, 70 Mi. GG 17, 40, 70 • List polecony z Hruszowa k/Rawy Ruskiej 20.12.41 do Hannoweru 22.12.41 • R-Brief aus Hruszowa bei Rawa Ruska 20.12.41 nach Hannover 22.12.41 • Registered letter from Hruszowa near Rawa Ruska 20.12.41 to Hannover 22.12.41120,-
2052.№ GG 22 Mi. GG 22 • z kasownikiem ambulansu pocztowego Oderberg-Warszawa • mit Postwagenstempel Oderburg-Warschau • with railway post office cancel Oderberg-Warsaw180,-
2053.№ GG 28, 33 I Mi. GG 28, 33 I • R, ekspresowy z Lublina 17.V.40 do Berlina 19.5.40 • R-Expressbrief aus Lublin 17.V.40 nach Berlin 19.5.40 • Registered, express letter from Lublin 17.V.40 to Berlin 19.5.40150,-
2054.№ GG 37 Mi. GG 37 • zn.. GG nr 37 użyty jako frankatura mieszana na liście poleconym z Radzynia Podlaskiego 11.V.40 do Seifhennersdorf 15.5.40 • GG Marke 37 verwendet als Mischfrankatur auf R- Brief aus Radzyń Podlaski 11.V.40 nach Seifhennersdorf 15.5.40 • GG stamp Sc N53 used as mixed postage on registered letter from Radzyń Podlaski 11.V.40 to Seifhennersdorf 15.5.40 (Fi. 240)180,-
2055.• polecony z Krosna do Falkensee 30.06.1940 z prowizoryczną R-ką i kasownikiem. • R-Brief aus Krosno nach Falkensee 30.06.1940 mit provisorischen R-Zettel und Aufgabestempel. • Registered letter from Krosno to Falkensee 30.06.1940 with provisionals R-label and sender’s cancel.350,-
2056.№ 14, 24 Mi. 14, 24 • Ciekawy formularz pocztowy jako list ekspresowy z Warszawy C-2, 28.7.1941 do Lublina • Postformular als Expressbrief aus Warschau C-2, 28.7.1941 nach Lublin • Postal form as express letter from Warsaw C-2, 28.7.1941 to Lublin franked by Sc.N 30, 42150,-
2057.№ GG 44 Mi. GG 44 • Dowód nadania listu z Warszawy 27.5.41 do Krasnegostawu • Brief - Aufgebescheine aus Warschau 27.5.41 nach Krasnystaw • Acknowledgment of letter’s registration from Warsaw 27.5.41 to Krasystaw franked by Sc.N 62120,-
2058.• z Piekoszowa 22.9.1941 z posterunku polskiej policji. Dodatkowy stempel ramkowy “Piekoszów über Kielce” • Dienstbrief von Polnische Polizeiwache aus Piekoszów 22.9.1941 mit Rahmenstempel “Pieszków über Kielce” • Official letter from Polish police- station from Piekoszów with add frame-cachet “Pieszków über Kielce”120,-
2059.№ GG 45 Mi. GG 45 • z Kielc 24.8.41 do Kazimierza n/Wisłą. Stempel propagandowy “ V, Zwycięstwa niemieckie na wszystkich frontach !” • aus Kielce 24.8.41 nach Kazimierz an der Weichsel. Propagandastempel “ V, Deutschland siegt an allen Fronten” • from Kielce 24.8.41 to Kazimierz on the Vistula with propaganda cancel “ V, German victories on all front-lines” franked by Sc.N 63150,-
2060.№ GG45, 49 Mi. GG45, 49 • polecony z Opola 9.06.41 do Lublina 10.VI.41. Prowizoryczny znak R-ki • R-Brief aus Oppeln 9.06. 41 nach Lublin 10.VI.41 mit provisorischen R-Vermerk • registered letter from Opole 9.06. 41 to Lublin 10.Vbi.41 with provisional R-marking franked by Sc.N 63, 69120,-
2061.• 1941, list polecony z Nowego Sącza, GG do Obozu Internowanych w Winterthur, Szwajcaria. Stemple cenzury i obozu. • 1941, R-Brief aus Nowy Sącz, GG an das Internierungslager in Winterthur, Schweiz mit Lager und Zensurstempeln. • 1941, registered letter from Nowy Sącz to internment camp in Winterthur, Switzerland with censor and camp cachets.150,-
2062.№ GG 51 Mi. GG 51 • lotnicza z Warszawy 24.VI.41 do Nowego Jorku. Niemiecka, wojskowa cenzura • Luftpost aus Warschau 24.VI.41 nach N.Y. Mit deutscher Militärzensur • Air post from Warsaw 24.VI.41 to N.Y with German military censor franked by Sc.N 71300,-
2063.№ GG 18, 30, 54 Mi. GG 18, 30, 54 • Polecony z Neu Sandez |Nowy Sącz| 8.XI.40 do Tarnowa 10.XI.40 • R-Brief aus Neu Sandez |Nowy Sącz| 8.XI.40 nach Tarnów 10.XI.40 • Registered letter from Nowy Sącz 8.XI.40 to Tarnów 10.XI.40 franked with Sc.N 34, 48, NB 3120,-
2064.№ GG 52 Mi. GG 52 • Frankatura wielokrotna, z Warszawy 12.XI.40 do Grybowa. Kasownik wirnikowy. • Me.F, aus Warschau 12.XI.40 nach Grybów. Webestempel. • Multiple postage with stamp Sc. NB 1, from Warsaw 12.XI.40 to Grybów with machine cancel.120,-
2065.• Koperta propagandowa Zarządu Miejskiego w Lublinie, polecony z Lublina 11.XII.42 do Zakopanego 14.XII.42, na odwrocie tranzytowy Kraków 1, 13.XII.42 • Stadtverwaltung von Lublin. Propaganda- Umschläg als R-Brief aus Lublin 11.XII.42 nach Zakopane 14.XII.42. Rückseitig Transitstempel Krakau 1, 13.XII.42 • Propaganda cover of the Municipal Government from Lublin, registered letter from Lublin 11.XII.42 to Zakopane 14.XII.42. On reverse transit cancel Krakau 1, 13.XII.42120,-
2066.**№ Ark. 65 Mi. Klb. 65 Sc. MS N73 • 1941, GG, Kraków 10zł, arkusik 8zn., rzadki sektor 3. • 1941, GG, Krakau 10zł, Kleinbogen zu 8 Marken, seltener Sektor Nr. 3. • 1941, GG, Cracow 10zł, miniature sheet of 8 stamps, scarce sector No. 3. (Fi. 200,-)200,-
2067.**№ 71 - 88 Mi. 71 - 88 Sc. N76 - N96 • 1941-42, GG, Hitler obiegowe, 18 zn.. , komplet w 4-blokach z marginesem. • 1941-42, GG, Freimarken Hitler, 18 Werte, kompletter Rand-Viererblocksatz. • 1941-42, GG, regular issue Hitler, 18 stamps, complete marginal block of 4 set.120,-
2068.**№ 89-91 Mi. 89-91 • GG, 1942, 53 urodziny Hitlera, kompletne arkusze po 25 zn.. • GG, 1942, 53 Guberstag Hitlers, kompl.Bogen zu 25 Marken • GG, 1942, 53 Hitler’s birthday, MNH complete sheets of 25 stamps Sc.NB 12-14 (Fi. 300)250,-
2069.• Zapytanie o niekaralności wysłane ze Stryja 11.V.43 i odesłane z adnotacją z Warszawy 27.V.43 • Frage wegen nicht Vorbestraft aus Stryj 11.V.43 und Züruck mit Vermerk aus Warschau 27.V.43 • Inquiry about unpunishability from Stryj 11.V.43 and sending back with mark from Warsaw 27.V.43150,-
2070.№ GG 71 x2, 77, 111 Mi. GG 71 x2, 77, 111 • polecony z Trzcieńca do Krakowa 06.3.44. Jako kasownika użyto stempla jednowierszowego “P Ag Trzcieniec über Lemberg” • R-Brief aus Trzcieniec nach Krakau 06.3.44 mit einzeilige Stempel “P Ag Trzcieniec über Lemberg” • Registered letter from Trzcieniec to Cracow with one-line cachet “P Ag Trzcieniec über Lemberg”. Franked by Sc.N 76|2 x|, 82, 89120,-
2071.№ GG 78 Mi. GG 78 • Połówka znaczka na kartce pocztowej z Brwinowa 8.12.44 • Halbierte Marke auf Postkarte aus Brwinów 8.12.44 • Bisected stamp Sc.N 83 on postcard from Brwinów 8.12.44150,-
2072.• GG, Adres pomocniczy z Jarosławia 30.3.44 do Wiednia. Kompletny z częścią dla odbiorcy. • GG, Paketkarte aus Jaroslau 30.3.44 nach Wien, komplette mit Empfangsscheine. • GG, Postal form from Jarosław 30.3.44 to Vienna, complete with receives part.180,-
2073.• list lotniczy, polecony z Rożnowa 16.11.43 do Łomnic, Protektorat Czech i Moraw. • Luftpost-R-Brief aus Rożnow 16.11.43 nach Lomnitz, Böhmen und Mähren. • Airmail, registered letter from Rożnow 16.11.43 to Lomnice, Bohemia and Moravia.180,-
2074.№ GG 81 Mi. GG 81 • 1942, zn.. GG użyty w Niemczech |Rzesza| z Magdeburga do Peine k/Hannoweru. Niemiecki wirnik propagandowy. • 1942, GG Marke entwertet in DR aus Magdeburg nach Peine neben Hannover mit deutschen Werbestempel. • 1942, GG stamp Sc.N 86 used in Germany from Magdeburg to Peine near Hannover with German machine cancel.150,-
2075.№ GG 92 Mi. GG 92 • 1942, zn.. GG użyty w Niemczech |Rzesza| na widokówce z Brunszwiku do Protektoratu Czech i Moraw • 1942, GG Marke entwertet in DR auf Bildkarte aus Braunschweig nach Böhmen und Mähren. • 1942, GG stamp Sc.NB 15 used in Germany on picture card from Braunschweig to Bohemia and Moravia.150,-
2076.№ 106, 109 Mi. 106, 109 Sc. NB29, NB32 • GG, Kraków 24+76gr i Lwów 1+2zł na pobraniowym liście z Warszawy 3.I.44 do Lubartowa 4.I.44. • GG, Krakau 24+76gr und Lemberg 1+2zł auf Nachnahmebrief aus Warschau 3.I.44 nach Lubartów 4.I.44. • GG, Cracow 24+76 and Lvov 1+2zł on cash on delivery letter from Warsaw 3.I.44 to Lubartów 4.I.44.120,-
2077.**№ GG 104 I Mi. GG 104 • Arkusik, Kopernik, perforacja górnego marginesu. • Kleinbogen, Kopernikus, gezähnten Oberrand • Miniature sheet, Copernicus, Sc.NB 23 with perforated upper margin.150,-
2078.№ GG 125 Mi. GG 125 • na liście z obiegu, FDC, na awersie znaczek ostemplowany stemplem okolicznościowym pierwszego dnia i stempel Dienststelle-Gapa-Feldpost. Na rewersie stempel odbiorczy Halle |Saale| • durch die Post befördert wurden, FDC, Marke entwertet mit ESST und zus.. Stempel Dienststelle -Gapa-Feldpost. Rückseitig mit Ankunftstempel Halle |Saale| • letter postal used, FDC, stamp tied by first day cancel and add cachet Dienststelle-Gapa-Feldpost. On reverse with arrival cancel Halle |Saale| (Fi. 1600)1 000,-
2079.**№ GG 125 Mi. GG 125 • 1944, 5 rocznica utworzenia GG, arkusik 2x4 • 1944, 5 Jahre GG, Kleinbogen zu 2x4 Marken • 1944, 5th anniversary of GG, miniature sheet Sc.NB 41 of 8 stamps320,-
2080.**№ GG 125 Mi. GG 125 • Parka ząbkowana poziomo, cięta pionowa, kopia fotoatestu Buhlera • Waagrechte Paare, waagrechte Zahnung, senkrecht ungezahnt, mit Befundkopie Buhler. • Sc.NB 41 horizontal pair, horizontally perforated, vertically imperforated, Buhler certificate.500,-
2081.**№ 113-115 Mi. 113-15 • GG, 1943/44, Budowle, w arkuszach po 25 zn., nieząbkowane. • GG, 1943/44 Bauwerke, Bogen zu 25 Marken, ungezähnt. • GG, 1943/44 Buildings, MNH complete sheets of 25 stamps, Sc.N 100-02, imperforated. (Fi. 1500)1 100,-
2082.**№ 113-115 Mi. 113-15 • GG, 1943/44, Budowle, w arkuszach po 25 zn., z powodu uszkodzonych marginesów wycenione jak zn. pojedyńcze, nieząbkowane. • GG, 1943/44 Bauwerke, Bogen zu 25 Marken, wegen beschädigten Randen berechnet als Einzelnmarken, ungezähnt. • GG, 1943/44 Buildings, MNH complete sheets of 25 stamps, Sc.N 100-02, priced as single stamps because of margin defects, imperforated. (Fi. 1500)800,-
2083.**• GG kompletny zbiór • GG Sammlung, Komplett • GG, MNH complete collection (Fi. 7337)4 000,-
2084.• Telegram z dn.15.8.42 zawiadamiający o śmierci więźnia w K.L. Auschwitz. Załączona kartka PCK o dacie zgonu w dn. 11.8.42 • Telegramm vom 15.8.42 benachrichtigte über Tode des Gefangenen in K.L. Auschwitz. Zusatzlisch Polnisches Rotes Kreuz Karte mit Todesdatum 11.8.42 • Telegram from 15.8.42 about death of prisoner in K.L. Auschwitz and Polish Red Cross card with date of death- 11.8.42800,-
2085.№ GG U 21 Mi. GG U 21 • urzędowy, miejscowy Warszawa 28.X.41. Polsko i niemieckojęzyczne hasło propagandowe “ V, Niemcy zwyciężają na wszystkich frontach “ • Dienstortsbrief aus Warschau 28.X.41. Deutsch-polnisch Propagandatext “ Deutschland siegt an allen Fronten” • Official local letter from Warsaw 28.X.41 with German-Polish propaganda slogan “ German victories on all front-lines”. Franked by Sc.NO 21.150,-
2086.№ U 6 Mi. 31 • urzędowy, miejscowy z Warszawy 26.IX.40 z dodatkowym stemplem “Kann mit polnischer Post bestelt werden” • Dienstortsbrief aus Warschau 26.IX.40 mit zus.. Stempel “Kann mit polnischer Post bestelt werden” • Official local letter from Warsaw 26.IX.40 with add cachet “Kann mit polnischer Post bestelt werden”400,-
2087.№ GG U 21 Mi. GG U 21 • urzędowy z Sądu Specjalnego GG w Warszawie do Krakowa • Dienstbief von GG Sondergericht aus Warschau nach Krakau • Official letter of GG Special Court from Warsaw to Cracow franked by Sc.NO 21120,-
2088.№ GG 6 Mi. GG 6 • urzędowy, miejscowy Warszawa 24.VIII.41. Polsko i niemieckojęzyczne hasło propagandowe “ V, Niemcy zwyciężają na wszystkich frontach” • Dienstortsbrief aus Warschau 24.VIII.41. Deutsch-polnisch Propagandatext “ Deutschland siegt an allen Fronten” • Official local letter from Warsaw 24.V|||.41 with German-Polish propaganda slogan “ German victories on all front-lines”. Franked by Sc.N 22.150,-
2089.№ GG U 22 /2 x/, U31 Mi. GG U 22 /2 x/, U31 • polecony, urzędowy z Miechowa 3.11.44 do Berlina 5.2.44 • Dienst-R-Brief aus Miechów 3.11.44 nach Berlin 5.2.44 • Official registered letter from Miechów 3.11.44 to Berlin 5.2.44 franked with Sc.NO 22/2 x/, 31120,-
2090.№ GG U 31 Mi. GG U 31 • urzędowy z Krakowa 11.12.43 do Warszawy 17.12.43 • Dienstbrief aus Krakau 11.12.43 nach Warschau 17.12.43 • Official letter from Cracow 11.12.43 to Warsaw 17.12.43 franked by Sc.NO 31.120,-
2091.**№ GG I, III, IV Mi. GG I-III • 1944, Widoki GG, nie wprowadzona do obiegu seria • 1944, nicht ausgegeben Satz- 3 Werte • 1944, set of 3 unissued stamps (Fi. 3600)2 300,-
2092.**№ GG I, III, IV Mi. GG I-III • 1944, Widoki GG, nie wprowadzona do obiegu seria • 1944, nicht ausgegeben Satz- 3 Werte • 1944, set of 3 unissued stamps (Fi. 3600)2 250,-
2093.**№ GG II Mi. GG A I • 1944, 12 gr wóz konny, nie wprowadzony do obiegu. Gw. Pfeifer BPP, Fotoatest Korszeń. • 1944, 12 gr Panjewagen, nicht ausgegeben. gepr. Pfeifer BPP, Fotoattest Korszeń. • 1944, 12 gr cart, unissued stamp. sign. Pfeifer BPP, Korszeń certificate. (Fi. 35000)30 000,-
2094.№ GG I, P1 Mi. GG I • 1944, 6 gr wieża wiertnicza, nie wprowadzony do obiegu, próba w kolorze zielonym. Gw. Jungjohann BPP • 1944, 6 gr Bohrtürme, nicht ausgegeben, Farbprobe in Grün. gepr. Jungjohann BPP • 1944, 6 gr boring tower, unissued stamp, colour’s proof in green. sign. Jungjohann BPP.1 500,-
2095.**№ A I Mi. 33 • 1943 – zn.. z portretem Hansa Franka – wydanie dywersyjne, czysty • 1943 – Hans-Frank-Marke, Kriegs-Propagandafälschung, postfrisch • 1943 – Hans Frank stamp, propaganda forgery, mint NH, very fine (Fi. 4500)4 000,-
2096.**• GG, zbiór 103 znaczków z herbem GG na górnym marginesie • GG Sammlung, 130 Marken mit Wappen auf Oberrand. • GG collection 103 MNH stamps with coat of arms on margin.1 000,-
2097.**№ 71-75, 77-81, 86, 88 Mi. 71-75, 77-81, 86, 88 • GG, 1941/42 obiegowe, portret Hitlera, 1/2 arkusza |25 zn.. |, nieząbkowane. • GG, 1941/42 Freimarken Hitler, 1/2 Bogen zu 25 Marken, ungez. • GG, 1941/42 Definitive Hitler, 1/2 sheets of 25 stamps, imperf., Sc.N 76-80, 82-86, 94, 96 (Fi. 6000)1 500,-
2098.№ Ck 10 Mi. U 11 • Niemiecka poczta polowa. Polska koperta pocztowa z Częstochowy 23.10.1939, niemiecki kasownik prowizoryczny do Berlina. • Deutsche Feldpost. Polnischer Umschlag aus Częstochowa 23.10. 1939 nach Berlin entwertet mit deutsche, provisorische Stempel. • German fieldpost. Polish stamped cover from Częstochowa 23.10. 1939 to Berlin tied by German provisional cachet.150,-
2099.№ Cp 81 Mi. P 80 • Polska kartka pocztowa z Lublina 24.IV.40 do Berlina • Polnische Postkarte aus Lublin 24.IV.40 nach Berlin • Polish postcard from Lublin 24.IV.40 to Berlin120,-
2100.№ GG Ck 2 Mi. GG U2/ 03 • Koperta pocztowa GG, sygn.X.43 jako list miejscowy Warszawa 03.4.44 • GG Umschlag Mi U2/03, Druckzeit.X.43 als Ortsbrief von Warschau 03.4.44 • GG stamped cover as local letter from Warsaw 03.4.44 (Fi. 180)150,-
2101.№ GG Cp 1 Mi. GG P 1 • Kartka pocztowa GG z dodatkową frankaturą z Jasła 7.8|?|.40 do Krakowa. • GG Postkarte mit Nachträglichfrankatur aus Jasło 7.8|?|.40 nach Krakau. • GG postcard with add postage from Jasło 7.8|?|.40 to Cracow.120,-
2102.№ GG Cp 2 I Mi. GG P 2 I • Kartka pocztowa GG z Muszyny 3 Jan 1940, stempel prowizoryczny do Ploesti 16.I.40. • GG Postkarte aus Muszyna 3 Jan 1940, provisorische Stempel, nach Ploiesti 16.I.40. • GG postcard from Muszyna 3 Jan 1940, provisional cachet, to Ploesti 16.1.40.140,-
2103.№ GG Cp 2 II Mi. GG P 2 II • Koperta pocztowa GG z polskim stemplem mechanicznym Warszawa 1, 21.02.1940 • GG Umschlag entwertet mit polnischen Werbestempel Warschau 1, 21.02.1940 • GG stamped cover with Polish machine cancel Warsaw 1, 21.02.1940.140,-
2104.№ GG Cp 2 II Mi. GG P 2 II Sc. 135 € • Kartka pocztowa GG z Krakowa do Niemiec, Stalagu XIIIA ze stemplem cenzury. • GG Postkarte aus Krakau nach Deutschland, Stalag XIIIA mit Zensurstempel. • GG postcard from Cracow to Germany, Stalag XIIIA with censor cancel.150,-
2105.№ GG Cp3 I Mi. GG P 4 • Kartka pocztowa GG z Warszawy 7.11.1940 do Wisbu, Niemcy. Gw. S.Walisch. • GG Postkarte aus Warschau 7.11.1940 nach Wisbu, D.R. gepr. S.Walisch. • GG postcard from Warsaw 7.11.1940 to Wisbu, Germany. sign. S.Walisch. (Fi. 1200)800,-
2106.№ GG Cp3 I Mi. GG P 4 • Kartka pocztowa GG ze stemplem nadawczym “Warszawa C1 - 2.X.41” • GG Postkarte mit Aufgabestempel “Warszawa C1 - 2.X.41” • GG postcard with expedition’s cancel “Warszawa C1 - 2.X.41” (Fi. 1200)700,-
2107.№ GG Cp 5 I, 42 parka Mi. GG Cp 5 I, 42 Paare • Kartka pocztowa GG z dodatkową frankaturą 2 x 10 gr |parka| z Kraśnika 19.10.40 do Amsterdamu Cenzura wojskowa. Judaica. • GG Postkarte mit zus.. Frankatur 2 x 10 gr |Paare| aus Kraśnik 19.10.40 nach Amsterdam. Militärzensur. Judaica. • GG postcard with additional postage 2 x 10 gr |pair| Sc.N 59 from Kraśnik 19.10.40 to Amsterdam. Military censorship. Judaica.150,-
2108.№ Cp 5 II Mi. GG P 6 • Kartka pocztowa GG z Tomaszowa Maz. 25.10.1940 do Warszawy. • GG Postkarte ab Tomaszów Maz. 25.10. 1940 nach Warschau. • GG postcard from Tomaszów Maz. 25.10.1940 to Warsaw. (Fi. 300)200,-
2109.№ Cp 6B Mi. GG P 7A • Kartka pocztowa GG z Łukowa 11.XII.40 do Warszawy. • GG Postkarte aus Łuków 11.XII.40 nach Warschau • GG postcard from Łuków 11.XII.40 to Warsaw.120,-
2110.№ Cp 7 II Mi. GG P 10 • Kartka pocztowa GG z dn.3.08.41 ze stemplem propagandowym “ V-Zwycięstwa niemieckie na wszystkich frontach” • GG Postkarte vom 3.08.41 mit Propagandastempel “V-Deutschland siegt an allen Fronten” • GG postcard from 3.08.41 with prpaganda cachet “V- German victories on all front-lines”150,-
2111.• GG Cp 8 II z Warszawy (26.1.44) do Lizbony (26.2.44), stemple cenzury niemieckiej • GG Postkarte P13/02 aus Warschau (26.1.44) nach Lissabon (26.2.44) mit deutschen Zensurstempeln • GG postcard from Warsaw (26.1.44) to Lisbon (26.2.44) with German censor marks300,-
2112.№ Cp 8 II Mi. GG P 11 • Kartka pocztowa GG z Tarnowa 2, 09.7.43 do Lizbony ze stemplem cenzury i Polskiego Czerwonego Krzyża. • GG Postkarte ab Tarnów 2, 09.7.43 nach Lissabon mit Zensur und Poln. Rote Kreuz Stempeln. • GG postcard from Tarnów 2, 09.7.43 to Lisbon with censor and Polish Red Cross cancels.350,-
2113.№ Cp 9 III Mi. P 12/ 03 • Kartka pocztowa GG z Gorlic 03.5.44. Przeleżała na poczcie do 12.V.44. Wtedy nalepiono znaczek, ponownie ostemplowano i wysłano do Craiova, Rumunia. Liczne cenzury. Ciekawa kartka! • GG Postkarte ab Gorlice 03.5.44 nach Craiova, Rumänien. Weiterbe förderung und nochmals Abstempelung erst 12.V.44. Mit verschiedenen Zensuren. Interessante Ganzsache! • GG postcard from Gorlice 03.5.44 to Craiova, Romania. Till 12.V.44 stain in post office, next paid by stamp and send to receiver. With many censor. Interesting card!240,-
2114.№ Cp 9 II Mi. P 12/ 02 • Kartka pocztowa GG z Warszawy 21.06.1943 do Lizbony 01.07.1943 Stemple niemieckiej cenzury. Widoczne zgięcie. • GG Postkarte ab Warschau 21.06.1943 nach Lissabon 01.12. 1943 mit deutschen Zensurstempeln. Bruchspur. • GG postcard from Warsaw 21.06. 1943 to Lisbon 01.12.1943 with German censors. Trace after fold.150,-
2115.№ Cp 9 II Mi. P 12/ 02 • Kartka pocztowa GG z Warszawy 22.09.1943 do Lizbony 30.09.1943 jako przesyłka ekspresowa. Stemple cenzury. • GG Postkarte ab Warschau 22.09.1943 nach Lissabon 30.09. 1943 als Expresskarte mit verschiedenen Zensuren. • GG postcard from Warsaw 22.09. 1943 to Lisbon 30.09.1943 as express card with many censors.150,-
2116.№ Cp U2 II • Służbowa kartka pocztowa GG z Krakowa 13.03.1944 do Warszawy. • GG Dienstpostkarte ab Krakau 13.03.1944 nach Warschau. • GG Official postcard from Cracow 13.03.1944 to Warsaw. (Fi. 2000)1 100,-
2117.№ Cp U 4 • Służbowa kartka pocztowa GG z Krakowa 01.10.1943 do Warszawy. • GG Dienstpostkarte ab Krakau 01.10.1943 nach Warschau. • GG Official postcard from Cracow 01.10.1943 to Warsaw. (Fi. 300)200,-
2118.№ Cp U 4 • Służbowa kartka pocztowa GG z Krakowa 19.08.1943 do Chełma Lub. Gw. L. Schmutz. • GG Dienstpostkarte ab Krakau 19.08.1943 nach Chełm Lubelski. gepr. L. Schmutz. • GG Official postcard from Cracow 19.08.1943 to Chełm Lubelski. sign. L. Schmutz. (Fi. 300)220,-
2119.• Polski formularz paczkowy użyty przez pocztę niemiecką w Łodzi. Datownik Milanówek 14.III.40. Odbiór paczki. • Polnische Postformular verwendet durch Deutsche Post in Łódż. Poststempel Milanówek 14.III.40. Paketempfang. • Polish, postal form used by German post in Łódż. Date cancel Milanówek 14.III.40. Receipt of parcel.150,-
2120.№ Cp U2 II • Służbowa kartka pocztowa GG z Krakowa 30.06.1944 do Hamburga. • GG Dienstpostkarte ab Krakau 30.06.1944 nach Hamburg. • GG Official postcard from Cracow 30.06.1944 to Hamburg. (Fi. 2000)1 350,-
2121.• Najrzadsza kartka pocztowa GG, kasowana, z obiegu, gw. Schmutz. RR! • Höchste SELTENHEIT. Postkarte GG, gestempelt, gepr. Schmutz. RR! • Extremely RARE GG postcard, postal used, sign. Schmutz. RR!1 800,-
2122.№ Cp 3 II Mi. GG P 5 • Kartka pocztowa GG ze stemplem pośrednictwa pocztowego Zwoleń 14 Paz 1940 oraz “Radomer Herbstmesse” • Postkarte GG ab Postnebenstelle Zwoleń 14 Paz 1940 mit Stempel “Radomer Herbstmesse” • GG postcard from postal agency Zwoleń 14 Paz 1940 with additional cancel “Radomer Herbstmesse”300,-
2123.• Kartka pocztowa GG z Radomia do Zamościa. Wirnik propagandowy typ V. • GG Postkarte ab Radom nach Zamość mit Werbestempel. • GG postcard from Radom to Zamość with machine cancel.300,-
2124.• 1943, List z Częstochowy do Błonia k/Warszawy z wirnikiem propagandowym typu V. • 1943, Brief aus Częstochowa nach Błonie neben Warschau mit Werbestempel. • 1943, Letter from Częstochowa to Błonie near Warsaw with machine cancel. (Fi. 350)280,-
2125.• 1943, List z Częstochowy do Warszawy z wirnikiem propagandowym typu V. • 1943, Brief aus Częstochowa nach Warschau mit Werbestempel. • 1943, Letter from Częstochowa to Warsaw with machine cancel. (Fi. 350)250,-
2126.№ GG 71, 78 Mi. GG71, 78 • Niemiecki druk pocztowy z Radomia 27.2.44 do Schwandorfu z wirnikiem propagandowym typu VIII • Deutsche Postformular aus Radom 27.2.44 nach Schwandorf mit Werbestempel • German postal form from Radom 27.2.44 to Schwandorf with machine cachet (Fi. 500)300,-
2127.№ GG 71, 72, 88 Mi. GG 71, 72, 88 Sc. N 76, 77, 96 • Blanko koperta z kasownikami propagandowymi typu XI “ZAKOPANE (HOHE TATRA – DISTR. KRAKAU) Wintersportplatz-Luftkurort” • Blanko-Umschlag mit Sonderstempeln “ZAKOPANE (HOHE TATRA – DISTR. KRAKAU) Wintersportplatz-Luftkurort” • Unaddressed cover with special cancels “ZAKOPANE (HOHE TATRA – DISTR. KRAKAU) Wintersportplatz-Luftkurort” (Fi. 350)150,-
2128.• List urzędowy z Zakopanego 12.10.44 do Myślenic z kasownikiem propagandowym typu XI • Dienstpostbrief aus Zakopane 12.10.44 nach Myślenice mit Propagandastempel. • Official letter from Zakopane 12.10.44 to Myślenice with special cancel. (Fi. 350)150,-
2129.№ Cp 9 III Mi. P 12/ 03 • Kartka pocztowa GG z Zakopanego 24.8.44 do Schönebeck z kas. propagandowym typu XI “ZAKOPANE (HOHE TATRA – DISTR. KRAKAU) Wintersportplatz-Luftkurort” • GG Postkarte aus Zakopane 24.8.44 nach Schönebeck mit Stempel “ZAKOPANE (HOHE TATRA – DISTR. KRAKAU) Wintersportplatz-Luftkurort” • GG postcard from Zakopane 24.8.44 to Schönebeck with cancel “ZAKOPANE (HOHE TATRA – DISTR. KRAKAU) Wintersportplatz-Luftkurort” (Fi. 350)280,-
2130.• List urzędowy z Zakopanego 07.7.44 do Krakowa z kasownikiem propagandowym typu XI “ZAKOPANE (HOHE TATRA – DISTR. KRAKAU) Wintersportplatz-Luftkurort”. • Dienstpostbrief aus Zakopane 07.7.44 nach Krakau mit Propagandastempel “ZAKOPANE (HOHE TATRA – DISTR. KRAKAU) Wintersportplatz-Luftkurort”. • Official letter from Zakopane 07.7.44 to Cracow with special cancel “ZAKOPANE (HOHE TATRA – DISTR. KRAKAU) Wintersportplatz-Luftkurort”. (Fi. 350)300,-
2131.№ Cp Mi. P • Kartka pocztowa GG z Radomia 15.4.44 do Zamościa z kasownikiem propagandowym typu XVI • GG Postkarte aus Radom 15.4.44 nach Zamość mit Propagandastempel. • GG postcard from Radom 15.4.44 to Zamość with special cancel. (Fi. 700)500,-
2131 a.• Poczta polowa SS, z Radomia 26.5.44 do Krakowa. Rzadki wirnik typu IX z Radomia nieznany. Korespondencja prywatna w języku polskim. Ciekawa całostka! • SS-Feldpost, ab Radom 26.5.44 nach Krakau mit seltene Werbestempel aus Radom unbekannt. Privatkorrespondenz in polnische Sprache. Seltener Beleg ! • SS-Field post, from Radom 26.5.44 to Cracow with rare machine cancel, from Radom unknown. Personal letter in Polish language. Scarce !800,-
2132.• Niemiecka kartka poczty polowej z Mińska Maz. |stempel prowizoryczny| do Lipska. • Deutsche Feldpostkarte aus Mińsk Mazowiecki |provisorische Stempel| nach Leipzig. • German field postcard from Mińsk Mazowiecki |provisional cachet| to Leipzig.150,-
2133.• Urzędowy z Częstochowy 28.10.44 do Dobreniczek. Pobrano opłatę pocztową 24 gr (2 podpisy) • Dienstbrief aus Tschenstochau 28.10.44 nach Dobreniczki mit „GEBÜHR bezahl“ 24 gr (2 Unterschriften) • Official letter from Częstochowa 28.10.44 to Dobreniczki with 24 gr collected (2 signatures)320,-
2134.• Zwrotne poświadczenie odbioru z Jedlińska 8.Aug.1941 do Radomia. Stempel propagandowy “Wehrmacht zwycięża na wszystkich frontach” • Empfang-Rückschein aus Jedlińsk 8.Aug.1941 nach Radom mit Propagandastempel “Wehrmacht siegt an allen Fronten” • Return’s receipt from Jedlińsk 8.Aug.1941 to Radom with special cachet “German army victories on all front-lines”.300,-
2135.• 3 formularze pocztowe: zastępczy adres pomocniczy z nalepką pobrania, zastępczy adres pomocniczy bez nalepki, wtórnik zastępczego adresu pomocniczego. B rzadkie. RR ! • 3 Postformulare: Notpaketkarte mit Nachnahmezettel, Notpaketkarte ohne Zettel und Doppel-Notpaketkarte. Sehr seltenes. RR ! • 3 postal form accompanying a parcel post, suplementary form, rare and interesting. RR !600,-
2136.• Miejscowy, urzędowy z Nowego Sącza 27.1.42 • Orts-Dienstpost aus Nowy Sącz 27.1.42 • Official, local post from Nowy Sącz 27.1.42120,-
2137.• List polecony wysłany pocztą polową ze Starachowic 22.IV.44 do Lambach, Austria. Użyta R-ka z Wierzbnika ze skreśloną nazwą miejscowości. R ! • Feldpost, R-Brief aus Starachowice 22.IV.44 nach Lambach, Osterreich. Verwendet R-Zettel von Wierzbnik mit durchstrichen Orts. Selten. • Registered letter sent by field post from Starachowice 22.IV.44 to Lambach, Austria. Registered label from Wierzbnik with crossed out name of town. Scarce.250,-
2138.• Kartka poczty polowej ze stemplem bez oznaczenia miejscowości wysłana ze Lwowa 6.II.43 do Niemiec. Dodatkowy stempel “Reserve-Lazarett, Lemberg, Russisches Spital” • Feldpostkarte aus Lemberg 6.II.43|Stempel ohne Ort| nach Deutschland und mit Formationstempel “Reserve-Lazarett, Lemberg, Russisches Spital” • Field postcard from Lwów 6.II.43 |cancel without place| to Germany and add cachet “Reserve-Lazarett, Lemberg, Russisches Spital”120,-
2139.№ Cp 81 Mi. P 80 • Polska kartka pocztowa użyta przez niemiecką pocztę polową z 21.3.42 do Halle, Niemcy. Stempel “Disinfiziert” • Polnische Postkarte verwendet durch deutsche Feldpost vom 21.3.42 nach Halle, Deutschland mit Stempel “Disinfiziert” • Polish postcard used by German field post from 21.3.42 to Halle, Germany with cancel “Disinfiziert”120,-
2140.№ Mi. P 1 Sc. 125 € • 1941, Kartka pocztowa niemieckiej poczty polowej, Kołomyja, nadruk na kartce ZSRR • 1941, Postkarte der Sowjetunion mit Aufdruck, Deutsche Feldpost, Kolomea • 1941, Soviet Union postcard with overprint, German field post, Kolomea150,-
2141.№ Mi. SU, EU 1 • Niemcy, radziecka koperta pocztowa przedrukowana na niemiecki, urzędowy formularz pocztowy • Deutsches Reich, Sowjetunion Umschlag mit Aufdruck “Deutsche Dienstpost Ostland, Einschreiben, Postsache” • Germany, Soviet Union cover with overprint registered, official German Ostland Post.130,-
2142.№ Cp 54 Mi. P 60 • Polska kartka pocztowa użyta przez niemiecką pocztę polową z Berlina 14.12.43 do Erfurtu • Polnische Postkarte verwendet durch deutsche Feldpost aus Berlin 14.12.43 nach Erfurt. • Polish postcard used by German field post from Berlin 14.12.43 to Erfurt.200,-
2143.• GG, nalepka Deutsche Post Osten nalepiana przez pocztę na blankiety nadawane na pocztowe konto czekowe i kasowane stemplami pocztowymi. Kasowane znane jako rekonstrukcja części nalepki. Niekasowane bardzo rzadkie. • GG, Deutsche Post Osten -Zettel nach Postscheckkonto-Blankett aufklebt und entwertet mit Poststempeln. Gestempelt nur Teilzettel bekannt. Ungebraucht sehr selten. • GG, German label used by post on postal check accounts cancelled by postal cachets. Used know as reconstruction from part of label. Unused very scarce.300,-
2144.**• GG, znaczki opłaty radiowej w parce. • GG, Rundfunkmarken, Paar • GG, Radio tax stamps, pair, MNH100,-
2145.**• GG, znaczki opłaty radiowej, 14-blok z prawego brzegu arkusza. • GG, Rundfunkmarken, 14er Block aus der rechten Bogenrand • GG, Radio tax stamps, right marginal pane of 14 stamps550,-
2146.• GG, 2 różne znaczki opłaty radiowej • GG, Rundfunkmarken, 2 verschiedene St. • GG, Radio tax stamps, 2 various pieces100,-
2147.• GG, znaczki opłaty radiowej w parce, kas. rzadkie ! • GG, Rundfunkmarken, Paar, gest selten ! • GG, Radio tax stamps, pair, used-scarce !200,-
2148.• GG, Kraków 15.I.43, poświadczenie opłaty radiowej na oryginalnym formularzu. • GG, Krakau 15.I.43, Rundfunkgebührenzettel, original Formular. • GG, Cracow 15.I.43, voucher for radio duty payment, genuine document.1 600,-
2149.• 1942, GG, blankiet telegraficzny “Deutsche Post Osten” ze stemplem “Lublin” i z kopertą [x C187a]. • 1942, GG, Telegrammblätter “Deutsche Post Osten” mit Stempel “Lublin” und entsprechende Umschlag [x C187a]. • 1942, GG, telegram form “Deutsche Post Osten” with mark “Lublin” and telegram’s cover [x C187a].120,-
2150.**• GG, 6-blok znaczków stemplowych z dziurkowanymi napisami “Wzór”, 1 znaczek uszkodzony • GG, 6er-Block, Stempelmarken mit Durchlochung “Muster”, eine Marke beschädigte. • GG, pane of 6 revenue stamps with perforation “Specimen”, one stamp damaged.150,-
2151.**• GG, Znaczki fiskalne “1 punkt” niebieskie na różne produkty, kompletny arkusz 100 zn.. Rzadkość. • GG, Steuermarken “1 Punkt” blau für diverse Produkte, kompl. Bogen zu 100 Marken. Selten. • GG, revenue stamps “1 punkt” blue, full sheet of 100 stamps. Scarce.350,-
2152.**• GG, Znaczki fiskalne “50 Punkte” pomarańczowe na różne produkty, kompletny arkusz 50 zn.. Rzadkość. • GG, Steuermarken “50 Punkte” orange für diverse Produkte, kompl. Bogen zu 50 Marken. Selten. • GG, revenue stamps “50 Punkte” orange, full sheet of 50 stamps. Scarce.600,-
2153.(*)№ 1 b Mi. 13 b • Marzec 1945, niemiecka poczta polowa na Helu, “U-Boot” poczta. Gw. Korszeń. • März 1945, Deutsche Feldpostmarken “U-Boot Hela”. gepr. Korszeń. • March 1945, German field post on Hel Peninsula, “U-Boot” post, sign. Korszeń. (Fi. 550)300,-
2154.(*)№ 1 Mi. 13 • Marzec 1945, niemiecka poczta polowa na Helu, “U-Boot” poczta, parka z marginesem. • März 1945, Feldpostmarken “U-Boot Hela”, Paar mit Rand. • March 1945, German Field Post on Hel Peninsula, “U-Boot” post, pair with margin.1 000,-
2155.(*)№ P IVa • 1944, Poczta w Getcie Łódzkim. Próba arkuszowa nie zrealizowanego wydania |wzór II|. Fotoatest L. Schmutz • 1944, Łódż- Litzmannstadt, Ghetto-Post, Bogenprobedrucke, Nichtausgegebene Marken, Fotoattest L. Schmutz. • 1944, Łódź, Ghetto Post, proofs, unissued stamps, Photo cert. L. Schmutz (Fi. 1200)800,-
2156.№ 1A - 3A Mi. III - V • 1944, poczta w Getcie Łódzkim, znaczki nie dopuszczone do obiegu, niekasowane, gw. L. Schmutz • 1944, Łódż- Litzmannstadt, Ghetto-Post, Nichtausgegebene Marken, ungestempelt, gepr. L. Schmutz. • 1944, Łódź, Ghetto Post unissued stamps, mint, cert. L. Schmutz (Fi. 1000)600,-
2157.№ 1-3 A+B Mi. III - V A+B • 1944, poczta w Getcie Łódzkim, znaczki nie dopuszczone do obiegu, niekasowane, gw. L. Schmutz • 1944, Łódż- Litzmannstadt, Ghetto-Post, Nichtausgegebene Marken, ungestempelt, gepr. L. Schmutz. • 1944, Łódź, Ghetto Post unissued stamps, mint, cert. L. Schmutz (Fi. 2000)1 200,-
2158.№ Mi. 1 - 9 Sc. 400 za kas.. • 1941, Niemiecka okupacja Litwy, znaczki ZSRR z nadukiem LIETUVA, kompletne wydanie na liście poleconym skasowane grzecznościowo VILNIUS 5.8.41 • 1941, Deutsche Besetzung, Landesausgabe von Litauen, sowjetische Marken mit Aufdruck LIETUVA auf R-Umschlag mit Gefälligkeitsstempel VILNIUS 5.8.41 • 1941, German Occupation, Local issue for Wilno district, Soviet Union stamps with overprint LIETUVA on registered letter cancelled to order by VILNIUS 5.8.41400,-
2159.**№ OkNL 1-9 Mi. 10-18 • 1941, Okupacja niemiecka terenów polskich anekowanych przez ZSRR. Znaczki ZSRR z nadrukiem VILNIUS. Gw. Schmutz. • 1941, Deutsche Besetzung, Ausgabe für südlitauische Wilna-Gebiet, Sowjetunion Marken mit Aufdruck VILNIUS. gepr. Schmutz. • 1941, German occupation, local issue for Wilno district, Soviet Union stamps with overprint VILNIUS. sign. Schmutz. (Fi. 3100)2 400,-
2160.**№ OkNL 8 Mi. 17 IV • 1941, Okupacja niemiecka terenów polskich anekowanych przez ZSRR. Znaczki ZSRR z nadrukiem VILNIUS. Zn.. 80 kop z błędem nr IV. Gw. Schmutz. • 1941, Deutsche Besetzung, Ausgabe für südlitauische Wilna-Gebiet, Sowjetunion Marke mit Aufdruck VILNIUS 80 K mit Fehldruck No. IV. gepr. Schmutz. • 1941, German Occupation, Local issue for Wilno district, Soviet Union stamp with overprint VILNIUS 80k with error. sign. Schmutz.1 000,-
2161.**№ OkNL 8, pasek Mi. 17+17 I+ 17 Sc. 1.140 • 1941, Okupacja niemiecka terenów polskich anekowanych przez ZSRR. Znaczki ZSRR z nadrukiem VILNIUS, pasek 3 zn., środkowy z błędem, fotaatest Krischke, Korszeń. • 1941, Deutsche Besetzung, Ausgabe für südlitauische Wilna-Gebiet, Sowjetunion Marke mit Aufdruck VILNIUS, Dreierstreifen, Mittelmarke mit Fehldruck, Fotoattest Krischke und Korszeń. • 1941, German occupation, local issue for Wilno district, Soviet Union stamp with overprint VILNIUS, strip of 3 stamps, central with error, photo cert. Krischke and Korszeń.1 200,-
2162.• Obszary anektowane przez Niemcy. Niemiecka kartka pocztowa z Rogowa n/Olzą 1.IX.39 do Beutchen |Bytomia| • Polnische Gebiete an Deutsches Reich eingeggliedert. Deutsche Postkarte aus Rogów am Olsa 1.IX.39 nach Beutchen • Polish territories incorporated to Germany. German postcard from Rogów at Olsa 1.IX.39 to Bytom.120,-
2163.• Obszary anektowane przez Niemcy. Niemiecka kartka pocztowa ze stemplem “Deutsche Dienstpost Osten, Abholpostamt Opoczno” do Królewca. • Polnische Gebiete an Deutsches Reich eingeggliedert. Deutsche Postkarte mit Stempel “Deutsche Dienstpost Osten, Abholpostamt Opoczno” nach Königsberg. • Polish territories incorporated to Germany. German postcard with cancel “Deutsche Dienstpost Osten, Abholpostamt Opoczno” to Königsberg.200,-
2164.• Obszary anektowane przez Niemcy, list z Bielaw k/Łowicza 4.III.1940 do Królewca • Polnische Gebiete an Deutsches Reich eingeggliedert. Brief aus Bielawa bei Łowicz 4.III. 1940 nach Königsberg. • Polish territories incorporated to Germany. Letter from Bielawa near Łowicz 4.III.40 to Königsberg.120,-
2165.• Obszary anektowane przez Niemcy. List urzędowy, polecony z Katowic 24.6.43 do Frankfurtu 25.6.43 • Polnische Gebiete an Deutsches Reich eingeggliedert. R-Dienstbrief aus Kattowitz 24.6.43 nach Frankfurt 25.6.43 • Polish territories incorporated to Germany. Official, registered letter from Katowice 24.6.43 to Frankfurt 25.6.43.180,-
2166.• Obszary anektowane przez Niemcy. List z Kutna 6.12.39 do oflagu XI B. Widokówka (rzadkość w korespondencji obozowej) • Karte aus Kutno (6.12.39) nach Oflag XI B. Ansichtskarte (selten!) • Postcard (rare!) from Kutno (6.12.39) to Oflag XI B240,-
2167.• Obszary anektowane przez Niemcy. List z Łodzi, prowizoryczny kas..Łódź 5, do Łowicza. Prawdopodobnie ekspediowany przez Deutsche Dienstpost Osten w październiku 1939. • Polnische Gebiete an Deutsches Reich eingeggliedert. Provisorische Aufgabestempel Łódź 5 auf Umschlag nach Łowicz. Voraaussichtlich durch Deutsche Dienstpost Osten im Oktober 1939. • Polish territories incorporated to Germany. Provisional cancel Łódź 5 on cover to Łowicz. Probably send by Deutsche Dienstpost Osten in october 1939.250,-
2168.№ Cp 80, 317 Mi. P 79, 338 • Obszary anektowane przez Niemcy. Polska kartka pocztowa z doklejonym polskim znaczkiem jako przesyłka niemieckiej poczty polowej z Łodzi 11, 12.X.39 • Polnische Gebiete an Deutsches Reich eingeggliedert. Polnische Postkarte mit polnische Marke als Deutsche Feldpostkarte verwendet aus Łódź 11, 12.X.39 • Polish territories incorporated to Germany. Polish postcard with Polish stamp Sc. No 327 as postage used by German field post from Łódż 11, 12.X.39180,-
2169.• Obszary anektowane przez Niemcy. List frankowany niemieckim znaczkiem z polskim kasownikiem Łódź 9, 21.V.40 do Stalagu XIIIa. Ciekawa treść. • Polnische Gebiete an Deutsches Reich eingeggliedert. Deutsche Marke entwertet mit polnisches Aufgabestempel Łódź 9, 21.V.40 an das Stalag XIIIa. Interessant Inhalt. • Polish territories incorporated to Germany. German stamp tied by Polish cachet Łódź 9, 21.X.40 to Stalag XIIIa with interesting content.170,-
2170.• Obszary anektowane przez Niemcy. Niemiecka kartka pocztowa z Łodzi 28.11.40 do Warszawy. Kasownik propagandowy. • Polnische Gebiete an Deutsches Reich eingeggliedert. Deutsche Postkarte aus Łódź 28.11.40 nach Warschau. Propagandastempel. • Polish territories incorporated to Germany. German postcard from Łódź 28.11.40 to Warsaw with propaganda cancel.120,-
2171.• Obszary anektowane przez Niemcy. Niemiecka kartka pocztowa z Łodzi 25.9.40 do Warszawy. Kasownik propagandowy. • Polnische Gebiete an Deutsches Reich eingeggliedert. Deutsche Postkarte aus Łódź 25.9.40 nach Warschau. Propagandastempel. • Polish territories incorporated to Germany. German postcard from Łódź 25.9.40 to Warsaw with propaganda cancel.120,-
2172.• Obszary anektowane przez Niemcy.Niemiecka frankatura mechaniczna na druku Kasy Chorych w Łodzi 19.11.43 • Polnische Gebiete an Deutsches Reich eingeggliedert. Krankenkassendruck mit Maschinenfrankatur aus Łódź 19.11.43 • Polish territories incorporated to Germany. Health-insurance print with mechanical cancel from Łódź 19.11.43.120,-
2173.№ Mi. 522-23 • Obszary anektowane przez Niemcy.Polecony z Mławy 11.7.40 do Genewy 14.7.40 z zalepką cenzury wojskowej • Polnische Gebiete an D.R eingeggliedert. R-Brief aus Mława 11.7.40 nach Genf 14.VII.40 mit Klebezettel der Militärzensur • Polish territories incorporated to Germany. Registered letter from Mława 11.7.40 to Geneva 14.7.40 with military censor adhesive label150,-
2174.№ Mi. 520 • Obszary anektowane przez Niemcy.Pocztówka z Sochocina do Orsova 3JUN940, Rumunia. Frankatura niemiecka. Stempel prowizoryczny. Stemple niemieckiej i rumuńskiej cenzury. • Polnische Gebiete an D.R eingeggliedert. Bildkarte aus Sochocin nach Orsova 3JUN940, Rumänien. Deutsche Marke mit provisorisch Aufgabestempel, sowie deutsch und rumanisch Zensurstempeln. • Polish territories incorporated to Germany. Picture card from Sochocin to Orsova 3JUN940, Romania. German stamp Sc.423 tied by provisional cachet. German and Romanian censor cancels.180,-
2175.№ 310, 314 Mi. 331, 335 • Obszary anektowane przez Niemcy. List z Gdyni |Gotenhafen| 24.5.40. Mieszana frankatura polsko-niemiecka.Mi.Briefe No. 722 • Polnische Gebiete an D.R eingeggliedert. Brief aus Gdynia |Gotenhafen| 24.5.40. Deutsch-polnische Mischfrankatur. Briefe Mi. No. 722 • Polish territories incorporated to Germany. Letter from Gdynia |Gotenhafen| 24.5.40. Mixed postage: Polish Sc.320, 324 and German stamp.120,-
2176.• Obszary anektowane przez Niemcy. Urzędowy z Pobethen k/Królewca 17.8.40 do Poznania. Odbiór 9.Aug.1940 godz. 19 • Polnische Gebiete an D.R eingeggliedert. Dienstpost aus Pobethen bei Königsberg 17.8.40 nach Posen. Abnahme 9.Aug.1940, 19 Uhr. • Polish territories incorporated to Germany. Official post from Pobethen near Königsberg 17.8.40 to Poznań. Receipt 9.Aug.1940, 7p.m.120,-
2177.• Obszary anektowane przez Niemcy. Poczta polowa. Urzędowy z Białegostoku 14.4.44 do Mińska |Ostland|. Stempel nadawczy bez miejscowości. Dodatkowy stempel “D.v.Zug.2 Königsberg[Pr] Standort Białystok 4” • Polnische Gebiete an D.R eingeggliedert. Dienst-Fieldpost aus Białystok 14.4.44 nach Mińsk |Ostland|. Aufgabestempel ohne Ort. Zus..Stempel “D.v.Zug.2 Königsberg[Pr] Standort Białystok 4” • Polish territories incorporated to Germany. Official, field post from Białystok 14.4.44 to Mińsk. Sender cachet without place. Additional cancel “D.v.Zug.2 Königsberg[Pr] Standort Białystok 4”120,-
2178.№ OkN 14 x5 Mi. 14 x5 • Obszary anektowane przez Niemcy. Zn..Ostland 30 Pf /5 x/ na adresie pomocniczym z Wilna 3.5.43 do Okriftel n/ Menem. Nalepka opłaty 40 Pf za pośrednictwo celne. • Polnische Gebiete an D.R eingeggliedert. Ostland Marken 30 Pf /5 x/ auf Paketadresse auf Wilno nach Okriftel am Main. Gebührzettel zu 40 Pf für Zollvermittlung. • Polish territories incorporated to Germany. Ostland stamps 30 Pf /5 x/ on parcel post form from Wilno 3.5.43 to Okriftel on Main. Tax label 40 Pf for customs duty.120,-
2179.• Widokówka z Krichenlamitz 16.12.40 zwrócona do nadawcy.Cenzura i ciekawe ostemplowania. • Ansichtskarte aus Krichenlamitz 16.12.40 mit Zensur, an Absender züruck und andere, interessante Stempeln. • Picture card from Krichenlamitz 16.12.40 with censor, back to sender and others interesting cancels.250,-
2180.• Widokówka z Krichenlamitz 23.12.40 zwrócona do nadawcy.Cenzura i ciekawe ostemplowania. • Ansichtskarte aus Krichenlamitz 23.12.40 mit Zensur, an Absender züruck und andere, interessante Stempeln. • Picture card from Krichenlamitz 23.12.40 with censor, back to sender and others interesting cancels.150,-
2181.№ Mi. P 4 • Chorwacka kartka pocztowa, polecena z Dubrownika do Warszawy, stempel niemieckiej cenzury. • Kroatische Postkarte als R-Karte aus Dubrovnik nach Warschau mit deutscher Zensur. • Croatian Postcard, registered from Dubrovnik to Warsaw with German censor.200,-
2182.• z Zagrzebia, Chorwacja 22. V.41 do Jarosławia |GG| 28.5.41. Zalepka i stemple cenzury niemieckiej. • aus Zagreb, Kroatien 22.V.41 nach Jaroslau |GG| 28.5.41 mit Stempeln und Klebezettel der deutscher Zensur. • from Zagreb, Croatia 22.V.41 to Jarosław |GG| 28.5.41 with German censor cachets and adhesive label.150,-
2183.№ Mi. 22-23, 26-27 • Polecony z Lubliany 26.VI.41 do Jarosławia |GG| 2.7.41 via Posta Estera, Bologna 28.6.41. Zalepka i stemple cenzury niemieckiej • R-Brief aus Ljubljana 26.VI.41 nach Jaroslau |GG| 2.7.41durch Estera, Bologna 28.6.41 mit Stempeln und Klebezettel der deutscher Zensur • R-letter from Ljubljana 26.VI.41 to Jarosław 2.7.41 via Estera, Bologna with German censor cancels and adhesive label120,-
2184.№ Mi. 8, 14 • Polecony z Kijowa 18.7.42 do Warszawy 3.VIII.42. Cenzura wojskowa • R-Brief aus Kiev 18.7.42 nach Warschau 3.VIII.42 mit Militärzensur • Registered letter from Kiev 18.7.42 to Warsaw 3.VIII.42 with military censor.120,-
2185.• GG, opis zawartości paczki żywnościowej przesłanej z Łodzi do Milanówka. • GG, Lebensmittelpaket, Inhalt und Wertbeschreibung aus Łódź nach Milanówek. • GG, specification of content, food parcel from Łódź to Milanówek.150,-
2186.• Pocztowy adres pomocniczy z Wiednia 30.01.42 do Kielc 14.02.42 przez Radom 13.02.42. Stempel, należności celne 80 groszy. • Paketkarte aus Wien 30.01.42 nach Kielce 14.02.42 durch Radom 13.02.42 mit Stempel “ Zollgebühr 80 Groschen” • Parcel postal form from Vienna 30.01.42 to Kielce 14.02.42 via Radom 13.02.42 with cancel, duty tax 80 groszy.120,-
2187.• 1942, List poczty polowej z Fliegerkommandantur w Metz 11.2.42 na lotnisko w Dęblinie. Liczne przeadresowania i adnotacje. Ciekawe. • 1942, Feldpostbrief von Fliegerkommandantur in Metz 11.2.42 an der Flughafen Dęblin, häufige Vermerken und Unadressieren. Interessantes. • 1942, Fieldpost letter from Fliegerkommandantur in Metz 11.2.42 to airport Dęblin. Many annotations and changes of addresses. Interesting.350,-
2188.• List przewozowy z Goslav 3.Juli 1942 via Poznań 9.07.42, Kutno 12 Jul. 1942 do Lublina 17 Juli 1942. Firma C.Hartwig pokwitowała odbiór 24.VII.42. • Frachtbrief aus Goslav 3.Juli 1942 durch Posen 9.07.42, Kutno 12 Jul. 1942 nach Lublin 17Juli 1942. Firma C.Hartwig. Empfangschein vom 24.VII.42. • Bill of lading from Goslav 3.Juli 1942 via Posen 9.07.42, Kutno 12 Jul. 1942 to Lublin 17Juli 1942. Firm C.Hartwig. Receipt from 24.VII.42.400,-
2189.№ AnL Cp 4 Mi. P 27 • Obszary anektowane przez Litwę. Litewska kartka pocztowa z Wilna 15.5.40 do Warszawy. Stempel cenzury niemieckiej. • Litauische Besatzung in Wilnagebiet. Litauische Postkarte aus Wilno 15.5.40 nach Warsachau mit deutscher Zensurstempel. • Lithuanian occupation of Wilno territories. Lithuanian postcard from Wilno 15.5.40 to Warsaw with German censor cachet.140,-
2190.• Obszary anektowane przez Litwę. Litewska kartka pocztowa z Wilna 30.11.40 do Warszawy. Cenzura wojskowa. • Litauische Besatzung in Wilnagebiet. Litauische Postkarte aus Wilno 30.11.40 nach Warsachau mit Militärzensur. • Lithuanian occupation of Wilno territories. Lithuanian postcard from Wilno 30.11.40 to Warsaw with military censor.120,-
2191.• Obszary okupowane przez Słowację. Przesyłka z Jurgowa do Liptowskiego Mikulaszu. • Slowakische Besatzung in Polen. Ganzsache aus Jurgów nach Liptovský Mikuláš • Slovakian Occupation of Poland. parcel from Jurgów to Liptovský Mikuláš250,-
2192.• Obszary okupowane przez ZSRR. Radziecka kartka pocztowa z Łucka 7.III.1940 do Grójca. • Sowjetische Besatzung in Polen. Sowjetische Postkarte aus Łuck 7.III. 1940 nach Grójec. • Soviet occupation of Poland. Soviet postcard from Łuck 7.III.40 to Grójec.180,-
2193.• Obszary okupowane przez ZSRR. Radziecka kartka pocztowa z Chodorowa [?] do PCK w Krakowie 16.II.40. Dodatkowe znaczki usunięte prawdopodobnie przez cenzurę. • Sowjetische Besatzung in Polen. Sowjetische Postkarte aus Chodorów [?] an das Polnisches Rotes Kreuz in Krakau 16.II.40. Zus.. Marken entfert vermutlich durch Zensor. • Soviet occupation of Poland. Soviet postcard from Chodorów [?] to Polish Red Cross in Cracow 16.II.40. Additional of stamps detached probably by censor.120,-
2194.• Obszary okupowane przez ZSRR. List ofrankowany znaczkiem ZSRR ze Lwowa 8.IV.40 do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Genewie. • Sowjetische Besatzung in Polen. Sowjetische Marke auf Brief aus Lemberg 8.IV.40 an das Internationales Rotes Kreuz in Genf. • Soviet occupation of Poland. Soviet stamp on letter from Lwów 8.IV.40 to International Red Cross in Geneva.120,-
2195.• Obszary okupowane przez ZSRR. Radziecka kartka pocztowa z Drohobycza 21.6.40 do Sanoka. Niemiecka cenzura. • Sowjetische Besatzung in Polen. Sowjetische Postkarte aus Drohobycz 21.6.40 nach Sanok mit deutscher Zensur. • Soviet occupation of Poland. Soviet postcard from Drohobycz 21.6.40 to Sanok with German censor.160,-
2196.• Obszary okupowane przez ZSRR. Radziecka kartka pocztowa z ambulansu pocztowego Lwów - Psków 16.7.40 do Palestyny. Cenzura wojskowa. • Sowjetische Besatzung in Polen. Sowjetische Postkarte aus Postwagen Lemberg - Psków 16.7.40 nach Palästina. Militärzensur. • Soviet occupation of Poland. Soviet postcard from railway post office Lwów - Pskov 16.7.40 to Palestine. Military censor.160,-
2197.• Obszary okupowane przez ZSRR. Radziecka kartka pocztowa z Rudno- Zimna Woda 18.7.1940 do Nowego Sącza. • Sowjetische Besatzung in Polen. Sowjetische Postkarte aus Rudno - Zimna Woda 18.7.1940 nach Nowy Sącz. • Soviet occupation of Poland. Soviet postcard from Rudno - Zimna Woda 18.7.1940 to Nowy Sącz.250,-
2198.№ Cp 54 Mi. P 60 • Obszary okupowane przez ZSRR. Polska kartka pocztowa z Tarnopola 24.8.1940 do Szepietowki |Kamień Podolski| 27.8.1940. Kasowniki radzieckie. • Sowjetische Besatzung in Polen. Polnische Postkarte aus Tarnopol 24.8.1940 nach Szepietowka |Kamień Podolski| 27.8.1940 mit sowjetischen Stempeln. • Soviet occupation of Poland. Polish postcard from Tarnopol 24.8.1940 to Szepietowka |Kamień Podolski| 27.8.1940 with Soviet date cachets.480,-
2199.№ Mi. U 103 • Obszary okupowane przez ZSRR. Radziecka koperta pocztowa z Grodna 16.9.40 do Krakowa przez Mińsk 26.10.40. Cenzura niemiecka. • Sowjetische Besatzung in Polen. Sowjetische Umschlag aus Grodno 16.9.40 nach Krakau durch Minsk 26.10.40 mit deutscher Zensur. • Soviet occupation of Poland. Soviet stamped cover from Grodno 16.9.40 to Cracow via Minsk 26.10.40 with German censor.220,-
2200.• Obszary okupowane przez ZSRR. Radziecka kartka pocztowa ze Lwowa 4.11.40 do Gorlic. Lekkie zagięcie kartki. • Sowjetische Besatzung in Polen. Sowjetische Postkarte aus Lemberg 4.11.40 nach Gorlice. Leichter Brüche. • Soviet occupation of Poland. Soviet postcard from Lwów 4.11.40 to Gorlice. Card is slightly folded.120,-
2201.• Obszary okupowane przez ZSRR. Radziecka kartka pocztowa na odpowiedź z Sadowej Wiszni 6.12.40 do Łodzi. Cenzura niemiecka. • Sowjetische Besatzung in Polen. Sowjetische Antwortpostkarte aus Sadowa Wisznia 6.12.40 nach Łódź mit deutscher Zensur. • Soviet occupation of Poland. Soviet postcard for answer from Sadowa Wisznia 6.12.40 to Łódź with German censor.180,-
2202.• Obszary okupowane przez ZSRR. Radziecka kartka pocztowa, polecona ze Lwowa 12.12.40 do Chełma Lubelskiego 9.1.41. R-ka polska. Znaczki odlepione prawdopodobnie przez cenzurę. • Sowjetische Besatzung in Polen. Sowjetische R-Postkarte aus Lemberg 12.12.40 nach Chełm Lub. 9.1.41. Zus.. Marken entferniert vermutlich durch Zensor. • Soviet occupation of Poland. Soviet registered postcard from Lwów 12.12.40 to Chełm Lubelski 9.1.41. Additional stamps detached probably by censor.150,-
2203.• Obszary okupowane przez ZSRR. Radziecka kartka pocztowa z Drohobycza 2.1.41 do Rzeszowa. Stempel: dopłata 20 • Sowjetische Besatzung in Polen. Sowjetische Postkarte aus Drohobycz 2.1.41 nach Rzeszów mit Stempel “Nachgebühr 20” • Soviet occupation of Poland. Soviet postcard from Drohobycz 2.1.41 to Rzeszów with cachet: due 20.150,-
2204.• Obszary okupowane przez ZSRR. Znaczki radzieckie na liście poleconym |R-ka radziecka| z Gajkowki do Białej Podlaskiej 01.3.41 przez Mińsk 19.2.41. Zalepka niemieckiej cenzury wojskowej. • Sowjetische Besatzung in Polen. Sowjetischen Marken auf R-Brief |sowjetisch R-Zettel| aus Gajkowka nach Biała Podlaska 01.3.41 durch Minsk 19.2.41. Klebezettel der deutscher Militärzensur. • Soviet occupation of Poland. Soviet stamps on registered letter |Soviet R-label| from Gajkowka to Biała Podlaska 01.3.41 via Mińsk 19.2.41. Adhesive label of German military censor.180,-
2205.№ Mi. Litwa 409, 439 parka, ZSRR 677 • LITWA. Znaczki litewskie Yv. 354, 378 |parka| + radziecki Yv.611 jako frankatura mieszana na liście z Radviliskis 5.6.41 do Palestyny. Stempel cenzury palestyńskiej. • LITAUEN. Litauischen Marken mit sowjetische Marke als Mischfrankatur auf Brief aus Radviliskis 5.6.41 nach Palästinien. Palästinische Zensurstempel. • LITHUANIA. Lithuanian and Soviet stamps as mixed postage on letter from Radviliskis 5.6.41 to Palestine with Palestinian censor cancel.400,-
2206.• Obszary okupowane przez ZSRR. Znaczki radzieckie na radzieckiej kartce pocztowej ostemplowane radzieckim kasownikiem z Żejmai 17.6.41 do Sandomierza. • Sowjetische Besatzung in Polen. Sowjetischen Marken auf sowjetische Postkarte entwertet mit sowjetische Stempel 17.6.41aus Żejmai nach Sandomierz. • Soviet occupation of Poland. Soviet stamps on Soviet postcard tied by Soviet date cancel 17.6.41from Żejmai to Sandomierz.150,-
2207.№ Cp 79 Mi. P 78 • Obszary okupowane przez ZSRR. Polska kartka pocztowa z radzieckim datownikiem Łuck Wołyński 22.6.41 • Sowjetische Besatzung in Polen. Polnische Postkarte mit sowjetische Stempel Łuck Wołyński 22.6.41. • Soviet occupation of Poland. Polish postcard with Soviet date cancel Łuck Wołyński 22.6.41.120,-
2208.• z Obozu Internowanych Ilag VII w Laufen 5.8.44 do Hermannsbad |Karfegou|. Stempel cenzury obozowej. • aus Internierlager VII in Laufen 5.8.44 nach Hermannsbad |Karfegou| mit Lagerzensurstempel. • from internment camp VII in Laufen 5.8.44 to Hermannsbad |Karfegou| with camp censor cachet.200,-
2209.• Kartka z obozu internowanych w Laufen z 30.12.44. Bardzo rzadki walor w bardzo dobrym stanie. • Postkarte aus Internierlager in Laufen vom 30.12.44. Sehr schönes und seltenes Karte. • Postcard from internment camp in Laufen from 30.12.44. Very scarce in high quality.350,-
2210.• Karta pocztowa z obozu internowanych żołnierzy włoskich w Białej Podlaskiej z 03.11.43 • Postkarte aus Internierlager für italienische Soldaten in Biała Podlaska vom 03.11.43. • Postcard from internment camp for Italian soldiers in Biała Podlaska from 03.11.43.130,-
2211.• Obozy internowanych żołnierzy polskich na Litwie, 3 karty: z obozu w Wilkowiszkach z 31.3.40 do Wilna, z 27.4.40, z obozu w Kalwarii Suwalskiej z 17.6.40 do Wilna. • Internierlagern für polnische Soldaten in Litauen, 3 Karten: aus Lager in Wilkowiszki vom 31.3.40 nach Wilno, vom 27.4.40, aus Lager in Kalwaria Suwalska vom 17.6.40 nach Wilno. • 3 postcards from internment camps for Polish soldiers in Lithuania: from camp in Wilkowiszki 31.3.40 to Wilno, from 27.4.40, from camp in Kalwaria Suwalska 17.6.40 to Wilno.500,-
2212.• Kartka pocztowa z Parczewa 16.I.40 do obozu internowanych w Liepaja, Łotwa. Frankatura niemiecka. Cenzura niemiecka i łotewska. • Postkarte aus Parczew 16.I.40 an Internierlager in Liepaja, Lettland. Deutsche Frankatur. Deutsche und Lettische Zensuren. • Postcard from Parczew 16.I.40 to internment camp in Liepaja, Latvia. German postage. German and Lettish censors.1 500,-
2213.• List z obozu uchodźców Basel-Mustermesse z 27.XI.44 do Czerwonego Krzyża w Genewie. • Brief aus Flüchtlingslager Basel-Mustermesse vom 27.XI.44 an das Rote Kreuz in Genf. • Letter from Refugee Camp Basel-Mustermesse from 27.XI.44 to Red Cross in Geneva.250,-
2214.• z obozu internowanych w Arosa, Szwajcaria do Poselstwa Brytyjskiego w Bernie. Dodatkowy stempel “Evades Post”. • aus Internierlager in Arosa, Schweiz an das Britische Gesandtschaft in Bern. Zus.. Stempel “Evades Post” • from internment camp in Arosa, Switzerland to British Legation in Berne. Additional cancel “Evades Post”120,-
2215.• Koperta organizacji charytatywnej, z obozu dla internowanych w Leysin, Szwajcaria do Genewy. Na odwrocie nalepka cenzury szwajcarskiej. • Umschlag der Karitativorganisation, aus Internierlager in Leysin, Schweiz nach Genf. Rückseitig mit Klebezettel der schweizerischer Zensur. • Charity organization cover from internment camp in Leysin, Switzerland to Geneva. On reverse swiss censor label.120,-
2216.• Koperta wykonana przez YMCA dla internowanych w Szwajcarii, z Winterthur do Genewy. • YMCA Umschlag für Internierten in Schweiz, Brief aus Winterthur nach Genf. • YMCA cover for internees in Switzerland, letter from Winterthur to Geneva.120,-
2217.**№ Ark. 2 • 1940, Poczta polowa dla Internowanych w Szwajcarii, 20rp, arkusik 4-zn.. • 1940, Feldpost für Internierten in Schweiz, 20rp, Kleinbogen zu 4 Marken. • 1940, Field post for internment camp in Switzerland, 20rp, miniature sheet of 4. (Fi. 300,-)200,-
2218.• List lotniczy poczty polowej dla internowanych w Szwajcarii wysłany do Wielkiej Brytanii. Cenzura niemiecka i brytyjska. • Luft-Feldpost für Internierten in Schweiz als Brief nach GB mit britischer und deutscher Zensuren. • Air, field post for internees in Switzerland, letter to Great Britain with British and German censor marks.200,-
2219.№ 2 • Znaczek poczty polowej dla internowanych w Szwajcarii na liście poleconym, ekspresowym do GG. Cenzury. • Fieldpostmarke für Internierten in Schweiz auf Express-R-Brief nach GG mit entsprechenden Zensuren. • Field post stamp for internees in Switzerland on express, registered letter to GG with censors on reverse.250,-
2220.№ 2 • Znaczek poczty polowej dla internowanych w Szwajcarii na liście poleconym z 8.IX.41do GG. Cenzury. Na odwrocie nalepka propagandowa “Antychryst - Bolszewik” • Fieldpostmarke für Internierten in Schweiz auf R-Brief vom 8.IX.41 nach GG mit entsprechenden Zensuren. Rückseitig mit Propaganda-Vignette “Antichrist-Bolschewik” • Field post stamp for internees in Switzerland on registered letter from 8.IX.41 to GG with censors and propaganda “Antichrist-Bolshevik” label on reverse.300,-
2221.№ 2 • Znaczek poczty polowej dla internowanych w Szwajcarii na liście poleconym do GG. Cenzury. • Feldpostmarke für Internierten in Schweiz auf R-Brief nach GG mit entsprechenden Zensuren. • Field post stamp for internees in Switzerland on registered letter to GG with censors on reverse.180,-
2222.№ 1 • Kartka poczty polowej dla internowanych w Szwajcarii ze znaczkiem obozowym. Na odwrocie druk “Loteria na rzecz internowanych Polaków” • Feldpostkarte für Internierten in Schweiz mit Lagermarke. Rückseitig mit Vordruck “Lotterie zu Gunsten des polnischen Internierten” • Field post card for internees in Switzerland with camp stamp. On reverse print “Lottery to support of Polish internees”.200,-
2223.№ Fp 2 + zn.. 1 • Kartka poczty polowej dla internowanych w Szwajcarii ze znaczkiem obozowym. • Feldpostkarte für Internierten in Schweiz mit Lagermarke. • Field post card for internees in Switzerland with camp stamp.120,-
2224.№ Fp 2 + zn.. 1 • Kartka poczty polowej dla internowanych w Szwajcarii ze znaczkiem obozowym. • Feldpostkarte für Internierten in Schweiz mit Lagermarke. • Field post card for internees in Switzerland with camp stamp.150,-
2225.№ Fp 4 + zn.. 2 • Kartka poczty polowej dla internowanych w Szwajcarii ze znaczkiem obozowym. • Feldpostkarte für Internierten in Schweiz mit Lagermarke. • Field post card for internees in Switzerland with camp stamp.150,-
2226.№ 46, 49 x2 Mi. 46, 49 x2 • GG, adres pomocniczy z Żelechowa 07.5.41 do Warszawy 11.V.41, obszar Getta- ul. Zamenhofa • GG, Paketkarte aus Żelechów 07.5.41 nach Warschau 11.V.41, Zamenhofstr. - Ghettogebiet • GG, parcel post form from Żelechów 07.5.41 to Warsaw 11.V.41, Zamenhof street - ghetto district franked Sc.N 65, 69 x2600,-
2227.№ 17 Mi. 17 • GG, znaczek GG ostemplowany grzecznościowo 26.VI.41 stemplem getta w Krakowie. Gw. Falkowski. • GG Marke entwertet mit Gefälligkeitsstempel von Ghetto in Krakau 26.VI.41. gepr. Falkowski • GG stamp Sc N 33 cancelled to order by cracow ghetto 26.VI.41 cachet. sign. Falkowski.400,-
2228.• GG, 4-blok czysty nalepek Pomocy Społecznej - Pruszków 1940, 2 w słabym stanie. • GG, Viererblock, ungebraucht, Sozialhilfe- Pruszków 1940, zwei Vignette in schlechter Erhaltung. • GG, block of 4, mint labels of Welfare aid - Pruszków 1940, two labels are damaged.200,-
2229.• GG, 4-blok czysty nalepek Rady Opiekuńczej Powiatu Biłgoraj. • GG, Viererblock, ungebraucht, Polnische Hilfskomitee-Kreis Biłgaraj Vignetten • GG, block of 4, mint labels of Aid Committee-Biłgoraj district.150,-
2230.• z obozu koncentacyjnego Oświęcim [Auschwitz] z 10.4.41 do G.G. • aus K.Z. AUSCHWITZ vom 10.4.41 nach G.G. • from concentration camp Auschwitz [Oświęcim] of 10.4.41 to G.G.250,-
2231.• Kartka z odpowiedzią z obozu K.L. Auschwitz 20.1.44 do Oflagu VIIA Murnau, dwa stemple cenzur obozowych. • Karte mit Antwort aus K.L. Auschwitz 20.1.44 nach Oflag VIIA Murnau, zwei Lagerzensurstempeln. • Card with answer from K.L. Auschwitz 20.1.44 to Oflag VIIA Murnau with two censor cachets.250,-
2232.• Korespondencja między K.L. Auschwitz |Oświęcim| a Oflag VIIA |Murnau|. Stemple cenzur obozowych. • Korrespondenz zwischen K.L. Auschwitz |Oświęcim| und Oflag VIIA |Murnau| mit Lagerzensuren. • Correspondence between K.L. Auschwitz |Oświęcim| and Oflag VIIA |Murnau| with camps censor.300,-
2233.• K.L. Auschwitz. Obozowa kartka pocztowa z 17.12.40 do Łodzi z informacją dotyczącą paczki żywnościowej na święta Bożego Narodzenia. • K.L. Auschwitz. Lager - Vordruckkarte vom 17.12.40 nach Łódź mit Auskunft betreffende des Lebensmittelpakets zum Weihnachten. • K.L. Auschwitz. Camp postcard from 17.12.40 to Łódż with detailed information about food parcel for Christmas.900,-
2234.• List do obozu K.L. Auschwitz z 30.10.44, odbiór w obozie, wydział polityczny 1. Nov.1944. • Brief an dem K.L. Auschwitz vom 30.10.44. Empfang in Lager, Politikabteilung, 1. Nov.1944 • Letter to K.L. Auschwitz from 30.10.44. Receipt in camp, political section, 1. Nov.1944200,-
2235.• List z Krakowa 18.1.43 do K.L. Auschwitz nie przyjęty przez administracje obozową i zwrócony do nadawcy. • Brief aus Krakau 18.1.43 an dem K.L. Auschwitz, verweigert durch Lagerverwaltung und züruck nach Absender. • Letter from Cracow 18.1.43 to camp K.L. Auschwitz, not received by camp headquarters and back to sender.200,-
2236.• Korespondencja międzyobozowa. List z K.L. Auschwitz 27.1.44 do Fr. K.L. Ravensbrück. • Zwischenlagerkorrespondenz, Brief aus dem K.L. Auschwitz 27.1.44 nach Fr. K.L. Ravensbrück. • Correspondence between camps. Letter from K.L. Auschwitz 27.1.44 to Fr. K.L. Ravensbrück.1 500,-
2237.• Rysunek wykonany przez więżnia obozu Bergen-Belsen sygnowany “Paleta 1944”.Tytuł-Widok z baraku 196. • Zeichnung wurde durch Gefangenen ausgefuhrt aus Lager Bergen-Belsen unterfertigte “Paleta 1944”. Titel-Ansicht aus Lagerbaracke 196. • Drawing from camp Bergen-Belsen signed “Paleta 1944”. Title-View from camp barrack 196.300,-
2238.• z obozu koncentacyjnego BUCHENWALD z 27.10.41 do Protektoratu Czech i Moraw. • aus K.Z.BUCHENWALD vom 27.10.41 nach Protektorat Böhmen und Mähren. • from concentration camp BUCHENWALD of 27.10.41 to Protektorate Bohemia and Moravia.150,-
2239.• z obozu koncentacyjnego DACHAU z 18.8.42 do G.G. • aus K.Z.DACHAU vom 18.8.42 nach G.G. • from concentration camp DACHAU of 18.8.42 to G.G.150,-
2240.• z obozu koncentacyjnego DACHAU z 4.9.42 do G.G. • aus K.Z.DACHAU vom 4.9.42 nach G.G. • from concentration camp DACHAU of 4.9.42 to G.G.150,-
2241.• z obozu koncentacyjnego DACHAU z 7.7.43 do Protektoratu Czech i Moraw. • aus K.Z.DACHAU vom 7.7.43 nach Protektorat Böhmen und Mähren. • from concentration camp DACHAU of 7.7.43 to Protektorate Bohemia and Moravia.150,-
2242.• K.L. Dachau 3 K, ocenzurowana korespondencja 17.10.44 do Ząbkowic Śląskich. • K.L. Dachau 3 K, Korrespondenz mit Zensur vom 17.10.44 nach Frankenstein. • K.L. Dachau 3 K, censored correspondence from 17.10.44 to Ząbkowice Śląskie.150,-
2243.• z K.L. Dachau 24.7.41 do Ciechanowa. Cenzura obozowa. • aus dem K.L. Dachau 24.7.41 nach Ciechanów mit Lagerzensur. • from K.L. Dachau 24.7.41 to Ciechanów with camp censor.200,-
2244.• z K.L. Dachau 13.6.41 do Ciechanowa. Cenzura obozowa. • aus dem K.L. Dachau 13.6.41 nach Ciechanów mit Lagerzensur. • from K.L. Dachau 13.6.41 to Ciechanów with camp censor.220,-
2245.• Zestaw korespondencji z K.L. Dachau 3 K od 30.VI.40 do 1.II.42, listów 21szt, kopert 7 szt, kart pocztowych 2 szt. Stan słaby. • Partie mit Ganzsachen aus dem K.L. Dachau 3 K, ab 30.VI.40 bis 1.II.42, 21Briefen, 7 Umschläge, 2 Postkarten. Schlechte Erhaltung. • Small collection, correspondence from camp K.L. Dachau 3 K, from 30.VI.40 to 1.II.42 : 21 letters, 7 covers, 2 postcards. Poor quality.1 200,-
2246.• z obozu koncentacyjnego GROSS-ROSEN z 22.11.41 do G.G. • aus K.Z.GROSS-ROSEN vom 22.11.41 nach G.G. • from concentration camp GROSS-ROSEN of 22.11.41 to G.G.150,-
2247.• K.L. Grossrosen. Ocenzurowany druk obozowy z 14.12.1941 wysłany 19.12.41 do Tomaszowa Mazowieckiego. • K.L. Grossrosen. Zensuriert Lagervordruck vom 14.12.1941 und gegeben am 19.12.41 nach Tomaszów Mazowiecki. • K.L. Grossrosen. Censored camp print from 14.12.1941 and mailed to Tomaszów Mazowiecki, dated 19.12.41.150,-
2248.• z obozu koncentacyjnego GROSS-ROSEN z 7.10.44 do Dąbrowy, Górny Śląsk. • aus K.Z.GROSS-ROSEN vom 7.10.44 nach Dąbrowa, Oberschlesien. • from concentration camp GROSS-ROSEN 7.10.44 to Dąbrowa, Upper Silesia.150,-
2249.• Kartka pocztowa do komendantury K.L. Gross-Rosen oraz odpowiedź. Ciekawy dokument epoki. • Postkarte an der Kommandantur K.L. Gross-Rosen mit Antwort. Interessant Zeitdokument. • Postcard to Headquarters K.L. Gross-Rosen with reply. Rare historical witness.200,-
2250.• K.L. Gusen, List wysłany z Sankt Georgen 18.III.1941 do Poręby k/Zawiercia.Ingerencja cenzury obozowej w treść korespondencji. Stempel “1 x im Monat Postempfang” • K.L. Gusen. Brief aus Sankt Georgen 18.III. 1941 nach Poręba bei Zawiercie. Zensuringerenz mit Inhalt. Stempel “1 x im Monat Postempfang” • K.L. Gusen. Letter from Sankt Georgen 18.III.1941 to Poręba near Zawiercie. Censor’s interference with content. Cachet “1 x im Monat Postempfang”150,-
2251.• K.L. Mauthausen-Gusen. Korespondencja na druku obozowym z St. Georgen 11.9.42. Cenzura obozowa. • K.L. Mauthausen-Gusen. Korrespondenz auf Lagervordruck aus St. Georgen 11.9.42 mit Lagerzensur. • K.L. Mauthausen-Gusen. Correspondence on camp print form from St. Georgen 11.9.42, censored.150,-
2252.• K.L. Mauthausen-Gusen. Kasownik Linz/Donau 08.12.42, do Mrotschen. Cenzura. • K.L. Mauthausen-Gusen. Brief gegeben am 08.12.42 aus Linz/Donau nach Mrotschen. Lagerzensur. • K.L. Mauthausen-Gusen. Letter with cancel Linz/Donau 08.12.42 to Mrotschen, censored.120,-
2253.• K.L. Hamburg-Neuengamme. Koperta z listem nadana 23.4.43 do Ozorkowa k/Łodzi. • K.L. Hamburg-Neuengamme. Umschlag mit Inhalt gegeben am 23.4.43 nach Ozorków bei Łódź. • K.L. Hamburg-Neuengamme. Cover with content from 23.4.43 to Ozorków near Łódź.350,-
2254.• K.L. Flossenbürg. Koperta z ocenzurowaną korespondencją nadana dn. 9.I.1944. • K.L. Flossenbürg. Umschlag mit Zensurkorrespondenz gegeben am 9.I.1944. • K.L. Flossenbürg. Cover with censored corresspondence from 9.I.1944.400,-
2255.№ Cp 10 Mi. P 13 • Kartka pocztowa GG z Radomia 08.3.44 do K.L. Jawischowitz k/Bielitz. Zwrot do nadawcy. • GG Postkarte aus Radom 08.3.44 an dem K.L. Jawischowitz bei Bielitz und weiter Zurück nach Absender. • GG Postcard from Radom 08.3.44 to camp K.L. Jawischowitz near Bielitz and later back to sender.600,-
2256.• K.L. Waffen SS Lublin. Potwierdzenie odbioru paczki 14.2.44 na druku ze stemplem PCK, cenzura obozowa. • K.L. Waffen SS Lublin. Paketabnahmeschein vom 14.2.44 auf Vordruck mit Polnisches Rotes Kreuz Stempel, Lagerzensur. • K.L. Waffen SS Lublin. Receipt parcel form from 14.2.44 on print with Polish Red Cross cachet, camp censor.400,-
2257.• z obozu koncentacyjnego SACHSENHAUSEN z 25.7.41 do Protektoratu Czech i Moraw. • aus K.Z.SACHSENHAUSEN vom 25.7.41 nach Protektorat Böhmen und Mähren. • from concentration camp SACHSENHAUSEN of 25.7.41 to Protektorate Bohemia and Moravia.150,-
2258.• K.L. Sachsenhausen. List na obozowym formularzu nadany w Oranienburgu 21.3.42 do Włodawy k/Lublina. • K.L. Sachsenhausen. Brief auf Lagervordruck gegeben am 21.3.42 aus Oranienburg nach Włodawa bei Lublin. • K.L. Sachsenhausen. Letter on camp print from Oranienburg 21.3.42 to Włodawa near Lublin.250,-
2259.• K.L. Sachsenhausen. Obozowa kartka pocztowa nadana w Oranienburgu 27.3.41 do Włodawy k/Lublina. • K.L. Sachsenhausen. Lagerpostkarte gegeben am 27.3.41 aus Oranienburg nach Włodawa bei Lublin. • K.L. Sachsenhausen. Camp postcard from Oranienburg 27.3.41 to Włodawa near Lublin.200,-
2260.• Fr.K.L. Ravensbrück. Koperta z ocenzurowaną korespondencją nadana dn. 16.7.43. • Fr.K.L. Ravensbrück. Umschlag mit Zensurkorrespondenz gegeben am 16.7.43. • Fr.K.L. Ravensbrück. Cover with censored corresspondence from 16.7.43.200,-
2261.• List z Radomia 16.3.44 do Fr.K.L. Ravensbrück. Zwrot do nadawcy. Więzień nie miał prawa do dalszej korespondencji. • Brief aus Radom 16.3.44 an dem Fr.K.L. Ravensbrück und weiter Zurück nach Absender. Gefangene hat kein Recht zur weitere Korrespondenz gehabt. • Letter from Radom 16.3.44 to Fr. K.L. Ravensbrück and later back to sender. Prisoner hadn’t right to correspondence.450,-
2262.• K.L. Sachsenhausen. List na nietypowym formularzu obozowym z informacją o przekazach pieniężnych wysłany z Oranienburga 20.6.41 do Włodawy. • K.L. Sachsenhausen. Brief auf Sonderlagervordruck mit Nachricht wegen Postanweisungen gegeben am 20.6.41 aus Oranienburg nach Włodawa. • K.L. Sachsenhausen. Letter on untypical camp print from Oranienburg 20.6.41 to Włodawa near Lublin with inquire about postal money orders.600,-
2263.• K.L. Sangerhausen. Kartka pocztowa z dn.16.12.44 • K.L. Sangerhausen. Postkarte vom 16.12.44 • K.L. Sangerhausen. Postcard of 16.12.44700,-
2264.• K.L. Dora-Sangerhausen |Mittelbau |. Niemiecka kartka pocztowa z 21.12.44 do Kurapek k/Łowicza. • K.L. Dora-Sangerhausen |Mittelbau|. Deutsche Postkarte vom 21.12.44 nach Kurapki bei Łowicz. • K.L. Dora-Sangerhausen |Mittelbau|. Postcard of 21.12.44 to Kurapki near Łowicz.600,-
2265.• K.L. Stutthof. List z dn.18.12.44. Stan bardzo dobry. • K.L. Stutthof. Brief gegeben am 18.12.44. Sehr gute Erhaltung. • K.L. Stutthof. Letter of 18.12.44. Very fine quality.400,-
2266.• K.L. Stutthof k/Gdańska. List z 13.11.44 do Kartuz. • K.L. Stutthof bei Danzig. Brief vom 13.11.44 nach Kartuzy. • K.L. Stutthof near Gdańsk. Letter of 13.11.44 to Kartuzy.400,-
2267.• Niemiecka kartka pocztowa z obozu pracy w Firchau 24.12.44 do K.L. Stutthof 28.DEZ 1944. • Deutsche Postkarte aus dem Arbeitslager Firchau 24.12.44 an K.L. Stutthof 28.DEZ 1944. • German postcard from workings camp Firchau 24.12.44 to K.L. Stutthof 28.DEZ 1944.700,-
2268.• List z ciężkiego więzienia w Amberg 17.6.44 do Łodzi. • Brief aus dem Zuchthaus in Amberg 17.6.44 nach Łódź. • Letter from hard jail in Amberg 17.6.44 to Łódź.300,-
2269.• Kartka pocztowa ZSRR z 1.1.40, wysłana 26.1.40 ze Starobielska do Przemyśla 2.2.40. • Sowjetunion Postkarte vom 1.1.40, gegeben am 26.1.40 aus Starobielsk nach Przemyśl 2.2.40. • Soviet Union Postcard dated 1.1.40, from Starobielsk 26.1.40 to Przemyśl 2.2.40.1 000,-
2270.• List z obozu przejściowego z 24.9.1939. Zagięcie, ale ogólnie stan dobry. • Brief aus dem Auffangslager vom 24.9.1939. Knick, aber allgemein gute Erhaltung. • Letter from transit camp dated 24.9.1939. Folded, but generally fine quality.200,-
2271.• Gross-Born. Westfalenhof. Kartka z obozu przejściowego dla jeńców wojennych. • Gross-Born. Westfalenhof. Postkarte aus dem Durchgangslager für Kriegsgefangenen. • Gross-Born. Westfalenhof. Postcard from transit camp for prisoner of war.270,-
2272.• Kartka z dn. 1.10.1939 z obozu przejściowego dla jeńców wojennych do Poznania. • Postkarte vom 1.10.1939 aus dem Durchgangslager für Kriegsgefangenen nach Posen. • Postcard of 1.10.1939 from transit camp for prisoner of war to Poznań.140,-
2273.• z obozu pracy dla jeńców wojennych w Mannheim 13.11.41 do PCK w Krakowie. Stempel cenzury obozowej. Potwierdzenie odbioru w PCK 18 LIST.1941 • aus dem Arbeitslager für Kriegsgefangenen in Mannheim 13.11.41 an das Polnische Rote Kreuz Krakau. Empfangsschein im Rotes Kreuz 18 Nov. 1941. Lagerzensurstempel. • from workings camp for prisoner of war Mannheim 13.11.41 to Polish Red Cross Cracow. Receipt in Red Cross 18 Nov.1941. Camp censor cachet.120,-
2274.• Oflag IID, Gross-Born, Kartka pocztowa z 5.2.44 do Ambasady Polskiej w Ankarze, później przeadresowana do Makiudu |Afryka| • Oflag IID, Gross-Born, Postkarte vom 5.2.44 an das Polnisches Botschaft in Ankara und weiter nach Makiudu IAfrika| • Oflag IID, Gross-Born, Postcard of 5.2.44 to Polish embassy in Ankara and later readdressed to Makiudu |Africa|180,-
2275.• Oflag IIE, Neubradenburg, Kartka pocztowa z 7.8.43 do Ambasady Polskiej w Ankarze, później przeadresowana do Tangeru |Afryka Wsch.|. • Oflag IIE, Neubradenburg, Postkarte vom 7.8.43 an das Polnisches Botschaft in Ankara und weiter nach Tanger Ostafrika nachgesandt. • Oflag IIE, Neubradenburg. Postcard of 7.8.43 to Polish embassy in Ankara and later readdressed to Tanger |East Africa|180,-
2276.• Oflag IID, Gross-Born, List z 30.8.44 do Teheranu przez Lozannę. Stemple cenzury angielsko-rosyjsko-perskiej. • Oflag IID, Gross-Born, Brief vom 30.8.44 nach Teheran durch Lausanne mit britischer, persischer und russicher Zensurstempel. • Oflag IID, Gross-Born, Letter of 30.8.44 to Teheran via Losen with British, russian and persian censor cachets.360,-
2277.(*)№ 1-6 Mi. 1a-e, 2 • Oflag IIC, Woldenberg, Wielkanoc, Wdowa i pocztylion, gw. Schmutz. • Oflag IIC, Woldenberg, Ostern, Witwe und Postillion, gepr. Schmutz • Oflag IIC, Woldenberg, Easter issue, Widow and Postman, sign. Schmutz.500,-
2278.(*)№ 1-6 Mi. 1a-e, 2 • Oflag IIC, Woldenberg, Wielkanoc, Wdowa i pocztylion, z odmianami 16 znaczków, gw. Schmutz. • Oflag IIC, Woldenberg, Ostern, Witwe und Postillion, mit Abarten- 16 Marken, gepr. Schmutz • Oflag IIC, Woldenberg, Easter issue, Widow and Postman, with types-16 stamps, sign. Schmutz.1 000,-
2279.№ III Mi. 1c • Oflag IIC, Woldenberg, Wielkanoc 1942, znaczek na karcie • Oflag IIC, Woldenberg, Ostern 1942, auf Postkarte • Oflag IIC, Woldenberg, Easter 1942, stamp on postcard300,-
2280.№ III Mi. 1c • Oflag IIC, Woldenberg, Wielkanoc 1942, znaczek na karcie • Oflag IIC, Woldenberg, Ostern 1942, auf Postkarte • Oflag IIC, Woldenberg, Easter 1942, stamp on postcard300,-
2281.№ III Mi. 1c • Oflag IIC, Woldenberg, Wielkanoc 1942, znaczek na karcie • Oflag IIC, Woldenberg, Ostern 1942, auf Postkarte • Oflag IIC, Woldenberg, Easter 1942, stamp on postcard250,-
2282.(*)№ Mi. 6-8 • Oflag IIC, Woldenberg, 1942, 150 lat orderu Virtuti Militari, zn. z bloku. • Oflag IIC, Woldenberg, 1942, 150 Jahre Orden Virtuti Militari, Marken aus Block • Oflag IIC, Woldenberg, 1942, 150th anniv. Order of Virtuti Militari, stamps from souvenir sheet.300,-
2283.(*)№ 7-11 Mi. 3-5 • Oflag IIC, Woldenberg, 1942, 150 lat orderu Virtuti Militari, seria z odmianami - 12 znaczków, gw. Schmutz • Oflag IIC, Woldenberg, 1942, 150 Jahre Orden Virtuti Militari, Marken mit Abarten - 12 Stück, gepr. Schmutz. • Oflag IIC, Woldenberg, 1942, 150th anniv. Order of Virtuti Militari, 12 different stamps, colour and paper types, sign. Schmutz. (Fi. 510)250,-
2284.№ 7-11 Mi. 3-5 • Oflag IIC, Woldenberg, 1942, 150 lat orderu Virtuti Militari, seria z odmianami - 9 znaczków, gw. Schmutz • Oflag IIC, Woldenberg, 1942, 150 Jahre Orden Virtuti Militari, Marken mit Abarten - 9 Stück, gepr. Schmutz. • Oflag IIC, Woldenberg, 1942, 150th anniv. Order of Virtuti Militari, 9 different stamps, colour and paper types, sign. Schmutz. (Fi. 370)180,-
2285.(*)№ Bl 1 Mi. Bl.1 • Oflag IIC, Woldenberg, 1942, 150 lat orderu Virtuti Militari, blok • Oflag IIC, Woldenberg, 1942, 150 Jahre Orden Virtuti Militari, Block • Oflag IIC, Woldenberg, 1942, 150th anniv. Order of Virtuti Militari, souvenir sheet (Fi. 2200)1 100,-
2286.(*)№ Bl 1 Mi. Bl.1 • Oflag IIC, Woldenberg, 1942, 150 lat orderu Virtuti Militari, blok, gw. Schmutz • Oflag IIC, Woldenberg, 1942, 150 Jahre Orden Virtuti Militari, Block, gepr. Schmutz. • Oflag IIC, Woldenberg, 1942, 150th anniv. Order of Virtuti Militari, souvenir sheet, sign. Schmutz. (Fi. 2200)1 200,-
2287.№ Bl 1 Mi. Bl.1 • Oflag IIC, Woldenberg, 1942, 150 lat orderu Virtuti Militari, blok z kas. pierwszego dnia obiegu • Oflag IIC, Woldenberg, 1942, 150 Jahre Orden Virtuti Militari, Block mit Ersttagsstempel. • Oflag IIC, Woldenberg, 1942, 150th anniv. Order of Virtuti Militari, souvenir sheet with first day cancel. (Fi. 500)300,-
2288.(*)№ Bl 2 Mi. Bl.2 • Oflag IIC, Woldenberg, 1942, blok Madonna. • Oflag IIC, Woldenberg, 1942, Block mit Madonne • Oflag IIC, Woldenberg, 1942, souvenir sheet with Madonna (Fi. 800)450,-
2289.(*)№ Bl 2 Mi. Bl.2 • Oflag IIC, Woldenberg, 1942, blok Madonna, gw. Schmutz. • Oflag IIC, Woldenberg, 1942, Block mit Madonne, gepr. Schmutz. • Oflag IIC, Woldenberg, 1942, souvenir sheet with Madonna, sign. Schmutz. (Fi. 800)500,-
2290.№ Bl 2 Mi. Bl.2 • Oflag IIC, Woldenberg, 1942, blok Madonna, gw. Schmutz. • Oflag IIC, Woldenberg, 1942, Block mit Madonne, gepr. Schmutz. • Oflag IIC, Woldenberg, 1942, souvenir sheet with Madonna, sign. Schmutz. (Fi. 550)300,-
2291.№ Bl 2 Mi. Bl.2 • Oflag IIC, Woldenberg, 1942, blok Madonna, gw. Schmutz. • Oflag IIC, Woldenberg, 1942, Block mit Madonne, gepr. Schmutz. • Oflag IIC, Woldenberg, 1942, souvenir sheet with Madonna, sign. Schmutz. (Fi. 550)320,-
2292.№ 15 Mi. 13 • Oflag IIC, Woldenberg, 1942, znaczek na specjalnie tłoczonym blankiecie, życzenia świąteczne. • Oflag IIC, Woldenberg, 1942, Marke auf Prägedruckskarte, Weichnachten Grüsse. • Oflag IIC, Woldenberg, 1942, stamp on special embossed card, Christmas greetings.140,-
2293.№ 16 Mi. 14 • Oflag IIC, Woldenberg, 1942, znaczek na specjalnie tłoczonym blankiecie, życzenia świąteczne. • Oflag IIC, Woldenberg, 1942, Marke auf Prägedruckskarte, Weichnachten Grüsse. • Oflag IIC, Woldenberg, 1942, stamp on special embossed card, Christmas greetings.140,-
2294.(*)№ Bl. 3 Mi. Bl. 3 • Oflag IIC, Woldenberg, 1943, Powstanie Styczniowe, blok • Oflag IIC, Woldenberg, 1943, Januar-Aufstand, Block • Oflag IIC, Woldenberg, 1943, Januar Uprising, souvenir sheet (Fi. 400)200,-
2295.(*)№ Bl. 3 Mi. Bl. 3 • Oflag IIC, Woldenberg, 1943, Powstanie Styczniowe, blok, gw. Falkowski. • Oflag IIC, Woldenberg, 1943, Januar-Aufstand, Block, gepr. Falkowski. • Oflag IIC, Woldenberg, 1943, Januar Uprising, souvenir sheet, sign. Falkowski. (Fi. 400)220,-
2296.(*)№ Bl. 3 Mi. Bl. 3 • Oflag IIC, Woldenberg, 1943, Powstanie Styczniowe, blok, gw. Schmutz. • Oflag IIC, Woldenberg, 1943, Januar-Aufstand, Block, gepr. Schmutz. • Oflag IIC, Woldenberg, 1943, Januar Uprising, souvenir sheet, sign. Schmutz. (Fi. 400)240,-
2297.№ Bl. 3 Mi. Bl. 3 • Oflag IIC, Woldenberg, 1943, Powstanie Styczniowe, blok, gw. Schmutz. • Oflag IIC, Woldenberg, 1943, Januar-Aufstand, Block, gepr. Schmutz. • Oflag IIC, Woldenberg, 1943, Januar Uprising, souvenir sheet, sign. Schmutz. (Fi. 320)160,-
2298.№ 18 Mi. 18 • Oflag IIC, Woldenberg, 1943. Żaglowiec, znaczek na kartce pocztowej z obiegu, gw. Krawczyk. • Oflag IIC, Woldenberg, 1943. Segelschiff, Marke auf Postkarte, gepr. Krawczyk. • Oflag IIC, Woldenberg, 1943. Sailing-ship, stamp on postcard, postal used, sign. Krawczyk.120,-
2299.№ 18 Mi. 18 • Oflag IIC, Woldenberg, 1943. Żaglowiec, znaczek na liście z obiegu z kasownikiem okolicznościowym. • Oflag IIC, Woldenberg, 1943. Segelschiff, Marke auf Brief, echt gelaufen, mit Sonderstempel. • Oflag IIC, Woldenberg, 1943. Sailing-ship, stamp on letter with special cachet, postal used.150,-
2300.№ 18s Mi. 18 • Oflag IIC, Woldenberg, 1943. Żaglowiec, znaczek z błędem brak plamki na liście z obiegu z kasownikiem okolicznościowym. • Oflag IIC, Woldenberg, 1943. Segelschiff, Marke mit Abart-fehlende Fleck, auf Brief, echt gelaufen, mit Sonderstempel. • Oflag IIC, Woldenberg, 1943. Sailing-ship, stamp with error |without blot| on letter with special cachet, postal used.180,-
2301.(*)№ Bl. 4 Mi. Bl. 4 • Oflag IIC, Woldenberg, 1943, Kopernik, blok. • Oflag IIC, Woldenberg, 1943, Kopernikus Block. • Oflag IIC, Woldenberg, 1943, Copernicus souvenir sheet. (Fi. 500)300,-
2302.(*)№ Bl. 4 Mi. Bl. 4 • Oflag IIC, Woldenberg, 1943, Kopernik, blok. Gw. Schmutz. • Oflag IIC, Woldenberg, 1943, Kopernikus Block. gepr. Schmutz. • Oflag IIC, Woldenberg, 1943, Copernicus souvenir sheet. sign. Schmutz. (Fi. 500)320,-
2303.№ 16/ 24 Mi. 14/ 26 • Oflag IIC, Woldenberg, 1944, Pocztówka ofrankowana zn. wycofanym z obiegu z powtórną frankaturą-bardzo rzadkie! • Oflag IIC, Woldenberg, 1944, Postkarte zweimal frankiert, mit nicht gültige Marke und weiter mit richtige Marke. Sehr selten! • Oflag IIC, Woldenberg, 1944, Postcard payed two times. First by invalidly as postage stamp. Scarce.800,-
2304.(*)№ 28 Mi. 28 I • Oflag IIC, Woldenberg, 1943, Czarniecki, znaczek z przywieszką. • Oflag IIC, Woldenberg, 1943, Czarniecki, Marke mit Zf. • Oflag IIC, Woldenberg, 1943, Czarniecki, stamp with label (Fi. 400)250,-
2305.№ 28 Mi. 28 I • Oflag IIC, Woldenberg, 1943, Czarniecki, znaczek z przywieszką. • Oflag IIC, Woldenberg, 1943, Czarniecki, Marke mit Zf. • Oflag IIC, Woldenberg, 1943, Czarniecki, stamp with label (Fi. 350)200,-
2306.№ 28 Mi. 28 I • Oflag IIC, Woldenberg, 1943, Czarniecki, znaczek z przywieszką. Gw. Schmutz. • Oflag IIC, Woldenberg, 1943, Czarniecki, Marke mit Zf. gepr. Schmutz. • Oflag IIC, Woldenberg, 1943, Czarniecki, stamp with label, sign. Schmutz. (Fi. 350)220,-
2307.№ 41 Mi. 40 • Oflag IIC, Woldenberg, 1944, Rok olimpijski, znaczek na wytłoczonej karcie z kasownikiem okolicznościowym. • Oflag IIC, Woldenberg, 1944, Olympisches Jahr, Marke auf Prägedruckkarte mit Sonderstempel. • Oflag IIC, Woldenberg, 1944, Olympic Year, stamp on embossed card with special cachet.200,-
2308.№ 45 Mi. 44 • Oflag IIC, Woldenberg, 1944, Czerwony Krzyż, znaczek na wytłoczonej karcie z kasownikiem okolicznościowym. • Oflag IIC, Woldenberg, 1944, Rote Kreuz, Marke auf Prägedruckkarte mit Sonderstempel. • Oflag IIC, Woldenberg, 1944, Red Cross, stamp on embossed card with special cachet.160,-
2309.(*)№ Bl. 5 Mi. Bl. 5 • Oflag IIC, Woldenberg, 1944, Bitwa pod Warną, blok, gw. Schmutz. • Oflag IIC, Woldenberg, 1944, Schlacht bei Warna, Block, gepr. Schmutz. • Oflag IIC, Woldenberg, 1944, Battle of Varna, souvenir sheet, sign. Schmutz. (Fi. 180)110,-
2310.(*)• Blok 5, 1944 – OFLAG II C Woldenberg, 500 rocznica bitwy pod Warną, czysty b.g. PPF 120,- • Block 5, 500 J. Schlacht bei Warna, postfrisch o.G. • Block 5, Polish PoW Camp, Battle of Varna, S/S mint NG, very fine (Fi. 160)100,-
2311.№ 47 - 50 Mi. 47 - 50 • Oflag IIC, Woldenberg, 1944, Dębowe liście, kompletna seria na wytłoczonej karcie z kasownikiem okolicznościowym. • Oflag IIC, Woldenberg, 1944, Eichenblatten, kompletter Satz auf Prägedruckkarte mit Sonderstempel. • Oflag IIC, Woldenberg, 1944, Oak-leaf, complete set on embossed card with special cachet.100,-
2312.(*)№ 51 Mi. 51 • Oflag IIC, Woldenberg, 1945, nadruk “5.2.1943”. Gw. Schmutz. • Oflag IIC, Woldenberg, 1945, Aufdruck “5.2. 1943”. gepr. Schmutz. • Oflag IIC, Woldenberg, 1945, overprint “5.2.1943”. sign. Schmutz. (Fi. 140)100,-
2313.№ 51 Mi. 51 • Oflag IIC, Woldenberg, 1945, nadruk “5.2.1943”. Gw. Schmutz. • Oflag IIC, Woldenberg, 1945, Aufdruck “5.2. 1943”. gepr. Schmutz. • Oflag IIC, Woldenberg, 1945, overprint “5.2.1943”. sign. Schmutz. (Fi. 800)500,-
2314.№ 51 Mi. 51 • Oflag IIC, Woldenberg, 1945, nadruk “5.2.1943”. Fotoatest Kronenberg. • Oflag IIC, Woldenberg, 1945, Aufdruck “5.2. 1943”. Fotoattest Kronenberg. • Oflag IIC, Woldenberg, 1945, overprint “5.2.1943”. photo cert. Kronenberg. (Fi. 800)450,-
2315.(*)№ D1, D3 Mi. 1a, 2a Sc. 1.240 • Oflag IIC, Woldenberg, 1945, znaczki dopłaty, fotoatest Kronenberg. • Oflag IIC, Woldenberg, 1945, Portomarken, Fotoattest Kronenberg. • Oflag IIC, Woldemberg, 1945, Postage due stamps, photo cert. Kronenberg. (Fi. 540)300,-
2316.(*)№ D1, D2 Mi. 1a, 2a Sc. 1.240 • Oflag II C, 1942 – zn.. dopłaty w kol. zielonym, czyste b.g., fotoatest Kronenberg • Oflag IIC, Woldenberg, 1942, Portomarken, Fotoattest Kronenberg. • Oflag IIC, Woldemberg, 1942, Postage due stamps, photo cert. Kronenberg. (Fi. 540)270,-
2317.№ D1, D3 Mi. 1a, 2a Sc. 1.240 • Oflag IIC, Woldenberg, 1945, znaczki dopłaty, gw. Schmutz. • Oflag IIC, Woldenberg, 1945, Portomarken, gepr. Schmutz. • Oflag IIC, Woldemberg, 1945, Postage due stamps, sign. Schmutz. (Fi. 390)200,-
2318.№ D1, D3 Mi. 1a, 2a Sc. 1.240 • Oflag IIC, Woldenberg, 1945, znaczki dopłaty, fotoatest Kronenberg. • Oflag IIC, Woldenberg, 1945, Portomarken, Fotoattest Kronenberg. • Oflag IIC, Woldemberg, 1945, Postage due stamps, photo cert. Kronenberg. (Fi. 390)190,-
2319.• Oflag IIC, Woldenberg. Grafika. Drzeworyt ze znaczkiem. • Oflag IIC, Woldenberg. Lagergraphik. Holzschnitt mit Marke • Oflag IIC, Woldenberg. Graphic art. Woodcut with stamp.100,-
2320.• Oflag IIC, Woldenberg. Grafika. Drzeworyt ze znaczkiem. • Oflag IIC, Woldenberg. Lagergraphik. Holzschnitt mit Marke • Oflag IIC, Woldenberg. Graphic art. Woodcut with stamp.100,-
2321.• Oflag IIC, Woldenberg. Grafika. Drzeworyt ze znaczkiem. • Oflag IIC, Woldenberg. Lagergraphik. Holzschnitt mit Marke • Oflag IIC, Woldenberg. Graphic art. Woodcut with stamp.100,-
2322.• Oflag IIC, Woldenberg. Grafika. Drzeworyt ze znaczkiem. • Oflag IIC, Woldenberg. Lagergraphik. Holzschnitt mit Marke • Oflag IIC, Woldenberg. Graphic art. Woodcut with stamp.100,-
2323.• Oflag IIC, Woldenberg. Grafika. Drzeworyt ze znaczkiem. • Oflag IIC, Woldenberg. Lagergraphik. Holzschnitt mit Marke • Oflag IIC, Woldenberg. Graphic art. Woodcut with stamp.100,-
2324.• Oflag IIC, Woldenberg. Grafika. Drzeworyt ze znaczkiem. • Oflag IIC, Woldenberg. Lagergraphik. Holzschnitt mit Marke • Oflag IIC, Woldenberg. Graphic art. Woodcut with stamp.100,-
2325.• Oflag IIC, Woldenberg. Grafika. Drzeworyt ze znaczkiem. • Oflag IIC, Woldenberg. Lagergraphik. Holzschnitt mit Marke • Oflag IIC, Woldenberg. Graphic art. Woodcut with stamp.100,-
2326.• Oflag IIC, Woldenberg. Grafika. Drzeworyt ze znaczkiem. • Oflag IIC, Woldenberg. Lagergraphik. Holzschnitt mit Marke • Oflag IIC, Woldenberg. Graphic art. Woodcut with stamp.100,-
2327.• Oflag IIC, Woldenberg. Grafika. Drzeworyt ze znaczkiem. • Oflag IIC, Woldenberg. Lagergraphik. Holzschnitt mit Marke • Oflag IIC, Woldenberg. Graphic art. Woodcut with stamp.100,-
2328.• Oflag IIC, Woldenberg. Grafika. Drzeworyt ze znaczkiem. • Oflag IIC, Woldenberg. Lagergraphik. Holzschnitt mit Marke • Oflag IIC, Woldenberg. Graphic art. Woodcut with stamp.100,-
2329.• Oflag IIC, Woldenberg. Grafika. Drzeworyt ze znaczkiem. • Oflag IIC, Woldenberg. Lagergraphik. Holzschnitt mit Marke • Oflag IIC, Woldenberg. Graphic art. Woodcut with stamp.100,-
2330.• Oflag IIC, Woldenberg. Grafika. Drzeworyt ze znaczkiem. • Oflag IIC, Woldenberg. Lagergraphik. Holzschnitt mit Marke • Oflag IIC, Woldenberg. Graphic art. Woodcut with stamp.100,-
2331.• Oflag IIC, Woldenberg. Grafika. Drzeworyt ze znaczkiem. • Oflag IIC, Woldenberg. Lagergraphik. Holzschnitt mit Marke • Oflag IIC, Woldenberg. Graphic art. Woodcut with stamp.100,-
2332.• Oflag IIC, Woldenberg. Grafika. Drzeworyt ze znaczkiem. • Oflag IIC, Woldenberg. Lagergraphik. Holzschnitt mit Marke • Oflag IIC, Woldenberg. Graphic art. Woodcut with stamp.100,-
2333.• Oflag IIC, Woldenberg. Grafika. Drzeworyt ze znaczkiem. • Oflag IIC, Woldenberg. Lagergraphik. Holzschnitt mit Marke • Oflag IIC, Woldenberg. Graphic art. Woodcut with stamp.100,-
2334.• Oflag IIC, Woldenberg. Grafika. Drzeworyt ze znaczkiem. • Oflag IIC, Woldenberg. Lagergraphik. Holzschnitt mit Marke • Oflag IIC, Woldenberg. Graphic art. Woodcut with stamp.100,-
2335.• Oflag IIC, Woldenberg. Grafika. Drzeworyt ze znaczkiem. • Oflag IIC, Woldenberg. Lagergraphik. Holzschnitt mit Marke • Oflag IIC, Woldenberg. Graphic art. Woodcut with stamp.100,-
2336.• Oflag IIC, Woldenberg. Grafika. Drzeworyt ze znaczkiem. • Oflag IIC, Woldenberg. Lagergraphik. Holzschnitt mit Marke • Oflag IIC, Woldenberg. Graphic art. Woodcut with stamp.100,-
2337.• Oflag IIC, Woldenberg. Grafika. Drzeworyt ze znaczkiem. • Oflag IIC, Woldenberg. Lagergraphik. Holzschnitt mit Marke • Oflag IIC, Woldenberg. Graphic art. Woodcut with stamp.100,-
2338.• Oflag IIC, Woldenberg. Grafika. Drzeworyt ze znaczkiem. • Oflag IIC, Woldenberg. Lagergraphik. Holzschnitt mit Marke • Oflag IIC, Woldenberg. Graphic art. Woodcut with stamp.100,-
2339.• Oflag IIC, Woldenberg. Grafika. Drzeworyt ze znaczkiem. • Oflag IIC, Woldenberg. Lagergraphik. Holzschnitt mit Marke • Oflag IIC, Woldenberg. Graphic art. Woodcut with stamp.100,-
2340.• Oflag IIC, Woldenberg. Grafika. Drzeworyt ze znaczkiem. • Oflag IIC, Woldenberg. Lagergraphik. Holzschnitt mit Marke • Oflag IIC, Woldenberg. Graphic art. Woodcut with stamp.100,-
2341.• Oflag IIC, Woldenberg. Grafika. Drzeworyt ze znaczkiem. • Oflag IIC, Woldenberg. Lagergraphik. Holzschnitt mit Marke • Oflag IIC, Woldenberg. Graphic art. Woodcut with stamp.100,-
2342.• Oflag IIC, Woldenberg. Grafika. Drzeworyt ze znaczkiem. • Oflag IIC, Woldenberg. Lagergraphik. Holzschnitt mit Marke • Oflag IIC, Woldenberg. Graphic art. Woodcut with stamp.100,-
2343.• Oflag IIC, Woldenberg. Grafika. Drzeworyt ze znaczkiem. • Oflag IIC, Woldenberg. Lagergraphik. Holzschnitt mit Marke • Oflag IIC, Woldenberg. Graphic art. Woodcut with stamp.100,-
2344.• Oflag IIC, Woldenberg. Grafika. Drzeworyt ze znaczkiem. • Oflag IIC, Woldenberg. Lagergraphik. Holzschnitt mit Marke • Oflag IIC, Woldenberg. Graphic art. Woodcut with stamp.100,-
2345.• Oflag IIC, Woldenberg. Grafika. Drzeworyt ze znaczkiem. • Oflag IIC, Woldenberg. Lagergraphik. Holzschnitt mit Marke • Oflag IIC, Woldenberg. Graphic art. Woodcut with stamp.100,-
2346.• Oflag IIC, Woldenberg. Grafika. Drzeworyt ze znaczkiem. • Oflag IIC, Woldenberg. Lagergraphik. Holzschnitt mit Marke • Oflag IIC, Woldenberg. Graphic art. Woodcut with stamp.100,-
2347.• Oflag IIC, Woldenberg. Grafika. Drzeworyt ze znaczkiem. • Oflag IIC, Woldenberg. Lagergraphik. Holzschnitt mit Marke • Oflag IIC, Woldenberg. Graphic art. Woodcut with stamp.100,-
2348.• Oflag IIC, Woldenberg. Grafika. Drzeworyt ze znaczkiem. • Oflag IIC, Woldenberg. Lagergraphik. Holzschnitt mit Marke • Oflag IIC, Woldenberg. Graphic art. Woodcut with stamp.100,-
2349.• Oflag IIC, Woldenberg. Grafika. Drzeworyt ze znaczkiem. • Oflag IIC, Woldenberg. Lagergraphik. Holzschnitt mit Marke • Oflag IIC, Woldenberg. Graphic art. Woodcut with stamp.100,-
2350.• Oflag IIC, Woldenberg. Grafika. Drzeworyt ze znaczkiem. • Oflag IIC, Woldenberg. Lagergraphik. Holzschnitt mit Marke • Oflag IIC, Woldenberg. Graphic art. Woodcut with stamp.100,-
2351.• Oflag IIC, Woldenberg. Grafika. Drzeworyt ze znaczkiem. • Oflag IIC, Woldenberg. Lagergraphik. Holzschnitt mit Marke • Oflag IIC, Woldenberg. Graphic art. Woodcut with stamp.100,-
2352.• Oflag IIC, Woldenberg. Grafika. Drzeworyt ze znaczkiem. • Oflag IIC, Woldenberg. Lagergraphik. Holzschnitt mit Marke • Oflag IIC, Woldenberg. Graphic art. Woodcut with stamp.100,-
2353.• Oflag IIC, Woldenberg. Grafika. Drzeworyt ze znaczkiem. • Oflag IIC, Woldenberg. Lagergraphik. Holzschnitt mit Marke • Oflag IIC, Woldenberg. Graphic art. Woodcut with stamp.100,-
2354.• Oflag IIC, Woldenberg. Grafika. Drzeworyt ze znaczkiem. • Oflag IIC, Woldenberg. Lagergraphik. Holzschnitt mit Marke • Oflag IIC, Woldenberg. Graphic art. Woodcut with stamp.100,-
2355.• Oflag IIC, Woldenberg. Grafika. Drzeworyt ze znaczkiem. • Oflag IIC, Woldenberg. Lagergraphik. Holzschnitt mit Marke • Oflag IIC, Woldenberg. Graphic art. Woodcut with stamp.100,-
2356.• Oflag IIC, Woldenberg. Grafika. Drzeworyt ze znaczkiem. • Oflag IIC, Woldenberg. Lagergraphik. Holzschnitt mit Marke • Oflag IIC, Woldenberg. Graphic art. Woodcut with stamp.100,-
2357.• Oflag IIC, Woldenberg. Grafika. Drzeworyt ze znaczkiem. • Oflag IIC, Woldenberg. Lagergraphik. Holzschnitt mit Marke • Oflag IIC, Woldenberg. Graphic art. Woodcut with stamp.100,-
2358.• Oflag IIC, Woldenberg. Grafika. Drzeworyt ze znaczkiem. • Oflag IIC, Woldenberg. Lagergraphik. Holzschnitt mit Marke • Oflag IIC, Woldenberg. Graphic art. Woodcut with stamp.100,-
2359.• Oflag IIC, Woldenberg. Grafika. Drzeworyt ze znaczkiem. • Oflag IIC, Woldenberg. Lagergraphik. Holzschnitt mit Marke • Oflag IIC, Woldenberg. Graphic art. Woodcut with stamp.100,-
2360.• Oflag IIC, Woldenberg. Grafika. Drzeworyt ze znaczkiem. • Oflag IIC, Woldenberg. Lagergraphik. Holzschnitt mit Marke • Oflag IIC, Woldenberg. Graphic art. Woodcut with stamp.100,-
2361.• Oflag IIC, Woldenberg. Grafika. Drzeworyt ze znaczkiem. • Oflag IIC, Woldenberg. Lagergraphik. Holzschnitt mit Marke • Oflag IIC, Woldenberg. Graphic art. Woodcut with stamp.100,-
2362.• Oflag IIC, Woldenberg. Grafika. Drzeworyt ze znaczkiem. • Oflag IIC, Woldenberg. Lagergraphik. Holzschnitt mit Marke • Oflag IIC, Woldenberg. Graphic art. Woodcut with stamp.100,-
2363.• Oflag IIC, Woldenberg. Grafika. Drzeworyt ze znaczkiem. • Oflag IIC, Woldenberg. Lagergraphik. Holzschnitt mit Marke • Oflag IIC, Woldenberg. Graphic art. Woodcut with stamp.100,-
2364.• Oflag IIC, Woldenberg. Grafika. Drzeworyt ze znaczkiem. • Oflag IIC, Woldenberg. Lagergraphik. Holzschnitt mit Marke • Oflag IIC, Woldenberg. Graphic art. Woodcut with stamp.100,-
2365.• Oflag IIC, Woldenberg. Grafika. Drzeworyt ze znaczkiem. • Oflag IIC, Woldenberg. Lagergraphik. Holzschnitt mit Marke • Oflag IIC, Woldenberg. Graphic art. Woodcut with stamp.100,-
2366.• Oflag IIC, Woldenberg. Grafika. Drzeworyt ze znaczkiem. • Oflag IIC, Woldenberg. Lagergraphik. Holzschnitt mit Marke • Oflag IIC, Woldenberg. Graphic art. Woodcut with stamp.100,-
2367.• Oflag IIC, Woldenberg. Grafika. Drzeworyt ze znaczkiem. • Oflag IIC, Woldenberg. Lagergraphik. Holzschnitt mit Marke • Oflag IIC, Woldenberg. Graphic art. Woodcut with stamp.100,-
2368.• Oflag IIC, Woldenberg. Grafika. Drzeworyt ze znaczkiem. • Oflag IIC, Woldenberg. Lagergraphik. Holzschnitt mit Marke • Oflag IIC, Woldenberg. Graphic art. Woodcut with stamp.100,-
2369.• Oflag IIC, Woldenberg. Grafika. Drzeworyt ze znaczkiem. • Oflag IIC, Woldenberg. Lagergraphik. Holzschnitt mit Marke • Oflag IIC, Woldenberg. Graphic art. Woodcut with stamp.100,-
2370.• Oflag IIC, Woldenberg. Grafika. Drzeworyt ze znaczkiem. • Oflag IIC, Woldenberg. Lagergraphik. Holzschnitt mit Marke • Oflag IIC, Woldenberg. Graphic art. Woodcut with stamp.100,-
2371.• Oflag IIC, Woldenberg. Grafika. Drzeworyt ze znaczkiem. • Oflag IIC, Woldenberg. Lagergraphik. Holzschnitt mit Marke • Oflag IIC, Woldenberg. Graphic art. Woodcut with stamp.100,-
2372.• Oflag IIC, Woldenberg. Grafika. Drzeworyt ze znaczkiem. • Oflag IIC, Woldenberg. Lagergraphik. Holzschnitt mit Marke • Oflag IIC, Woldenberg. Graphic art. Woodcut with stamp.100,-
2373.• Oflag IIC, Woldenberg. Grafika. Drzeworyt ze znaczkiem. • Oflag IIC, Woldenberg. Lagergraphik. Holzschnitt mit Marke • Oflag IIC, Woldenberg. Graphic art. Woodcut with stamp.100,-
2374.• Oflag IIC, Woldenberg. Grafika. Drzeworyt ze znaczkiem. • Oflag IIC, Woldenberg. Lagergraphik. Holzschnitt mit Marke • Oflag IIC, Woldenberg. Graphic art. Woodcut with stamp.100,-
2375.• Oflag IIC, Woldenberg. Grafika. Drzeworyt ze znaczkiem. • Oflag IIC, Woldenberg. Lagergraphik. Holzschnitt mit Marke • Oflag IIC, Woldenberg. Graphic art. Woodcut with stamp.100,-
2376.• Oflag IIC, Woldenberg. Grafika. Drzeworyt ze znaczkiem. • Oflag IIC, Woldenberg. Lagergraphik. Holzschnitt mit Marke • Oflag IIC, Woldenberg. Graphic art. Woodcut with stamp.400,-
2377.• Oflag IIC, Woldenberg. Grafika. Drzeworyt ze znaczkiem. • Oflag IIC, Woldenberg. Lagergraphik. Holzschnitt mit Marke • Oflag IIC, Woldenberg. Graphic art. Woodcut with stamp.700,-
2378.• Oflag IIC, Woldenberg. Grafika. Drzeworyt ze znaczkiem. • Oflag IIC, Woldenberg. Lagergraphik. Holzschnitt mit Marke • Oflag IIC, Woldenberg. Graphic art. Woodcut with stamp.700,-
2379.• Oflag IIC, Woldenberg. Grafika. Drzeworyt ze znaczkiem. • Oflag IIC, Woldenberg. Lagergraphik. Holzschnitt mit Marke • Oflag IIC, Woldenberg. Graphic art. Woodcut with stamp.200,-
2380.• Oflag IIC, Woldenberg. Grafika. Drzeworyt ze znaczkiem. • Oflag IIC, Woldenberg. Lagergraphik. Holzschnitt mit Marke • Oflag IIC, Woldenberg. Graphic art. Woodcut with stamp.100,-
2381.• Oflag IIC, Woldenberg. Grafika. Drzeworyt ze znaczkiem. • Oflag IIC, Woldenberg. Lagergraphik. Holzschnitt mit Marke • Oflag IIC, Woldenberg. Graphic art. Woodcut with stamp.100,-
2382.• Oflag IIC, Woldenberg. Grafika. Drzeworyt ze znaczkiem. • Oflag IIC, Woldenberg. Lagergraphik. Holzschnitt mit Marke • Oflag IIC, Woldenberg. Graphic art. Woodcut with stamp.100,-
2383.• Oflag IIC, Woldenberg. Grafika. Drzeworyt ze znaczkiem. • Oflag IIC, Woldenberg. Lagergraphik. Holzschnitt mit Marke • Oflag IIC, Woldenberg. Graphic art. Woodcut with stamp.100,-
2384.• Oflag IIC, Woldenberg. Grafika. Drzeworyt ze znaczkiem. • Oflag IIC, Woldenberg. Lagergraphik. Holzschnitt mit Marke • Oflag IIC, Woldenberg. Graphic art. Woodcut with stamp.100,-
2385.• Oflag IIC, Woldenberg. Grafika. Drzeworyt ze znaczkiem. • Oflag IIC, Woldenberg. Lagergraphik. Holzschnitt mit Marke • Oflag IIC, Woldenberg. Graphic art. Woodcut with stamp.100,-
2386.• Oflag IIC, Woldenberg. Grafika. Drzeworyt ze znaczkiem. • Oflag IIC, Woldenberg. Lagergraphik. Holzschnitt mit Marke • Oflag IIC, Woldenberg. Graphic art. Woodcut with stamp.100,-
2387.• Oflag IIC, Woldenberg. Grafika. Drzeworyt ze znaczkiem. • Oflag IIC, Woldenberg. Lagergraphik. Holzschnitt mit Marke • Oflag IIC, Woldenberg. Graphic art. Woodcut with stamp.100,-
2388.• Oflag IIC, Woldenberg. Grafika. Drzeworyt ze znaczkiem. • Oflag IIC, Woldenberg. Lagergraphik. Holzschnitt mit Marke • Oflag IIC, Woldenberg. Graphic art. Woodcut with stamp.100,-
2389.• Oflag IIC, Woldenberg. Grafika. Drzeworyt ze znaczkiem. • Oflag IIC, Woldenberg. Lagergraphik. Holzschnitt mit Marke • Oflag IIC, Woldenberg. Graphic art. Woodcut with stamp.100,-
2390.• Oflag IIC, Woldenberg. Grafika. Drzeworyt ze znaczkiem. • Oflag IIC, Woldenberg. Lagergraphik. Holzschnitt mit Marke • Oflag IIC, Woldenberg. Graphic art. Woodcut with stamp.100,-
2391.• Oflag IIC, Woldenberg. 4 nalepki propagandowe. Rzadkie! Fotoatest Kronenberg. • Oflag IIC, Woldenberg. 4 Propagandavignetten. Selten! Fotoattest Kronenberg. • Oflag IIC, Woldenberg. 4 pieces of propaganda labels. Scarce. Photo cert. Kronenberg.400,-
2392.• Oflag IIC, Woldenberg. Olimpijski medal obozowy. • Oflag IIC, Woldenberg. Lagerolympiamedaille. • Oflag IIC, Woldenberg. Camp olympic medal.400,-
2393.• Oflag IIC, Woldenberg. List obozowy. Kolegium Sędziów Sportowych o piłce nożnej. • Oflag IIC, Woldenberg. Ein Brief mit Lagerkorrespondenz wegen Fussballspielen. • Oflag IIC, Woldenberg. Letter with correspondence about football games.200,-
2394.• Oflag IIC, Woldenberg. Korespondencja obozowa dotycząca sklepu komisowego. • Oflag IIC, Woldenberg. Lagerkorrespondenz wegen des Kommissionsgeschäft. • Oflag IIC, Woldenberg. Camp letter about commission shop.250,-
2395.• Oflag IIC, Woldenberg. List urzędowy. Wezwanie do zapłaty. Rzadkość. • Oflag IIC, Woldenberg. Dienstbrief. Zahlungsaufforderung. Selten ! • Oflag IIC, Woldenberg. Official letter. Precept for payment of money. Scarce !600,-
2396.№ Cp.1 • Oflag IIC, Woldenberg, 1942, Kartka pocztowa Wdowa z niekatalogowanym błędem. Brak napisu “Pocztówka”. Gw. Schmutz. RZADKOŚĆ, RRR ! • Oflag IIC, Woldenberg. Lagerpostkarte Witwe mit nicht katalogisiert Fehler, ohne Inschrift “Pocztówka”. gepr. Schmutz. Sehr Selten. RRR ! • Oflag IIC, Woldenberg. Camp Postcard with error. Without inscription “Pocztówka”. sign. Schmutz. Rare. RRR !2 500,-
2397.• Oflag IIC, Woldenberg. Wewnętrzny przekaz pieniężny na 20 marek obozowych z 6.III.1944. Rzadki dokument pocztowy. Świadectwo czasów. Fotoatest Korszeń. • Oflag IIC, Woldenberg. Lagerpostanweisung zu 20 Lagermarken vom 6.III.1944. Sehr seltenes und interess. Zeitdokument. Fotoattest Korszeń. • Oflag IIC, Woldenberg. Camp money order for 20 Lager Mark dated 6.III.1944. Very scarce war document. Photo cert. Korszeń.2 400,-
2398.• Oflag IIC, Woldenberg. Zbiór znaczków. Gw. Krawczyk, Schmutz. • Oflag IIC, Woldenberg. Briefmarken Sammlung. gepr. Krawczyk und Schmutz. • Oflag IIC, Woldenberg. Stamps collection. sign. Krawczyk and Schmutz. (Fi. 6794)3 500,-
2399.• Oflag IIC, Woldenberg. Zbiór znaczków, kart, pocztówek i grafiki. Wysoka wartość katalogowa • Oflag IIC, Woldenberg. Collection in album with stamps, postcards, and graphics, with high catalogue value5 000,-
2400.№ 1a, 1b Mi. 1 • 1943, Gołąbek, 2 znaczki, odmiana koloru, kas.. + na wycinku.Gw. Łaszkiewicz, Schmutz. • Taube, 2 Farbentypen, ges. + auf Briefstück, gepr. Łaszkiewicz, Schmutz. • Dove, 2 different colours, used and on piece, sign. Łaszkiewicz, Schmutz. (Fi. 200 +)140,-
2401.(*)№ 1 Mi. 1 • 1943, Gołąbek, 3 próby, gw. Schmutz. • Taube, 3 Probedrucke, gepr. Schmutz. • Dove, 3 proofs, sign. Schmutz1 300,-
2402.№ 2ab Mi. 2 • 1943, Święto Artylerii, 3 odcienie kolorów, gw. Schmutz. • Feiertag der Artillerie, 3 Farbentypen, gepr. Schmutz. • Artillery Day, 3 different colours, sign. Schmutz. (Fi. 900)400,-
2403.(*)№ 2 Mi. 2 • 1943, Święto Artylerii, próba, gw. Schmutz. • Feiertag der Artillerie, Probedruck, gepr. Schmutz. • Artillery Day, proof, sign. Schmutz.900,-
2404.№ 2 Mi. 2 • 1943, Święto Artylerii, na liście rzadkie ! • Feiertag der Artillerie, auf Brief selten ! • Artillery Day, postal used on cover scarce !600,-
2405.№ 3 Mi. 3 • 1944, Powstanie Styczniowe, 6 odmian kolorów, gw. Schmutz, Falkowski. • Januar-Aufstand, 6 Farbentypen, gepr. Schmutz, Falkowski. • January Uprising, 6 different colours, sign. Schmutz, Falkowski. (Fi. 360 +)200,-
2406.(*)№ 4 Mi. 4 • 1944, Powstanie Styczniowe, 4 odmiany kolorów, gw. Schmutz. • Januar-Aufstand, 4 Farbentypen, gepr. Schmutz. • January Uprising, 4 different colours, sign. Schmutz. (Fi. 280)160,-
2407.№ 4 Mi. 4 • 1944, Powstanie Styczniowe, 4 odmiany kolorów, gw. Schmutz. • Januar-Aufstand, 4 Farbentypen, gepr. Schmutz. • January Uprising, 4 different colours, sign. Schmutz. (Fi. 240)160,-
2408.№ 9, 10, 11/2 x/ Mi. 9, 10, 11/2 x/ • 1944, Święto Morza, kasownik olimpijski. • Feiertag des Meeres mit Stempel des Olympisches Jahr. • Sea Day with Olympic cancel. (Fi. 320 +)300,-
2409.**№ 12-14 Mi. 13-15 • 1944, Rok Olimpijski, gw. Schmutz. • Olympisches Jahr, gepr. Schmutz. • Olympic Year, sign. Schmutz. (Fi. 450)360,-
2410.№ 12-14 + Cp 10 Mi. 13-15 + P • 1944, Rok Olimpijski, na karcie pocztowej z kas. okolicznościowym. • Olympisches Jahr, auf Lagerpostkarte mit Sonderstempel. • Olympic Year, on camp postcard with special cancel. (Fi. 385)350,-
2411.№ 13 Mi. 14 • 1944, Rok Olimpijski, 4-blok z kas. okolicznościowym. • Olympisches Jahr, Viererblock mit Sonderstempel. • Olympic Year, block of 4 stamps with special cancel. (Fi. 400)260,-
2412.№ 12-14 Mi. 13-15 • 1944, Rok Olimpijski, 4-bloki z kas. olimpijskim. • Olympisches Jahr, Viererblocken mit Stempel des Olympisches Jahr. • Olympic Year, blocks of 4 stamps with Olympic cancel. (Fi. 1400)900,-
2413.№ 14 Mi. 15 • 1944, List urzędowy, polecony, wolny od opłaty, z tyłu koperty 4 znaczki traktowane jako zalepki. • Dienst-R-Brief, gebührenfrei, auf der Rückseite 4 Marken des Olympisches Jahr verwendet als Klebezettel. • Official,registered letter, on reverse 4 Olympic stamps used as labels. Official mail was postage free. (Fi. 600 +)400,-
2414.№ 15 Mi. 16 • 1944, Święto Gór, na karcie |grafika obozowa| z kas. olimpijskim. • Feiertag der Berge, auf Karte |Lagergraphik| mit Stempel des Olympisches Jahr. • Mountain Day, on card |camp graphic| with olympic cancel.150,-
2415.№ z Bl. 3 Mi. 18-21 • 1944, Wystawa filatelistyczna, znaczki z bloku ze stemplem wystawy. • Philatelistische Ausstellung, Marken aus Block mit Ausstellungsstempel. • Philatelic Exhibition, stamps from souvenir sheet with exhibition cancel.200,-
2416.(*)№ 9-11 Mi. 22-24 • 1944, Święto Morza, znaczki z Bl.4, gw. Schmutz. • Feiertag des Meeres, Marken aus Block, gepr. Schmutz. • Sea Day, stamps from souvenir sheet, sign. Schmutz.160,-
2417.№ 9-11 Mi. 22-24 • 1944, Święto Morza, znaczki z Bl.4, gw. Schmutz. • Feiertag des Meeres, Marken aus Block, gepr. Schmutz. • Sea Day, stamps from souvenir sheet, sign. Schmutz.130,-
2418.№ Bl. 5 Mi. Bl. 5 • 1944, Olimpiada, blok, gw. Wiatrowski. • Olympische Block, gepr. Wiatrowski. • Olympic souvenir sheet, sign. Wiatrowski. (Fi. 800)700,-
2419.№ Bl. 7 Mi. Bl. 7 • 1944, Obrona Warszawy, blok, gw. Falkowski. • Verteidigung Warschaus Block, gepr. Falkowski. • Defense of Warsaw souvenir sheet, sign. Falkowski. (Fi. 280)150,-
2420.№ Bl. 7 Mi. Bl. 7 • 1944, Obrona Warszawy, blok, gw. Schmutz. • Verteidigung Warschaus Block, gepr. Schmutz. • Defense of Warsaw souvenir sheet, sign. Schmutz. (Fi. 280)170,-
2421.№ Bl. 8 I Mi. Bl. 8A • 1944, Bitwa pod Warną, blok, ząbk.15 1/2, gw. Schmutz. • Schlacht bei Warna, Block, gez.15 1/2, gepr. Schmutz. • Battle of Varna souvenir sheet, perf. 15 !/2, sign. Schmutz (Fi. 250)140,-
2422.(*)№ Bl. 8 II Mi. Bl. 8B • 1944, Bitwa pod Warną, blok, ząbk.20 1/2, gw. Schmutz. • Schlacht bei Warna, Block, gez.20 1/2, gepr. Schmutz. • Battle of Varna souvenir sheet, perf. 20 !/2, sign. Schmutz. (Fi. 450)260,-
2423.№ Bl. 8 II Mi. Bl. 8B • 1944, Bitwa pod Warną, blok, ząbk.20 1/2, gw. Falkowski. • Schlacht bei Warna, Block, gez.20 1/2, gepr. Falkowski. • Battle of Varna souvenir sheet, perf. 20 !/2, sign. Falkowski (Fi. 350)180,-
2424.№ Bl. 8 II Mi. Bl. 8B • 1944, Bitwa pod Warną, blok, ząbk.20 1/2, gw. Schmutz. • Schlacht bei Warna, Block, gez.20 1/2, gepr. Schmutz. • Battle of Varna souvenir sheet, perf. 20 !/2, sign. Schmutz. (Fi. 350)200,-
2425.(*)№ z Bl. 8 Mi. 42 • 1944, Bitwa pod Warną, znaczek z bloku, gw. Schmutz. • Schlacht bei Warna, Marke aus Block, gepr. Schmutz. • Battle of Varna, stamp from souvenir sheet, sign. Schmutz.120,-
2426.№ Ia • 1944, nalepka Lis,pomarańczowa, gw. Falkowski. • Vignette Fuchs, orange, gepr. Falkowski. • Fox orange label, sign. Falkowski. (Fi. 200)140,-
2427.№ Ia • 1944, nalepka Lis na kopercie, kas..21.XI.44 • Vignette Fuchs auf Umschlag mit Stempel 21.XI.44 • Fox orange label on cover with cachet 21.XI.44. (Fi. 500)320,-
2428.№ Cp.16 • 1944, kartka pocztowa z życzeniami świątecznymi i noworocznymi. • Postkarte mit Weihnachten und Neujahr Wünsche. • Postcard with Christmas and New Year wishes. (Fi. 400)220,-
2429.№ Cp. 1ay • 1943, Święto artylerii, kartka pocztowa, kasowana, gw. Schmutz. • Feiertag der Artillerie, Postkarte, gestempelt, gepr. Schmutz. • Artillery Day, Postcard, used, sign. Schmutz. (Fi. 1500)750,-
2430.№ Cp. 1ax • 1943, Święto artylerii, kartka pocztowa zgięta, kasowana. • Feiertag der Artillerie, Postkarte mit Knick, gestempelt. • Artillery Day, folded postcard, used. (Fi. 350)200,-
2431.№ Cp 5 I + II • 1943, Gołąb, 2 kartki pocztowe, kasowane. • Taube, 2 Postkarten, gestempelt. • Dove, 2 postcards, postal used (Fi. 440)280,-
2432.№ Cp. 6 • 1943, Gołąb, kartka pocztowa, kasowana. • Taube, Postkarte, gestempelt • Dove, postcard, postal used. (Fi. 360)180,-
2433.№ Cp.6x + 22, 23 Mi. 35, 36 + Postkarte • 1944, kartka pocztowa Gołąb z dodatkową frankaturą. Kasownik pierwszego dnia. • Postkarte Taube und zus.. Frankatur mit Ersttagsstempel. • Postcard Dove with additional postage tied by first day cancel. (Fi. 480)240,-
2434.№ Cp 14 • 1944, Kartka pocztowa, Powstanie Styczniowe, kasowana, gw. Kronenberg. • Januar-Aufstand, gestempelte Postkarte, gepr. Kronenberg. • January Uprising, used postcard, sign. Kronenberg. (Fi. 220)130,-
2435.№ Cp 21 + zn.. 29 Mi. 43 + Postkarte • 1945, kartka pocztowa Warszawa, polecona z dodatkową frankaturą i stemplem okolicznościowym. Rzadkość. • Postkarte Warschau als R-Brief mit zus.. Frankatur und Sonderstempel. Selten. • Postcard Warsaw as registered with additional stamp and special cancel. Scarce.250,-
2436.№ 17 Mi. 30 • 1944, zaproszenie ze znaczkiem 5 pf. Herby. • Einladung mit Marke 5 pf. Wappen. • Invitation with stamp 5 pf. Arms.160,-
2437.• 1945,Karta z biblioteki obozowej z 3 stemplami pocztowymi. Gw. Schmutz. • Karte aus Lagerbibliothek mit 3 Poststempeln. gepr. Schmutz. • Card from camp library with 3 postal cancels. sign. Schmutz.200,-
2438.• Przesyłka urzędowa ze stemplem “Opłacono ryczałtem” • Amtlicher Brief mit Stempel -Pauschalzahlung. • Official letter with cachet-global payment.180,-
2439.• Oflag IID Gross-Born. Zbiór znaczków. Gw. Krawczyk, Schmutz. • Oflag IID Gross-Born. Briefmarken Sammlung. gepr. Krawczyk und Schmutz. • Oflag IID Gross-Born. Stamps collection. sign. Krawczyk and Schmutz. (Fi. 8160)4 200,-
2440.(*)№ 1 Mi. 1 • 1944, znaczek Kaplica, stan słaby • Lagerkapelle, schlechte Erhaltung. • Camp chapel, inferior quality. (Fi. 450)200,-
2441.(*)№ 1 Mi. 1 • 1944, znaczek Kaplica, gw. Schmutz. • Lagerkapelle, gepr. Schmutz. • Camp chapel, sign. Schmutz. (Fi. 450)320,-
2442.(*)№ 1 Mi. 1 • 1944, znaczek Kaplica, fotoatest Kronenberg. • Lagerkapelle, Fotoattest Kronenberg. • Camp chapel, photo certificate Kronenberg. (Fi. 450)300,-
2443.№ 1 Mi. 1 • 1944, znaczek Kaplica, fotoatest Kronenberg. • Lagerkapelle, Fotoattest Kronenberg. • Camp chapel, photo certificate Kronenberg. (Fi. 450 +)320,-
2444.(*)№ 2 Mi. 2b • 1944, znaczek Świetlica, gw. Schmutz. • Lager-Versammlungsraum, gepr. Schmutz. • Camp day-room, sign. Schmutz. (Fi. 400)300,-
2445.(*)№ 2 Mi. 2b • 1944, znaczek Świetlica, gw. Schmutz. • Lager-Versammlungsraum, gepr. Schmutz. • Camp day-room, sign. Schmutz. (Fi. 400)320,-
2446.№ 2 Mi. 2b • 1944, znaczek Świetlica, fotoatest Kronenberg. • Lager-Versammlungsraum, Fotoattest Kronenberg. • Camp day-room, photo certificate Kronenberg. (Fi. 400)300,-
2447.(*),**№ 9 Mi. 8 • 1944, znaczek Caritas, 2 odmiany kolorów, gw. Schmutz. • Caritas, 2 Farbentypen, gepr. Schmutz. • Caritas, 2 different colours stamps, sign. Schmutz. (Fi. 550)350,-
2448.(*)№ 8 Mi. 3 • 1944, Okręt wojenny, gw. Schmutz • Kriegsschiff, gepr. Schmutz. • Warship, sign. Schmutz. (Fi. 400)260,-
2449.**№ 7C Mi. 7A • 1944, Scena teatralna, parka narożna,pionowa. Gw. Schmutz. • Theaterszene, senkrechtes Paar aus der rechten Bogenecke. gepr. Schmutz. • Theatre stage, vertical margin pair. sign. Schmutz. (Fi. 300)200,-
2450.№ 4 Mi. 4 • 1944, znaczek Syrena na kartce z grafiką obozową z kasownikiem. Gw. Schmutz. Rzadkość !! • Bildkarte-Lagergraphik frankiert mit Marke, auch Lagerstempel. gepr. Schmutz. Selten !! • Picture card with camp graphic franked by Mermaid stamp, tied by camp date cancel. sign. Schmutz. Scarce !!1 000,-
2451.№ Cp 3 + zn.. 6, 7 Mi. 6, 7 + Postkarte • 1944, Kartka pocztowa Syrena z 2 znaczkami + znaczkiem Oflagu IID, nr 3 wysłana jako list expresowy. Rzadkość. Gw. Schmutz. • Postkarte Sirene mit zus..2 Marken + Marke Mi.4 von Oflag IID verwendet als Expressbrief. Selten. gepr. Schmutz. • Postcard Mermaid with 2 camp stamps and with stamp from Oflag IID as express mail. Scarce. sign. Schmutz.900,-
2452.• Oflag IIE, Neubrandenburg. Zbiór znaczków. Gw. Schmutz. • Oflag IIE, Neubrandenburg. Briefmarken Sammlung. gepr. Schmutz. • Oflag IIE, Neubrandenburg. Stamps collection. sign. Schmutz. (Fi. 4150)3 000,-
2453.№ Cp 2 • 1944, kartka pocztowa Caritas użyta jako zawiadomienie z biblioteki obozowej. • Postkarte Caritas verwendet als Verständigung aus der Lagerbibliothek. • Postcard Caritas used as notification from camp library.150,-
2454.№ Cp 2 • 1944, kartka pocztowa Caritas użyta jako formularz biblioteczny. • Postkarte Caritas verwendet als bibliothekarische Formular. • Postcard Caritas used as library form.150,-
2455.№ Cp 3 • 1944, kartka pocztowa Syrena z kasownikiem “8 KW.1944”. Gw. Schmutz. • Postkarte Sirene mit Lagerstempel “8 KW. 1944”. gepr. Schmutz. • Postcard Mermaid with cancel “8 KW. 1944”. sign. Schmutz.150,-
2456.(*)№ 1azA Mi. 1aB • 1942, Plac obozowy w 4-bloku. • 1942, Lagerplatz, Viererblock. • 1942, camps square in block of 4 stamps. (Fi. 480)320,-
2457.(*)№ 1 bxA Mi. 1bB • 1942, Plac obozowy, gw. Schmutz. • 1942, Lagerplatz, gepr. Schmutz. • 1942, camps square, signed Schmutz. (Fi. 125)100,-
2458.**№ 1 ayC Mi. 1aA • 1942, Plac obozowy, fotoatest Kronenberg. • 1942, Lagerplatz, Fotoattest Kronenberg. • 1942, camps square, photo cert. Kronenberg. (Fi. 260)180,-
2459.**№ 2ayC Mi. 2aA • 1942, Druty, gw. Schmutz. • 1942, Stacheldrachten, gepr. Schmutz. • 1942, Barbed wires, sign. Schmutz. (Fi. 150)120,-
2460.**№ 4byC Mi. 3aA • 1942, Trąbka pocztowa. • 1942, Posthorn • 1942, Posthorn (Fi. 140)120,-
2461.(*)№ 5xC Mi. 3bA • 1942, Trąbka pocztowa, gw. Schmutz. • 1942, Posthorn, gepr. Schmutz. • 1942, Posthorn, sign. Schmutz. (Fi. 240)180,-
2462.№ 6 Mi. 4B • 1942, Wystawa Rybacka, niekatalogowana odmiana oznaczona jako 6 ax1A, gw. Schmutz, R!R! • 1942, Fischer-Austellung, Fischer Katalog unbekannt Abart, gepr. Schmutz. R!R! • 1942, Fishing Exhibition, in this type unknown in Fischer Catalogue. R!R!500,-
2463.(*)№ 7dxC Mi. 5A • 1942, Kaplica obozowa, gw. Schmutz. • 1942, Lagerkapelle, gepr. Schmutz. • 1942, Chapel camp, sign. Schmutz. (Fi. 400)250,-
2464.**№ 8 IayC Mi. 6A • 1943, Góry, gw. Falkowski. • 1943, Gebirge, gepr. Falkowski. • 1943, Mountains, sign. Falkowski. (Fi. 600)300,-
2465.**№ 9yC Mi. 7A • 1943, Wdowa, gw. Schmutz. • 1943, Witwe, gepr. Schmutz. • 1943, Widow, sign. Schmutz. (Fi. 180)120,-
2466.№ 9 x4C Mi. 7A • 1943, Wdowa, fotoatest Kronenberg. • 1943, Witwe, Fotoattest Kronenberg. • 1943, Widow, photo cert. Kronenberg. (Fi. 150)110,-
2467.№ 10 A Mi. 8B • 1943, Menażka, gw. Schmutz. • 1943, Kochgeschirr, gepr. Schmutz. • 1943, Canteen, sign. Schmutz.120,-
2468.**№ 10 yC Mi. 8A • 1943, Menażka, gw. Schmutz. • 1943, Kochgeschirr, gepr. Schmutz. • 1943, Canteen, sign. Schmutz. (Fi. 130)100,-
2469.(*)№ 11cx Mi. 9 • 1943, Wyścigi konne, gw. Schmutz. • 1943, Pferderennen, gepr. Schmutz. • 1943, Horse-races, signed Schmutz. (Fi. 250)150,-
2470.№ 11ay Mi. 9 • 1943, Wyścigi konne, gw. Schmutz. • 1943, Pferderennen, gepr. Schmutz. • 1943, Horse-races, signed Schmutz. (Fi. 160)120,-
2471.№ 11by Mi. 9 • 1943, Wyścigi konne, na pocztówce ze stemplem “Kiermasz obozowy 12-14.XII.43”, gw. Kronenberg • 1943, Pferderennen, auf Postkarte mit Stempel - Lagerbasar 12-14.XII.43. gepr. Kronenberg. • 1943, Horse-races, on postcard with cachet- Camp fair 12-14.XII. 43. sign. Kronenberg. (Fi. 200 +)120,-
2472.(*)№ 13 C Mi. 11A • 1944, Kościół w Miechowie, gw. Schmutz. • 1944, Kirche Miechów, gepr. Schmutz. • 1944, Church in Miechów, sign. Schmutz. (Fi. 200)120,-
2473.**№ 13y C Mi. 11A • 1944, Kościół w Miechowie, gw. Schmutz. • 1944, Kirche Miechów, gepr. Schmutz. • 1944, Church in Miechów, sign. Schmutz. (Fi. 240)150,-
2474.№ 13 C Mi. 11A • 1944, Kościół w Miechowie, gw. Schmutz. • 1944, Kirche Miechów, gepr. Schmutz. • 1944, Church in Miechów, sign. Schmutz. (Fi. 200)120,-
2475.(*)№ 15xC Mi. 13A • 1944, Festiwal muzyki, gw. Schmutz. • 1944, Musikfestspiele, gepr. Schmutz. • 1944, Music festival, signed Schmutz. (Fi. 250)150,-
2476.(*)№ D 1b Mi. P 1 • 1944, znaczek dopłaty Kogut i kury, gw. Schmutz. • 1944, Portomarke Hahn und Hennen, gepr. Schmutz. • 1944, Postage due stamp, Cock and hens, signed Schmutz. (Fi. 160)100,-
2477.• Oflag VIIA, Murnau, zbiór znaczków, gw. Schmutz. • Oflag VIIA, Murnau, Briefmarken Sammlung, gepr. Schmutz. • Oflag VIIA, Murnau, stamp collection, signed Schmutz. (Fi. 8195)4 500,-
2478.(*)№ 1-4 Mi. I - IV Sc. 2.850,- • 1945, Poczta bloku “D” • 1945, Post Block “D” • 1945, Post of barrack “D” (Fi. 2700)2 300,-
2479.№ 4 Mi. IV Sc. 600,- • 1945, Poczta bloku “D”, fotoatest Kronenberg. • 1945, Post Block “D”, Fotoattest Kronenberg. • 1945, Post of barrack “D”, photo cert. Kronenberg. (Fi. 300 +)180,-
2480.(*)№ 8 Mi. VIII Sc. 400,- • 1945, Poczta bloku “D”, fotoatest Kronenberg. • 1945, Post Block “D”, Fotoattest Kronenberg. • 1945, Post of barrack “D”, photo cert. Kronenberg. (Fi. 200)130,-
2481.№ 8 Mi. VIII Sc. 400,- • 1945, Poczta bloku “D”, fotoatest Kronenberg. • 1945, Post Block “D”, Fotoattest Kronenberg. • 1945, Post of barrack “D”, photo cert. Kronenberg. (Fi. 200 +)120,-
2482.• 1945, Poczta bloku “D”, próba nadruku na znaczku Wyzwolenie obozu i stempel z datą wyzwolenia. Gw. Falkowski. • 1945, Post Block “D”, Probe des Aufdruck auf Befreiung des Lagers Marke, auch Stempel mit Datum der Befreiung. gepr. Falkowski. • 1945, Post of barrack “D”, proof of overprint on camp liberation stamp and cachet with liberation date. Signed Falkowski.120,-
2483.№ Bl. 1 Mi. Bl. I • 1945, Poczta bloku “D”, blok Poczta Marszowa z kasownikiem okolicznościowym i podpisem projektanta. Gw. Wiatrowski. • 1945, Post Block “D”, Marschpost Block mit Sonderstempel und Unterschrift des Entwurfer. gepr. Wiatrowski. • 1945, Post of barrack “D”, Marching post souvenir sheet with special cancel and signature of designer. Signed Wiatrowski. (Fi. 3500)2 200,-
2484.№ Bl. 1 Mi. Bl. I • 1945, Poczta bloku “D”, blok Poczta Marszowa z kasownikiem okolicznościowym, bez podpisu projektanta, gw. Schmutz. • 1945, Post Block “D”, Marschpost Block mit Sonderstempel, ohne Unterschrift des Entwurfer. gepr. Schmutz. • 1945, Post of barrack “D”, Marching post souvenir sheet with special cancel without signature of designer. Signed Schmutz. (Fi. 3500)2 600,-
2485.№ 1 - 9 • 1942, Podziemna Poczta Polska, stempel grzecznościowy, stan bardzo dobry,katalog PPF • 1942, Geheime Polnische Post, Gefälligkeitsstempel, gute Erhaltung. • 1942, Secret Polish Post, cancelled to order, very fine quality.1 100,-
2486.(*)№ 1 - 3 • 1943, Tajna Poczta Polska, wydanie do frankowania gazety “Monitor Polski”. Rzadkie ! • 1943, Geheime Polnische Post, Frankatur für Zeitung “Monitor Polski”. Selten! • 1943, Secret Polish Post, postage for newspaper “Monitor Polski”. Scarce ! (Fi. 300)280,-
2487.(*)№ 2 - 3 • 1943, Tajna Poczta Polska, wydanie do frankowania gazety “Monitor Polski”. Parka 1zł + 2zł. Rzadkie ! • 1943, Geheime Polnische Post, Frankatur für Zeitung “Monitor Polski”. Paare 1zł + 2zł. Selten! • 1943, Secret Polish Post, postage for newspaper “Monitor Polski”. Pair 1zł + 2zł. Scarce ! (Fi. 600)600,-
2488.(*)№ 1 • 1943, Tajna Poczta Polska, wydanie do frankowania gazety “Monitor Polski”. 50gr cięty z błędem: przesunięty w górę nominał. Rzadkie ! • 1943, Geheime Polnische Post, Frankatur für Zeitung “Monitor Polski”. 50gr geschnitten mit Abart: Nominalwert nach oben Verschoben. Selten! • 1943, Secret Polish Post, postage for newspaper “Monitor Polski”. 50gr imperforated with error: displaced face value. Scarce !200,-
2489.№ 1 - 3 • 1943, Tajna Poczta Polska, wydanie do frankowania gazety “Monitor Polski”. Rzadkie na wycinkach !! • 1943, Geheime Polnische Post, Frankatur für Zeitung “Monitor Polski”. Selten auf Briefstücke !! • 1943, Secret Polish Post, postage for newspaper “Monitor Polski”. Scarce on pieces !! (Fi. 1350)900,-
2490.• 1943, Tajna Poczta Polska, Blok “Na dozbrojenie”. Rzadki ! • 1943, Geheime Polnische Post, Block “Für Aufrüstung”. Selten! • 1943, Secret Polish Post, Block “For rearmament”. Rare !2 500,-
2491.(*)• 1943, Tajna Poczta Polska, 3 nalepki “Na dozbrojenie”. 50 zł bardzo rzadka. • 1943, Geheime Polnische Post, 3 Vignetten “Für Aufrüstung”. 50 zł sehr selten! • 1943, Secret Polish Post, 3 labels “For rearmament”. 50 zł very scarce!300,-
2492.(*)• 1942, Tajna Poczta Polska, 4 nalepki “Obrona Warszawy”, jedna na wycinku. • 1942, Geheime Polnische Post, 4 Vignetten “Verteidigung der Warschau”, eine auf Briefstück. • 1942, Secret Polish Post, 4 labels “Defense of Warsaw”, one on piece.100,-
2493.• Tajna Poczta Polska, zbiór znaczków i nalepek. • Geheime Polnische Post, Briefmarken und Vignetten Sammlung. • Secret Polish Post, stamps and labels collection. (Fi. 2820)2 100,-
2494.• 1942, Bon-cegiełka “Dar narodowy na uzbrojenie” z kasownikiem okolicznościowym. Faksymile. • 1942, Gutschein-Beitrag “Für Bewaffnung” mit Sonderstempel und Faksimile. • 1942, Coupon “Fonds for arming” with special cancel. Facsimile.400,-
2495.(*)• 2 nalepki pomocy więźniom w formie znaczków pocztowych 10 i 20 zł. • 2 Vignetten “Hilfe für Gefangenen” in Markenform, Werten 10 und 20 zł. • 2 Labels “Help for Prisoners” in stamps form, values 10 and 20 zł.150,-
2496.**№ I - X Sc. 2.500,- • Znaczki GG Hitler z nadrukiem pionowym”Poczta Polowa, 1-VIII-1944, Warszawa”, tzw.Wydanie Embicza, nie wprowadzone do obiegu, gw. Krawczyk. • Freimarken GG Hitler mit senkrechtem Aufdruck “Poczta Polowa, 1-VIII-1944, Warszawa”, sogenant Embicz Ausgabe, nicht ausgegeben, gepr. Krawczyk. • Stamps GG Hitler with vertical overprint “Poczta Polowa, 1-VIII-1944, Warszawa”, so-called Embicz issue, unissued, signed Krawczyk. (Fi. 5000)3 500,-
2497.№ GG 74 Mi. GG 74 • Znaczek GG Hitler 10 gr bez nadruku skasowany stemplem powstańczym “A.K. NA BARYKADACH 09-8.1944, J.”. Gw. Krawczyk, Petriuk. Fotoatest Schmutz. • Warschau Post während des Aufstandes, GG Marke Hitler 10 gr ohne Aufstandsaufdruck entwertet mit “A.K. NA BARYKADACH 09-8. 1944, J.”. gepr. Krawczyk, Petriuk. Fotoattest Schmutz. • Warsaw Uprising, GG stamp Hitler 10 gr without uprising overprint tied by “A.K. NA BARYKADACH 09-8.1944, J.”. sign. Krawczyk, Petriuk. Photo certificate Schmutz.500,-
2498.**,(*)№ 113-118 Sc. 2.300,- • 1944, Poczta polowa AK, 6 znaczków, stan bardzo dobry. Gw. Falkowski. • 1944, Feldpostmarken AK, 6 Werten, in Luxuserhaltung, gepr. Falkowski. • 1944, AK Fieldpost stamps, 6 pieces, very fine, signed Falkowski. (Fi. 4600)3 000,-
2499.№ 113-117 • Powstańcza kartka, nakład 50 szt, ofrankowana kpl serią ze stemplami: okrągły “POCZTA POLOWA, WARSZAWA” i “POCZTA POLOWA/ 1-VIII-1944/ WARSZAWA”. Gw. Korszeń. • Aufstanden Postkarte, Auflage nur 50 Stück, 5 Marken in verschiedenen Farben mit Ringstempel “POCZTA POLOWA, WARSZAWA” und “POCZTA POLOWA/ 1-VIII-1944/ WARSZAWA”. gepr. Korszeń. • Warsaw Uprising set, 5 pieces on fieldpost card, edition 50 cards only, with cachets: “POCZTA POLOWA, WARSZAWA” und “POCZTA POLOWA/ 1-VIII-1944/ WARSZAWA”. Signed Korszeń. (Fi. 6500)3 500,-
2500.№ WCp 9 Mi. GG P12 • Karta pocztowa GG Cp 9 z powstańczym nadrukiem i stemplem grzecznościowym powstańczej poczty harcerskiej typ 3, gw. Korszeń. • GG Postkarte mit Aufstanden Aufdruck, auch Gefälligkeitsstempel der Pfadfinderpost, gepr. Korszeń. • GG postcard with uprising overprint tied by scout’s, uprising cancel, complimentary postmark. Signed Korszeń. (Fi. 1600)1 000,-
2501.• List poczty polowej z treścią ostemplowany 11.9.1944. Cenzura nr 8. Gw. Korszeń. • Feldpostbrief mit Inhalt vom 11.9.1944, auch Zensurstempel No. 8. gepr. Korszeń. • Fieldpost letter with content tied 11.9.1944, also censor cachet No. 8, signed Korszeń. (Fi. 4500)1 800,-
2502.• List powstańczy, stemple poczty harcerskiej Powstania Warszawskiego, typ 20. • Aufstandsbrief mit Pfandfinderpoststempelndes Warchauer Aufstandes, Type 20 • Uprising letter with scout’s Warsaw uprising postmark, type 20.1 350,-
2503.• List powstańczy z treścią, stempel poczty harcerskiej Powstania Warszawskiego, typ 7, numerator 00390, cenzura 10, typ 5. Fotoatest i gw. Walisch. • Aufstandsbrief mit Inhalt,Pfandfinderpoststempel des Warchauer Aufstandes, Type 7, Numerator 00390, Zensur 10, Type 5. Fotoattest und gepr. Walisch. • Uprising letter with content, scout’s Warsaw uprising postmark, type 7, numberer 00390, censor 10, type 5, photo cert and signed Walisch.2 800,-
2504.• List powstańczy, stempel poczty harcerskiej Powstania Warszawskiego, typ 3, parafka cenzora “cenzurowano”. Gw. Perzyński, Schmutz. • Aufstandsbrief mit Pfandfinderpoststempel des Warchauer Aufstandes, Type 3, handschriftliche Zensur, gepr. Perzyński, Schmutz. • Uprising letter with scout’s Warsaw uprising postmark, type 3, handstruck censor marking. Signed Perzyński, Schmutz.2 500,-
2505.• 1945, Miejscowa przesyłka urzędowa do Polskiego Czerwonego Krzyża w Paryżu. • 1945, Dienst-Ortsbrief an das Polnische Rote Kreuz in Paris. • 1945. Local, official cover to Polish Red Cross in Paris.200,-
2506.• Wojsko Polskie we Francji. Ministerstwo Spraw Wojskowych. List z Thenetan 3.4.40 do Paryża 10.4.1940. Gw. Bojanowicz. • Polnische Armee in Frankreich. Militärministerium. Brief aus Thenetan 3.4.40 nach Paris 10.4.1940. gepr. Bojanowicz. • Polish Army in France. War Ministry. Letter from Thenetan 3.4.40 to Paris 10.4.1940. Signed Bojanowicz.150,-
2507.• Wojsko Polskie we Francji. List z obozu w Coetquidan 3.1.1940 do Brevannes, Francja. • Polnische Armee in Frankreich. Brief aus dem Lager in Coetquidan 3.1.1940 nach Brevannes, Frankreich. • Polish Army in France. Letter from camp in Coetquidan 3.1.1940 to Brevannes, France.160,-
2508.• Wojsko Polskie we Francji. Piękna kartka z obozu w Coetquidan 3.4.1940 do Paryża. • Polnische Armee in Frankreich. Schöne Karte aus dem Lager in Coetquidan 3.4.1940 nach Paris. • Polish Army in France. Beautiful card from camp in Coetquidan 3.4.1940 to Paris.320,-
2509.• Wojsko Polskie we Francji, 1 Dyw.Piechoty. Piękna kartka z obozu w Coetquidan 11.1.1940 • Polnische Armee in Frankreich. 1 Infanteriedivision. Schöne Karte aus dem Lager in Coetquidan 11.1.1940 • Polish Army in France. 1 Infantry Division. Beautiful card from camp in Coetquidan 11.1.1940400,-
2510.• Wojsko Polskie we Francji. Piękna kartka z obozu w Coetquidan 29.3.1940 • Polnische Armee in Frankreich. Schöne Karte aus dem Lager in Coetquidan 29.3.1940. • Polish Army in France. Beautiful card from camp in Coetquidan 29.3.1940400,-
2511.• Wojsko Polskie we Francji. List ze Szkoły Oficerów w Loudec do polskiego Ministerstwa Spraw Wojskowych w Paryżu 12.4.40. • Polnische Armee in Frankreich. Brief der polnischen Offiziersschule Loudec an das polnische Militärministerium in Paris 12.4.40. • Polish Army in France. Letter from Military College Loudec to War Ministry in Paris 12.4.40.200,-
2512.• Wojsko Polskie we Francji. Oficjalne dziurkowania znaczków francuskich “WP”|Wojsko Polskie|, 3 szt. • Polnische Armee in Frankreich. Offizielle Durchlöchung franz. Marken “WP” |Polnische Armee|, 3 Stücke. • Polish Army in France. Official perfaration French stamps “WP” |Polish Army|, 3 pieces.300,-
2513.• List urzędowy Polskiej Wojskowej Misji Likwidacyjnej w Paryżu “F.M.” do Colombes 5.I.1948. • Dienstbrief aus der Polnischen Militär-Liquidationskommission in Paris “F.M.” nach Colombes 5.I.1948. • Official letter from Polish Army Clearing Committee in Paris “F.M.” to Colombes 5.I.1948.130,-
2514.**№ 338 A - H Mi. 360-67 Sc. 180,- + • Wydanie Rządu na Emigracji w 4-blokach narożnych. • Ausgabe des Exil-Regierung in London. Viererblockensatz aus der Bogenecken. • Issue by Exile Government in London. Corner blocks set of 4. Sc. 3K 1-8 (Fi. 180 +)110,-
2515.**№ 338 I - O Mi. 368-75 Sc. 88,- + • Wydanie Rządu na Emigracji w 4-blokach z marginesem. • Ausgabe des Exil-Regierung in London. Rand-4er-Blocksatz. • Issue by Exile Government in London. Blocks set of 4 with margin. Sc. 3K 9-16 (Fi. 160 +)100,-
2516.**№ N 338 Mi. 374 • Wydanie Rządu na Emigracji. 1Zł, Rozkręcanie torów kolejowych przez partyzantów. Próba. Kolor brązowy. Najlepszy polski walor do tematyki kolejowej !! • Ausgabe des Exil-Regierung in London. 1 Zł, Partisanen demontiert Eisenbahnschienen. Probedruck in bronzen. Rarität für Eisenbahn Motivsammleren !! • Issue by Exile Government in London. 1 Zł, Partisans disassemble rails, Sc 3K15. Proof in bronze colour. The best Polish stamp for railway topic collector. Rare !!650,-
2517.**№ N 338 Mi. 374 • Wydanie Rządu na Emigracji. 1Zł, Rozkręcanie torów kolejowych przez partyzantów. 2 numerowane próby w kolorze brązowym i oliwkowo-czarnym. Najlepsze polskie walory do tematyki kolejowej !! • Ausgabe des Exil-Regierung in London. 1 Zł, Partisanen demontiert Eisenbahnschienen. 2 Probedrucken in bronzen und olivscharzen. Rarität für Eisenbahn Motivsammleren !! • Issue by Exile Government in London. 1 Zł, Partisans disassemble rails, Sc 3K15. 2 proofs in bronze and olive black colours. The best Polish stamps for railway topic collector. Rare !!1 250,-
2518.**№ 338 P-T Mi. 376-79 Sc. 320,- + • Wydanie Rządu na Emigracji. Monte Cassino w czworoblokach z marginesem. • Ausgabe des Exil-Regierung in London. Monte Cassino. Rand-4er-Blocksatz. • Issue by Exile Government in London. Monte Cassino. Blocks set of 4 with margin. Sc 3K 17-20 (Fi. 880 +)600,-
2519.№ B 338 / 3x / Mi. 361 / 3x / • Kartka pocztowa z ORP”Wilk” do Henlow 1.APR.42. Cenzura wojskowa. Z obiegu pocztowego • Postkarte aus des U-Boot “Wilk” nach Henlow 1.APR. 42., postalisch beförderte. Militärzensur • Postcard from submarine “Wilk” to Henlow 1.APR.42 with military censor. Franked by Sc. 3K2 / 3x /120,-
2520.• List polecony nadany z ORP “Wilk” 3.V.1945. Datownik agencji poczt. nr 27. Stempel odbiorczy Manchester 18 May 45. Z obiegu pocztowego, frankatura zgodna z taryfą. • R-Brief aus des U-Boot “Wilk” 3.V.1945 mit Poststellestempel Nr. 27. Ankunftstempel Manchester 18 May 45. Postalisch beförderte. Frankierte mit entsprechenden Posttarif. • Registered letter from submarine “Wilk” 3.V.1945 with ship’s post office cachet No. 27. Arrival cancel Manchester 18 May 45. Mail used. Franked with tariff of post.150,-
2521.№ C 338 Mi. 362 • List polecony nadany z ORP “Wilk” 3.V.1945. Frankatura 4-blok zn.. 25 gr z marginesami. Z obiegu pocztowego, frankatura zgodna z taryfą. • R-Brief aus des U-Boot “Wilk” 3.V.1945. Fankiert mit Rand-4er Block, Marke 25 gr. Postalisch beförderte. Frankierte mit entsprechenden Posttarif. • Registered letter from submarine “Wilk” 3.V.1945. Franked by block of 4 stamps Sc. 3K3 with margin. Mail used. Franked with tariff of post.150,-
2522.№ I 338 / 5x/, Ł 338 Mi. 368 / 5x/, 372 • List polecony nadany z ORP “Wilk” 3.V.1945 do Caniston 18.MY.45. Z obiegu pocztowego, frankatura zgodna z taryfą. • R-Brief aus des U-Boot “Wilk” 3.V.1945 nach Caniston 18.MY.45. Postalisch beförderte. Frankierte mit entsprechenden Posttarif. • Registered letter from submarine “Wilk” 3.V.1945 to Caniston 18.MY.45 franked by Sc 3K9 x 5 and 3K13. Franked with tariff of post.150,-
2523.№ 338 I x 4, 338 JK Mi. 368 x 4, 369-70 • List polecony nadany z ORP “Wilk” 3.V.1945. Agencja pocztowa nr 27 • R-Brief aus des U-Boot “Wilk” 3.V.1945. Poststelle Nr. 27 • Registered letter from submarine “Wilk” 3.V.1945. Ship’s post office No. 27. Franked with Sc 3K9 x 4, 3K10-11.180,-
2524.№ 338 I x 2, 338 JKL Mi. 368 x 2, 369-71 • List polecony nadany z ORP “Wilk” 19.XII.1944 do Londynu. Z obiegu pocztowego, frankatura zgodna z taryfą. • R-Brief aus des U-Boot “Wilk” 19.XII.1944 nach London. Postalisch beförderte. Frankierte mit entsprechenden Posttarif. • Registered letter from submarine “Wilk” 19.XII.1944 to London. Franked with tariff of post by Sc.3K9 x 2, 3K 10-12.180,-
2525.№ 338 K, Ł Mi. 370, 372 • List polecony nadany z ORP “Wilk” 3.V.1945. Datownik agencji pocztowej nr 27. Frankatura zgodna z taryfą. • R-Brief aus des U-Boot “Wilk” 3.V.1945. Poststellestempel Nr. 27. Frankierte mit entsprechenden Posttarif. • Registered letter from submarine “Wilk” 3.V.1945. Ship’s post office cachet No. 27. Franked with tariff of post by Sc 3K11, 3K13.180,-
2526.• List polecony nadany z ORP “Wilk” 3.V.1945. Agencja pocztowa nr 27. Frankatura zgodna z taryfą. • R-Brief aus des U-Boot “Wilk” 3.V.1945. Poststelle Nr. 27. Frankierte mit entsprechenden Posttarif. • Registered letter from submarine “Wilk” 3.V.1945. Ship’s post office No. 27. Franked with tariff of post.250,-
2527.• List polecony nadany z ORP “Wilk” 2.V.1945. Agencja pocztowa nr 27. Frankatura zgodna z taryfą + 10%. • R-Brief aus des U-Boot “Wilk” 2.V.1945. Poststelle Nr. 27. Frankierte mit entsprechenden Posttarif. 10%. • Registered letter from submarine “Wilk” 2.V.1945. Ship’s post office No. 27. Franked with tariff of post + 10%.300,-
2528.№ N 338 Mi. 374 • List polecony nadany z ORP “Wilk” 3.V.1945. Agencja pocztowa nr 27. Frankatura zn.. 1 Zł, rozkręcanie torów kolejowych przez partyzantów. • R-Brief aus des U-Boot “Wilk” 3.V.1945. Poststelle Nr. 27. Frankierte mit 1 Zł Marke, Partisanen demontiert Eisenbahnschienen. • Registered letter from submarine “Wilk” 3.V.1945. Ship’s post office No. 27. Franked with Sc 3K15, 1 Zł, Partisans disassemble rails.180,-
2529.№ 338 P-T Mi. 376-79 • Wydanie Rządu na Emigracji. Monte Cassino, na kopercie z kasownikiem pierwszego dnia obiegu. FDC. • Ausgabe des Exil-Regierung in London. Monte Cassino auf Brief mit Ersttagsstempel. FDC. • Issue by Exile Government in London. Monte Cassino on cover with first day cancel. Sc 3K 17-20. FDC. (Fi. 350)280,-
2530.№ 338 P-T Mi. 376-79 • Wydanie Rządu na Emigracji. Monte Cassino z kasownikiem pierwszego dnia obiegu 27.VI.1944. FDC. • Ausgabe des Exil-Regierung in London. Monte Cassino mit Ersttagsstempel 27.VI.1944. FDC. • Issue by Exile Government in London. Monte Cassino Sc 3K 17-20 with first day cancel 27.VI.1944. FDC. (Fi. 350)200,-
2531.№ 338 P-T Mi. 376-79 • Wydanie Rządu na Emigracji. Monte Cassino, na liście poleconym z kasownikiem pierwszego dnia obiegu. Stempel agencji pocztowej nr 25. • Ausgabe des Exil-Regierung in London. Monte Cassino auf R-Brief mit Ersttagsstempel, neben Poststelle Nr. 25. • Issue by Exile Government in London. Monte Cassino Sc 3K 17-20 with first day cancel. Ship’s post office No. 25. (Fi. 350)200,-
2532.№ U 338 • „Powstanie Warszawskie” na okrętowym z obiegu, 3 II 1945, cenzura • 3 II 1945, Warschauer Aufstand Ausgabe. Reko-Marinefeldpost, Ersttag mit Schiff-u. Zensurstempeln. Nach London • “Warsaw Uprising” stamp, Polish Navy post office 3 II 1945, British censor marks (Fi. 150)120,-
2533.• 1943, List z Holenderskiej Brygady “Princess Irene”. Nalepka i stemple polskiej poczty polowej. • 1943, Brief aus der niederländische Brigade “Princess Irene”. Vignette und Stempeln polnische Feldpost. • 1943, Letter from dutch Brigade “Princess Irene”. Label and cachets Polish field post.120,-
2534.• Polskie Siły Zbrojne w Wlk.Brytanii. Marynarka wojenna. Nalepka dla poczty wojskowej ze stemplem “Komenda Morska Południe”. Bardzo rzadka ! • Polnische Truppen in England. Kriegsmarine. Feldpostzettel mit Stempel: Seekommandatur-Süd. Sehr selten ! • Polish Forces in England. Very interesting military post label with cancel: South, Naval Headquarters. Scarce !240,-
2535.**• Polska Poczta Polowa na Środkowym Wschodzie. Wydanie na rzecz sierot wojennych. 8 ząbkowanych nalepek w formie Krzyża. • Polnische Feldpost in Mittel-Ostasien. Ausgabe für Kriegswaisen. 8 gez. Vignetten mit Zf, als bzw. Kreuz. • Polish fieldpost in Middle, East. Issue for war orphans. 8 perf labels, gutter pair, in cross form.130,-
2536.**• Polska Poczta Polowa na Środkowym Wschodzie. Wydanie na rzecz sierot wojennych. 8 ciętych nalepek. • Polnische Feldpost in Mittel-Ostasien. Ausgabe für Kriegswaisen. 8 ungez. Vignetten mit Zf. • Polish Fieldpost in Middle, East. Issue for war orphans. 8 imperf labels, gutter pair strip.1 100,-
2537.• II Wojna Św., nalepki zabezpieczające Polskiej Poczty Polowej Nr 1 [I-go Korpusu], 140 szt. • II Weltkrieg, Verschlussetikette der Polnischen Feldpost Nr. 1, [I Polnisches Korps], 140 Stücke. • World War, II adhesive closed labels of Polish Field Post No. 1 [I Polish Army Corps], 140 pieces.1 000,-
2538.**• Polskie Siły Zbrojne w Wlk.Brytanii. Nalepki propagandowe • Polnischen Truppen in England. Propagandavignetten • Polish Forces in England. Propaganda labels120,-
2539.**• Polskie Centrum Informacyjne w Nowym Jorku. 4-blok nalepek propagandowych. • Polnische Informationszentrum in N.Y. Propagandavignetten. Viererblock. • Propaganda labels of Polish Information Center in N.Y., Block of 4.120,-
2540.**• Polski Narodowy Komitet w USA. 4-blok nalepek propagandowych. • Polnische Komitee in USA. Propagandavignetten. Viererblock. • Propaganda labels of Polish National committee in USA, Block of 4.120,-
2541.• List do polskiego obozu opiekuńczego w Abercorn, Rodezja. Stempel nadawczy “Poczta polowa,133, 18.VII.45”. Stemple polskiego i 2 angielskich cenzorów. • Brief an den polnischen Flüchtlingslager in Abercorn, Rhodesien. Aufgabestempel “Poczta polowa,133, 18.VII.45”, sowie 2 britischer und 1 polnischen Zensurstempeln. • Letter to Polish refugee camp in Abercorn, Rhodesia. Sender cachet “Poczta polowa,133, 18.VII.45”. Polish and 2 British censor marks.200,-
2542.№ Mi. FEU 2 • List polecony do polskiego obozu opiekuńczego w Abercorn, Rodezja. Stempel nadawczy “Poczta polowa,116,12.XII.43”. Stemple polskiego i angielskiego cenzora. • R-Brief polnische Flüchtlingslager in Abercorn, Rhodesien. Aufgabestempel “Poczta polowa,116, 12.XII.43”, sowie britischer und polnischen Zensurstempeln. • Registered letter to Polish refugee camp in Abercorn, Rhodesia. Sender cachet “Poczta polowa,116, 12.XII.43”. Polish and British censor marks.150,-
2543.• Lotniczy ze znaczkiem brytyjskich Indii do Szkocji. Stempel polskiej poczty polowej nr 57. • Luftfeldpostbrief mit Britisch Indien - Marke nach Schottland. Polnisch Feldpoststempel Nr. 57. • Air, fieldpost franked by British India stamp to Scottland. Polish fieldpost mark No. 57.150,-
2544.№ Mi. FEU 2 • List polecony do polskiego obozu opiekuńczego w Abercorn, Rodezja. Stempel nadawczy “Poczta polowa,116, 14.XII.43”. Stemple polskiego i angielskiego cenzora. • R-Brief polnische Flüchtlingslager in Abercorn, Rhodesien. Aufgabestempel “Poczta polowa,116, 14.XII.43”, sowie britischer und polnischen Zensurstempeln. • Registered letter to Polish refugee camp in Abercorn, Rhodesia. Sender cachet “Poczta polowa,116, 14.XII.43”. Polish and British censor marks.150,-
2545.№ Mi. FEU 2 • List polecony do polskiego obozu opiekuńczego w Abercorn, Rodezja. Stempel nadawczy “Poczta polowa,116, 21.XII.43”. Stemple polskiego i angielskiego cenzora. • R-Brief an den Polnischen Flüchtlingslager in Abercorn, Rhodesien. Aufgabestempel “Poczta polowa,116, 21.XII.43”, sowie britischer und polnischen Zensurstempeln. • Registered letter to Polish refugee camp in Abercorn, Rhodesia. Sender cachet “Poczta polowa,116, 21.XII.43”. Polish and British censor marks.200,-
2546.• List do polskiego obozu opiekuńczego w Teheranie. Stempel nadawczy “Poczta polowa,113, 21.III.43”. Stempel polskiego cenzora nr 112. • Brief polnische Flüchtlingslager in Teheran. Aufgabestempel “Poczta polowa,113, 21.III.43”, sowie mit polnischen Zensurstempeln Nr. 112. • Letter to Polish refugee camp in Tehran. Sender cachet “Poczta polowa,113, 21.III.43”. Polish censor marked nr. 112.150,-
2547.• List polecony do polskiego obozu opiekuńczego w Ahwazie, Iran. Stempel nadawczy “Poczta polowa,116, 22.VII.43”. Stemple polskiego i angielskiego cenzora. Przeadresowana do Karaczi, Indie. • R-Brief polnischen Flüchtlingslager in Ahwaz, Iran und weiter nach Karaczi, Indien nachgesandt. Aufgabestempel “Poczta polowa,116, 22.VII.43”, sowie britischer und polnischen Zensurstempeln. • Registered letter to Polish refugee camp in Ahwaz, Iran and readressed to Karachi, India. Sender cachet “Poczta polowa, 116, 22.VII.43”. Polish and British censor marks.200,-
2548.• 1945, polecony do Palestyny. Stemple poczty polowej Nr 104 i 133. Wiele innych interesujących stempli. • 1945, R-Brief nach Palästina. Feldpoststempeln Nr 104 und 133. Viele andere, interessante Stempeln. • 1945, registered letter to Palestine. Fieldpost marked No. 104 and 133. Others interesting cachets.180,-
2549.• Koperta z Kirkuku, Irak do Polskiej Delegacji w Nairobi. Stempel Poczty Polowej 23.III.1943. Cenzury 112 i 217. Brytyjska zalepka cenzury. • Brief aus Kirkuk, Irak an die polnische Delegation in Nairobi. Feldpoststempel 23.III. 1943, sowie Zensuren 112 und 217. Klebezettel der britischer Zensur. • Letter from Kirkuk, Iraq to Polish delegation in Nairobi. Fieldpost cached 23.III.1943. Censors No. 112 and 217. British censor seals.120,-
2550.№ Mi. LF 1 • Koperta lotnicza z Kingston, Anglia do Polskiego Obozu Uchodźców w Valivade-Kolhapur, Indie. • Luftpostfaltbrief aus Kingston, England nach polnische Flüchtlingslager in Valivade-Kolhapur, Indien. • Stamped air cover from Kingston, England to Polish refugee camp in Valivade-Kolhapur, India.250,-
2551.• Poczta polowa No. 102, 5.X.45 do PCK w Teheranie, Iran. Na rewersie stempel odbiorczy “No 107, 10 OCT.45” • Feldpost No. 102, 5.X.45 polnische Rote Kreuz in Teheran, Iran. Rückseitig mit Ankunftstempel “No 107, 10 OCT.45” • Fieldpost No. 102, 5.X.45 to Polish Red Cross in Teheran, Iran. On rewerse receipt cancel “No 107, 10 OCT.45”120,-
2552.• polecony, lotniczy, Poczta polowa No 123, 6.V.46 + Główna Poczta Polowa 9.V.46 do Nowego Jorku 5.17.1946. • R-Luftpost, Feldpost No 123, 6.V.46 + Feld-Hauptpost 9.V.46 nach New York 5.17.1946. • Registered, air mail. Fieldpost No 123, 6.V.46 + central fieldpost 9.V.46 to New York 5.17.1946.120,-
2553.• Najsłynniejszy i najrzadszy kasownik poczty polowej Brygady Strzelców Karpackich 111A, 23.VII.43. Na froncie odznaka Australijskich Wojsk. Kartka wysłana do R. Wagnera, autora monografii Polskiej Poczty Polowej. • Bildkarte mit Aufgabestempel: Feldpost 111A, 23.VII.43 | Stempel des Gebirgsjägerbrigade RRR !|, Vorderseitig mit Abzeichen der australischen Armee. • Picture card with cancel of Carpathian Fusiliers Brigade |Fieldpost 111A, 23.VII.43| RRR !, on front card is award of Australian Military Forces.1 000,-
2554.• List polskiego lotnika z RAF-u, Poczta polowa Nr 127, 30.VII.1946 do Wiednia. Stempel cenzury sowietskich wojsk okupacyjnych. • Brief an einen polnischen Pilot des RAF, Feldpost Nr 127, 30.VII.1946 nach Wien mit sowjetischer Besatzungstruppen Zensurstempel. • Letter of Polish pilot from RAF, fieldpost No 127, 30.VII.1946 to Vienna with Soviet censor marking of Soviet occupation army.120,-
2555.• Od 1941 do 1945 specjalne formularze z życzeniami były mikrofilmowane. Po przewiezieniu do miejsca docelowego powiększane i dostarczane żołnierzom. Lotniczy formularz poczty polowej z Polskich Sił Zbrojnych w Szkocji do Włoch. • Ab 1941 bis 1945 wurden besondere Glückwunsche auf Mikrofilm verkleinert. Ankunft im Bestimmungsland wieder vergrössert und verschickt. Foto-Luftfeldpost polnische Armee in Schottland nach Italien. • From 1941 to 1945 special form with wishes were microfilmed. Next, were transported to place of destination, enlarged and were delivered to soldiers. Air photo mail from Polish Forces in Scotland to Italy.200,-
2556.• Od 1941 do 1945 specjalne formularze z życzeniami były mikrofilmowane. Po przewiezieniu do miejsca docelowego powiększane i dostarczane żołnierzom. Lotniczy formularz poczty polowej ze Szkocji do Włoch upamiętniający walki wojsk polskich w Narwiku. • Ab 1941 bis 1945 wurden besondere Glückwunsche auf Mikrofilm verkleinert. Ankunft im Bestimmungsland wieder vergrössert und verschickt. Foto-Luftfeldpost aus Schottland nach Italien mit Erinner den Einsatz polnischer Streitkräfte in Narvik. • From 1941 to 1945 special form with wishes were microfilmed. Next, were transported to place of destination, enlarged and were delivered to soldiers. Air photo mail from Scotland to Italy. Memories about battle of Polish Forces in Narvik, Norge.300,-
2557.• Airgraph z okienkową kopertą z Wielkiej Brytanii. • Airgraph mit Fensterumschlag aus Grossbritannien. • Airgraph with window envelope from Great Britain. (Fi. 220)180,-
2558.• Airgraph. Wielka Brytania. • Airgraph aus Grossbritannien. • Airgraph from Great Britain.150,-
2559.**,*№ 1 Mi. 1 Sc. 1.800,- • 1942, Dojdziemy, arkusz drukarski 6 zn.. , 3 parki tete-beche, jedna z podlepką. Gw. Petriuk, Schmutz. • 1942, kompletter Originalbogen mit 6 Marken, 3 Kehrdruckpaare, eine Paar mit Falz, gepr. Petriuk, Schmutz. • 1942, complete sheet of 6 stamps, 3 inverted pairs, one is hinged. Signed Petriuk, Schmutz. (Fi. 3500)2 700,-
2560.№ 1 Mi. 1 • 1942, koperta ze zn.. Dojdziemy. Stempel okrągły i podłużny Głównej Poczty Polowej w Jangi Jul. • 1942, Marke auf Umschlag entwertet mit zweizeilige und Ringstempeln des Feld-Hauptpostamt in Jangi Jul. • 1942, stamp on cover tied by 2 ring and linear cachets of Central Field Post Office in Jangi Jul.600,-
2561.№ 1 Mi. 1 • 1942, Dojdziemy, próba czerwonobrązowa w parce, fotoatest Falkowski. • 1942, Probedruck in rot/bronze, Kehrdruckpaar, Fotoattest Falkowski. • 1942, proof of colour in red/bronze, inverted pair, photo certificate Falkowski.1 500,-
2562.№ 1 Mi. 1 • 1942, Dojdziemy, próba, pasek 3 znaczków, fotoatest Falkowski. • 1942, Probedruck, Dreierstreifen, Fotoattest Falkowski. • 1942, proof, strip of 3 stamps, photo cert.Falkowski.960,-
2563.(*)№ 1 Mi. 1 • 1942, Dojdziemy, próba, pasek 3 znaczków ze stemplem “ GŁÓWNA POCZTA POLOWA SIŁ ZBROJNYCH W ZSRR”. Gw. Schmutz. • 1942, Probedruck, Dreierstreifen mit Stempel: Feld-hauptpostamt des Truppen in Sowjetunion. gepr. Schmutz. • 1942, proof, strip of 3 stamps with cancel: Central Field Post Office of Forces in Soviet Union. Signed Schmutz.1 500,-
2564.№ 1 Mi. 1 • 1942, Dojdziemy, Próba, 4 znaczki w tym 1 parka tete-beche, gw. Schmutz. • 1942, Probedruck, 4 Marken, darin Kehrdruckpaar, gepr. Schmutz. • 1942, proof, 4 stamps with one inverted pair. Signed Schmutz. (Fi. 4500)1 500,-
2565.№ 1 Mi. 1 • 1942, Dojdziemy, Próba na bibule, gw. Perzyński + “Pocztowy znaczek pamiątkowy” • 1942, Probedruck auf dünnes Papier. gepr. Perzyński. + “Postalische Sondermarke” • 1942, proof on blotting-paper, signed Perzyński. + “ postal, special stamp”250,-
2566.• 1942, Znaczek nie dopuszczony do obiegu 50 k, Próba w kolorze granatowym,parka tete-beche, gw. Schmutz. • 1942, Nicht ausgegebene Marke 50 k, Probedruck in dunkelblau, Kehrdruckpaar, gepr. Schmutz. • 1942, Proof of unissued stamp 50 k in navy blue colour, inverted pair, signed Schmutz.1 500,-
2567.(*)• 1942, Znaczek nie dopuszczony do obiegu 50 k, Próba, gw. Schmutz. • 1942, Nicht ausgegebene Marke 50 k, Probedruck, gepr. Schmutz. • 1942, Proof of unissued stamp 50 k, signed Schmutz.850,-
2568.• 1942, Znaczek nie dopuszczony do obiegu 50 k, Próba w kolorze zielononiebieskim na żółtym papierze, parka tete-beche, gw. Schmutz. • 1942, Nicht ausgegebene Marke 50 k, Probedruck in grünblau auf gelbem Papier, Kehrdruckpaar, gepr. Schmutz. • 1942, Proof of unissued stamp 50 k in greenblue on yellow paper, inverted pair, signed Schmutz.1 700,-
2569.• 1942, Znaczek nie dopuszczony do obiegu 50 k, odbitka ze skasowanej kliszy, parka tete-beche, gw. Falkowski. • 1942, Nicht ausgegebene Marke 50 k, Abdruck aus annulierte Matrize, Kehrdruckpaar, gepr. Falkowski. • 1942, Unissued stamp 50 k, copy from annulated matrix, inverted pair, signed Falkowski.200,-
2570.• 1942, Znaczek nie dopuszczony do obiegu 50 k, odbitka ze skasowanej kliszy, 3 znaczki w tym parka tete-beche, gw. Falkowski. • 1942, Nicht ausgegebene Marke 50 k, Abdruck aus annulierte Matrize, 3 Marken, darin Kehrdruckpaar, gepr. Falkowski. • 1942, Unissued stamp 50 k, copy from annulated matrix, 3 stamps with inverted pair, signed Falkowski.300,-
2571.№ Mi. 684 • 1942, Znaczek ZSRR na klapie listu ostemplowany “D.TWO.POL.SIŁ. ZBR w ZSRR”. Fotoatest Schmutz. • 1942, Sowjetische Marke auf Briefklappe entwertet mit Zweikreisstempel der Polnischen Armee in Sowjetunion. Fotoattest Schmutz. • 1942, Soviet stamp on cover flap tied by Polish Forces in Soviet Union cachet. Photo certificate Schmutz.1 500,-
2572.• Radziecka kartka pocztowa wysłana z Rejonu Łozowskiego, Kazachstan 1.12.41 do Tocka, VI Dywizja Piechoty W.P. Ciekawe świadectwo historii. • Sowjetische Postkarte aus Łozowski Bezirk, Kasachstan 1.12.41 nach Tock, VI Infanteriedivision der Polnischen Truppen. Interessante Zeitdokument. • Soviet postcard from Łozowski District, Kazakhstan 1.12.41 to Tock, VI Infantry Division of Polish Army. Interesting document.250,-
2573.№ Mi. ES 1 • 1942, Stempel: Główna Poczta Polowa Polskich Sił Zbroinych w ZSRR, na karcie pocztowej-dowodzie nadania przesyłki do Kazachstanu. Na rewersie datownik słabo czytelny. Gw. Falkowski. • 1942,”Hauptpostamt, Polnische Armee in Sowjetunion”- polnische, Zweikreisstempel auf sowjetische Empfangscheinkarte nach Kasachstan, Rüskseitig mit Aufgabestempel. gepr. Falkowski. • 1942, “Polish Army, Central Post Office in Soviet Union” cachet on Soviet postcard to Kazakhstan. On reverse date cancel. Signed Falkowski.400,-
2574.• Armia Andersa w ZSRR, kablogram z Kujbyszewa 31.3.1942 do gen. Kossakowskiego w Szkocji. Odbiór Dundee 4.6.42. Opisany w Filateliście nr 10/2005, str.522 • Gen. Anders-Armee in Sowjetunion. Drahtnachricht aus Kujbyszew 31.3.1942 an den Gen.Kossakowski in Schottland. Empfang Dundee 4.6.42. Beschreibt in Filatelista Nr 10/2005. • Gen. Anders Army in Soviet Union. Cablegram from Kujbyszew 31.3. 1942 to gen.Kossakowski in Scotland. Receipt Dundee 4.6.42. Described in Filatelista No. 10/2005.1 600,-
2575.**№ 1 - 4 • 1946, Poczta Polowa II Korpusu, 4-bloki • 1946, Feldpost des II Armeekorps, Viererblöcke • 1946, Military Post, Polish 2nd Army Corps, blocks of 4 stamps (Fi. 240)160,-
2576.№ 1a - 4a • 1946, Poczta Polowa II Korpusu, cięte ze stemplem Poczta Polowa 119. • 1946, Feldpost des II Armeekorps. Geschnitten mit Fieldpoststempel Nr. 119. • 1946, Military Post, Polish 2nd Army Corps. Imperforated with feldpost No. 119 marked.150,-
2577.№ 4 • 1946, Poczta Polowa II Korpusu, Próba znaczka Anders na kopercie FDC. • 1946, Feldpost des II Armeekorps. Probedruck, Marke mit Gen. Anders auf Ersttagsbrief. • 1946, Military Post, Polish 2nd Army Corps. Proof with Anders stamp on FDC.150,-
2578.• 1946, Poczta Polowa II Korpusu na liście z obiegu pocztowego. RR ! • 1946, Feldpost des II Armeekorps auf Brief. Echt postalisch befördert. RR ! • 1946, Military Post, Polish 2nd Army Corps on letter authentic postal mail. RR !400,-
2579.**№ Bl.1 • 1946, Poczta Polowa II Korpusu, blok, stan luksusowy. • 1946, Feldpost des II Armeekorps. Block. Kabinett Erhalung. • 1946, Military Post, Polish 2nd Army Corps. Souvenir sheet, very fine. (Fi. 250)200,-
2580.№ Bl.1 • 1946, Poczta Polowa II Korpusu, blok. • 1946, Feldpost des II Armeekorps.Block. • 1946, Military Post, Polish 2nd Army Corps. Souvenir sheet. (Fi. 300)240,-
2581.**№ 1a - 4a • 1946, Poczta Polowa II Korpusu, znaczki z bloku. • 1946, Feldpost des II Armeekorps. Marken aus Block. • 1946, Military Post, Polish 2nd Army Corps. Stamps from souvenir sheet. (Fi. 140)100,-
2582.**№ 5 • 1946, Poczta Polowa II Korpusu, znaczek z nadrukiem, 4-blok. • 1946, Feldpost des II Armeekorps. Marke mit Aufdruck. Viererblock. • 1946, Military Post, Polish 2nd Army Corps. Stamp with overprint. Block of 4. (Fi. 200)120,-
2583.№ 5 • 1946, Poczta Polowa II Korpusu, znaczek z nadrukiem, parka. • 1946, Feldpost des II Armeekorps. Marke mit Aufdruck. Paar. • 1946, Military Post, Polish 2nd Army Corps. Stamp with overprint. Pair.120,-
2584.№ 5 • 1946, Poczta Polowa II Korpusu, znaczek z nadrukiem na kopercie FDC. • 1946, Feldpost des II Armeekorps. Marke mit Aufdruck auf Ersttagsbrief. • 1946, Military Post, Polish 2nd Army Corps. Stamp with overprint on FDC.120,-
2585.**• 1946, Poczta Polowa II Korpusu, komplet wydań, stan luksusowy. • 1946, Feldpost des II Armeekorps. Komplette Sammlung. Kabinett Erhalung. • 1946, Military Post, Polish 2nd Army Corps. Complete collection, very fine.210,-
2586.**№ 10B • 1946, Poczta osiedli polskich we Włoszech. Lotniczy, ząbkowany, z marginesem. • 1946, Post der polnischen Siedlungen in Italien. Luftpostmarke mit Rand, gez. • 1946, Polish settlements post in Italy. Air stamp with margin, perf. (Fi. 120)100,-
2587.**№ 10B • 1946, Poczta osiedli polskich we Włoszech. Lotnicza, ząbkowana parka, z marginesem. • 1946, Post der polnischen Siedlungen in Italien. Luftpostmarke, Eckrandpaar, gez. • 1946, Polish settlements post in Italy. Air stamp, pair with corner margin, perf. (Fi. 240)200,-
2588.**№ 10B • 1946, Poczta osiedli polskich we Włoszech, zn.. lotniczy, ząbkowany 4-blok z marginesem. Sassone A1, 200 €. • 1946, Post der polnischen Siedlungen in Italien. Luftpostmarke, gezähnt Rand-Viererblock. • 1946, Polish settlements post in Italy. Air stamp, perforated margin block of 4. (Fi. 480,-)240,-
2589.**№ 10A • 1946, Poczta osiedli polskich we Włoszech. Lotniczy, cięty. • 1946, Post der polnischen Siedlungen in Italien. Luftpostmarke, ungez. • 1946, Polish settlements post in Italy. Air stamp imperf. (Fi. 350)200,-
2590.**№ 10A • 1946, Poczta osiedli polskich we Włoszech, zn.. lotniczy, nieząbkowany 4-blok. Sassone A1, 900 €. • 1946, Post der polnischen Siedlungen in Italien. Luftpostmarke, ungezähnt Rand-Viererblock. • 1946, Polish settlements post in Italy. Air stamp, imperforated block of 4. (Fi. 1.400,-)700,-
2591.№ 10A • Poczta osiedli polskich we Włoszech, zn.. lotniczy nieząbkowany na liście z obiegu !!! z Barletty 11.2.46, stemple odbiorcze: Poczta polowa 127, 17.II.46 i Poczta polowa 119, 30.II.46. Sassone 500 €. • Post der polnischen Siedlungen in Italien, ungezähnt Luftpostmarke auf Brief, postalisch befördert !!!, aus Barletta 11.2.46 mit Ankunftstempeln: Feldpost 127, 17.II.46 und Feldpost 119, 30.II.46. • Polish settlements post in Italy, imperforated air stamp on letter from postal circulation !!, from Barletta 11.2.46 with received marked: Field Post 127, 17.II.46 and Field Post 119, 30.II.46.300,-
2592.**№ Bl. 1-3 • 1946, Poczta osiedli polskich we Włoszech. 3 bloki. • 1946, Post der polnischen Siedlungen in Italien. 3 Blöcke • 1946, Polish settlements post in Italy. 3 souvenir sheets. (Fi. 900)600,-
2593.**№ Bl. 1-3 • 1946, Poczta osiedli polskich we Włoszech. 3 bloki, jeden z małymi, czarnymi śladami na kleju. • 1946, Post der polnischen Siedlungen in Italien. 3 Blöcke, ein mit den kleinen Schwarzpunkten auf Gummi. • 1946, Polish settlements post in Italy. 3 souvenir sheets. One with small black spurs on gum. (Fi. 900)450,-
2594.№ Bl. 1 • 1946, Poczta osiedli polskich we Włoszech. Blok 1+ 99 L. • 1946, Post der polnischen Siedlungen in Italien. Block 1+ 99 L. • 1946, Polish settlements post in Italy. Souvenir sheet 1+ 99 L. (Fi. 350)150,-
2595.**№ 1 - 10AB, Bl. 1-3 • 1946, Poczta osiedli polskich we Włoszech.Kompletny zbiór. • 1946, Post der polnischen Siedlungen in Italien. Komplette Sammlung. • 1946, Polish settlements post in Italy. Complete collection. (Fi. 1410)700,-
2596.№ 6 - 9, Bl. 1 -3 • 1946, Poczta osiedli polskich we Włoszech. Karnet znaczki i bloki. Stan bardzo dobry. • 1946, Post der polnischen Siedlungen in Italien. Markenheftche mit Marken und Bl. In sehr guter Erhaltung. • 1946, Polish settlements post in Italy. Booklet with stamps and souvenir sheets. Very fine. (Fi. 750)500,-
2597.№ 6 - 9, Bl. 1 -3 • 1946, Poczta osiedli polskich we Włoszech. Karnet znaczki i bloki. Małe plamy. • 1946, Post der polnischen Siedlungen in Italien. Markenheftche mit Marken und Bl. Kleinen spuren. • 1946, Polish settlements post in Italy. Booklet with stamps and souvenir sheets. Small stains. (Fi. 750)450,-
2598.• Polskie Siły Zbrojne we Włoszech. List lotniczy opłacony zn.. USA, skasowany “Poczta polowa 121, 31.I.45” z Grisiguano do Chicago. Stempel cenzury. • Polnische Armee in Italien. Zensur-Luftpostbrief frankiert mit USA Marke, entwertet mit “Poczta polowa 121, 31.I.45” Aufgabestempel,aus Grisiguano nach Chicago. • Polish Forces in Italy. Airmail cover franked with USA stamp, tied “Poczta polowa 121, 31.I.45” from Grisiguano to Chicago. Censored.150,-
2599.• Polskie Siły Zbrojne we Włoszech. List polecony opłacony znaczkami alianckich wojsk okupacyjnych, kasowniki i R-ka polskiej poczty polowej. Polskie nalepki wojskowe “Stockiego”. • Polnische Armee in Italien. R-Brief frankiert mit Marken der alliierten Militärpost, Stempeln und R-Zettel der polnischen Feldpost. Polnische Militärzettel sogenannt “Stocki Vignette” • Polish Forces in Italy. R-letter franked by allied, occupation forces stamps, cachets and R-mark Polish Fieldpost.Add. Polish military “Stocki” labels150,-
2600.(*)№ 2 • 1945, Wydanie Libertas, gw. Schmutz • 1945, Ausgabe Libertas, gepr. Schmutz. • 1945, Libertas issue, sign. Schmutz. (Fi. 900)550,-
2601.№ 3 • 1945, Wydanie Libertas, gw. Schmutz • 1945, Ausgabe Libertas, gepr. Schmutz. • 1945, Libertas issue, sign. Schmutz. (Fi. 100)100,-
2602.№ 3 • List miejscowy z Lubeki opłacony zn.. Libertas ze stemplem obozowym”POCZTA POLSKA, LUBEKA, 25 Mai 45” • Ortsbrief von Lübeck mit Marke Libertas entwertet mit Lagerstempel “POCZTA POLSKA, LUBEKA, 25 Mai 45” • Local mail from Lubeck franked by Libertas stamp tied by camp cancel “POCZTA POLSKA, LUBEKA, 25 Mai 45” (Fi. 1000)700,-
2603.№ 3 • List miejscowy z Lubeki opłacony zn.. Libertas ze stemplem obozowym”POCZTA POLSKA, LUBEKA, 25 Mai 45” • Ortsbrief von Lübeck mit Marke Libertas entwertet mit Lagerstempel “POCZTA POLSKA, LUBEKA, 25 Mai 45” • Local mail from Lubeck franked by Libertas stamp tied by camp cancel “POCZTA POLSKA, LUBEKA, 25 Mai 45” (Fi. 1000)600,-
2604.(*)№ Lubeka 1 • 1945, Lubeka “Syrena”, arkusik 4 znaczkowy. • 1945, Lübeck “Sirene”, Kleinbogen zu 4 Marken. • 1945, Lubeck “Mermaid”, miniature sheet of 4 stamps (Fi. 150)120,-
2605.(*)№ Lubeka 1 • 1945, Lubeka “Syrena”, 2 arkusiki 4 znaczkowe. Odmiana koloru. • 1945, Lübeck “Sirene”, 2 Kleinbogen zu 4 Marken. 2 Farbentypen. • 1945, Lubeck “Mermaid”, 2 miniature sheets of 4 stamps, different colours. (Fi. 300)250,-
2606.№ Lubeka 1 • List opłacony parką zn.. Lubeka-Syrena, kasownik”POHLS, 12.7. 45” do Edynburga, stempel tranzytowy “FIELD POST OFFICE, 94 - 13JY, 45” • Brief nach Edinburgh frankiert mit Paar- Sirene - Marken, Lagerstempel “POHLS,12.7.45”, sowie Tranzitstempel “FIELD POST OFFICE, 94 - 13JY, 45” • Letter to Edinburgh franked by pair Mermaid stamps with camp cancel “POHLS, 12.7.45” and transit “FIELD POST OFFICE, 94 - 13JY, 45” (Fi. 800 +)500,-
2607.№ Lubeka 1, Lubeka 2 • List do obozu Murnau opłacony znaczkami obozowymi i niemieckimi, mieszana frankatura. Kasownik nadawczy “Ingolstadt/ Donau, 9.8.46” • Brief nach Lager Murnau frankiert mit Lager und deutsche Marken als Mischfrankatur mit Aufgabestempel “Ingolstadt/ Donau, 9.8.46” • Letter to camp Murnau franked by camp and German stamps, mixed postage, all tied by “Ingolstadt/ Donau, 9.8.46” (Fi. 800 +)400,-
2608.№ Lubeka 2 • List ze znaczkiem Lubeka-Żaglowiec do Edynburga ostemplowany “POHLS, 7.9.45” • Brief nach Edinburgh frankiert mit Segelschiff- - Marke, auch Lagerstempel “POHLS,7.9.45”. • Letter to Edinburgh franked with sailing-ship stamp, tied by camp cachet “POHLS, 7.9.45”. (Fi. 600 +)400,-
2609.№ 600 • 1945 Polska Poczta Obozowa w Niemczech. List ze zn.. Obozowym Nr 6 do Delmenhorst, ostemplowany „POCZTA POLSKA HAMBURG” • Polnische Lagerpost in Deutschland. Brief nach Delmenhorst frankiert mit Marke Type „Segelschift“ mit Aufgabestempel „POCZTA POLSKA HAMBURG“ • Polish camp post in Germany. Cover to Delmenhorst franked with “sailing-ship” camp stamp tied by “POCZTA POLSKA HAMBURG” cachet350,-
2610.№ Lubeka 2 • List do Edynburga opłacony parką znaczków obozowych Żaglowiec, Kas..”POHLS, 13.8.45”. Stempel odbiorczy brytyjskiej poczty polowej. • Brief nach Edinburgh frankiert mit Paar- Segelschiff - Marken, Lagerstempel “POHLS,13.8.45”, sowie Ankunftstempel der britischer Feldpost. • Letter to Edinburgh franked by pair Sailing-ship stamps with camp cancel “POHLS, 13.8.45” and arrival British fieldpost mark. (Fi. 900)500,-
2611.№ Libertas Cp 1c • Karta pocztowa Libertas, z Lubeki do Verden, datownik “11 JUN 1945” bez nazwy miejscowości, przełamana. • Postkarte Libertas aus Lübeck nach Verden, Datumstempel “11 JUN 1945” ohne Ort, brechert. • Postcard Libertas from Lubeck to Verden tied by datemark “11 JUN 1945” without place, folded. (Fi. 900)550,-
2612.№ Syrena Cp 1 • Karta pocztowa Syrena z Hamburga do Zgierza z kas..”Urząd Pocztowy Polskiego Obozu w Niemczech 2” bez daty. • Postkarte Sirene aus Hamburg nach Zgierz mit Stempel “Urząd Pocztowy Polskiego Obozu w Niemczech 2” ohne Datum. • Postcard Mermaid from Hamburg to Zgierz with cancel “Urząd Pocztowy Polskiego Obozu w Niemczech 2” without date. (Fi. 500)300,-
2613.№ Syrena Cp 2 • Karta pocztowa Syrena z obozu wojskowego, stempel “Rümpel, 20 Juli 1945” do Verden. • Postkarte Sirene aus dem Militärlager, Aufgabestempel “Rümpel, 20 Juli 1945” nach Verden. • Postcard Mermaid from military camp with cancel “Rümpel, 20 Juli 1945” to Verden. (Fi. 800)450,-
2614.№ Lubeka 2, Syrena Cp 2b • Kartka pocztowa Syrena + znaczek obozowy Żaglowiec ostemplowane kasownikami: “Rümpel, 25 Aug 1945” i “Urząd Pocztowy Obozu Wojskowego w Niemczech” • Postkarte Sirene + Lagermarke Segelschiff entwertet mit Lagerstempeln: “Rümpel, 25 Aug 1945” und “Urząd Pocztowy Obozu Wojskowego w Niemczech” • Postcard Mermaid + camp stamp sailing-ship tied by camp cachets: “Rümpel, 25 Aug 1945” and “Urząd Pocztowy Obozu Wojskowego w Niemczech” (Fi. 850 +)350,-
2615.**№ 1a, 2 - 9a+b • 1945, Wydanie przedrukowe Spakenberg i Havkruk, 11 znaczków, gw. Schmutz. • 1945, Aufdruck-Ausgabe, Spakenberg und Havkruk, 11 Stück, gepr. Schmutz. • 1945, overprint issue Spakenberg and Havkruk, 11 stamps, signed Schmutz. (Fi. 1560)1 000,-
2616.**№ 1-9 a+ b • 1945, Wydanie przedrukowe Spakenberg i Havkruk, 12 znaczków, komplet, gw. Schmutz. • 1945, Aufdruck-Ausgabe, Spakenberg und Havkruk, 12 Stück, Komplett mit Abarten, gepr. Schmutz. • 1945, overprint issue Spakenberg and Havkruk, 12 stamps, complete set with types, signed Schmutz. (Fi. 3360)2 300,-
2617.№ 5 • 1945, Wydanie przedrukowe Spakenberg i Havkruk, wartość 6 f, znaczek kreślony ołówkiem, gw. Falkowski. • 1945, Aufdruck-Ausgabe, Spakenberg und Havkruk, Wert 6 f, durchstreichen, gepr. Falkowski. • 1945, overprint issue Spakenberg and Havkruk, stamp 6 f, pen cancel, signed Falkowski. (Fi. 450 )300,-
2618.№ 8 • 1945, Wydanie przedrukowe Spakenberg i Havkruk, znaczek 20 f ze stemplem numerowym, gw. Falkowski. • 1945, Aufdruck-Ausgabe, Spakenberg und Havkruk, 20 f mit Nummerstempel, gepr. Falkowski. • 1945, overprint issue Spakenberg and Havkruk, 20 f stamp with number cancel, signed Falkowski. (Fi. 450)350,-
2619.№ 9a • 1945, Wydanie przedrukowe Spakenberg i Havkruk, wartość 30 f., gw. Falkowski. • 1945, Aufdruck-Ausgabe, Spakenberg und Havkruk, Wert 30 f., gepr. Falkowski. • 1945, overprint issue Spakenberg and Havkruk, stamp 30 f., signed Falkowski. (Fi. 450 +)500,-
2620.№ 1 • 1945, FREIMAN, 4-blok z marginesem. • 1945, FREIMAN, Viererblock mit Bogenrand. • 1945, FREIMAN, block of 4 stamps with marginal. (Fi. 240)120,-
2621.(*)№ 1a • 1945, FREIMAN, 4-blok z marginesem. • 1945, FREIMAN, Viererblock aus der Bogenecke. • 1945, FREIMAN, corner block of 4 stamps. (Fi. 320)280,-
2622.• List polecony z Coburga 24.5.47 do Monachium. Frankatura mieszana: znaczki obozu FREIMAN i znaczki niemieckie. • R- Brief aus Coburg 24.5.47 nach München. Mischfrankatur mit Lagermarken FREIMAN und mit deutsche Marken. • Registered letter from Coburg 24.5.47 to Munich. Mixed postage with camp FREIMAN stamps and with German stamps.1 100,-
2623.• List z Gerlinden 2.12.47 do Monachium. Frankatura mieszana: znaczki obozu FREIMAN i znaczki niemieckie. • Brief aus Gerlinden 2.12.47 nach München. Mischfrankatur mit Lagermarken FREIMAN und mit deutsche Marken. • Letter from Gerlinden 2.12.47 to Munich. Mixed postage with camp FREIMAN stamps and with German stamps.480,-
2624.• Ekspresowy list z Rosenheim 23.6.47 do Monachium 23.6.47. Frankatura mieszana: znaczki obozu FREIMAN i znaczki niemieckie. • Express-Brief aus Rosenheim 23.6.47 nach München 23.6.47. Mischfrankatur mit Lagermarken FREIMAN und mit deutsche Marken. • Express letter from Rosenheim 23.6.47 to Munich 23.6.47. Mixed postage with camp FREIMAN stamps and with German stamps.1 400,-
2625.• Ekspresowy list z Rosenheim 4.8.47 do Monachium 5.8.47. Frankatura mieszana: znaczki obozu FREIMAN i znaczki niemieckie. • Express-Brief aus Rosenheim 4.8.47 nach München 5.8.47. Mischfrankatur mit Lagermarken FREIMAN und mit deutsche Marken. • Express letter from Rosenheim 4.8.47 to Munich 5.8.47. Mixed postage with camp FREIMAN stamps and with German stamps.1 300,-
2626.**,(*)№ 1-4 xy • DACHAU-ALLACH, 6 wartości w narożnych 4 blokach. • DACHAU-ALLACH, 6 Werte, Viererblöcke aus der Bogenecke. • DACHAU-ALLACH, 6 stamps, corner blocks of 4. (Fi. 480)350,-
2627.**,(*)№ 1-4 • DACHAU-ALLACH, seria w arkuszach po 25 zn.. • DACHAU-ALLACH, Bogensatz zu 25 Marken. • DACHAU-ALLACH, complete sheets of 25 stamps. (Fi. 2000)1 200,-
2628.(*)• DACHAU-ALLACH, Próba nieząbkowana, parka z marginesem, fotoatest Schmutz. • DACHAU-ALLACH, ungez. Probedruck, Randpaare, Fotoattest Schmutz. • DACHAU-ALLACH, imperforated pair with margin., photo cert. Schmutz.400,-
2629.**№ Bl. 1A+ B • 1945, DACHAU - ALLACH, 2 bloki z dopłatą na PCK • 1945, DACHAU - ALLACH, 2 Blocks mit Zuschlag für das Polnische Rote Kreuz. • 1945, DACHAU - ALLACH, 2 souvenir sheets with surcharge to Polish Red Cross. (Fi. 200)200,-
2630.• DACHAU-ALLACH, 6 różnych bloków. • DACHAU-ALLACH, 6 verschiedene Blöcke • DACHAU-ALLACH, 6 different souvenir sheets.150,-
2631.№ Dachau 2, 3 • List z Monachium 29.SEP.1945 ofrankowany zn.. DACHAU. Stempel PCK, Delegatura na Niemcy. Na rewersie stempel “85” w prostokątnej ramce. • Brief aus München 29.SEP.1945 frankiert mit Lagermarken DACHAU. Stempel Polnische Rote Kreuz, Vertretung für Deutschland, Rückseitig mit Rahmenstempel “85” • Letter from Munich 29.SEP.1945 franked by DACHAU camp stamps. Cachet Polish Red Cross, delegacy for Germany. On rewerse framed mark “85”500,-
2632.(*)№ 1B - 4B • ETTLINGEN, kompletna seria, ząbkowana. • ETTLINGEN, gezähnter Satz. • ETTLINGEN, complete, perforated set. (Fi. 400)200,-
2633.№ 1B - 4B • ETTLINGEN, kompletna seria, ząbkowana.Ostemplowana “Poczta Polska Ettlingen |Baden|, 28 Juli 1946” na karcie bez adresu. • ETTLINGEN, gezähnter Satz auf Blankokarte entwertet mit “Poczta Polska Ettlingen |Baden|, 28 Juli 1946” • ETTLINGEN, complete, perforated set on card cancelled with “Poczta Polska Ettlingen |Baden|, 28 Juli 1946” (Fi. 520)370,-
2634.№ 1B - 4B • ETTLINGEN, kompletna seria, ząbkowana.Ostemplowana “Poczta Polska Ettlingen, 29 März 1946” na karcie pocztowej. • ETTLINGEN, gezähnter Satz auf Bildkarte entwertet mit “Poczta Polska Ettlingen, 29 März 1946” • ETTLINGEN, complete, perforated set on picture card cancelled with “Poczta Polska Ettlingen, 29 März 1946” (Fi. 520)800,-
2635.(*)№ 1B - 4B • 1945, HELMSTEDT, kompletna seria, ząbkowana. Nakład 2.500 szt., Rzadkość !! • 1945, HELMSTEDT,, gezähnter Satz, Auflage nur 2.500 Sätze, Selten !! • 1945, HELMSTEDT, perforated set, issue 2.500 copies only, scarce !! (Fi. 1600)2 500,-
2636.**№ 4B • 1945, HELMSTEDT, czerwony z pełną gumą, ząbkowany. Nakład 2.500 szt., Rzadkość !! • 1945, HELMSTEDT, rot, gezähnt mit Originalgummierung, Auflage nur 2.500 St. Selten !! • 1945, HELMSTEDT, red, perforated stamp with full gum, 2.500 copies only. Scarce !! (Fi. 400)800,-
2637.№ 1B, 2B • 1945, HELMSTEDT, 2 znaczki ząbk. Rzadkość !! • 1945, HELMSTEDT, 2 gezähnte Werte. Sehr selten !! • 1945, HELMSTEDT, 2 perforated stamps. Very scarce !! (Fi. 1200)2 500,-
2638.(*)• 1945, HELMSTEDT, II wydanie, arkusik 4 znaczkowy,czerwony. Nie wydane. • 1945, HELMSTEDT, II Ausgabe, Kleinbogen zu 4 Marken, in rot. Nicht ausgegeben. • 1945, HELMSTEDT, II emission, miniature sheet of 4 stamps in red. Unissued. (Fi. PPF 280)280,-
2639.(*)• 1945, HELMSTEDT, II wydanie, 3 arkusiki 4 znaczkowe. Nie wydane. Nakład 1.500 i 750 szt !! • 1945, HELMSTEDT, II Ausgabe, 3 Kleinbogen zu 4 Marken. Nicht ausgegeben. Auflage nur 1.500 und 750 St. !! • 1945, HELMSTEDT, II emission, unissued, 3 miniature sheets of 4 stamps each. 1.500 and 750 sheets only !! (Fi. PPF 840)850,-
2640.**№ 1B - 3B • 1946, Osiedla polskie w Bawarii, 3 arkusiki 10-znaczkowe, ząbkowane. • 1946, Polnischen Siedlungen in Bayern, Kleinbogensatz zu 10 Werte, gezähnt. • 1946, Polish settlements in Bavaria, miniature sheet set of 10 each, perforated. (Fi. 1200)750,-
2641.№ 1B - 3B • 1946, Osiedla polskie w Bawarii, 3 arkusiki 10-znaczkowe, ząbkowane. • 1946, Polnischen Siedlungen in Bayern, Kleinbogensatz zu 10 Werte, gezähnt. • 1946, Polish settlements in Bavaria, miniature sheet set of 10 each, perforated. (Fi. 2400)400,-
2642.№ 3B • 1946, Osiedla polskie w Bawarii, arkusik 10-znaczkowy, szary, ząbkowany. • 1946, Polnischen Siedlungen in Bayern, Kleinbogen zu 10 Werte, grau, gezähnt. • 1946, Polish settlements in Bavaria, miniature sheet of 10 each, grey, perforated. (Fi. 800)150,-
2643.**№ 1A - 3A • 1946, Osiedla polskie w Bawarii, kompletna seria cięta z marginesami. • 1946, Polnischen Siedlungen in Bayern, 3 Werte, komplett, aus der Bogenecke, ungezähnt. • 1946, Polish settlements in Bavaria, 3 stamps, complete, corner set, imperforated. (Fi. 600)300,-
2644.**№ 1A • 1946, Osiedla polskie w Bawarii, arkusik 10-znaczkowy, czerwony, cięty. • 1946, Polnischen Siedlungen in Bayern, Kleinbogen zu 10 Werte, rot, ungezähnt • 1946, Polish settlements in Bavaria, miniature sheet of 10 each, red, imperforated. (Fi. 2000)1 000,-
2645.№ 1A - 3A • 1946, Osiedla polskie w Bawarii, kompletna seria cięta z marginesami. • 1946, Polnischen Siedlungen in Bayern, 3 Werte, komplett, aus der Bogenecke, ungezähnt. • 1946, Polish settlements in Bavaria, 3 stamps, complete, corner set, imperforated. (Fi. 750)400,-
2646.• 1947, Polska Misja Repatriacyjna w Niemczech, blok 5 znaczkowy. • 1947, Polnische Repatriierungsmission in Deutschland, Block mit 5 Werten. • 1947, Polish Repatriation Mission in Germany, souvenir sheet with 5 stamps.250,-
2647.**,(*)• Zbiór znaczków i nalepek poczt międzyobozowych polskiej poczty w Niemczech 1945 - 1947. • Spezialsammlung der Lagerpostmarken und Vignetten verwendet durch Polnische Zwischenlagerpost in Deutschland 1945 - 1947 • Collection camp stamps and labels of Polish Intercamp Post in Germany 1945 - 1947. (Fi. 7875)3 500,-
2648.№ Mi. Autograph • 1944, 2 karty pocztowe z Norwegii i Szwecji wysłane przez T.Sulińskiego wywiezionego do obozu pracy. Po ucieczce na nartach do Szwecji trafił do polskiego lotnictwa w Anglii. Na kartce z Norwegii pierwsze litery wyrazów tworzą zaszyfrowaną wiadomość. • 1944, 2 Postkarten aus Norwegen und Schweden wurden von T.Suliński geschickt. Er wurde zum Arbeitslager ausgeführt. Nach Flucht auf Schier zu Schweden hat er dann zu polnischen Luftschiffahrt in England getroffen. Die ersten Buchstaben in der Karte aus Norwegen bilden schiefferte Nachricht. • 1944, Postcards from Norway and Sweden sent by T.Suliński from a labour camp in Norway. After a escapade on skies to Sweden he eventually found himself in the Polish Air Force in England. In the Norwegian postcard the first letters of each word crete a coded message.850,-
2649.• 1941,Indie. List jeńca wojennego Hindusa z legionu walczącego przeciw Brytyjczykom do Czerwonego Krzyża w Genewie. Zalepka brytyjskiej cenzury. • 1941,Indien. Brief aus einen Indischen Kriegsgefangenen, National Legion an das Rote Kreuz in Genf mit britischer Zensuretiketten. • 1941, India. Letter written by Hindu prisoner of war from anti- British National Legion to Intl. Red Cross in Geneva with British censor label.320,-
2650.• Dzień Zwycięstwa. List polecony, ekspresowy z Londynu 8.V.45 do Polskiej Misji w Lizbonie 21.Mai.45 • Tag des Sieges. Express-R-Brief aus London 8.V.45 an das Polnische Mission in Lissabon 21.Mai.45. • Victory Day. Registered, express letter from London 8.V.45 to Polish Mission in Lisbon 21.Mai.45.250,-
2651.• 1949, List więźniarki niemieckiej z obozu pracy, datownik “Warszawa 107, 21.3.49” do PCK w Bydgoszczy. Stempel “Poczta jeńców wojennych, wolne od opłaty pocztowej”. Rzadka i Interesująca koperta !! • Brief von eine deutsche Kriegsgefangene aus Arbeitslager nach Polnische Rote Kreuz in Bydgoszcz mit Werbestempel “Warszawa 107, 21.3.49” und Stempel: Kriegsgefangenenpost, Gebührenfrei. Sehr selten !! • Prisoner of war letter with machine cachet “Warszawa 107, 21.3.49” to Polish Red Cross in Bydgoszcz. Postmark, Prisoner of war post, free postage. Scarce and interesting cover !!360,-
2652.• List z obozu jeńców wojennych Warszawa 22 do Goslar, Niemcy. Stempel mechaniczny “Warszawa 2, 10.5.48” i stempel cenzury “Wojsko Polskie, Obóz Jeńców Wojennych” • Brief aus dem Kriegsgefangenelager Warschau 22 nach Goslar, Deutschland. Werbestempel “Warszawa 2, 10.5.48” und Zensurstempel: Polnische Armee, Kriegsgefangenelager. • Letter from prisoner of war camp Warsaw 22 to Goslar, Germany. Machine cancel “Warszawa 2, 10.5.48” and censor mark: Polish Army, Prisoner of War Camp.150,-