Albania • Albanien
4001.**Mi 408-14 Yv. 347-53 (Mi. 120 €)120,-
4002.**Mi 521 Yv. 50 (Mi. 220 €)200,-
Andora • Andorra
4003.**Mi 22-23 Yv. 22-23 (Mi. 1500 €)1 000,-
4004.Mi An. 17B Yv. An. 17B • Hiszpańska kartka pocztowa + frankatura mieszana z Andory 28.XII.34 do W.M. Gdańska • Spanische Postkarte + Mischfrankatur von Andorra 28.XII.34 nach Danzig • Spanish postcard + mixed postage from Andorra 28.XII.34 to Free City of Gdańsk150,-
Austria • Österreich
4005.Mi 2x • 2 egz. z niuansem koloru • two piece with a shade of colour200,-
4006.Mi 11 Yv. 12 (Mi. 230 €)230,-
4007.Mi 12 Yv. 13 (Mi. 180 €)180,-
4008.Mi 48 D (Mi. 350 €)350,-
4009.Mi 63A/3 x/, 65A Yv. 61/3 x/, 63 • Skart z Volosca 18.3.96 do Berlina, dodatkowe stemple i nalepki na rewersie i awersie. Znaczek skarbowy 5 Kr. • Postformular von Volosca 18.3.96 nach Berlin, zusätzliche Poststempeln und Zetteln auf Vorder + Hinterteil. Fiskalmarke 5 Kr. • Postal printed matter from Volosca 18.3.96 to Berlin, on front and back part add cancels + labels. Fiscal stamp 5 Kr.120,-
4010.• Adres pomocniczy paczki wartościowej, ekspresowej z Triestu 13.11/1903/ do Copenick 16.11.03, zwróconej do nadawcy 22.11.03. Stemple tranzytowe Berlin 15.11.03, Breslau 20.11.03, Wien Nordbahnhof 21.11./1903/, razem 13 ostemplowań i kilkanaście adnotacji • Postbegleitadresse. Eil-Wertpaket von Triest 13.11/1903/ nach Copenick 16.11.03, und zurücksende nach Absender 22.11.03.Mit Transitstempeln Berlin 15.11.03, Breslau 20.11.03, Wien Nordbahnhof 21.11.\\1903\, Zusammen 13 Stempeln und viele Vermerken. • Postal printed matter for express-value parcel from Triest 13.11./1903/ to Copenick 16.11.03 and return to sender 22.11.03 with transit strikes Berlin 15.11.03, Breslau 20.11.03, Wien Nordbahnhof 21.11./1903.Total 13 strikes and many notes120,-
4011.Mi 203 a+ b Yv. 161, 161a (Mi. 110 €)110,-
4012.Mi 225+226xIB (Mi. 600 + €)500,-
4013.Mi 545-50 Yv. 420-25 • Kasowanie grzecznościowe • Gefälligkeitsstempel • Cancelled to order (Mi. 120 €)120,-
4014.Mi 952-54 Yv. 788-90 • xx (Mi. 160 €)160,-
4015.• x Tyrol, typ II, 10 szt. • x Tirol, Type II, 10 Stucke • x Tirol, Type II, 10 pieces120,-
4016.Mi 5x Yv. 5 I • Lombardia i Wenecja, list z Cesarza 13.11.55 do Marburga 15.11.55/1855/.Stan słaby. • Lombardei und Venetien. Brief von Cesarza 13.11.55 nach Marburg 15.11.55/1855/.Minderwertig. • Lombardy-Venice. Letter from Cesarza 13.11.55 to Marburg 15.11.55/1855/.Inferior in quality. (Mi. 350 €)220,-
4017.Mi 11 Yv. 11 • Austriacka Poczta na Krecie • Österreichische Post auf Kreta • Austrian Offices on Crete (Mi. 520 €)260,-
4018.Yv. 41 • Bośnia i Hercegowina. List z Sarajewa do Milano (Włochy) 28.7.1907. Cenzura wojskowa “164” • Bosnien-Herzegowina. Brief ab Sarajevo nach Mailand |Italien| 28.7.1907.Militarzensur “164” • Bosnia and Herzegovina. Letter from Sarajevo to Milano (Italy) 28.7.1907 with military censorship “164”160,-
4019.Mi 45 • K.u.K. Feldpost. Zn. 45 na liście poleconym z Cetinje (Czarnogóra) z 17.XII.17 do Wadowic. R ! • K.u.K. Feldpost, R-Brief ab Cetinje |Montenegro| 17.XII.17 nach Wadowice mit Mi. 45 unbekannt auf Brief. Selten ! • Military Post, registered letter from Cetinje |Montenegro| 17.XII.17 to Wadowice with stamp 45, on letter unknown. Scarce !700,-
4020.Mi 124B • pasek 4-zn. Bośnia i Hercegowina. Gw. Weźranowski. • Bosnien-Herzegowina, waager. Viererstreifen. gepr. Weźranowski. • Bosnia and Herzegovina, hor. strip of 4 stamps. Sign. Weźranowski. (Mi. 880 €)450,-
Belgia • Belgien • Belgium
4021.Mi 1 Yv. 1 • ‘’ 55 “, | BUREAUX DE PERCEPTION |150,-
4022.Mi 1 Yv. 1 • “ 73 “, | BUREAUX DE PERCEPTION |150,-
4023.Mi 1 Yv. 1 • “ 3 “, | BUREAUX DE PERCEPTION |150,-
4024.Mi 1 Yv. 1 • “ 70 “, | BUREAUX DE PERCEPTION |150,-
4025.Mi 2 Yv. 2 • “ 4 “, | BUREAUX DE PERCEPTION |120,-
4026.Mi 2 Yv. 2 • “ 76 “, | BUREAUX DE PERCEPTION |120,-
4027.Mi 2 Yv. 2 • “ 73 “, | BUREAUX DE PERCEPTION |120,-
4028.Mi 3 - 5A Yv. 3 - 5 (Mi. 600 €)400,-
4029.Mi 3 - 5B Yv. 6 - 8 (Mi. 137 €)120,-
4030.Mi 6 - 9 Yv. 9 - 12, 11a (Mi. 262 €)150,-
4031.Mi 14 - 18 Yv. 17 - 21 (Mi. 150 €)120,-
4032.*Mi 37 • Catalogue Officiel nr 40 (Mi. 400 €)300,-
4033.Mi 121A Yv. 142 • Pierwszy nocny lot Bruksela - Londyn 14 - 15-IV-1930.Stempel “ Anderlecht 14.IV.1930 “ • Erstnachtflug Brüssel - London 14 - 15-IV-1930 mit Aufgabestempel “ Anderlecht 14.IV.1930 “ • First-night flight Brussels - London 14 - 15-IV-1930 with “ Anderlecht 14.IV.1930 “ cachet.120,-
4034.Mi Bel.125-26, 128. Kongo 53 Yv. Bel.145-6, 148-9 Kongo 92 • List polecony z Brukseli 8.VI.1921 do Boblingem, Niemcy 10 JUN 21 z mieszaną frankaturą Belgia - Kongo Belg. • R-Brief ab Brussel 8.VI.1921 nach Boblingem, Deutschland 10 JUN 21 mit Mischfrankatur Belgien-Belgisch Kongo. • Registered letter from Brussels 8.VI.1921 to Boblingem, Germany 10 JUN 21 with mixed postage Belgium-Belgian Congo.250,-
4035.Mi 259 Kh-Paar, 305, 313 Yv. 282a, 317, 324 • R-Ekspres z Coxyde 31.V|||.1931 do Bologna |Włochy| 2.9.31 • Express-R-Brief aus Coxyde 31.VIII.1931 nach Bologna |Italien| 2.9.31 • Express-R letter from Coxyde 31.VIII.1931 to Bologna | Italy | 2.9.31150,-
4036.• Pierwszy Inauguracyjny Lot “Sabeny” na trasie Belgia-Kongo • SABENA Erstflug Belgien-Kongo • SABENA first flight Belgium-Congo120,-
4037.Mi 282, 283 /3 x/, 426 Yv. Aer. 3, 4 /3 x/ • Lotniczy z St. Gillis 23.9.38 do Bogoty |Kolumbia| 5.X.1938 • Luftpostbrief aus St. Gallis 23.9.38 nach Bogota |Kolumbien| 5.X.1938 • Air letter from St. Gallis 23.9.38 to Bogota |Columbia| 5.X.1938120,-
Bułgaria • Bulgarien • Bulgaria
4038.*Mi 1 Yv. 1 (Mi. 200 €)200,-
4039.Mi 1 - 5 Yv. 1 - 5 (Mi. 500 €)350,-
4040.Mi 6 - 11 Yv. 6 - 11 (Mi. 200 €)150,-
4041.**Mi 57, 59, 60 Yv. 57, 59, 60120,-
4042.*Mi 249 - 51 Yv. 12 - 14 • Gw. • gepr. • Sign. (Mi. 250 /xx/ €)130,-
4043.*Mi 280 - 5 Yv. 258 - 63 (Mi. 175 €)175,-
4044.Mi 2747 • Makulatura • Makulatur • Spoilage120,-
4045.**Mi 3138-41, Bl.129 • Arkusiki • Kleinbogen • Miniature Sheets (Mi. 198 €)160,-
4046.**Mi 3119-22, Bl.126 • Ark. • Kleinbogen • Miniature Sheets (Mi. 155 €)120,-
4047.**Mi 3174-77 + 3218-21 • Ark. • Kleinbogen • Miniature Sheets (Mi. 200 €)160,-
4048.*Mi 4 y Yv. 4 • Porto, sygnowany • Porto • Postage due, sign. (Mi. 500 €)500,-
4049.Mi 4-6x, y Yv. 4/2 x/, 5/2 x/, 6 • Porto, 5 zn. • Porto, 5 St. • Postage due, 5 stamps (Mi. 120 €)110,-
4050.Mi 18 I Bb, 19 I Aa Yv. 1a, 5 • Wschodnia Rumelia • Ostrumelien • Eastern Rumelia (Mi. 175 €)120,-
4051.*Mi 27 IIA Yv. 7a • Wschodnia Rumelia • Ostrumelien • Eastern Rumelia (Mi. 130 €)120,-
4052.Mi 27 IIA Yv. 7a • Wschodnia Rumelia • Ostrumelien • Eastern Rumelia (Mi. 170 €)150,-
Chorwacja • Kroatien • Croatia
4053.Mi Bl. 1 - 2 Yv. Bl. 1 - 2 (Mi. 120 €)120,-
4054.Mi 39-40 Yv. 26-27 • ząbk. 11 1/2 • gez. 11 1/2 • perf. 11 1/2 (Mi. 120 €)120,-
Czechosłowacja • Tschechoslowakei • Czechoslovakia
4054 a.**Yv. 1311-14, Bl.18AB • wystawa filatelistyczna Praga 1962. Yv. 1172-82, BF 21, 21a. • Briefmarkenausstellung Prag 1962. • Philatelic exhibition Prague 1962.120,-
4055.• Wojska czeskie na Syberii. Kartka z 13.X.19 do Brna |Czechosłowacja|, cenzura, japoński stempel tranzytowy, kartka zgięta • Tschechoslowakische Armeen in Sibirien. Karte vom 13.X.19 nach Brno,, Zensur, japanische Transitstempel, senkrechte Brechen • Czechoslovak Legion Post in Siberia.Card from 13.X.19 to Brno, censor, with japan, transit cachet, folded card150,-
4056.• Wojska czeskie na Syberii. Kartka z 28.VIII.19 do Brna |Czech.|.Cenzura. • Tschechoslowakischen Armeen in Sibirien. Karte vom 28.VIII.19 nach Brno. Censur. • Czechoslovak Legion Post in Siberia. Card from 28.VIII.19 to Brno. Censor marks.150,-
Dania • Dänemark • Denmark
4057.**Mi 8 - 16 • Facit nr 10 - 18 2400 Kr., Grenlandia • Grönland • Greenland (Mi. 260 €)280,-
Estonia • Estland
4058.*Mi 2A Yv. 5 (Mi. 120 €)120,-
4059.Mi 32-39 B Yv. 49-56 B (Mi. 100 €)100,-
4060.Mi 43B, 44Bab, 45 BI Yv. 3, 5/2 x/, 6 (Mi. 465 €)460,-
4061.**Mi 45 Yv. 6 (Mi. 150 €)150,-
4062.Mi 46 -47 B Yv. 67-68 A (Mi. 400 €)400,-
4063.Mi 46 -47 A Yv. 67-68 B (Mi. 400 €)400,-
4064.Mi 48-52A+B Yv. 7-11A+B (Mi. 105 €)110,-
4065.**Mi 54 Yv. 61 (Mi. 160 €)160,-
4066.Mi 109-12 Yv. 132-35 (Mi. 110 €)110,-
4067.**Mi 131 - 34, Bl.1 Yv. 154 - 57, Bl.1 (Mi. 120 €)120,-
4068.Mi 131-34 Yv. 154-57 (Mi. 100 €)100,-
4069.Mi Bl. 4 Yv. Bl. 4 (Mi. 110 €)110,-
4070.Mi 142-45 Yv. 163-66 (Mi. 100 €)100,-
4071.• 1939, Herby – blok w formacie 202 x 216, czysty b.g. (*) Rzadkość! • 1939, Wappen der Kreise – Format 202 x 216, postfrisch ohne Gummi (*), Seltenheit. • 1939, Coat of Arms, S/S, larfer size (202 x 216) mint NG – RARE!450,-
4072.• Z Rakrere 7.VII.40 do Krakowa. Zalepki cenzury estońskiej i niemieckiej. • Ab Rakrere 7.VII.40 nach Krakau.Verschlussetiketten mit deutschen und estnischen Zensuren. • From Rakrere 7.VII.40 to Cracow German and Estonian censor labels.140,-
4073.Mi 152-155 • 1940, herby, znaczki w większym formacie w formacie bloku, czyste, rzadkie. Sc. B 46 – B 49 • 1940, Wappen der Kreise – (Format 183 x 225) als Block postfrisch (*), Selten! Sc. B 46 – B 49 • 1940, Coats of Arms – sheet of 4, large size (183 x 225), mint NG, Rare!!! Sc. B 46 – B 49400,-
Finlandia • Finnland • Finland
4074.• Na liczku z Tammerfors 28 APRIL 1858 do St. Petersburga. Kasowanie odręczne. • Briefvorderseite aus Tammerfors 28 APRIL 1858 nach St. Petersburg mit handschriftlicher Vermerk • Front of the cover from Tammerfors 28 APRIL 1858 to St. Petersburg with handstamp.350,-
4075.**Mi 45 Yv. 46 (Mi. 85 za /x/ €)170,-
4076.Mi 54 Yv. 54 (Mi. 220 €)220,-
4077.Yv. 62 parka, 64 parka • Adres pomocniczy z Tarastehus 9.III.16 do Kangasala 11.III.16 | Messukyla 12.III.16 I • Postbegleitadresse aus Tarastehus 9.III.16 nach Kangasala 11.III.16 I Messukyla 12.III.16 I • Postal form accompanying a parcel from Tarastehus 9.III.16 to Kangasala 11.III.16 I Messukyla 12.III.16 I120,-
4078.Mi 6 • AUNUS | Olonez | (Mi. 150 €)120,-
Fiume
4079.Mi 74-85 I, II, III Yv. 70-82 • Sassone 284 € (Mi. 102 €)150,-
4080.*Mi 98-113 Yv. 96-107, Ex. 1-2 • Sa. 180 € (Mi. 175 €)180,-
4081.*Mi 114-30 Yv. 132-46, Ex. 5-6 • Sa. 275 € (Mi. 225 €)220,-
4082.*Mi 131-42 Yv. 147-58 • Sa. 300 € (Mi. 200 €)200,-
4083.*Mi 154-167 Yv. 170-181 • Espresso 7-8, Sa 180 € (Mi. ca 140 €)140,-
4084.*Mi 9b Yv. 123 • Sa. 160 € (Mi. 125 €)130,-
4085.*Mi 34-35 Yv. 3 - 4 • Sa. 350 € (Mi. 350 €)350,-
Francja • Frankreich • France
4086.Mi 32 Yv. 33 • Mała prześwitka. • Etwas dünn • Small clearance (Mi. 1000 €)150,-
4087.**• Ceres No. 108 125 €120,-
4088.*Mi 176 Yv. 216 • Silne ślady po podlepkach • Kräftigen Falzspuren • Strong trace of mounts (Mi. 150 €)120,-
4089.*Mi 353-56 Yv. 348-51 (Mi. 160 €)160,-
4090.**Mi 353-56 Yv. 348-51 (Mi. 320 €)320,-
4091.*Mi Bl.3 Yv. Bl.3400,-
4092.**Mi Bl.3 Yv. Bl.3 (Mi. 750 €)750,-
4093.**Mi 195 Yv. 179 • Czwórka z marginesem • Viererblock mit Rand • Block of 4 stamps with margin (Mi. 140 €)120,-
4094.**Mi 195 Yv. 179 • Czwórka z marginesami i pustopolami, 1 zn z plamą • Viererblock mit Rand und mit Leerfelden, eine Marke mit Flecke • Block of 4 stamps with margin and with blank fields, one stamp with stain. (Mi. 140+ €)120,-
4095.**Mi 1053-58 Yv. 1027-32150,-
4096.**Mi 1015-20 Yv. 989-94160,-
4097.**Mi 861-65 Yv. Ae.24-27, 29270,-
4098.**Mi 987-90 Yv. Ae.30-33350,-
4099.*Mi Porto 17 Yv. Porto 17 (Mi. 350 €)120,-
4100.Mi 22 Yv. 23 (Mi. 900 €)900,-
4101.Mi 24-26 Yv. 25-27 (Mi. 630 €)630,-
4102.*Mi 24 Yv. 25 • Lekko załamany • kleine Brüche • Small bend (Mi. 600 €)120,-
4103.Mi 25 Yv. 26 (Mi. 170 €)150,-
4104.Mi 177+zuklebene Fr. 29/2x/, 50, 49/2x/ Yv. 189+glue Fr.29/2x/, 40, 38/2x/ • z Birmingham 8 Dec 1931 do Courbevoie 19.12.31 • aus Birmingham 8 Dec 1931 nach Courbevoie 19.12.31 • from Birmingham 8 Dec 1931 to Courbevoie 19.12.31140,-
4105.Mi 34x Yv. 39 (Mi. 550 €)450,-
4106.*Mi 40 Yv. 41200,-
4107.**Mi Porto 39 Yv. Porto 47 • Lekkie załamanie • kleine Brüche • Small bend (Mi. 350 €)250,-
4108.*Mi Porto 39 Yv. Porto 47 • Stan słaby • schlechte Erhaltung • poor condition (Mi. 350 €)120,-
4109.Mi 98, 119 Yv. 121, 132 • polecony, lotniczy z 18X.20 do Antwerpi 20.X.20. Nalepka lotnicza. Lot Paryż-Bruxela. • Luft-R-Brief vom 18X.20 nach Antwerpen 20.X.20 mit Flugezettel. Flug Paris-Brüssel • Registered airmail cover from 18X.20 to Antwerp 20.X.20 with air label. Flight Paris-Brussels120,-
4110.• Wojskowa misja francuska w Polsce. Kartka z Warszawy 15.III.1920 do Angres • Französische Militärmission in Polen. Karte aus Warschau 15.III.1920 nach Angres. • French Military Mission in Poland. Card from Warsaw 15.III.!920 to Angres.120,-
4111.**Mi 1A Yv. 6 • Znaczek na paczki, parka pionowa • Paketmarke, senkrechtes Paar • Parcel post stamp, vertical pair (Mi. 60 /x/ €)120,-
4112.**Mi 4B Yv. 17 • Znaczek na paczki, parka pionowa z błędem”biała plama” • Paketmarke, senkrechtes Paar, mit Fehler”weisser Fleck” • Parcel post stamp, vertical pair, with error”white spot”120,-
4113.Mi 87 • Millesimes nr 108120,-
Grecja • Griechenland • Greece
4114.*Mi 96-107 Yv. 101-12 (Mi. 1200 €)1 200,-
4115.*Mi 144-57 Yv. 165-78 • Mi.nr. 149 kasowany • Mi. Nr. 149 gestempelt • Mi.nr. 149 used (Mi. 550 €)550,-
Hiszpania • Spanien • Spain
4116.Mi 7 Yv. 7 (Mi. 150 €)150,-
4117.Mi 9 Yv. 9 (Mi. 220 €)220,-
4118.Mi 11 Yv. 11 (Mi. 450 €)450,-
4119.Mi 45 Yv. 49 • z Barcelony 29MAY61 do Cette 30 Mai 1861, dodatkowe datowniki francuskie i hiszpańskie “5c” tzw, hiszpańskie porto poczty francuskiej pomimo hiszpańskiej P.D. • aus Barcelona 29MAY61 nach Cette 30 Mai 1861 mit französische und spanische”5c” Zusatzstempeln, sogenannt spanische Porto französische Post trotz spanische P.D. • from Barcelona 29MAY61 to Cette 30 Mai 1861 with French and Spanish “5c” add cancels, so-called Spanish due French Post though Spanish P.D.120,-
4120.*Mi 171 Yv. 158 (Mi. 145 €)150,-
4121.*Mi 200 Yv. 210 (Mi. 500 €)300,-
4122.• Kasownik wirnikowy “VII Congres Postal Universel 25.XI.20 Bureau de Post MADRID”.Oficjalna koperta U.P.U. • Werbestempel”VII Congres Postal Universal 25.XI.20 Bureau de Post MADRID”. Amtlicher UPU Umschlag. • Machine cancel”VII Congres Postal Universal 25.XI.20 Bureau de Post MADRID”.Oficial UPU cover.120,-
4123.**Mi 322-35 Yv. 300-12, 328 (Mi. 250 €)250,-
4124.Mi 821-23, 825, 769 Yv. Aero 195- 97, 199 • Lotniczy z Madrytu 24 JUN 41 do Zurichu, Szwajcaria. Cenzura hiszpańska “Censura gubernativa, Madrid”, “183” • Luftpost ab Madrid 24 JUN 41 nach Zürich, Schweiz mit spanische Zensur”Censura gubernativa, Madrid”, “183”, frankiert • Air-letter from Madrid 24 JUN 41 to Zurich with spanish censor marks “ Censura gubernativa, Madrid “, “183”, franked120,-
4125.**Mi 975-82 Yv. 802-05, Ae242-45 (Mi. 800 €)800,-
4126.**Mi 1019-20 (Mi. 850 €)850,-
4127.Mi P 2 I + II • Karty pocztowe • Postkarten • Postcards (Mi. 190 €)190,-
Holandia • Niederlande • Netherlands
4128.*Mi 12, Typ II • Dopłaty • Portomarke • Due stamp (Mi. 130 €)130,-
Irlandia • Irland • Ireland
4129.**Mi 146-47 (Mi. 120 €)120,-
Jugosławia • Jugoslawien • Yugoslavia
4130.Mi 27-29 Yv. 108-09 (Mi. 200 €)150,-
4131.**Mi 583-86 + Bl. 4A, B Yv. 523-26 + Bl 3 dent non dent. (Mi. 450 €)450,-
4132.**Mi 729-30 Yv. 638, Ae. 48 (Mi. 203, 50 €)200,-
4133.**Mi 644-53, 689-92 Yv. Aero 32-41 (Mi. 9950 €)100,-
4134.*Mi Bl. 5 Yv. Bl. 4 (Mi. 220 za xx €)110,-
4135.**Mi 677-88 I + II Yv. 588-99 • Mi.nr. 679 x (Mi. 140 €)140,-
4136.**Mi 698-703 Yv. 612-16 • + Triest “B” Mi.70-75, Yv.59-64 (Mi. 110 €)110,-
4137.**Mi 717-23, 760 Yv. 600-06 A (Mi. 9360 €)100,-
4138.**Mi 733 Yv. 642 (Mi. 110 €)110,-
4139.**Mi 738-49 Yv. 643-54 (Mi. 150 €)150,-
4140.**Mi 776-87 Yv. 680-91 (Mi. 140 €)140,-
4141.**Mi Bl. 6 Yv. Bl. 6 (Mi. 150 €)150,-
4142.**Mi 1406-07 • Arkusiki • Kleinbogensatz • Mini sheets (Mi. 110 €)110,-
4143.(*)• 3 próby • Proben - 3 St. • Proofs - 3 pieces120,-
Liechtenstein
4144.*Mi 1-3 Yv. 1-3 (Mi. 180 €)180,-
4145.*Mi 53-60 Yv. 52-59 (Mi. 220 €)220,-
4146.**Mi 78-81 Yv. 78-81 (Mi. 260 €)260,-
4147.*Mi 82-89 Yv. 82-89 (Mi. 400 €)400,-
4148.*Mi 94-107 Yv. 94-107 (Mi. 550 €)550,-
4149.**Mi 94-107 Yv. 94-107 (Mi. 1600 €)1 600,-
4150.*Mi 108-13, 148 Yv. Ae. 1-6, 14 (Mi. 180 €)180,-
4151.Mi P14+147 Yv. A 13 • kartka pocztowa 10 Rp i dodatkowy zn. Orzeł 50 Rp z Vaduz 23.II.35 do Berna ze specjalnym stemplem: pierwszy pocztowy lot zimowy nad Alpami szwajcarskimi • postkarte Alm 10 Rp und Adler 50 Rp aus Vaduz 23.II.35 nach Bern entwertet mit Sonderstempel „ERSTE WITERLUFTPOST in den Bünderalpen Februar 1935“ • postcard 10 Rp and Eagle stamp 50 Rp from Vaduz 23.II.35 to Bern, with special cancel – first winter postal flight over Swiss Alps120,-
4152.*Mi 1-8 Yv. 1-8 • Służbowe • Dienstmarken • Official stamps (Mi. 400 €)400,-
4153.**Mi 1-8 Yv. 1-8 • Służbowe • Dienstmarken • Official stamps (Mi. 1200 €)1 200,-
4154.*Mi 9-10 Yv. 9-10 • Dopłaty • Portomarken • Postage due stamps (Mi. 120 €)120,-
Litwa • Litauen • Lithuania
4155.**• 3 próby cięte • 3 Probedrucke, geschnitten • 3 proofs, imperforate350,-
4156.• ekspresowy, polecony do G.G. Frankatura mieszana Litwa + ZSRR.Stempel nadawczy “VILNIUS 11.4.41”.Cenzura. • Express-R-Brief nach G.G. Mischfrankatur Litauen + Sowjetunion. Aufgabestempel “VILNIUS 11.4.41”.Zensur. • Censored-registered-express cover to General Gouvernement. Mixed postage Lithuania + Soviet Union stamps. Sending cachet”VILNIUS 11.4.41”.350,-
4156 a.• ekspresowy, polecony do G.G. Frankatura mieszana Litwa + ZSRR.Stempel nadawczy “VILNIUS 13.3.41”.Cenzura. • Express-R-Brief nach G.G. Mischfrankatur Litauen + Sowjetunion. Aufgabestempel “VILNIUS 13.3.41”.Zensur. • Censored-registered-express cover to General Gouvernement. Mixed postage Lithuania + Soviet Union stamps. Sending cachet”VILNIUS 13.3.41”.350,-
Luksemburg • Luxemburg • Luxembourg
4157.Mi 3 Yv. 3 (Mi. 500 €)250,-
4158.Mi 22 Yv. 22 (Mi. 300 €)250,-
Łotwa • Lettland • Latvia
4159.• polecony z Rygi 19.VIII.41 z frankaturą mieszaną :Łotwa, ZSRR, Niemiecka okupacja Łotwy do Siaulias 24.VIII.41 • R-Brief auf Riga 19.VIII. 41 mit Mischfrankatur: Lettland, Sowjetunion, Lettland-Post unter deutscher Besetzung nach Siaulias 24.VIII.41 • Registered cover with mixed postage:Latvia, Soviet Union, Latvia-German Occupation from Riga 19.VIII.41 to Siaulias 24.VIII. 41.250,-
Monako • Monaco
4160.**Yv. 732 • 1963, MONAKO, rajd Warszawa-Monte Carlo 1Fr, nieząbkowana próba. Yv.614. • 1963, Monaco, Rallye Warschau-Monte Carlo 1Fr, ungezähnt Probedruck. • 1963, Monaco, Rally Warsaw- Monte Carlo, imperforated proof.120,-
4161.Mi 10 Yv. 10 • Dopłaty • Portomarke • Postage due stamp (Mi. 200 €)200,-
Niemcy • Deutschland • Germany
Badenia • Baden
4162.Mi 3b Yv. 3 • z Heidelbergu 19 Aug do Frankfurtu L1, 30.8 |1852|, pojedyńcza frankatura EF • aus Heidelberg 19 Aug nach Frankfurt L1, 30.8|1852| frankiert mit EF • from Heidelberg 19 Aug to Frankfurt L1, 30.8|1852| franking with one stamp (Mi. 150 €)150,-
4163.Mi 3a Yv. 3a • z Rastatt 8 OKT do Frankfurtu D4 9.10.Kasownik 5 obrączkowy “115”.Stempel “E.B.9.Okt 52 Curs III x”. Frankatura pojedyńcza. • aus Rastatt 8 OKT nach Frankfurt D4.9.10.Fünfringstempel “115” und Stempel “E.B.9.Okt 52 Curs IIIx” frankiert mit, EF • from Rastatt 8 OKT to Frankfurt D4.9.10.Five ring cancel”115” and “E.B.9.Okt 52 Curs IIIx”cachet franking with single stamp (Mi. 320 €)320,-
4164.Mi 4 Yv. 4 • z Mannheim 6 Oct.51 do Szczecina.Stemple:OST BAHN 7.10 III T, Berlin-Leipzig H II7.10, Halle-Eisenach H II 7/10. Frankatura pojedyńcza. • aus Mannheim 6 Oct.51 nach Stettin mit Stempeln:OST BAHN 7.10 III T, Berlin-Leipzig H II 7.10, Halle-Eisenach H II 7/10. Frankiert mit, EF • from Mannheim 6 Oct.51 to Szczecin with cancels:OST BAHN 7.10 III T, Berlin-Leipzig H II 7.10, Halle-Eisenach H II 7/10. Franking with one stamp. (Mi. 120 €)120,-
4165.Mi 6 Yv. 7 • z Neckargemünd 8 Feb do Edenkoben 9.2.Stempel “Uhrrad No 9”.Trochę słabszy stan. Frankatura pojedyńcza. • aus Neckargemünd 8 Feb nach Edenkoben 9.2.Stempel”Uhrrad No 9”.Etwas unterschiedlicher Erhaltung. Frankiert mit, EF • from Neckargemünd 8 Feb to Edenkoben 9.2.Cachet “Uhrrad No 9”.Poor condition. Franking with single stamp120,-
Bawaria • Bayern • Bavaria
4166.Mi 4 Yv. 6 • z Augsburga 24 FEB.1857 do Wiednia 9-11 F1 WIEN 27-II. Frankatura pojedyńcza, EF. • aus Augsburg 24 FEB. 1857 nach Wien 9-11 F1 WIEN 27-II frankiert mit, EF. • from Augsburg 24 FEB 1857 to Vienna 9-11 F1 WIEN 27-II. Franking with single stamp.120,-
4167.Mi 4 Yv. 6 • z Monachium, stempel dworcowy 20 MAI 1862.VIII do Szczecina Ausg.2..5...8 +stempel BERLIN. Frankatura pojedyńcza, EF. • aus München, Bahnhofstempel 20 Mai 1862.VIII nach Stettin Ausg.2..5...8 + Stempel BERLIN. Frankiert mit, EF • from Munich with Railway P.O. 20 Mai 1862.VIII to Szczecin Ausg.2..5...8 + cancel BERLIN. Franking with single stamp.150,-
4168.*Yv. 104Ia+b, 104II x2 • 1914-16, BAWARIA, Ludwik III, 1M, Yvert 104. • 1914-16, Bayern, Ludwig III, 1Mk. • 1914-16, Bavaria, Ludwig III, 1Mk.120,-
4169.**Yv. 104Ia+b, 104II x2 • 1914-16, BAWARIA, Ludwik III, 1M, Yvert 104. • 1914-16, Bayern, Ludwig III, 1Mk. • 1914-16, Bavaria, Ludwig III, 1Mk.300,-
4170.(*)Mi A 10 • Formularz przekazu pocztowego z błędem • Postanweisung mit Fehler • Money order form with error120,-
Brunszwik • Braunschweig • Brunswick
4171.Mi 7, 11 Yv. 7, 8 • z Blankenburga 14SEP1861 do Pantlitz.Na rewersie stempel Halbierstadt Bahnhof 14.9.4-5 i stemple odbiorcze • aus Blankenburg 14SEP 1861 nach Pantlitz. Auf Rückseitig Stempel Halbierstadt Bahnhof 14.9.4 - 5 und Ankunftstempeln • from Blankenburg 14SEP1861 to Pantlitz. On back part of the cover cancel Halbierstadt Bahnhof 14.9.4-5 and arrival cancels350,-
4172.Mi 12 Yv. 9 • z Blankenburga 6SEP1860 do Berlina.List przeadresowany do Damgarten.Stempel dworcowy Halberstadt Bahnhof 6.9”4-5. Frankatura pojedyńcza, EF • aus Blankenburg 6SEP 1860 nach Berlin und weiter nach Damgarten nachgesandt. Stempel Halberstadt Bahnhof 6.9”4-5. Frankiert mit • from Blankenburg 6SEP1860 to Berlin and re-addressed to Damgarten. Railway station cancel Halberstadt Bahnhof 6.9”4-5 (Mi. 600 €)600,-
4173.Mi 9 Yv. 16 • z Brunszwiku 12SEPT1860 do Beddingen | Immendorf 12.9 | Frankatura pojedyńcza, EF • aus Braunschweig 12SEP1860 nach Beddingen I Immendorf 12.9 |. Frankiert mit • from Braunschweig 12SEPT1860 to Beddingen | Immendorf 12.9 | (Mi. 300 €)200,-
4174.Mi 11 Yv. 7 • z Brunszwiku 29.OCT.1860 do Halberstadt 30.10. Frankatura pojedyńcza, EF • aus Braunschweig 29.OCT.1860 nach Halberstadt 30.10. Frankiert mit • from Braunschweig 29.OCT.1860 to Halberstadt 30.10 (Mi. 150 €)150,-
Hanower • Hannover • Hanover
4175.Mi 14d Yv. 17b • z Einbeck 22.9 do Nordheim 22.9. Znaczek z brzegu arkusza, 11. Pojedyńcza frankatura, EF • aus Einbeck 22.9 nach Nordheim 22.9.Marke aus Bogenrand, 11. • from Einbeck 22.9 to Nordheim 22.9.Stamp from rand of the sheet.200,-
4176.Mi 14a Yv. 17a • z Hannoweru 14.I do Peine 15.I. Znaczek z brzegu arkusza, 6. Pojedyńcza frankatura, EF • aus Hannover 14.I nach Peine 15.I. Marke aus Bogenrand, 6 • from Hanover 14.I to Peine 15.I. Stamp from rand of the sheet.120,-
4177.Mi 16 Yv. 19 • z Hemelingen 29/6 do Szczecina, Ausg.30.6 3-4. Frankatura pojedyńcza. • aus Hemelingen 29/6 nach Stettin Ausg.30.6 3-4.EF • from Hemelingen 29/6 to Szczecin, Ausg.30.6 3-4 (Mi. 200 €)200,-
Helgoland • Heligoland
4178.Mi 18 • z dn.11.7.1890 do Arnstadt 12.7.90 3-4N. Frankatura pojed. • von 11.7.1890 nach Arnstadt 12.7.90 3-4N., EF • dated 11.7.1890 to Arnstadt 12.7.90 3-4N. Franking with S.G. No. 15, price S.G. 87£+120,-
4179.Mi P.1 • Kartka pocztowa z dn.JY25 1875 do Szczecina • Postkarte von JY 25 1875 nach Stettin • Postcard from JY25 1875 to Szczecin (Mi. 200 €)200,-
4180.Mi S.2II • Opaska na druki 3/4 pensa z dn. JY30 1889 do Hamburga • Streifbänder 3 Farthings von JY30 1889 nach Hamburg • Wrapper 3 Farthings from JY30 1889 to Hamburg (Mi. 150 €)150,-
Meklemburgia • Mecklenburg
4181.Mi 1 (Mi. 150 + €)150,-
4182.Mi 5 Yv. 8 • z Croeplin 20/10 |1866| do Doberan. Frankatura pojedyńcza. • aus Croeplin 20/10 |1866| nach Doberan. EF • from Croeplin 20/10 |1866| to Doberan franked (Mi. 200 €)200,-
4183.Mi 1 Yv. 1a • Zn.1/4 Sch na kopercie Mi Nr U 3A z Rostoku 28.2 do Neubrandenburga.Na rewersie stempel 13✉No 1.Stan średni, plamy. • Marke 1/4 Sch auf Umschläg Mi U 3A aus Rostock 28.2 nach Neubrandenburg. Rückseitig mit Stempel 13✉No 1. Mittelgut, Flecken. • Stamp 1/4 Sch on stamped envelope Mi U 3A from Rostock 28.2 to Neubrandenburg. On reverse cancel 13✉No 1.Middle condition, stains. (Mi. 180 €)150,-
4184.Mi 5 Yv. 8 • Zn.2/4 Sch na kopercie Mi Nr U 6 z Bolzenburg 23.3 do Lubeki. Ślady po przyklejonym dokumencie. • Marke 2/4 Sch auf Umschläg Mi U6 aus Bolzenburg 23.3 nach Lübeck. Spuren nach aufklebende Dokument. • Stamp 2/4 Sch. on stamped envelope Mi U6 from Bolzenburg 23.3 to Lubeck. Traces after sticked document. (Mi. 220 €)150,-
4185.• Znaczek z koperty Mi U6 użyty jako znaczek • Wertstempel aus Mi U6 verwendet als Marke • Envelope stamp from Mi U6 used as normal stamp120,-
4186.• Znaczek z koperty Mi U 13 użyty jako znaczek • Wertstempel aus Mi U13 verwendet als Marke • Envelope stamp from Mi U 13 used as normal stamp150,-
Prusy • Preußen • Prussia
4187.• PRUSY, list z Koźmina 23.8.1831 z pełną treścią do Gniezna. Stempel sanitarny [Sanitaets Stempel], Grobe nr 11. • Preussen, Brief aus Koźmin 23.8.1831 mit komplettem Inhalt nach Gnesen. Sanitätsstempel Grobe Nr. 11. • Prussia, letter from Koźmin 23.8.1831 with complete contents to Gnesen. Sanitary marked Grobe No. 11.350,-
4188.• z Słupska, stempel “F”, do Szczecina.Na odwrocie zalepka Magistratu w Słupsku i stempel “610 2 1/4 N” • aus Stolp /Pommern/ mit Stempel “F”.Rückseitig mit Verschlussetikette “Magistrat der Stadt, Stolp” und Stempel “610 2 1/4 N” • from Słupsk, cachet”F” to Szczecin. On reverse label Municipal authorities in Słupsk and cancel “610 2 1/4 N”200,-
4189.• z Koszalina, stempel “F” czerwony do Szczecina. Na odwrocie stempel “28.10.2 1/2 V.” • aus Coeslin mit rotem Stempel nach Stettin. Rückseitig mit Stempel “28.10.2 1/2 V.” • from Koszalin with red cancel “F” to Szczecin. On reverse cachet “28.10.2 1/2 V.”250,-
Saksonia • Sachsen • Saxony
4190.Mi 2 • na opasce na druki z Lipska 29APR.64.1 do Bayreuth IX.30.4 Pojedyncza frankatura. • auf Streifbänder ab Leipzig 29APR.64.1 nach Bayreuth IX.30.4 EF • on wrapper from Leipzig 29APR. 64.1 to Bayreuth IX.30.4 franked (Mi. 240 €)240,-
4191.Mi 3 - 7 • z odmianami • mit Varianten • with variants (Mi. 280 €)220,-
4192.Mi 4 I • wydanie 1851 rok na liście z Reichenbach 29.DEC.51 • Ausgabe von 1851 nach Brief aus Reichenbach 29.DEC.51, EF • issue from 1851 on letter from Reichenbach 29.DEC.51 (Mi. 120 €)120,-
4193.Mi 12d Yv. 11 (Mi. 700 €)500,-
4194.(*)Mi 13c Yv. 12 (Mi. 110 €)110,-
4195.Mi U 1B • Koperta Mi U 1B z Chemnitz 12, 1 71/2 do Drezna. Cena 175 + 50 € [stempel 8 I ] • Umschläg Mi. U 1B aus Chemnitz 12, 1 71/2 nach Dresden. Zuschlag 50 € für Stempel 8 I • Stamped cover Mi U 1B from Chemnitz 12, 1 71/2 to Dresden. Surcharge 50 € for cancel 8 I (Mi. 225 €)200,-
4196.Mi U 2B • Koperta Mi U 2B z Lipska 25.V.60.1 do Magdeburga |AUSG 26/5, N1 |.Trochę nieświeża, naderwana część klapki. • Umschläg Mi. U 2B aus Leipzig 25.V.60.1 nach Magdeburg | AUSG 26/5, N1 |.Etwas nicht frisch. Beschädigte Klappe. • Stamped cover Mi U 2B from Leipzig 25.V.60.1 to Magdeburg |AUSG 26/5, N1 |.Little out-dated. Damaged cover flap. (Mi. 200 €)120,-
4197.Mi U 19B • Koperta Mi U 19B bez obiegu. Trochę nieświeża • Umschläg Mi. U 19B ungebrauch. Etwas unfresch. • Stamped cover Mi 19B not used, but little out-dated. (Mi. 350 €)180,-
4198.Mi U 19A • Koperta Mi U 19A jako list polecony z Lipska 19.OCT.67 do Chaux de Fonds 21.X.67. Na odwrocie stempel “OR.BAD.BAHNPOST 20 OCT 67 Z 10” • Umschläg Mi. U 19A als R-Brief aus Leipzig 19. OCT.67 nach Chaux de Fonds 21.X.67. Rückseitig mit Stempel “OR.BAD.BAHNPOST 20 OCT 67 Z 10” • Stamped cover Mi U 19A as R-letter from Leipzig 19.OCT.67 to Chaux de Fonds 21.X.67. On reverse cancel “OR.BAD. BAHNPOST 20 OCT 67 Z 10” (Mi. 300 €)300,-
4199.Mi U 21B • Koperta Mi U 21B z Lipska 24 OCT 64 do Halle | AUSG.25/10 No 1.Minimalna dziurka. • Umschläg Mi. U 21B aus Leipzig 24 OCT 64 nach Halle | AUSG.25/10 No 1 Minimale Loch. • Stamped cover Mi U 21B from Leipzig 24 OCT 64 to Halle | AUSG.25/10 No 1 |. Minimal hole. (Mi. 240 €)120,-
Thurn und Taxis
4200.Mi 3 /2 x/ Yv. 3 /2 x/ • z Eisenach 1.12.7-8, kas. “231” opłacony 2 zn. • aus Eisenach 1.12.7-8, Stempel “231”. Frankiert mit 2 x • from Eisenach 1.12.7-8, kas”231” franked 2 x (Mi. 120 €)120,-
4201.Mi 3 /2 x/ Yv. 3 /2 x/ • z Rotenburga 14/7 1853, kas.”61” do Cassel D1 15/7 opłacony 2 zn. Dopłata za kas. “61” + 30 €. • aus Rotenburg 14/7 1853 nach Cassel D1 15/7. Zuschlag 30 € für Stempel “61”Frankiert mit 2 x • from Rotenburg 14/7 1853 to Cassel D1 15/7.Surcharge 30 € for cancel “61”. Franked 2 x (Mi. 150 €)120,-
4202.Mi 4 Yv. 4 • z Fuldy 16.5.1858 do Frankfurtu D2 17/5. Frankatura pojedyńcza. • ab Fulda 16.5.1858 nach Frankfurt D2 17/5. EF • from Fulda 16.5.1858 to Frankfurt D2 17/5 franked with (Mi. 250 €)250,-
4203.Mi 4 Yv. 4 • z Fuldy 28.2.1858 do Frankfurtu D2 1/3.Dopłata za kas.”23” 10 €. Frankatura pojedyńcza. • ab Fulda 28.2.1858 nach Frankfurt D2 1/3. Zuschlag 10 € für Stempel “23”. EF • from Fulda 28.2.1858 to Frankfurt D2 1/3. Surcharge 10 € for cancel”23” (Mi. 250+ 10 €)260,-
4204.Mi 20, 22 Yv. 36, 38 • z Geisenheim 2.6.1861 do Fuldy. Na odwrocie stempel Frankfurt A. M. 3 JUN.1861.Dopłata 50 € za kas.”178”.List niekompletny. • ab Geisenheim 2.6.1861 nach Fulda. Rückseitig mit Stempel Frankfurt A. M. 3 JUN.1861. Zuschlag 50 € für Stempel”178”. Unkomplette Brief. • from Geisenheim 2.6.1861 to Fulda. On reverse cancel Frankfurt A.M, 3 JUN.1861.Surcharge 50 € for cachet “178”. Incomplete letter. (Mi. 220 + 50 €)150,-
4205.Mi 5 Yv. 5 • z Wanfried 11.9.1855 do Frankfurtu 12SEP1855 przez Cassel 12SEP1855, dopłata 50 € za kas “79”. Frankatura pojed. • aus Wanfried 11.9.1855 nach Frankfurt 12SEP 1855 durch Cassel 12SEP1855.Zuschlag 50 € für Stempel”79”. EF • from Wanfried 11.9.1855 to Frankfurt 12SEP1855 via Cassel 12SEP1855. Surcharge 50 € for cancel “79” (Mi. 75 + 50 €)120,-
4206.Mi 20, 32 Yv. 36, 42 • z Montabaur 17.10.1862 do Weinbergu 19.10. Dopłata 100 € za kas. “195” • aus Montabaur 17.10. 1862 nach Winberg 19.10. Zuschlag 100 € für Stempel “195” • from Montabaur 17.10.1862 to Weinberg 19.10. Surcharge 100 € for cancel “195” (Mi. 110+100 €)200,-
4207.Mi 33 Yv. 43 • z Stadtilm 9.6.1863, kas.”289”, do Hanau 10/6 1N + D3 101. Frank pojed. • aus Stadtilm 9.6.1863, Stempel”289”, nach Hanau 10/6 1N +D3 101, EF • from Stadtilm 9.6.1863, cancel “289”, to Hanau 10/6 1N + D3 101120,-
4208.Mi 43 Yv. 47 • Parka poz, z Moguncji MAINZ BAHNHOF 12.8.5-6N, kas.”134”, do Lucerny, na odwrocie stempel Bahnpost Mainz-Worms 12.8 8-9N + stempel odbiorczy i tranzytowy. • Waag. Paar, aus Mainz mit MAINZ BAHNHOF 12.8.5-6N, Stempel”134” nach Luzern. Rückseitig mit “Mainz-Worms 12.8 8-9N”+Transit- und Ankunftstempeln • Hor pair, from Mainz “MAINZ BAHNHOF 12.8.5-6N”, cancel “134”, to Luzern. On reverse cachets:Mains-Worms 12.8 8-9N, arrival and transit.120,-
4209.Mi U 5A • Koperta Mi U 5A z Sonneberg 12.4|1866| do Wallendorf 13.4.1866. Dopłata 15 € za kas.”265” • Umschläg Mi. U 5A aus Sonneberg 12.4 nach Wallendorf 13.4.1866. Zuschlag 15 € für Stempel “265” • Stamped cover Mi U 5A from Sonneberg 12.4 to Wallendorf 13.4.1866. Surcharge 15 € for cancel “265” (Mi. 110+15 €)120,-
4210.Mi U 12B • Koperta Mi U 12B z Meinbergu 20.10.1862 do Lindenau.Na odwrocie |5| stemple tranzytowe i odbiorczy.Trochę nieświeża. • Umschläg Mi. U 12B aus Meinberg 20.10.1862 nach Lindenau. Rückseitig |5| Transitstempeln und Ankunftstempel. Etwas unfresch. • Stamped cover Mi U 12B from Meinberg 20.10.1862 to Lindenau. On reverse |5| transit cancels and arrival. Little out-dated. (Mi. 425 €)300,-
4211.Mi U 14A • Koperta Mi U 14A z Lampertheim do Darmstadt.Dopłata 200 € za stempel LAMPERTHEIM • Umschläg Mi. U 14A aus Lampertheim nach Darmstadt. Zuschlag 200 € für Stempel LAMPERTHEIM • Stamped cover Mi U 14A from Lampertheim to Darmstadt. Surcharge 200 € for cancel LAMPERTHEIM (Mi. 1750 + 20000 €)120,-
4212.Mi U 16A • Koperta Mi U 16A z Undenheim 21.3|1862| do Berlina.Na odwrocie |3| stemple tranzytowe i odbiorczy.Dopłata 700 € za kas pierścieniowy. • Umschläg Mi. U 16A aus Undenheim 21.3|1862| nach Berlin. Rückseitig |3| Transitstempeln und Ankunftstempel. 700 € Zuschlag für “367” Ringstempel. • Stamped cover Mi U 16A from Undenheim to Berlin. On reverse |3| transit and arrival cancels. Surcharge 700 € for ring cachet “367” (Mi. 25+700 €)300,-
4213.Mi U 30A • Koperta Mi U 30A jako list miejscowy w Frankfurcie 4, 3 + stempel D1 5/3 8-10 1/8N • Umschläg Mi. U 30A als Ortsbrief in Frankfurt 4, 3 + Stempel D1 5/3 8-10 1/8N • Stamped cover Mi U 30A as local letter in Frankfurt 4, 3 + cancel D1 5/3 8-10 1/8N (Mi. 11250 €)120,-
4214.Mi U 32A • Koperta Mi U 32A z Braubach 2.5.1855 do Hachenburg 3/5 11-12 Na odwrocie stempel odbiorczy i 2 tranzytowe.Dopłata 100 € za stempel BRAUBACH. • Umschläg Mi U 32A aus Braubach 2.5.1855 nach Hachenburg 3/5 11-12. Rückseitig Ankunftstempel und zwei Transitstempeln. Zuschlag 100 € für Stempel BRAUBACH. • Stamped cover Mi U 32A from Braubach 2.5.1855 to Hachenburg 3/5 11-12. On reverse 2 transit and arrival cachets. Surcharge 100 € for BRAUBACH cancel. (Mi. 18+100 €)120,-
4215.Mi GAA 16 • Wycinek znaczka z koperty 9 Kr użyty jako frankatura na list z Coburga 18.6.1865 do Berlina.Na odwrocie stempel odbiorczy i tranzytowy. • Ganzsache-Ausschnitte 9 Kr als Marke verwendet, Brief aus Coburg 18.6. 1865 nach Berlin. Rückseitig Ankunft und Transitstempeln. • Envelope stamp 9 Kr used as normal stamp. Letter from Coburg 18.6.1865 to Berlin. On reverse transit and arrival cancels. (Mi. 300 €)300,-
Wirtembergia • Württemberg
4216.Mi 4 Yv. 4 • ze Stuttgartu 17JUL1854 do Frankfurtu, stempel D4 18 7 na rewersie. Frankatura pojedyńcza. • aus Stuttgart 17JUL1854 nach Frankfurt. Rückseitig Stempel D4 18 7. EF • from Stuttgart 17JUL1854 to Frankfurt. On reverse cancel D4 18 7120,-
4217.Mi 14 /2 x/ Yv. 14 /2 x/ • List polecony |Stuttgart Charge| 21.10 do Wiednia 23.12. Na odwrocie stempel “ K. Wurtt. Fahrend.Postamt 21.12.10. “ Opłacony 2 zn. • R-Brief |Stuttgard Charge | 21.10 nach Wien 23.12 Rückseitig Stempel “K. Wurtt.Fahrend.Postamt 21.12.10”. Frankiert 2 mit 2 Marken • Registered letter |Stuttgard Charge| 21.10 to Vienna 23.12. On reverse cancel “K. Wurtt. Fahrend.Postamt 21.12.10.” Franked with 2 stamps (Mi. 750 €)750,-
4218.Mi 17 /2 x/ Yv. 17 /2 x/ • z Deerdorf 27.7.61do Edenkoben 28.7. Stempel poczty objazdowej “K.Wurtt.Fahrend.Postamt”. Opłacony 2 zn. • aus Deerdorf 27.7.61 nach Edenkoben 28.7 mit Stempel “K. Wurtt. Fahrend.Postamt.”. Frankiert mit 2 Marken • from Deerdorf 27.7.61 to Edenkoben 28.7 with travelling post cancel “K.Wurtt.Fahrend. Postamt”. Franked with 2 stamps130,-
4219.Mi 22 Yv. 22 • z Oberndorfu 16, 1 do Edenkoben 18.1 przez Ludwigshafen 17.1. Frankatura pojedyńcza. • aus Oberndorf 16.1 nach Edenkoben 18.1 durch Ludwigshafen 17.1. EF • from Oberndorf 16.1 to Edenkoben 18.1 through Ludwigshafen 17.1 (Mi. 120 €)120,-
4220.Mi 28 Yv. 28 • ze Stuttgartu 8JUL1864 do Hildburghausen 10.7.1864. Frankatura pojed. • aus Stuttgart 8JUL1864 nach Hildburghausen 10.7.1864. EF • from Stuttgart 8JUL1864 to Hildburghausen 10.7.1864150,-
4221.Mi 31, 32 Yv. 31, 32 • ze Stuttgartu 26NOV1867 do Hanau • aus Stuttgart 26NOV 1867 nach Hanau • from Stuttgart 26NOV1867 to Hanau (Mi. 200 €)200,-
4222.Mi S1 • Opaska na druki Mi No S1 • Streifbänder Mi No S1 • Wrapper Mi No S1 (Mi. 110 €)120,-
4223.Mi ADU4 • Przekaz pocztowy w formie koperty Mi ADU4, typ IIIa, kas. • Anweisungs Mi ADU4, Type IIIa, gebraucht • Envelope money order Mi ADU4, type IIIa, postal used (Mi. 125 €)120,-
Północnoniemiecki Związek Pocztowy • Norddeutscher Postbezirk • North German Postal Confederation
4224.Mi 1 Yv. 1 • Parka pozioma na liście z Glommen 20.4.70 10-11V • Waag.Paar auf Brief aus Glommen 20.4.70 10-11V • Hor. Pair on letter from Glommen 20.4.70 10-11V (Mi. 130 €)130,-
4225.Mi 13, 15, 18 Yv. 12, 14, 17 • na liście poleconym z Legnicy 2.9.71, na odwrocie stempel Breslau 2.9 8-4 • auf R-Brief aus Liegnitz 2.9.71.Rückseitig Stempel Breslau 2.9 8-4 • on registered letter from Legnica 2.9.71. On reverse cancel Breslau 2.9 8-4 (Mi. 122 €)120,-
4226.Mi 13 Yv. 13 • List miejscowy, frank pojedyńcza, Weimar 22.12.1870 • Ortsbrief von Weimar 22.12.1870, EF • Local letter from Weimar 22.12.1870 (Mi. 200 €)200,-
Rzesza Niemiecka • Deutsches Reich • German Empire
4227.Mi 19 Yv. 16 • z Torunia 11.Marz74 do Bydgoszczy 12.3.74 • aus Thorn 11.Marz74 nach Bromberg 12.3.74 • from Toruń 11.Marz74 to Bydgoszcz 12.3.74120,-
4228.Mi 66 Yv. 64 II • gw. Bühler, Jaschke • gepr. Büchler, Jaschke • sign. Büchler, Jaschke (Mi. 500 €)600,-
4229.Mi 66 Yv. 64 II (Mi. 500 €)500,-
4230.Mi 79 Yv. 77 (Mi. 130 €)120,-
4231.**Mi 116-18 Yv. 116-18 • kompletne arkusze 20 szt. • Bogensatz zu 20 Marken • Complete sheets - 20 stamps700,-
4232.Yv. 251 • NIEMCY, zn. 500M, FP, na liście z Wrocławia 20.8.23 do Freiburga in Schlesien {Świebodzice]. Yv. Nr 186. • Deutsches Reich, 500M, EF, auf Brief von Breslau 20.8.23 nach Freiburg in Schlesien. • Germany, stamp 500M, single postage on letter from Breslau 20.8.23 to Freiburg in Silesia.700,-
4233.**Mi 279Y Yv. 254 • Parka • Paar • Pair (Mi. 120 €)120,-
4234.**Mi 327 • Parka, uszkodzona cyfra 5 • Paar, unbeschädigte Werteindruck 5 • Pair, damaged nominal value 5120,-
4235.Mi 364-67 Yv. 355-58 (Mi. 110 €)110,-
4236.**Mi 403-06 Yv. 394-97 (Mi. 100 €)110,-
4237.Mi 398-401 Yv. 390-93 (Mi. 160 €)160,-
4238.Mi 499-507 Yv. 470-78 (Mi. 360 €)300,-
4239.**Mi 609-16 Yv. 565-72130,-
4240.Mi Bl. 8-9 (Mi. 130 €)130,-
4241.**Mi 575I+575 (Mi. 90 + €)100,-
4242.**Mi Bl. 11 Yv. Bl. 11 (Mi. 340 €)340,-
4243.Mi P 168 • Kartka pocztowa lotnicza, 1-szy lot WROCŁAW-ISTAMBUŁ, adresowana do Nowego Jorku. Stan średni. • Luftpostkarte, Erstflug BRESLAU-ISTANBUL, adressiert nach New York. Mittelgut Erhaltung. • Air postcard, first flight WROCŁAW-ISTANBUL addressed to New York. Middle condition.120,-
4244.Mi 528, 530, 585 Parka Yv. 498, 544 Parka, Ae.44 • na widokówce z 15 lotu Zeppelina Europa-Ameryka Płd. Stempel “Friedrichshafen 24.10.35” i “Recife| PER.|4a Seccao-Noite 26.X.35” • 15 Südamerikafahrt, Ansichtskarte mit Stempeln:”Friedrichshafen 24.10.35” und “Recife |PER|4a Seccao-Noite 26.X.35” • 15 South-American Zeppelin Flight, picture card with cancels: “Friedrichshafen 24.10.35” and “Recife|PER|4a Seccao-Noite 26.X.35”120,-
4245.Mi P219 I • Karta pocztowa • Postkarte • Postcard (Mi. 160 €)160,-
4246.Mi R5 • Zusammendruck (Mi. 700 €)700,-
4247.**Mi R5 • Zusammendruck (Mi. 700 €)700,-
4248.Mi H-Blatt 18 • Znaczki z książeczki • H-Blatt • Booklets pane (Mi. 125 €)120,-
4249.**Mi W5 + 2x W6 • Zusammendrucke (Mi. 120+ €)120,-
4250.Mi W11 • Zusammendruck (Mi. 120 €)120,-
4251.*Mi S6+S7 • Zusammendrucke (Mi. 120 €)120,-
4252.*Mi RL 15a • Zusammendruck (Mi. 210+ €)220,-
4253.Mi RL15b • Zusammendruck (Mi. 200 €)200,-
4254.*Mi W20 I • Zusammendruck (Mi. 120 €)120,-
4255.Mi W 23 • czysty i kasowany - 2 szt. • Zusammendrucke, postfrisch + gestempelt • mint + used (Mi. 115 €)120,-
4256.**Mi S58 • NOTHILFE 1928, Mi nr 431 • Zusammendruck, NOTHILFE 1928, Mi Nr 431 • For relief aid 1928 issue (Mi. 300 €)300,-
4257.**Mi S63 • NOTHILFE 1928, Mi nr 431 • Zusammendruck, NOTHILFE 1928, Mi Nr 431 • For relief aid 1928 issue (Mi. 1400+ €)1 500,-
4258.**Mi S50 + S58 • NOTHILFE 1928, Mi nr 426, 427 • 2 Zusammendrucke Mi. Nr. 426, 427 • For relief aid 1928 issue (Mi. 312+ €)320,-
4259.**Mi S74 • Mała plamka • Zusammendruck, klein Fleck • Little spot (Mi. 180 €)120,-
4260.**Mi S72 /2 x/ • 2 x, NOTHILFE 1929, Mi.nr. 431 • 2 Zusammendrucke, NOTHILFE 1929, Mi Nr 431 • 2 x, for relief aid 1929 issue (Mi. 140 €)140,-
4261.**Mi S83 • Zusammendruck (Mi. 400 €)400,-
4262.Mi S86 • Zusammendruck (Mi. 150 €)150,-
4263.Mi S40 • czysty i kasowany - 2 szt. • Zusammendrucke, postfrisch + gestempelt • mint + used (Mi. 135 €)140,-
4264.Mi WZ 5 • Zusammendruck (Mi. 250 €)250,-
4265.Mi WZ 8 • Zusammendruck (Mi. 250 €)250,-
4266.Mi W 51 + W 53 • Zusammendrucke (Mi. 140 €)140,-
4267.Mi W52 • Małe plamki • Zusammendruck, kleine Flecken • Little spots (Mi. 140 €)110,-
4268.Yv. 514, 516-18 se-tenant • Komplet zusammendrucków z serii NOTHILFE 1934, Mi Nr 556-64 • Zusammendrucke, Komplett aus Satz NOTHILFE 1934, Mi Nr 556-64 • complete pairs from sets “relief aid issue-1934” (Mi. 427 €)420,-
4269.• I Wojna Św., kartka niemieckiej poczty polowej z Mosulu, Irak 26.9.1917 ze stemplem “Kratfahrtformation”. • I Weltkrieg, Deutsche Feldpost, Postkarte aus Mosul, Irak 26.9.1917 mit Stempel “Kratfahrtformation”. • I World War, German Field Post, postcard from Mosul, Iraq 26.9.1917 with marked “Kratfahrtformation”.180,-
4270.• I Wojna Św., list wysłany przez niemiecką pocztę polową 65 do ruchomej jednostki etapowej 265 [poczta polowa 241]. Frankatura turecka. Interesująca koperta. • I Weltkrieg, Deutsche Feldpost 65, Brief an der Mobil Etappentruppen 265 [Feldpost 241] mit türkischen Frankatur. Interessantes Beleg. • I World War, German Field Post 65, letter to Mobile Military Unit 265 [Field post 241] with Turkish postage. Attractive cover.200,-
Kolonie i terytoria okupowane • Kolonien und Besetzungen • Colonies and occupied territories
4271.Mi Postgebiet Ob. Ost 12 /2 x/ • wartościowy|18.000DM| z Rygi 15.12.18 do Brunszwiku. Żółte plamy.Opłacony 2 zn. 1Mk. R!R! • Postgebiet Ob.Ost, Wertbrief |18.000DM| von Riga 15.12.18 nach Braunschweig frankiert mit 2 Marken 1 Mk. Gelbe Flecken.Sehr selten.R!R! • German Occupation. Value letter |18.000DM| from Riga 15.12.18 to Braunschweig franked 2 x 1Mk stamp.Yellow spots.Scarce. R!R!900,-
4272.• 1916-Poczta polowa marynarki niemieckiej, stempel formacyjny kompanii rowerowej z regimentu marynarzy. • Feldpostkarte mit Stempeln: “Feldpost, des 1 Marine, 28.12.16” und “Kaiserliche Marine, 2. Matrosen Regiment, Randfahrer-Komp.” Selten. • 1916-Military postcard with sending cancel and single ring formation cancel-Imperial Naval, Cyclist Comp., 2 Naval Regiment.220,-
4273.**Mi 13B • Niemiecki Kamerun, mała plamka. Zusammendruck. • Kamerun, Zusammendruck, klein Fleck • German Cameroon, little spot (Mi. 130 €)120,-
4274.**Mi 23 Yv. 19 • Kiauczou • Kiautschou • Jiaozhou (Mi. 120 €)120,-
4275.**Mi 1-16 Yv. 24-39 • LOTARYNGIA – niemiecka okup., czwórki • Lothringen-deutsche Besetzung, Viererblocken • German Occupation of Lorraine, block of 4 stamps (Mi. 120 €)120,-
4275 a.**Yv. Type III, 1-7, 8, 10 • 1941, Niemiecka okupacja na Litwie, lokalne wydanie Telsze • 1941, Deutsche Besetzung, Litauen, Lokalausgabe aus Telschen. • 1941, German occupation in Lithuania, local issue Telšiai660,-
4275 b.**Yv. Typen I, II, III. Marken 1-7, 8, 10 • 1941, Niemiecka okupacja na Litwie, lokalne wydanie Telsze, 3 różne typy nadruków. • 1941, Deutsche Besetzung, Litauen, Lokalausgabe aus Telschen, 3 verschiedenen Aufdrucktypen. • 1941, German occupation in Lithuania, local issue Telšiai, 3 different overprint types140,-
4276.Mi 31-44 Yv. 16-29 • SERBIA - niemiecka okupacja • Serbien-deutsche Besetzung • German Occupation of Serbia (Mi. 767 €)140,-
4277.**Mi Bl. 1-2 • SERBIA - niemiecka okupacja • Serbien-deutsche Besetzung • German Occupation of Serbia Sc. 2NB5-6, Sc rate 145dol (Mi. 240 €)240,-
4278.**Mi Bl. 3-4 • SERBIA - niemiecka okupacja • Serbien-deutsche Besetzung • German Occupation of Serbia Sc. 2NB27-28, Sc rate 145dol (Mi. 220 €)220,-
4279.• Niemiecka okupacja, Serbia, kartka pocztowa 1.50 Din z Belgradu 13.X.43 do Bavanište, Banat 16.X.43 z cenzurą belgradzką i nalepką “Europa zna Bolszewizm i walczy do zwycięstwa”. • Deutsche Besetzung, Serbien, Postkarte 1.50 Din aus Belgrad 13.X.43 nach Bavanište, Banat 16.X.43 mit belgraduer Zensur und Vignette “ Europa bekannt Bolschewismus und kämpft zu Sieg”. • German Occupation, Serbia, postcard 1.50 Din from Belgrade 13.X.43 to Bavanište, Banat 16.X.43 with Belgrade censorship and with label “Europe know Bolshevism and fight to Victory”120,-
Terytorium Saary • Saargebiet • Saarland
4280.Mi 179-94 Yv. 173-88 (Mi. 140 €)140,-
NRD • DDR • East Germany
4280 a.**Mi 20-22 • MECKLENBURG - VORPOMMERN (Mi. 100 €)100,-
4281.Mi Bl. 7 Yv. Bl. 1 (Mi. 170 €)170,-
4282.**Yv. 261 - 70 • 1950, NRD, Akademia Nauk, 10 zn. , kompletna seria. Yvert nr 15 - 24. • 1950, DDR, Akademie der Wissenschaften, 10 Werte, kpl. Satz. • 1950, East Germany, Academy of Science, 10 stamps, complete set.190,-
4283.Mi 261-70 (Mi. 170 €)150,-
4284.**Mi 284-85 • czwórki • Viererblocken+Dv • blocks of 4 stamps (Mi. 310 €)300,-
4285.Mi 286-88 (Mi. 180 €)150,-
4286.**Mi Bl.8-9AB Yv. Bl.2-3 dent.+non dent. (Mi. 480 €)480,-
4287.**Mi Bl.8-9 B (Mi. 240 €)240,-
4288.**Mi 327-41 • z odmianami, stan idealny, gw. Paul S., BPP. • mit Abarten, echt und einwandfrei, gepr. Paul S., BPP., • with type, extremely fine condition, sign. Paul S., BPP. (Mi. 688 €)680,-
4289.**Mi 334 • lekko uszkodzony, gw. Paul S., BPP • gering beschädigte, gepr Paul S., BPP • lightly damaged, sign. Paul S., BPP (Mi. 250 €)120,-
4290.**Mi 413 (Mi. 110 €)110,-
4291.Yv. Bl 15 • 1958, NRD, Antyfaszyści blok ze stemplem pierwszego dnia obiegu. • 1958, DDR, Anti-Faschisten Block mit Ersttagsstempel. • 1958, East Germany, Antifascist souvenir sheet with first day of issue cancel.130,-
4292.Yv. 30 - 31 • 1948, Niemcy, Rheinland-Pfalz, Ludwigshafen, 2 zn. , kompletna seria. • 1948, Deutschland, Rheinland-Pfalz, Ludwigshafen, 2 Werte, kompletter Satz. • 1948, Germany, Rhine-Palatinate, Ludwigshafen, 2 stamps, complete set.120,-
4293.**Yv. 32 - 41 • 1948-49 Niemcy, Rheinland-Pfalz, obiegowa III, 10 zn. , kompletna seria. • 1948-49 Deutschland, Rheinland-Pfalz, Freimarken III, 10 Werte, kompletter Satz. • 1948-49 Germany, Rhine-Palatinate, regular issue III, 10 stamps, complete set.150,-
Berlin
4294.**Mi 2A Yv. 2 Sov. Zone • BERLIN, usterka na zn. • Berlin, Abart • Berlin, error120,-
4295.Mi 35-41 • Zn. 2 Mk na odwrocie mały ślad atramentu po odklejeniu z listu • Marke 2Mk, kleine Tintenspur aus Umschläg • stamp 2Mk, little ink-stain from letter (Mi. 450 €)360,-
4296.Mi 35-41 Yv. 21-27 (Mi. 450 €)540,-
4297.**Mi 42-60 Yv. 28-46 (Mi. 900 €)900,-
4298.Mi 61-63 Yv. 51-53 (Mi. 250 €)250,-
4299.Mi 61-63 Yv. 51-53 • z kas okoliczn.”100 Jahre OPD Berlin” • mit SST”100 Jahre OPD Berlin” • with special cachet “100 Jahre OPD Berlin” (Mi. 250 €)500,-
4300.**Mi 64-67 Yv. 47-50 (Mi. 300 €)300,-
4301.Mi 75-79 Yv. 61-65 (Mi. 200 €)200,-
4302.Mi 72-73 Yv. 58-59 (Mi. 180 €)180,-
4303.Mi 72-73 Yv. 58-59 • kas. 29.X.50 • Stempel 29.X.50 • cancel 29.X.50 (Mi. 180 €)300,-
4304.Mi 74 Yv. 60 • kas. 24.4.51 • Stempel 24.4.51 • cancel 24.4.51 (Mi. 70 €)120,-
4305.Mi 82-86 Yv. 68-72 (Mi. 110 €)110,-
NRD • DDR • East Germany
4306.Mi 117-20 Yv. 3-6 (Mi. 200 €)200,-
4307.**Mi 111-12 Yv. 1-2 (Mi. 120 €)120,-
4308.Mi 122 Yv. 8 • Widokówka, Frankatura pojed. • Ansichtskarte, EF • Picture card (Mi. 120 €)120,-
4309.Mi 122 Yv. 8 • na holenderskiej pocztówce • auf niederländische Ansichtskarte, EF • on Dutch picture card (Mi. 120 €)120,-
4310.**Mi 143-46 Yv. 59-62 (Mi. 170 €)170,-
4311.Mi 166 Yv. 52 • 5 szt. • 5 St. • 5 pieces (Mi. 150 €)120,-
4312.Mi 8Y • Znaczki z książeczki • H-Blatt • Booklets pane (Mi. 190 €)190,-
4313.Mi P 40 (Mi. 160 €)160,-
Nalepki • Zetteln • Labels
4314.• Nalepki propagandowe “GOTT STRAFE ENGLAND” • Propagandazettel”GOTT STRAFE ENGLAND” • Propaganda labels “GOTT STRAFE ENGLAND”100,-
Norwegia • Norwegien • Norway
4315.Mi 2 Yv. 2 (Mi. 120 €)120,-
4316.Mi 62-64 Yv. 60-62 (Mi. 160 €)160,-
Portugalia • Portugal
4317.Mi 109-23 Yv. 109-23 (Mi. 1500 €)1 500,-
Rosja i Związek Radziecki • Russland und Sowjetunion • Russia and Soviet Union
4318.Yv. 1 • 1857, Rosja nr 1, 4 równe marginesy, tylko w dolnym lewym rogu małe przycięcie, ogólnie stan bardzo dobry. • 1857, Russland Nr. 1, allseits vollrandig, Markenbild nur in links unten Ecke leicht berührt, allgemein sehr gute Erhaltung. • 1857, Russia No. 1, 4 margins except for bottom left corner where the edge cuts into frameline only. Generally very nice stamp.800,-
4319.Mi 2x Yv. 2 (Mi. 180 €)150,-
4320.Mi 6 Yv. 6 (Mi. 150 €)140,-
4321.Mi 7 Yv. 7 (Mi. 250 €)150,-
4322.Mi 10 Yv. 9 (Mi. 300 €)150,-
4323.Mi 11 Yv. 10 (Mi. 180 €)120,-
4324.Mi 20y Yv. 20B (Mi. 280 €)250,-
4325.• Rosja, książeczka Państwowej Pocztowej Kasy Oszczędności ze znaczkami, z Kijowa z wpisami 5.5.10 do 24.1.13. • Russland, Sparbuch der Staatlichen Postsparkasse mit Postsparmarken, aus Kiew mit Eintragungen ab 5.5.10 bis 24.1.13. • Russia, Saving book of State Postal Savings Bank with savings postal stamps from Kiev, with inscribe from 5.5.10 to 24.1.13.400,-
4326.Mi 63-64 Iaa +Stempelmarke • Znaczek stemplowy użyty jako pocztowy w Warszawie 24.2.14 • Stempelmarke verwendet als Freimarke von Warschau 24.2.14 • Fiscal stamp used as postal stamp in Warsaw 24.2.14120,-
4327.*Mi 103-06 • z nadrukiem”OBRAZIEC |SPECIMEN|. Stan słaby • mit Aufdruck”OBRAZIEC |SPECIMEN|”. Schlechte Erhaltung. • with surcharge”OBRAZIEC |SPECIMEN|”.Poor condition.120,-
4328.• Lotniczy z Kijowa 11.10.23 do Londynu. Nalepka lotnicza 5 Rb. • Luftpostbrief aus Kiew 11.10.23 nach London mit Flugzettel 5 Rb. • Air letter from Kiev 11.10.23 to London with air label 5 Rb.120,-
4329.Mi 180 /4 x/ Yv. 168 /4 x/ • List z korespondencją z Moskwy do Warszawy ze stemplem ambulansowym opłacony 4 zn. • Brief mit komplettem Inhalt aus Moskau nach Warschau mit Postwagenstempel frankiert mit 4 Marken • Complete letter with contents from Moscow to Warsaw with Railway P.O. Franked by 4 stamp150,-
4330.*Mi 185 IA Yv. 180 (Mi. 500 €)500,-
4331.*Mi 212-14 Yv. 213-15 • gw. • gepr. • sign.120,-
4332.Mi 299, 301 + IIIb Yv. 339, 341 +9 • polecony z Moskwy 27.1.27 do Wiednia ze znaczkiem kontrolnym dla zagranicznej wymiany filatelistycznej • R-Brief aus Moskau 27.1.27 nach Wien mit Biefmarken-Tauschkontrollstellen • Registered letter from Moscow 27.1.27 to Vienna with Philatelic Exchange Office stamp250,-
4333.• ZSRR, poczta Zeppelinowa, kartka z Moskwy 10.IX.30 do Friedrichshafen 11.IX.30 adresowana do Tallina 17.IX.30. • Sowjetunion, Zeppelinpost, Postkarte aus Moskau 10.IX.30 nach Friedrichshafen und weiter adressiert nach Tallin 17.IX.30. • Soviet Union, Zeppelin mail, postcard from Moscow 10.IX.30 to Friedrichshafen and next addressed to Tallin 17.IX.30.350,-
4334.Mi 397C - 401C Yv. Ae.22B - 26B • R, lotniczy, FDC z Moskwy 15.5.31 do Berlina 16-17.5.31 • Luft-R-Brief, FDC aus Moskau 15.5.31 nach Berlin 16-17.5.31 • Air, registered, FDC from Moscow 15.5.31 to Berlin 16-17.5.31480,-
4335.Mi 498-508 Yv. Ae.49-58110,-
4336.Mi 1135 • Polska kartka pocztowa nr 119 Nd.7 ofrankowana znaczkiem ZSRR Mi.1135 nadana w Bruchowicach (ZSRR) 21.11.49 do Sosnowca • Polnische Postkarte Mi 124 frankiert mit Sowjtunionische Marke aus Bruchowitze|UdSSR| 21.11.49 nach Sosnowitz • Polish postcard franked by Soviet Union stamp from Brukhovitse (Soviet Union) 21.11.49 to Sosnowiec120,-
4337.**Mi 1527-34 Yv. 1510-17 (Mi. 320 €)320,-
4338.**Mi 1601-05 Yv. 1584-88 (Mi. 110 €)110,-
4339.**Mi 2541 Yv. 2468 • czwórka • Viererblock • blocks of 4 stamps (Mi. 160 €)120,-
4340.Mi 10yb I • znaczek dopłaty • Portomarke • Postage due stamp (Mi. 110 €)110,-
4341.**Mi 1300-2 • Olimpiada Turyn 2006, 3 arkusze po 20 sztuk, cięte • Olimpiade in Torino 2006, 3 geschn, Kleibogen • Olimpic Games in Torinom 3 imperforated souvenir sheets2 000,-
4342.Mi U 14B • Koperta • Umschläg • Stamped cover (Mi. 100 €)120,-
4343.Mi U 55A+B • Koperty - 2 szt. • Umschläge - 2 St. • Stamped covers - two pieces (Mi. 130 €)130,-
Rumunia • Rumänien • Romania
4344.*Mi 197-205 Yv. 192-200 (Mi. 160 €)120,-
4345.Mi 205-07 Yv. 200-02 (Mi. 110 €)100,-
4346.Mi 253-54 Yv. 268, 271 • dziurkowane na liście z Bukaresztu 24.III.1920 do Paryża. Stempel cenzury. • mit Durchlochung auf Brief von Bukarest 24.III. 1920 nach Paris. Zensurstempel. • punching stamps on letter from Bucharest 24.III.1920 to Paris. Censored.120,-
4347.Mi 279, 283, 296 • dziurkowania firmowe. List z ARAD 20JAN925 do Budapesztu. • Firmenlochung. Brief aus ARAD 20JAN 925 nach Budapest • Firm’s punching stamps on letter from ARAD 20JAN925 to Budapest.120,-
4348.**/*Mi 372-74x Yv. 4-6, vert. (Mi. 300 €)200,-
4349.**/*Mi 372-74 Yv. 4-6, hor. (Mi. 200 €)150,-
4350.Yv. 516 - 18 • Rumunia, Skauci, seria 3 zn. , i inne na liście z Timisoary 20.X.36 do Monachium 23.10.36. Na rewersie liczne stemple. Yvert 505 - 07. • Rumänien, Pfadfinder Satz, 3 Werte und anderen auf Brief aus Timisoara 20.X.36 nach München. Rückseitig mit vielen Stempeln. • Romania, Scouts set, 3 stamps, and others on letter from Timisoara 20.X.36 to Munich. On reverse several cancels.150,-
4351.Mi 1717-20 Yv. Ae. 75-86 (Mi. 380 €)280,-
4352.Mi 1750-57 AB, Bl 40 -41 Yv. 1607-14, Bl.41-42 (Mi. 17850 €)150,-
4353.• Rumuńska okupacja Ukrainy (ZSRR). List z Odessy 12.IX.41 do Bukaresztu 15.IX.41 ze stemplem “CENZURAT ODESA No. 1” R ! • Rumänische Besetzung Ukraine (Sowjetunion). Brief von Odessa 12.IX. 41 nach Bukarest 15.IX.41 mit Stempel “CENZURAT ODESA No. 1”.R ! • Romanian occupation zone in Soviet Ukraine. Letter from Odessa 12.IX.41 to Bucharest 15.IX.41 with cancel “CENZURAT ODESA No. 1”. Rare.700,-
4354.• Księstwo Mołdawsko-Wołoskie. Kompletny list z treścią z Braila 8/1 do Craiova 14/1 przez Bukareszt 11/1|1863| • Fürstentum Moldau. Brief mit komplettem Inhalt aus Braila 8/1 nach Craiova 14/1 durch Bukarest 11/1|1863| • Principality of Moldavia. Complete cover with contents from Braila 8/1 to Craiova 14/1 via Bucharest 11/1|1863|180,-
San Marino
4355.Mi 16-17 • Włoskie znaczki użyte w San Marino.Stan średni. Sassone 16-17 • Italienische Marken verwendet in San Marino.Mittelgut. Sassone Nr 16-17 • Italian stamps used in San Marino. Middle condition. Sa.16-17120,-
4356.*Mi 4 • Sassone No. 6, Sa cena 1100 € • Sa. Preis 1100 € • Sa. Price 1100 € (Mi. 750 €)800,-
4357.**Mi 512 (Mi. 175 €)120,-
Szwajcaria • Schweitz • Switzerland
4358.Mi 21b Yv. 34 (Mi. 150 €)150,-
4359.Mi 27 Yv. 40 (Mi. 160 €)160,-
4360.Mi 28 Yv. 41 (Mi. 110 €)110,-
4361.**Mi 47 • Zumstein No. 55. Lekkie pęknięcie papieru • Zu.55. Kleines Bruchpapier. • Zu.55 Little paper cracks. (Mi. 6600 €)2 000,-
4362.Mi 74-80 Yv. 93-99 (Mi. 190 €)190,-
4363.Mi 82-87 Yv. 100-05 (Mi. 110 €)110,-
4364.Mi 128-29 • Zumstein No. 2 - 3 (Mi. 110 €)110,-
4365.Mi 130-32 • Zumstein No. 4-6 (Mi. 150 €)150,-
4366.*Mi 145, 152 Yv. Ae. 1-2 (Mi. 175 €)180,-
4367.Mi 405-07 |WZd 8| • z Bazylei 21.III.42 |FDC| do Böblingen |Niemcy|. Zaklejka cenzury niemieckiej “219” i “255” • aus Basel 21.III.42|FDC| nach Böblingen |Deutschland| mit deutschem Verschlussetiketten und Zensurstempeln “219” + “255” • from Basel 21.III.42 |FDC| to Böblingen |Germany| with German censor cancels “219” + “255” and censor’s seal (Mi. 180 €)200,-
4368.Mi 303, 363a parka Yv. 295, 348 parka • lotniczy z Linthal |Szwajcaria| 1.XII.42 do Londynu. Zwrócono do nadawcy z powodu zawieszenia komunikacji lotniczej z Wlk. Brytanią • Luftbrief aus Linthal |Schweiz| 1.XII.42 nach London und Zurück nach Absender durch Einstellug der Luftverkehr mit GB • Airletter from Linthal |Switzerland| 1.XII.42 to London and back to sender because of suspension of air service with UK120,-
Szwecja • Schweden • Sweden
4369.Mi 96 • FACIT nr 125, FA.cena 1300 Kr.130,-
4370.Mi 144 W - 158W Yv. 163A-177 • FACIT nr 196-210, cena 8600 Kr. (Mi. 800 €)800,-
4371.Mi 159W - 173W Yv. 178-92 • FACIT nr 211-25, FA cena 6000 Kr (Mi. 600 €)600,-
4372.**Mi 290B • FACIT 337C, FA cena 1150 Kr.120,-
4373.Mi P15 • Kartka pocztowa • Postkarte • Postcard (Mi. 210 €)210,-
Turcja • Türkei • Turkey
4374.*Mi 259-60 Yv. 207-08 (Mi. 120 €)120,-
4375.Mi 2a Yv. 2 • znaczek dopłaty • Portomarke • Postage due stamp (Mi. 120 €)120,-
4376.Mi 3b Yv. 3 • znaczek dopłaty, stan średni • Portomarke, mittelgut • Postage due stamp, middle condition (Mi. 300 €)150,-
4377.• Wydanie lokalne Bagdad 1880 rok, kas. BAGHDAD BISECTS • Lokalausgabe Baghdad 1880 mit Stempel BAGHDAD BISECTS • Local issue Baghdad 1880 with cancel BAGHDAD BISECTS. See Postal cancellations of the Ottoman Empire, Part 2, Page 19200,-
Ukraina • Ukraine
4378.(*)Mi 2, 5 • Makulatura • Makulatur • Spoilage120,-
4379.(*)• Makulatura • Makulatur • Spoilage120,-
4380.(*)• Makulatura • Makulatur • Spoilage120,-
4381.(*)• Makulatura • Makulatur • Spoilage120,-
4382.(*)• Makulatura • Makulatur • Spoilage120,-
4383.(*)• Makulatura • Makulatur • Spoilage120,-
4384.(*)• Makulatura • Makulatur • Spoilage120,-
4385.(*)• Makulatura • Makulatur • Spoilage120,-
4386.(*)• Makulatura • Makulatur • Spoilage120,-
4387.**Mi 2, 5 • Druk dwustronny • Doppelseitigdrucke • Double-faced printing200,-
4388.• Ukraina Zakarpacka, Wydanie Rady Narodowej, nadruk BEREHOVA |Typ C| • Karpaten-Ukraine, Ukrainischer Nationalrat Ausgabe, Aufdruck BEREHOVA |Typ C| • Carpatho-Ukraine, Ukrainian National Council issue, overprint BEREHOVA |Type C|600,-
4389.Mi 81 • Ukraina Zakarpacka, list służbowy z Użgorodu 29.9.45 do Wołowska • Karpaten-Ukraine, Dienstbrief aus Uzgorod 29.9.45 nach Wolowsk • Carpatho-Ukraine, official letter from Uzhorod 29.9.45 to Volovsk600,-
4390.• Ukraina Zakarpacka, węgierski druk ze stemplem poczty Ukrainy Zakarpackiej Nornogołowia- 9.IV.945 i pieczęcie cenzury. • Karpaten-Ukraine, ungarische Vordruck mit Stempel der Karpaten-Ukraine Post Nornogolowia 9.IV.945 und Zensurstempeln. • Carpatho-Ukraine, Hungarian print with Carpatho-Ukraine Post cancel Nornoholovya 9.IV.945 and with censor cachets.350,-
Watykan • Vatikan • Vatican
4391.Mi Belgia 474, 486 Watykan 80-83 Yv. Belgia 474, 481 Watykan 86-89 • R-lotniczy z Watykanu 18.7.39 do Brukseli. Stempel okolicznościowy 2-ej Międzynarodowej Wystawy Lotniczej Bruksela 12.7.39. Mieszana frank. Znaczki Belgii i Watykanu. • R-Luftbrief aus Vatikan 18.7.39 nach Brüssel. Sonderstempel zu den 2 Internationalen Luft-ausstellung Brüssel 12.7.39. Mischfrankatur: Belgien+Vatikan Marken • Air-R-letter from Vatican 18.7.39 to Brussels. Special cancel by 2 International Air Exhibition Brussels 12.7.39. Franked with Belgian and Vatican stamps.120,-
4392.• FDC-UNIFICATO LF1, cena 200 € (Mi. 150 €)120,-
Węgry • Ungarn • Hungary
4393.Mi 4 Yv. 4 (Mi. 250 €)250,-
4394.Mi 145-61 Yv. 125-41 • na czystej kopercie, bez obiegu • Blanko-Umschläg mit • on cover not postally used (Mi. 110 €)110,-
4395.• 1909, Spl okolicznościowy I wystawy filatelistycznej na widokówce. Nalepki wystawowe. Spl odbiorczy. • 1909, Ansichtskarte aus 1 philatelistischen Ausstellung mit Vignetten und Ankunft-stempel • 1909, Picture card from First Philatelic Exhibition with labels and arrival cancel.120,-
4396.Mi 490, 519 Yv. 450, 470 • lotniczy, lot Budapeszt-Istanbuł |Rodosto|.Budapest 15.5.1935 Matyasföld 17.05.1935- Istanbul 19.05.1935/23.6.1935- Tekirdag 26.6.1935 • Flugpost Budapest-IstanbulRodosto|. Buda-pest 15.5.1935-Matyas- föld 17.05.1935- Istanbul 19.05.1935/23.6.1935- Tekirdag 26.6.1935 • Air post, flight Budapest-IstanbulRodosto|. Budapest 15.5.1935-Matyasföld 17.05.1935- Istanbul 19.05.1935/23.6.1935- Tekirdag 26.6.1935150,-
4397.Mi Bl.20-22 Yv. Bl. 26-28 • 3 FDC (Mi. 320 €)320,-
4398.**Mi Bl. 99B (Mi. 250 €)250,-
4399.**Mi Bl. 103B (Mi. 150 €)150,-
4400.**Mi Bl. 115B (Mi. 130 €)130,-
4401.**Mi Bl. 128B (Mi. 100 €)100,-
4402.Mi 6 |3 x|, 41|3 x| Yv. 11 |3 x|, 20 |3 x| • polecony z Villany 5.OCT.1919 do Bale. Stempel odbiorczy Basel 13.X.19. Jugosłowiańska cenzura wojskowa • R-Brief aus Villany 5.OCT.1919 nach Bale mit Ankunftstempel Basel 13.X.19. und jugoslawische Militärzensur • Registered letter from Villany 5.OCT.1919 to Bale with arrival cachet Basel 13.X.19. Yugoslav Military Censor120,-
4403.Mi U 3 • Miejscowy z Budapesztu 17SEP 84 • Ortsbrief von Budapest 17SEP84 • Local letter from Budapest 17SEP84 (Mi. 250 €)220,-
4404.Mi U 4 • z Uroszegh 16/7 do Szered 17/7 • aus Uroszegh 16/7 nach Szered 17/7 • from Uroszegh 16/7 to Szered 17/7 (Mi. 250 €)280,-
Wielka Brytania • Großbritannien • Great Britain
4405.Mi 6 Yv. 6600,-
4406.Mi 6 Yv. 6500,-
4407.Mi 7 • Stanley Gibbons No. 55, £ 800250,-
4408.Mi 16 • Stanley Gibbons No. 43/4, każdy inny • Stanley Gibbons No. 43/4, alle anderen460,-
4409.Mi 12 X Yv. 16150,-
4410.Mi 16 |2 x| • SG No 66, 43|2x| na liście z Manchesteru MY1, 60 do Turka 9/5 via A.M. London MY-2, 60, Sambor 7 May, Smolnica 8MAI. Dodatkowe stemple Aachen 3/5B, “P”, SG cena £ 175 + • SG No 66, 43|2x| auf Brief von Manchester MY1, 60 nach Turka 9/5 via A.M. London MY-2, 60, Sambor 7 May, Smolnica 8MAI. Zusätzlich Stempeln Aachen 3/5B, “P”, SG Preis £ 175 + • SG No 66, 43|2x| on letter from Manchester MY1, 60 to Turka 9/5 through A.M. London MY-2, 60, Sambor 7 May, Smolnica 8MAI. Additional cancel Aachen 3/5B, “P”. SG price £ 175 +350,-
4411.Mi 31 • 1 ząbek krótszy, z tyłu ślady odbitego atramentu z koperty. SG No 98, £ 500 • Ein Zähnchen verkürzte. Rückseitig Titenspuren aus Umschläg. SG No 98, £ 500 • 1 perf shorter. On reverse of the stamp ink-stains from cover. SG No 98, £ 500120,-
4412.Mi 31 • SG No 111, £ 250 (Mi. 150 €)150,-
4413.Mi 39 • SG No 125, £ 200 (Mi. 160 €)160,-
4414.*Yv. 45 • 1876, Wielka Brytania, królowa Wiktoria 8 P. S.G.156, cena Ł 1.100,- • 1876, Grossbritannien, Königin Viktoria 8 P. • 1876, Great Britain, Queen Victoria 8p.750,-
4415.Mi 78 • SG No 193, £ 175 (Mi. 150 €)150,-
4416.Mi 80 • SG No 195, £ 375 (Mi. 320 €)120,-
4417.Mi 84 • SG No 183, £ 475 (Mi. 300 €)180,-
4418.Mi 117A • SG No 265, £ 450 (Mi. 240 €)200,-
Włochy • Italien • Italy
4419.Mi 3 II Yv. 3 • MODENA, z Cassalmagiore 15 AGO do Livorno 17 AGO 1857 opłacony zn. Sassone No 3, cena 235 € • MODENA, aus Cassalmagiore 15 AGO nach Livorno 17 AGO 1857 frankiert mit Sa No 3, Sa Preis 235 € • MODENA, from Cassalmagiore 15 AGO to Livorno 17 AGO 1857 franked by Sa 3, Sa price 235 €200,-
4420.Mi 5 I • MODENA, Sa. No 10, £ 165130,-
4421.Mi 23 • PAŃSTWO KOŚCIELNE, Sa No 28 na liście z dn. 5.VII.1869 do Cosenza 8.GIU.69 via Roma 5GIU 69, Isdetta-Napoli 5GIU69. Stempel P.D. |Opłacono na miejscu przeznaczenia|. Cena Sa. 120 € • KIRCHENSTAAT, aus 5.VII.1869 nach Cosenza 8.GIU.69 via Roma 5GIU 69, Isdetta-Napoli 5GIU69. Stempel P.D. |Gebühr nach Bestimmungsort|. Frankiert mit Sa No 28, 120 € • ROMAN STATES, from 5.VII. 1869 to Cosenza 8.GIU.69 via Roma 5GIU 69, Isdetta-Napoli 5GIU69 with cancel P.D. |Postage on destination|. Franked with Sa No 28, 120 €120,-
4422.Mi 8 • PARMA, Sa No 8, 550 €300,-
4423.Mi 15 • SARDYNIA, Sassone No 18A, 650 € • SARDINIEN • SARDINIA650,-
4424.Mi 13 Yv. 13 • TOSKANIA, na liście, stan średni, Sa cena 600 € • TOSKANA, auf Brief, mittelgut, Preis 600 € • TUSCANY, on letter, middle condition, price 600 €250,-
4425.Mi 13 Yv. 13 • TOSKANIA 1858, na liście do Pizy, Sa cena 600 € • TOSKANA 1858, auf Brief nach Pisa, Sa Preis 600 € • TUSCANY 1858, on letter to Pisa, Sa price 600 €400,-
4426.Mi 10 Yv. 3 • z Milano 3MAG62 do Padwy |Padova 5/5| opłacony zn. Sa No 2 175 € • aus Milano 3MAG62 nach Padova 5/5 frankiert mit Sa No 2, 175 € • from Milano 3MAG62 to Padova 5/5 franked with Sa No 2, 175 €150,-
4427.Mi 13 • Sa. No. 10, 130 €100,-
4428.Mi 29-36 • Sa No. 29-36, 140 €110,-
4429.Mi 41A • Sassone No. 41, 2100 €350,-
4430.Mi 49 • Sa No. 43, 400 €200,-
4431.Mi 56-58 • Sa No. 56-58, 140 €110,-
4432.*Mi 57 • Sa No. 58, 650 €450,-
4433.Mi 59 • Sa No. 64, 175 € (Mi. 120 €)120,-
4434.Mi 61-66 • Sa No. 50-55, 200 €150,-
4435.Mi 95-98 • Sa No. 87-90, 525 €400,-
4436.Mi 100-03 • Sa No. 92-95, 175 €130,-
4437.Mi 120-23 • Sa No. 102-05, 130 €110,-
4438.*Mi 153-56 • Sa No. 123-26, 2300€2 300,-
4439.Mi 201-04 • Sa No. 158-61, 700 €400,-
4440.Mi 206-11 • Sassone No. 169-74, 190 €120,-
4441.Mi 249-52 • Sa No. 206-09, 225 €120,-
4442.Mi 270-71 • Sa. Aerea 8-9, 300 €240,-
4443.Mi 338-41 • Sa No. 276-80, 165 €130,-
4444.Mi 435 • Sa. Aerea 44, 185 €120,-
4445.Mi 268-69 • Zn dla poczty pneumatycznej, Sa. No. 10-11, 275 € • Rohrpostmarken • Pneumatic post stamps130,-
4446.Mi 273-74 • Zn dla poczty pneumatycznej, Sa. No. 12-13, 300 € • Rohrpostmarken • Pneumatic post stamps120,-
4447.Mi 362-68 • Sa No. 292-98, 250 €120,-
4448.Mi 401-07 • Sa Aerea 32-38, 275 €150,-
4449.Mi 431-34 • Sa Aerea 42-43+ E 17-18, 220 €170,-
4450.Mi 560-69 (Mi. 500 €)350,-
4451.Mi 604-19 • Sa No 439-48 + A111-16, 300 €220,-
4452.Mi 740-45 • Sa No. 574-77, 120 €100,-
4453.Mi 796-97 • Sa No. 623-24, 212, 50 €170,-
4454.*Mi 1 • Zn na paczki, Sa No. 1, 150 € • Paketmarke • Parcel post stamp (Mi. 150 €)150,-
4455.Mi 1-6 • Zn na paczki, Sa No. 1-6, 525 € • Paketmarken • Parcel post stamps400,-
4456.Mi 17 • Zn na paczki, Sa No. 17, 325 € • Paketmarke • Parcel post stamp250,-
4457.Mi 18 • Zn na paczki, Sa No. 18, 325 € • Paketmarke • Parcel post stamp250,-
4458.• Sa Porto No. 1, 250 € • Postage due180,-
4459.**Mi 15-17 • Piękne fałszerstwo, Sa. Porto 17-19, 6000 € • Falsch, Sa. Porto 17-19, • Forgery, postage due stamps 17-19120,-
4460.• WENECJA Giulia, 1919. Pokwitowanie telegraficzne. • Julisch-VENETIEN, 1919 Telegramm-Aufgabeschein • VENEZIA Giulia, 1919, telegraphic receipt.150,-
4461.• WENECJA Giulia, 1919. Pokwitowanie telegraficzne. • Julisch-VENETIEN, 1919 Telegramm-Aufgabeschein • VENEZIA Giulia, 1919, telegraphic receipt.120,-
4462.• WENECJA Tridentina. Sa. No. 20a, 130 €, nadruk odwrócony • VENEZIA-Tridentina. Sa. No. 20a, 130 € Kopfstehender Aufdruck. • VENEZIA Tridentina. Sa No. 20a, 130 €.Inverted overprint.110,-
4463.*• TRIEST |Trentino| Sa. No. 7-8, 144 € • TRIEST |Trentino| Sa No. 7-8, 144 € • TRIESTE |Trentino| Sa. No. 7-8, 144 €120,-
4464.**Mi 17 III • LEVANT Sa. No. 17, 500 €350,-
4465.• Włoska poczta w Chinach. Sa. No. 1, 150 € • Italienische Post in China. • Italian Post in China120,-
4466.*Mi 20-29 • Kolonie włoskie. Sa No. 1-10, 112, 50 € • Italienische Kolonien • Italian Colonies100,-
4467.Yv. 32 x2, 23 • Włochy, Wyspy Egejskie, Rodos, 3zn., na liście lotniczym z Rodos 17.5.31 do Schweningen 28.5.31. Sassone nr 62 i 2 x A2. • Italien, Ägäische Inseln, Rodos, 3 Marken auf Luftpostbrief aus Rodos 17.5.31 nach Schweningen 28.5.31. • Italy, Aegean Islands, Rhodes, 3 stamps on air mail letter from Rhodes 17.5.31 to Schweningen 28.5.31.250,-
4468.*Mi 41-43 • Djubaland-kolonia włoska, Sa. No. 42-44 • Italienisch Djubaland • Italian Jubaland (Mi. 220 €)170,-
4469.*Mi 2 • ERYTREA, Sa. No. 2, 2800€ • Italienisch Eritrea • Italian Eritrea2 200,-
4470.*Mi 3 • ERYTREA, Sa. No. 3, 260€ • Italienisch Eritrea • Italian Eritrea (Mi. 280 €)220,-
4471.*Mi 6 • ERYTREA, Sa. No. 6, 180€ • Italienisch Eritrea • Italian Eritrea140,-
4472.Mi 17 • LIBIA, Sa. No. 17 • Italienisch Libyen • Italian Libya (Mi. 140 €)100,-
4473.**/*Mi 21-22 • Djubaland-Oltre Giuba, Sa. Esp. 1-2, No. 1 x, No. 2 xx, 123 € • Italienisch Djubaland • Italian Jubaland110,-
4474.*Mi 40 I • SOMALIA, Sa. No. 68, 110 € • Italienisch Somaliland • Italian Somalia100,-
Zamorze • Übersee • Overseas
4475.• AFRYKA POŁUDNIOWA1, 899, Ilustrowana całostka z Johannesburga do Wiednia • Südafrika, 1899, Bildganzsache aus Johannesburg nach Wien • SOUTH AFRICA, 1899, picture postal form from Johannesburg to Vienna200,-
4476.Mi 22-30 • AITUTAKI, SG No. 24-32, 170 £ (Mi. 200 €)200,-
4477.Mi 8-10 • ANTIGUA, SG No. 19-21, 201 £ (Mi. 130 €)120,-
4478.Mi 31 Paare +No. 3, 1/2Zwangszuschlagsmarke Yv. Ae.3 parka + 1/2 zn. No. 6 • ARABIA SAUDYJSKA, lotniczy z DJEDDAH do Nowego Jorku ofrankowany Scott No. C3 parka+ połówką zn RA5. • SAUDI-ARABIEN, Flugbrief aus DJEDDAH nach N.Y. • SAUDI-ARABIA, Airletter from DJEDDAH to N.Y. Franked by Sc. No. C3 pair+ RA5 half stamp180,-
4479.**Mi 41A, 45A, 49A • ASCENSION, SG 39a, 42, 44, 131 £ (Mi. 123 €)120,-
4480.**Mi 50-52 Yv. 48-50 • ASCENSION (Mi. 133 €)140,-
4481.**Mi 72-74 Yv. 73-75 • ASCENSION (Mi. 195 €)200,-
4482.Mi 18 • BECZUANA, SG No. 18, 150 £ • Britisch-Betschuanaland • British Bechuanaland (Mi. 170 €)170,-
4483.Mi 47 • BERMUDY, reperowany, SG No. 54, 350 £ • BERMUDES, Reparaturmarke • BERMUDA, repair’s stamp (Mi. 460 €)120,-
4484.Mi 90 • BORNEO, SG No. 123, 225 £ (Mi. 250 €)250,-
4485.Mi 318 Pair, 320, 324, 49 Yv. 269, Ae. 17 parka, 19, 23 • BRAZYLIA, ZEPPELIN, polecony z lotu Brazylia-Europa “Correio Aereo-1AT-Districto Federal 17. SET.1936” do Friedrichshafen 21.9.36 • BRASILIEN, ZEPPELIN POST, R- Flug Brazil-Europa “Correio Aereo-1AT-Districto Federal 17. SET.1936” nach Friedrichshafen 21.9.36 • BRAZIL, ZEPPELIN R-shipment, flight Brazil-Europa “Correio Aereo-1AT-Districto Federal 17. SET.1936” to Friedrichshafen 21.9.36120,-
4486.Mi 369-70 Yv. Ae. 29-30 • zn. ZEPPELIN • Zeppelin Marken • Zeppelin stamps120,-
4487.**Mi 41, 46, 47, 49, 51-54 • BRUNEI, SG No. 62, 67-68, 72, 75-78, próby typ De la Rue, 109 £ • BRUNEI, SG No. 62, 67-68, 72, 75-78, Muster Type De la Rue, 109 Ł • BRUNEI, SG No. 62, 67-68, 72, 75-78, Specimen, De la Rue type, 109 Ł120,-
4488.Mi 76-81 • Kompania Brytyjskiej PŁD. Afryki, SG No. 94-99, 250 £ • Britische Südafrika - Gesellschaft • British South Africa Company (Mi. 400 €)400,-
Chiny • China
4489.Yv. 241, 344, 347 • lotniczy z Szanghaju 20.8.41 do Szwajcarii ze stpl. AIR-TRANSIT6. Zalepka cenzury wojskowej • Flugpost aus Schanghai 20.8.41 nach Schweiz mit Stempel AIR - TRANSIT6 und mit Militärzensur -Verschlussetiketten • Air post from Shanghai 20.8.41 to Switzerland with cancel AIR - TRANSIT6 and with censor’s seal120,-
4490.Yv. 258, 292 • z Szanghaju 9.1.40 do Berlina via Dairen|Syberia|. Zalepka cenzury niemieckiej • aus Schanghai 9.1.40 nach Berlin durch Dairen |Sibirien| mit deutschem Verschlussetiketten • from Shanghai 9.1.40 to Berlin through Dairen |Siberia| with German censor’s seal120,-
4491.**Yv. 534 - 45 • 1960, Chiny, Rybki, kompletna seria, smugi na kleju. Yang S182-93, cena $ 180,- • 1960, China, Goldfischarten, kompletter Satz, Streifen auf Gummi. • 1960, China, Goldfishes, complete set, trails on gum.150,-
4492.**Yv. 570 - 75, 577 - 88 • 1960-61, Chiny, Chryzantemy, 18 zn. , Yang S210-27, $ 250,- • 1960-61, China, Chrysanthemen, 18 Werte. • 1960-61, China, Chtysanthemums, 18 stamps.400,-
4493.**Mi Bl. 8 • Yang No. C94M $ 2.000, przycięty • Zuschneidisch • Cut off (Mi. 2200 €)1 300,-
4494.Mi 648-55 • Yang No. C 307-14 (Mi. 95 €)100,-
4495.• lotniczy z ChRL |64.5.24| do Warszawy. Frankatura Ya No. C154, C308, C326, C337, S216. • Flugbrief aus Volksrepublik China |64.5.24| nach Warschau frankiert mit Ya No. C154, C308, C326, C337, S216 • Airpost from Chinese People’s Rep.|64.5.24| to Warsaw franked by Ya No. C154, C308, C326, C337, S216120,-
4496.(*)Yv. 689 - 98, 726 - 35 • 1963, Chiny, Motyle, 20 zn. , Yang S285-304, $ 150,- • 1963, China, Schmetterlinge, 20 Werte. • 1963, China, Butterflies, 20 stamps.240,-
4497.(*)Mi 689-98 • Ya No. S285-89, S300-04 (Mi. 100 €)110,-
4498.**Mi 736-38AB • Yang No. S330-32, S330i-32i (Mi. 375 €)375,-
4499.**Yv. 736 - 38B • 1963, Chiny, Pandy, seria cięta, Yang S330i - 32i, $ 140,- • 1963, China, Bambusbären, ungezähnt Satz. • 1963, China, Pandas, imperforated set.300,-
4500.**Yv. 741 - 43B • 1963, Chiny, Małpy, seria cięta, Yang S333i - 35i, $ 85,- • 1963, China, Affen, ungezähnt Satz. • 1963, China, Monkeys, imperforated set.220,-
4501.Mi 744-59 • Ya No. S305-20, $ 75 (Mi. 100 €)110,-
4502.**Yv. 795 - 09 • 1964, Chiny, Piwonie, kpl. seria, niewielkie smugi na kleju, Yang S336-50, $ 160,- • 1964, China, Pfingstrosen, kompletter Satz, kleinen Streifen auf Gummi. • 1964, China, Peonies, complete set, small trails on gum.160,-
4503.(*)Yv. Bl.9 • 1964, Chiny, Piwonie blok, Yang S61M , $ 600,- • 1964, China, Pfingstrosen Block. • 1964, China, Peonies, souvenir sheet.1 200,-
4504.**Mi 882-89 • Yang No. S427-33 (Mi. 150 €)150,-
4505.**Yv. 1594 • 1980, Chiny, Rok małpy, Yang T234, $ 200,- • 1980, China, Jahr des Affen. • 1980, China, Year of monkey.280,-
4506.• 1964, list bezznaczkowy z cenzurą militarną. • 1964, Brief ohne Marken mit Militärzensur • 1964, letter without stamps with Military censorship.120,-
4507.• 1965, list bezznaczkowy z cenzurą militarną. • 1965, Brief ohne Marken mit Militärzensur • 1965, letter without stamps with Military censorship.120,-
4508.• 1965, list bezznaczkowy z cenzurą militarną. • 1965, Brief ohne Marken mit Militärzensur • 1965, letter without stamps with Military censorship.120,-
4509.• 1966, list bezznaczkowy z cenzurą militarną. • 1966, Brief ohne Marken mit Militärzensur • 1966, letter without stamps with Military censorship.120,-
4510.**Mi 536-39 Yv. 478-81 • TAIWAN |FORMOZA| (Mi. 90 €)100,-
Cejlon • Ceylon
4511.Mi 43C • SG No. 60, 85 £ (Mi. 110 €)110,-
4512.Mi 68 + 74 Yv. 73A+78 • SG No. 154, 159 180 £ (Mi. 240 €)150,-
4513.Mi 79A • SG No. 174, 120 £ (Mi. 140 €)120,-
4514.Mi 7 • EGIPT, słabe ślady kleju • AGYPTEN, Teilgummi • EGYPT, small part of the gum (Mi. 440 €)300,-
4515.**• FRANCUSKIE KOLONIE, 75 lat UPU, 1949, 12 szt. • Französische Kolonien, 75 Jahre Weltpostverein, 1949, 12 St. • French Colonies, 75th anniv of UPU, 1949, 12 pieces (Mi. 11430 €)120,-
4516.**• 1966, pierwszy francuski satelita D1, wydanie wspólne 8 krajów. • 1966, Erste französische Satellite D1, Gemeinschaftsausgabe mit 8 Länder. • 1966, first French satellite D1, joint issue with 8 states.110,-
4517.**• 1965, pierwszy francuski satelita A1, wydanie wspólne 9 krajów. • 1965, Erste französische Satellite A1, Gemeinschaftsausgabe mit 9 Länder. • 1965, first French satellite A1, joint issue with 9 states.120,-
4518.**Mi 517-22 • GÓRNA WOLTA, Bl de Luxe • OBERVOLTA, Bl de Luxe • UPPER VOLTA120,-
4519.Mi 28 • HONGKONG, SG No. 27 85 £ (Mi. 110 €)110,-
4520.Mi 39-41 • HONGKONG, SG No. 40-42, 125.50 £ (Mi. 127 €)120,-
4521.*Mi 48 Ia • HONGKONG, SG No. 45, 160 £ (Mi. 200 €)200,-
4522.*Mi 86-91 • INDIE, SG No. 189-91, 73 £ • INDIEN • INDIA (Mi. 121, 70 €)120,-
4523.**Mi 94-112 Yv. 97-115 • INDIE, służbowe, SG No. O135-50, 85 £ • Dienstmarken • Official (Mi. 121 €)120,-
4524.• Indie Holenderskie, kartka z 29.5.29 ze stemplem okolicznościowym: 4 Kongres Pacyfiku, Bandung 18-27 Mei 29. • Niederländisch-Indien, Postkarte vom 29.5.29 mit Sonderstempel: 4 Pazifischer Kongress, Bandung 18-27 Mei 29. • Dutch Indies, postcard of 29.5.29 with special cancel: 4 Pacific Congress, Bandung 18-27 Mei 29.120,-
4525.**Mi 751-76 • INDONEZJA • INDONESIEN • INDONESIA (Mi. 130 €)130,-
4526.Mi 187 parka, Paar Yv. 201 parka • IRAN, list miejscowy z zawartością z Ispahan |Iran| 16.7. 1907 • IRAN, Ortsbrief mit Inhalt aus Ispahan • IRAN, Local letter, complete cover with contents, from Ispahan |Iran| 16.7.1907120,-
4527.Mi 235 /2 x/ Yv. 201 /2 x/ • IRAN, z Yezd do Teheranu 13.4 przez Kazvin 11.4.29 • IRAN, aus Yezd nach Teheran 13.4 durch Kazvin 11.4.29 • IRAN, from Yezd to Teheran 13.4 through Kazvin 11.4.29120,-
4528.**Mi 593 • IZRAEL, parka z pustopolem, przesunięcie, KARMEL No. 630, R! • ISRAEL, Marke mit Leerfeld, Verlegung, R! • ISRAEL, pair with open field, displacement, R!300,-
4529.Mi 28, 33, 40, 47-8, 53-54, 56 Yv. 21, 27, 33, 38-9, 41-2, 43 • JAPONIA, zestaw 8 bloczków “Parki narodowe” • JAPAN, Bestand von 8 Bl. “Nationalparken” • JAPAN, 8 souvenir sheets “National Parks” (Mi. 335 €)340,-
4530.**Mi Bl. 2 Yv. Bl. 2 • JEMEN • JEMEN • YEMEN (Mi. 120 €)130,-
4531.• KAMBODŻA, 3 arkusiki de Luxe z zeszycika, ślady po spinaczach • KAMBODSCHA, 3 Kleinbogen de Luxe aus Markenheftchen mit Spuren nach Heftklammer • CAMBODIA, 3 Min sheets de Luxe from booklet with spots after clips.130,-
Kanada • Canada
4532.Mi 47 • SG No. 133, 90 £ (Mi. 160 €)120,-
4533.Mi 47 • SG No. 133, 90 £ (Mi. 160 €)170,-
4534.Mi 47 • SG No. 133, 90 £ (Mi. 160 €)120,-
4535.Mi 48 • SG No. 135, 100 £ (Mi. 160 €)120,-
4536.Mi 48 • SG No. 135, 100 £ (Mi. 160 €)120,-
4537.Mi 50 • SG No. 137, 350 £, na odwrocie niewielkie ślady atramentu • Rückseitig kleine Titenspuren • On reverse of the stamp small ink-stains. (Mi. 500 €)180,-
4538.Mi 54-61 • SG No. 141-49, 85 £ (Mi. 130 €)120,-
4539.**Mi 148-50 • KONGO, cięte • KONGO, geschnitten • CONGO, imperforated120,-
4540.**Mi 695-00 + Bl.24, 24a • LIBAN120,-
4541.**Mi 483-86 • LIBERIA, Bloki de Luxe120,-
4542.**Mi 552-55 Yv. 368-70, Ae.122 • LIBERIA, Bloki de Luxe cięte • de Luxe geschnitten • de Luxe imperforated120,-
4543.Mi Bl. 1 • MACAU (Mi. 250 €)250,-
4544.**Mi 282-87 • MAURETANIA, cięte • geschnitten • imperforated120,-
4545.Mi 200 • MALAJE, ze stemplem fiskalnym, SG No. 51, 750 £ • MALAIA, fiskalische Entwertung • MALAYA, with fiscal cached200,-
4546.Mi 78 • FEDERACJA MALAJSKA, SG No. 80, 180 £ • MALAIISCHER STAATENBUND • FEDERATED MALAY STATES (Mi. 160 €)180,-
4547.Yv. 148, 182 • Br. Malaje, list lotniczy z Singapuru 31.III.32 ofrankowany zn. 12 i 50c z Jerzym V. S.G. 209, 232. • Malaiische Staaten, Luftpostbrief aus Singapur 31.III.32 frankiert mit 12 und 50c König Georg V. • Straits Settlements, air mail letter from Singapur 31.III.32 franked by 12 and 50c King Georg V.130,-
4548.Mi 5 Yv. 5 • MAROKO FRANCUSKIE, porto • Französische Post in Marokko, Portomarke • French Offices in Morocco, Postage due stamp (Mi. 380 €)300,-
4549.• MONGOLIA, lotniczy z Ułan Bator 31.12.58/3.1.59 do Kent (Anglia) przez Moskwę. • MONGOLEI, Luftpost aus Ulan Bator 31.12.58 /3.1.59 nach Kent |GB| über Moskau • MONGOLIA, Air letter from Ulan Bator 31.12.58/3.1.59 to Kent (England) through Moscow200,-
4550.Mi 85 • NATAL, kasowane piórem, SG No. 162, 2.000 £ • NATAL, Federzugentwertung • NATAL, pen strike (Mi. 2500 €)130,-
4551.Mi 62 • PAPUA, SG No. 105, 160 £ (Mi. 240 €)240,-
4552.**Mi 3081-89+ Bl 325-26 • PARAGWAJ, Scott No. 1845-55, $ 138 (Mi. 138 €)140,-
4553.**• UPU, komplet kolonii portugalskich • UPU, Portugiesische Kolonien, Komplett • UPU, Portugal colonies, complete sets150,-
Przylądek Dobej Nadzei • Cape of Good Hope • Kap der Guten Hoffnung
4554.Mi 1 Ixb • SG No. 3a, 225 £ (Mi. 260 €)260,-
4555.*Mi 1 Ixb • SG No. 3a, 3.250 £ (Mi. 3800 €)3 800,-
4556.Mi 1 Iyb • SG No. 5, 900 £ (Mi. 1100 €)800,-
4557.*Mi 1 Iyc • SG No. 5a, 450 £ za |x| (Mi. 700 za x €)300,-
4558.*Mi 1 Iyc • SG No. 5a, 450 £ za |x| (Mi. 700 za x €)300,-
4559.Mi 1 Iyc • SG No. 5a, parka, 400 £ • Paar • pair (Mi. 440 €)360,-
4560.Mi 1 Iyd • SG No. 5b, 250 £, gw. G. Bühler • gepr. G. Bühler • sign. G. Bühler (Mi. 450 €)450,-
4561.Mi 1 Iyd • SG No. 5b, parka, 500 £ • Paar • pair (Mi. 900 Paar €)750,-
4562.Mi 1 Iyd • SG No. 5b, 250 £, gw. G. Bühler • gepr. G. Bühler • sign. G. Bühler (Mi. 450 €)400,-
4563.Mi 1 Iyd • SG No. 5b, 250 £, gw. G. Bühler • gepr. G. Bühler • sign. G. Bühler (Mi. 450 €)350,-
4564.Mi 1 Iwa • SG No. 1a, 325 £ (Mi. 420 €)420,-
4565.*Mi 2 Ixa • SG No. 4, 1.300 £ (Mi. 1800 za x €)750,-
4566.Mi 2 Ix • SG No. 4, 110 £200,-
4567.Mi 3 Ixd • SG No. 7d, parka, 2.000 £ • Paar • pair (Mi. 2200 €)1 100,-
4568.Mi 3 Iya • SG No. 7, 200 £ (Mi. 280 €)250,-
4569.Mi 3 Iya • SG No. 7, 200 £ (Mi. 280 €)220,-
4570.Mi 3 Iya • SG No. 7, parka, 400 £ • Paar • pair (Mi. 560 €)300,-
4571.*Mi 3 Iya • SG No. 7, 800 £ (Mi. 1200 €)1 200,-
4572.*Mi 3 Iya • SG No. 7, 800 £ (Mi. 1200 za x €)500,-
4573.Mi 4 Iya • SG No. 8, 180 £, gw. G. Bühler • gepr. G. Bühler • sign. G. Bühler (Mi. 250 €)250,-
4574.Mi 4 Iyb • SG No. 8b, 500 £ (Mi. 800 €)600,-
4575.Mi 4 Iyb • SG No. 8b, 500 £, gw. G. Bühler • gepr. G. Bühler • sign. G. Bühler (Mi. 800 €)800,-
4576.Mi 1 IIa • SG No. 18, 225 £ (Mi. 300 €)300,-
4577.Mi 2 IIb • SG No. 19a, parka, 130 £ • Paar • pair (Mi. 180 €)150,-
4578.Mi 2 IIc • SG No. 19b, 500 £ (Mi. 700 €)700,-
4579.Mi 2 IId • SG No. 19c, 250 £ (Mi. 350 €)350,-
4580.Mi 2 IId • SG No. 19c, parka, 500 £ • Paar • pair (Mi. 700 €)500,-
4581.Mi 2 Iid • SG No. 19c, parka, 4.000 £ • Paar • pair (Mi. 5000 €)4 000,-
4582.Mi 2 II abcd • SG No. 19, 19a, b, c, 870 £ (Mi. 1220 €)700,-
4583.Mi 3 II • SG No. 20, 450 £ (Mi. 650 €)650,-
4584.Mi 4 Iia • SG No. 21, 450 £ (Mi. 700 €)700,-
4585.**Mi 72B-88B • QATAR, Scott No 69-85, cięte • geschnitten • imperforated (Mi. 250 €)250,-
4586.**Mi 386-87 • ST.PIERRE & MIQUELON, Scott No. C11-12 ząbkowane i cięte • gezähnt und geschnitten • perforated and imperforated300,-
4587.Yv. 197 parka, 201, 203, 245 • TAJLANDIA |Syjam| z Bangkoku 13.9.46 do Polski. Stan średni • THAILAND |Siam| aus Bangkok 13.9.46 nach Polen. Mittelgut • THAILAND, from Bangkok 13.9.46 to Poland. Middle condition650,-
4588.Yv. 14a+14b • TASMANIA, SG No. 45-46, 135£150,-
4589.**Mi Bl.375-77 • CZAD, Bloki de Luxe • TSCHAD, de Luxe • TCHAD, de Luxe120,-
USA
4590.Mi 76/2 x/, 77 Yv. 84/2 x/, 85 • polecony z Nowego Jorku 9.11. 1893 do Nagy|Węgry|. Frankatura Sc. No. 233/2 x/, 234 • R-Bief aus NY 9.11.1893 nach Nagy |Ungarn| frankiert mit Sc. No. 233 /2 x/, 234 • Registered letter from NY 9.11. 1893 to Nagy |Hungary| franked with Sc. No. 233/2 x/, 234150,-
4591.• Pamiątkowy album Dyrektora Generalnego Poczty USA Roberta E. Hannegana dla uczestników XII kongresu UPU w Paryżu 1947. Zawiera między innymi Sc 803-834, Sc C27-31 • Commemoration album of Robert E. Hannegan, US Postmaster General, for participants of the 1947 XII UPU congress in Paris. Includes Sc 803-834, Sc C27-31120,-
4592.Mi 502 + Br. Guiana 180 • lotniczy, I-szy lot testowy Pan American Airways, USA- Gujana Brytyjska 7-8.11.1946. Frankatura Sc. No. C27+ zn. Gujany • Pan American Airways Erstflug USA- Britisch Guiana 7-8.11.1946. Luftpostbrief frankiert mit C27 + Br.Guiana Marke. • Pan American Airways first flight cover USA-British Guiana 7-8.11. 1946 franked by Sc. No. C27 + Br. Guiana stamp.120,-
4593.Mi 549+ Br. Guiana 180 • lotniczy, I-szy lot testowy Pan American Airways, USA- Gujana Brytyjska 4-5.11.1946. Frankatura Sc. No. C32, UC15|koperta lotnicza ze zn. 5c|+ zn. Gujany • Pan American Airways Erstflug USA- Britisch Guiana 4-5.11.1946. Luftpostbrief frankiert mit C32, UC15 + Br.Guiana Marke. • Pan American Airways first flight cover USA-British Guiana 4-5.11. 1946 franked by Sc. No. C32, UC15 |stamped air cover| + Br. Guiana stamp.120,-
4594.Mi 549, Trinidad 139, 140b • I-szy lot Pan American Airways, USA-Trinidad&Tobago 4NOV.1946 Koperta lot Sc.UC15 ze zn. 5c + dodatkowo Sc.C32 i zn. Trinidad-Tobago • Pan American Airways Erstflug USA-Trinidad& Tobago 4NOV.1946. Luftpostumschläg Sc. UC15 und Zusatzfrankatur Sc.C32+ Trinidad Marken. • Pan American Airways first flight USA-Trinidad&Tobago 4NOV 1946. Stamped air cover Sc.UC15 with add franked Sc.C32 + Trinidad&Tobago stamps120,-
4595.Mi 549, Uruguay 571, 670, 673 • I-szy lot Pan American Airways, USA-Urugwaj 3-5.XI.1946.Koperta lot. Sc.UC15 ze znaczkiem 5c + dodatkowo Sc.C32 i znaczki Urugwaju. • Pan American Airways Erstflug USA-Uruguay 3-5.XI.1946. Luftpostumschläg Sc. UC15 und Zusatzfrankatur Sc.C32 + Uruguay Marken. • Pan American Airways first flight USA-Uruguay 3-5.XI.1946. Stamped air cover Sc.UC15 with add franked Sc.C32 + Uruguay stamps.120,-
4596.• Amerykańskie wojska na Syberii. Przesyłka z 24.VI.1919 do Czechosłowacji |z obozu Krasnaja Rieczka|. Cenzura. • Amerikanische Armee in Sibirien. Ganzsache aus Lager |Krasnaja Rieczka| 24.VI.1919 nach Tschechoslowakei. • American Army in Siberia. Post from camp”Krasnaja Rieczka” 24.VI.1919 to Czechoslovakia.2 000,-
4597.Mi 355, 358, 394 Yv. 348, 351, Ae.47 • URUGWAJ, ZEPPELIN, lot Urugwaj-Niemcy, z Montevideo 5.IV.32 do Friedrichshafen 13.4.32 Duży stempel”Correos-Uruguay Servicio Aereo Transatlantico” • URUGUAY, ZEPPELIN Fahrt ab Montevideo 5.IV.32 nach Friedrichshafen 13.4.32 mit Stempel “Correos-Uruguay Servicio Aereo Transatlantico” • URUGUAY, ZEPPELIN flight from Montevideo 5.IV.32 to Friedrichshafen 13.4.32 with big cachet “Correos-Uruguay Servicio Aereo Transatlantico”120,-
4598.Mi 2-3A Yv. 60-61 • WIETNAM • VIETNAM (Mi. 400 €)120,-
4599.Mi 63-67 • ZANZIBAR, SG No. 200-04, 193£ (Mi. 218 €)200,-
Zbiorki i kolekcje • Lots and collections • Sammlungen
4600.*/**/(*)• FRANCJA, dublety, setki znaczków od 1900 • Frankreich, ungebrauchte reichhaltige Partie teils in unterschiedlicher Erhaltung ob 1900 • France collection many hundreds of mint stamps in large stock book since 19001 000,-
4601.• IRLANDIA Rocznik 1998 w wydaniu książkowym • IRLAND Jahrbuch 1998 • IRLAND Postbook with all editions 1998150,-
4602.• Zbiór Bawarii od 1889, częściowo specjalizowany • Bayern, gestempelte Sammlung ab 1889, teils specialisiert • Bayern, used collection on pages since 1889600,-
4603.** /*• Wielokrotności z III Rzeszy od 1939 • III Reich, ungebrachter, meist postfrischen Dubletenbestand 1939/44 im Eisteckbuch • GERMANY Third Reich Issues, hundreds of unused singles and sets in stock book1 200,-
4604.*/(*)• Zbiór Zusammendrucków Niemiec od 1926 • Zusammendrucke, ungebrauchte Zusammenstellung ab 1926 • GERMANY Valuable mint se-tenants collection1 200,-
4605.*/**/◉• Zbiór Zusammendrucków z Niemiec od 1916 • Zusammendrucke 1916/41 (Ca) meist ungebrauchte Partie mit wenigen gestempelten im Einteckbuch • SE-tenants collection 1916/411 200,-
4606.• RFN, 45 specjalnych ETB z projektami znaczków oraz podpisami artystów projektujących z lat 1986 – 1992 • 45 Ersttagblaetter mit Entwurfen und Autographen der Grafiker • 45 First Day Form with signatures of desugners200,-
4607.• WĘGRY, zestaw 122 ciętych bloków, każdy inny • UNGARN, Lot nur versch. 122 Stück ungezähnte “B”-Blöcke • HUNGARY, collection 122 only imperforated, different souvenir sheets (Mi. 3899 €)2 000,-
4608.• WĘGRY, zbiór 133 boczków i arkusików z lat 1972-87, każdy inny. • UNGARN, Lot nur versch. 133 Stück Kleinbogen und Blöcke aus den Jahren 1972/1987 • HUNGARY, collection 133 different souvenir and miniature sheets from years 1972-1987 (Mi. 757 €)600,-
4609.• ZEPPELIN, zestaw listów • ZEPPELIN Briefe • ZEPPELIN letters420,-
4610.• SŁANIA, nalepki ząbkowane w formie znaczków, 23 szt, kompletna seria, Mistrzostwa Świata w Boksie. • Gezähnten Vignetten als Briefmarken, 23 Werte, Box-Weltmeisterschaften, kompletter Satz, Stich Cz. Słania. • Perforated labels in stamps form, 23 pieces, complete set, World Championship Boxing Matches, engraver Cz. Słania.120,-